Szukaj

Sortuj wg

Definiowanie własnego adresu do EWS w Exchange Rules 2007 i 2010, diagnozowanie problemów z EWS i Autodiscover

[...] Wstęp W niektórych sytuacjach, w Exchange Rules 2007 i 2010 , przy uaktualnianiu wysłanych wiadomości przez usługę Sent Items Update występują problemy z połączeniem się z usługą EWS (Exchange Web Services). Aby zdiagnozować przyczynę problemów z EWS należy sprawdzić zawartość plików dziennika usługi [...] (ID:151)

Instalacja CodeTwo Exchange Rules 2007 / 2010 na kilku serwerach odpowiedzialnych za przekazywanie poczty

[...] instrukcja pomoże administratorom chcącym przenieść instalację CodeTwo Exchange Rules 2007 lub  CodeTwo Exchange Rules 2010 na nowy serwer lub sklonować gotową instalację programu. Jeżeli w firmie znajduje się więcej niż jeden serwer odpowiedzialny za przekazywania poczty, CodeTwo Exchange Rules 2007 / 2010 musi [...] (ID:33)

Instalacja Exchange Rules 2010 w niestandardowej lokalizacji

[...] sytuacji, gdy program CodeTwo Exchange Rules 2010 jest instalowany w lokalizacji innej niż domyślna (nie na dysku C: ale np. na innym dysku fizycznym) mogą wystąpić problemy z dostępem do bibliotek programu. Efektem mogą być: brak lub błędne aplikowanie stopek błędne działanie modułu Sent Items Update poczta email [...] (ID:192)

Jak eksportować ustawienia programu CodeTwo Exchange Rules 2007/2010

[...] Exchange Rules 2007/2010 są dystrybuowane z wbudowanym narzędziem do łatwego importu i eksportu ustawień reguł przetwarzania. Aby wyeksportować ustawienia reguł przetwarzania włącz moduł administracyjny CodeTwo Exchange Rules i kliknij w ikonę Import/Export widoczną z prawej strony na górnej belce menu. Rys. 1. [...] (ID:248)

Niestandardowe rozdzielniki odpowiedzi w programach CodeTwo Exchange Rules 2007 / 2010

[...] poprzednich wersjach programów CodeTwo Exchange Rules 2007 (1.x i 2.x) / CodeTwo Exchange Rules 2010 (1.x) zdefiniowane były i wykrywane przez program jedynie popularne, standardowe rozdzielniki odpowiedzi (znaczniki odpowiedzi). Niektóre urządzenia lub klienty pocztowe używają niestandardowych rozdzielników, ich [...] (ID:246)

Jak używać dodatkowych pól Active Directory z edytorem stopek w CodeTwo Exchange Rules 2007 i 2010

[...] edytor sygnatur w CodeTwo Exchange Rules posiada funkcję szybkiego dodawania pól Active Directory. Służy do tego przycisk Pola AD, którego kliknięcie rozwija listę dostępnych pól wraz z polami dodatkowymi dostępnymi pod hasłem Exchattr (Rys. 1. i Rys. 2.).   Rys. 1. Pola dodatkowe Exchattr w edytorze sygnatur [...] (ID:64)

Jak znaleźć katalog instalacyjny programu CodeTwo Exchange Rules 2010

[...] nie została zmieniona ścieżka katalogu instalacyjnego, wówczas program jest zainstalowany w domyślnym folderze. Dla programu CodeTwo Exchange Rules 2010 jest to katalog:C:\Program Files\CodeTwo\CodeTwo ExchangeRules 2010 \ (ID:132)

Jak sprawdzić czy na serwerze Exchange 2007 lub Exchange 2010 zainstalowana jest rola Hub Transport

[...] CodeTwo Exchange Rules 2007 lub CodeTwo Exchange Rules 2010 powinien być zainstalowany na komputerze z serwerem Exchange 2007 / 2010 i rolą Hub Transport. Można sprawdzić, czy rola Hub Transport jest zainstalowana w następujący sposób: W Exchange Management Console: sprawdź, czy rola Hub Transport znajduje się na [...] (ID:63)

Jak zablokować użytkownikom serwera Exchange 2007 lub 2010 dodawanie stopek utworzonych w Outlook Web Access

[...] zainstalowaniu programu CodeTwo Exchange Rules 2007 lub CodeTwo Exchange Rules 2010 często zachodzi potrzeba usunięcia z klienta pocztowego OWA osobistych stopek użytkowników, które funkcjonowały do tej pory. Nie zawsze jest możliwe nadzorowanie każdej z osób, aby usunęła swoją sygnaturę w OWA i może się [...] (ID:65)

MS Exchange 2010 ? Niedostarczone wiadomości i zepsuta zawartość wiadomości

[...] użytkowników programu Exchange Rules 2010 zgłosiło nam problemy związane z niedostarczonymi wiadomościami i zepsutą zawartością wiadomości. Jak się dowiedzieliśmy się z witryny Microsoft Technet problemy te związane były z błędami produkcyjnymi w samym Exchange ’u i zostaną poprawione w kolejnej aktualizacji [...] (ID:144)

Wybór formatu dla wszystkich wiadomości wychodzących w Exchange 2007 i 2010

[...] ujednolicić format wiadomości wychodzących z serwera Exchange do standardu HTML, nawet jeżeli użytkownik wysłał wiadomość w formacie Plain Text, należy wykonać poniższe kroki: 1. Uruchom Exchange Management Shell. 2. Wpisz set-remotedomain -Identity Default -ContentType MimeHtml Komenda ta wymusza użycie formatu [...] (ID:84)

Dlaczego CodeTwo Exchange Rules dodaje stopkę plaintext do wewnętrznych wiadomości w formacie HTML wysłanych przez Exchange Server 2000 lub z MS Outlook 2000?

[...] wewnętrzene wiadomości przechodzące przez Exchange Server 2000 są automatycznie konwertowane na format RTF (richtext). Dlatego jeśli użytkownik wysyła wewnętrzną wiadomość w formacie HTML, zostaje ona najpierw przekonwertowana na RTF, a następnie CodeTwo Exchange Rules dodaje do niej stopkę. Wiadomości w formacie [...] (ID:104)

Instalacja CodeTwo Public Folders na próbnej wersji Microsoft Outlook 2010

[...] wersja CodeTwo Public Folders (począwszy od wersji 4.5) obsługuje Microsoft Outlook 2010 . Program można zainstalować na 32- i 64-bitowej wersji Outlook 2010 w jednym z dostępnych pakietów: Dla Użytkowników Domowych i Małych Firm, Professional lub Outlook 2010 jako osobny produkt. Pakiet Dla Użytkowników Domowych i [...] (ID:156)

Rozdzielane wiadomości nie są widoczne w folderze Sent Items dla OWA 2010

[...] OWA 2010 mogą zauważyć, że mimo włączonej funkcji Split dla Sent Items Update, ich wiadomości w folderze Sent Items nie są aktualizowane, t.j.: widać tylko jedną z wysłanych wiadomości, która jest zaktualizowana w wyniku działania jednej z aktywnych reguł. Inne wiadomości wysyłane do kolejnych użytkowników z [...] (ID:190)

Zgłaszanie problemów z Exchange Rules

[...] wymagana jest pomoc działu wsparcia technicznego CodeTwo z problemem lub w bardziej skomplikowanych kwestiach technicznych dotyczących CodeTwo Exchange Rules , odpowiedź zostanie udzielona o wiele szybciej jeżeli klient dostarczy następujące pliki wraz ze zgłoszeniem. W celu przyspieszenia procesu zbierania wymaganych [...] (ID:278)

Instalacja CodeTwo Exchange Rules na stacji roboczej

[...] CodeTwo Exchange Rules przeznaczona do instalacji na stacji roboczej może znaleźć zastosowanie w firmach, w których zadanie utworzenia i kontroli nad stopkami dodawanymi do wiadomości pocztowych powierza się pracownikom spoza grupy administratorów serwera Exchange , którzy nie mają możliwości logowania się do niego. [...] (ID:126)

Instalacja CodeTwo Exchange Rules na kilku serwerach odpowiedzialnych za przekazywanie poczty

[...] instrukcja pomoże administratorom chcącym przenieść instalację CodeTwo Exchange Rules na nowy serwer lub sklonować gotową instalację programu. Jeżeli w firmie znajduje się więcej niż jeden serwer odpowiedzialny za przekazywania poczty, CodeTwo Exchange Rules musi być zainstalowany na każdym z nich, tak aby stopki [...] (ID:32)

Ręczne instalowanie i odinstalowywanie Transport Agenta CodeTwo Exchange Rules

[...] i kliknij Enter. Następnie wpisz komendę: Enable-TransportAgent -Identity "CodeTwoExchangeRules " i kliknij Enter. Dla CodeTwo Exchange Rules 2010 : Wpisz komendę: Install-TransportAgent -Name "CodeTwoExchangeRules " -TransportAgentFactory "ExchangeRulesAgent .CAgentFactory" -AssemblyPath "C:\Program Files\CodeTwo\CodeTwo Excha (ID:176)

Jak sprawdzić która wersja programu CodeTwo Exchange Rules jest zainstalowana

[...] główne okno programu (Administracja) i przejść do menu Pomoc, O programie (Rys. 1). Dla programu CodeTwo Exchange Rules 2007 oraz CodeTwo Exchange Rules 2010 należy otworzyć menu Help, About. Wyświetli się nowe okno, w którym należy odczytać wersję programu (Rys. 2).   Rys. 1. Jak przejść do okna O programie.   [...] (ID:113)

Dodawanie załączników w CodeTwo Exchange Rules PRO

[...] z wyjątkowych funkcji programu CodeTwo Exchange Rules PRO jest możliwość automatycznego dodawania załączników centralnie na serwerze Exchange . Opcja dostępna jest z zakładki akcji (Actions), po wybraniu Add, Add attachments. W panelu po prawej stronie pojawią się ustawienia. Plik lub pliki można dodać na dwa rózne [...] (ID:165)

Jak utworzyć stopkę w CodeTwo Exchange Rules zawierającą fotografie pracowników

[...] Exchange Rules może być używany do umieszczania obrazków do stopek dodawanych centralnie na serwerze Exchange . Obrazki dodawane do stopki wcale nie muszą być statyczne - mogą być dobierane do stopki zależnie od adresu email użytkownika wysyłającego wiadoomść. W podobny sposób dodawane są dane Active Directory do [...] (ID:118)

Lokalizacja szablonów stopek w programie CodeTwo Exchange Rules Pro

[...] CodeTwo Exchange Rules Pro zapisuje szablony utworzonych przez użytkownika stopek w formacie HTML, RTF oraz Plain Text (TXT). Jeśli użytkownik nie stworzy stopki w danym formacie, szablon dla tego formatu pozostanie pusty. Dodatkowo szablony są tworzone osobno dla: stopki (obszaru pod wiadomością): template_bottom [...] (ID:205)

Jak eksportować ustawienia programu CodeTwo Exchange Rules PRO

[...] CodeTwo Exchange Rules PRO oferuje prosty i wygodny prosty sposób zarządzania ustawieniami programu. Dzięki funkcji „Import / Export” użytkownicy mogą szybko skopiować reguły oraz szablony podpisów pomiędzy wieloma instalacjami CodeTwo Exchange Rules PRO, lub wysłać  ustawienia programu do Działu Technicznego [...] (ID:212)

Rozdzielanie wiadomości przez CodeTwo Exchange Rules

[...] powodu ograniczeń serwera Exchange , CodeTwo Exchange Rules 2007 2.x oraz CodeTwo Exchange Rules 2010 nie rozdziela wiadomości. Jeśli np. wewnętrzni odbiorcy zostaną wykluczeni z zakresu odbiorców dla danej reguły, a przykładowa wiadomość zostanie wysłana do grupy różnych odbiorców (zarówno wewnętrznych jak i [...] (ID:128)

Praca programu CodeTwo Exchange Rules 2007 przy przetwarzaniu wiadomości wysłanych zarówno do wewnętrznych i zewnętrznych odbiorców

[...] programie CodeTwo Exchange Rules 2007 można ustanowić wyjątki w zakresie odbiorców, czyli pojedyncze adresy lub zakresy adresów SMTP, które nie będą otrzymywać w wiadomościach stopek. Często administrator konfiguruje program tak, aby dodawał stopki tylko do wiadomości wychodzących, wyłączając stopki dla [...] (ID:67)

Jak ustawić parametry CodeTwo Exchange Rules 2007, aby stopki były dodawane tylko do wewnętrznych wiadomości

[...] Exchange Rules 2007 pozwala dodawać stopki zarówno do wiadomości wysyłanych na zewnątrz organizacji, jak i do odbiorców wewnętrznych. Aby stopka była dodawana tylko do wiadomości wysyłanych do odbiorców wewnętrznych, należy ustawić odpowiednio regułę w programie Administracja zainstalowanym razem z programem [...] (ID:48)

Jak znaleźć pliki dziennika programu CodeTwo Exchange Rules 2007

[...] otworzyć katalog z plikami dziennika programuCodeTwo Exchange Rules 2007, należy otworzyć program Administracja, następnie przejść do menu Help (pomoc), Logs (Pliki dziennika). Wyświetlony zostanie katalog z plikami dziennika.  Pliki dziennika dla programu CodeTwo Exchange Rules 2007 przechowywane są w [...] (ID:47)

Jak ustawić parametry CodeTwo Exchange Rules 2007, aby stopki były dodawane tylko do zewnętrznych wiadomości

[...] Exchange Rules 2007 pozwala dodawać stopki zarówno do wiadomości wysyłanych na zewnątrz organizacji, jak i do odbiorców wewnętrznych. Aby stopka była dodawana tylko do wiadomości wysyłanych do odbiorców zewnętrznych, należy ustawić odpowiednio regułę w programie Administracja zainstalowanym razem z programem [...] (ID:43)

W jaki sposób umieścić link do wizytówki VCARD w szablonie programu CodeTwo Exchange Rules PRO

[...] Exchange Rules PRO pozwala na użycie dynamicznych pól Active Directory, uzupełnianych danymi w ogólnym szablonie wykorzystywanym przez wielu użytkowników.  Program Exchange Rules PRO posiada też inne pola, dzięki którym można tworzyć bardziej kreatywne szablony i zasoby inne niż te z Active Directory. Przykładem [...] (ID:207)

Jak dodać nowe pola Active Directory do edytora HTML CodeTwo Exchange Rules

[...] oraz dacie i czasie. Oto przykład wpisu w pliku SchemaExtension.txt: Division:string logonCount:int W CodeTwo Exchange Rules 2007 2.x oraz CodeTwo Exchange Rules 2010 plik SchemaExtension tworzony jest automatycznie podczas instalacji programu (rys.1). W innych wersjach należy stworzyć go ręcznie. Przykładowy plik [...] (ID:125)

W jaki sposób usunąć link do strony CodeTwo ze stopek dodawanych przez CodeTwo Exchange Rules

[...] użytkowników wersji demonstracyjnej programów CodeTwo Exchange Rules , CodeTwo Exchange Rules 2007 i CodeTwo Exchange Rules 2010 pod każdą stopką dodaną przez program pojawia się informacja o programie i link do strony. Po wykupieniu licencji na pełną wersję programu i dokonaniu aktywacji, informacja ta jest usunięta [...] (ID:105)

Wizytówka vCard jako kod QR widoczny w podpisach CodeTwo Exchange Rules

[...] plik tekstowy przekształcenie go w obraz QR właściwie nie nastręcza trudności. W połączeniu z funkcją generowania QR w programach CodeTwo Exchange Rules oraz dynamicznymi polami AD możemy generować piktogram z kodem zmieniającym się w zależności od tego, kto jest nadawcą wiadomości. Pierwszym krokiem jest [...] (ID:256)

Jak znaleźć katalog instalacyjny programu CodeTwo Exchange Rules 2007

[...] nie została zmieniona ścieżka katalogu instalacyjnego, wówczas program jest zainstalowany w domyślnym folderze. Dla programu CodeTwo Exchange Rules 2007 jest to katalog:C:\Program Files\CodeTwo\CodeTwo ExchangeRules 2007\ (ID:41)

Jak znaleźć katalog instalacyjny programu CodeTwo Exchange Rules

[...] nie została zmieniona ścieżka katalogu instalacyjnego, wówczas program jest zainstalowany w domyślnym folderze. Dla programu CodeTwo Exchange Rules jest to katalog:C:\Program Files\CodeTwo\C2ExchangeRules \ (ID:40)

Przykład konfiguracji programu CodeTwo Exchange Rules 2007 dla uzyskania odrębnych stopek dla odbiorców zewnętrznych i wewnętrznych

[...] były opatrzone inną stopką niż wiadomości wysyłane do odbiorców wewnętrznych, należy dokonać następującej konfiguracji programu CodeTwo Exchange Rules 2007: Poniższa konfiguracja będzie funkcjonować poprawnie dla CodeTwo Exchange Rules 2007 w wersji 1.0.5 lub wyższej. 1. Utworzyć dwie reguły, pierwszą dla [...] (ID:55)

Szczegółowy poziom dzienników w Exchange Rules PRO

[...] Wykonaj nastepujące czynności: Wyświetl okno dialogowe log files (pliki dziennika), klikając przycisk Settings w oknie programu CodeTwo Exchange Rules PRO. Zakładka Log files jest domyślnie otwarta (Rys. 1.). Rys. 1. Okno dialogowe dzienników Możesz otworzyć listę plików dziennika dla danego modułuprogramu [...] (ID:194)

Szczegółowy poziom logowania w CodeTwo Exchange Rules

[...] program nie działa w sposób zamierzony, Dział Techniczny może poprosić o zmianę poziomu logowania w programie na szczegółowy. Logowanie zmieniamy na szczegółowe podejmując następujące kroki: Wybierz z górnego menu w programie Narzędzia, Pliki Dziennika. W sekcji Poziom logowania wybierz z rozwijanego menu [...] (ID:31)

Jak śledzić kliknięcia w baner umieszczony w stopce za pomocą CodeTwo Exchange Rules PRO

[...] tym artykule bazy wiedzy ponownie poruszany jest temat zastosowania pola dynamicznego {Rotating Text}  w programie CodeTwo Exchange Rules PRO w celu tworzenia dowolonego kodu HTML w szablonie stopki. Jak dotąd w tym temacie opublikowane zostały artykuły: W jaki sposób umieścić link do wizytówki VCARD w szablonie [...] (ID:213)

Jak używać dodatkowych pól Active Directory z edytorem stopek w CodeTwo Exchange Rules

[...] edytor sygnatur w CodeTwo Exchange Rules posiada funkcję szybkiego dodawania pól Active Directory. Służy do tego przycisk Pola AD, którego kliknięcie rozwija listę dostępnych pól wraz z polami dodatkowymi dostępnymi pod hasłem Exchattr (Rys. 1 i Rys. 2.).    Rys. 1. Pola dodatkowe Exchattr w edytorze [...] (ID:57)

"Ręczna" instalacja event sink'a CodeTwo Exchange Rules

[...] pobierz i skopiuj pliki - register.bat - unregister.bat - smtpreg.vbs do folderu instalacyjnego programu (domyślnie C:\Program Files\CodeTwo\C2ExchangeRules ). Jeżeli instancja serwisu SMTP nie ma domyślnej wartości (tj. 1), wyedytuj pliki .bat. W pliku register.bat i unregister.bat liczbę 1 zmień na odpowiadającą [...] (ID:42)

Jak uniknąć problemów ze stopkami dodawanymi przez CodeTwo Exchange Rules

[...] tworzenia stopek w edytorze HTML programu CodeTwo Exchange Rules należy unikać następujących czynności: 1. Wklejania tekstu skopiowanego z innych dokumentów, gdyż powoduje to zaśmiecenie kodu HTML stopki i może prowadzić do błędnego wyświetlania jej treści w programach pocztowych. Tekst bezpiecznie wkleić można [...] (ID:122)

Jak usunąć licencję programu Exchange Rules dla użytkownika który już licencji nie potrzebuje

[...] ma możliwości usunięcia tego konkretnego użytkownika. Należy wyczyścić całą listę użytkowników wliczanych do licencji programu CodeTwo Exchange Rules , aby licencje zaczęły się zliczać od początku. Aby wyczyścić listę uzytkowników wliczanych do licencji, należy zrestartować serwer Exchange . Po restarcie [...] (ID:95)

Jak formatować dane w polach AD in programie CodeTwo Exchange Rules PRO

[...] tworzysz szablon podpisu, który będzie zawierać pola AD, lecz pola AD nie są starannie wypełnione, to edytor wbudowany w program Exchange Rules PRO może poprawnie sformatować pola, aby w podpisie wyglądały poprawnie. Edytor posiada następujące opcje formatowania pól AD: 1. Bez miany 2. Sentence case - Pierwsza [...] (ID:233)

Opcja 'Hide from Exchange adress lists' na Serwerze Exchange

[...] skrzynka pocztowa na serwerze Exchange może zostać ukryta i nie będzie wyświetlana w wynikach wyszukiwania na liście adresów. W tym przypadku usługa synchronizująca nie zostanie uruchomiona. Rys. 1. Odznaczona opcja ukrywania skrzynki.  W przypadku gdy na serwerze mamy zainstalowany program CodeTwo Exchange Sync, [...] (ID:187)

Jak prawidłowo zainstalować i konfigurować CodeTwo Exchange Sync

[...] Exchange Sync jest aplikacją serwerową, której można używać jedynie w środowiskach Microsoft Exchange Server On-premises. Jeżeli jesteś użytkownikiem końcowym aplikacji, skontaktuj się z własnym działem IT lub z administratorem sieci lokalnej, aby upewnić się, że posiadasz pełne prawa administracyjne, które [...] (ID:197)

CodeTwo Exchange Sync i "MAPI profile mode"

[...] to jest "MAPI profile mode"? CodeTwo Exchange Sync może pracować w dwóch trybach: "Exchange mode" oraz "MAPI profile mode". Pierwszy z nich to domyślny tryb pracy programu, wykorzystujący rozszerzone funkcje protokołu MAPI (Messaging Application Protocol Interface) do komunikacji z serwerem Exchange . W niektórych [...] (ID:172)

Jak ustawić kolejność reguł na serwerze Exchange 2007

[...] potrzeba zmiany kolejności wyświetlania reguł dodawanych przez Exchange Server Transport Rule i przez CodeTwo Exchange Rules 2007 lub CodeTwo Exchange Rules 2010 . Aby zmienić kolejność reguł, należy zmienić priorytet w Exchange Management Shell poprzez wpisanie komendy Set-TransportAgent a następnie –priority. (ID:71)

Ustawianie priorytetu transport agenta na serwerze Exchange

[...] problem podwójnych sygnatur w programach CodeTwo Exchange Rules spowodowany jest złą kolejnością transport agentów na serwerze Exchange . Podczas instalacji programu, lub też kolejnych aktualizacji Service Pack dla systemu Windows Server, program CodeTwo Exchange Rules umieszczany jest na początku lub w środku listy jak [...] (ID:224)

Jak zrestartować usługę transportową na serwerze Exchange 2007

[...] wyczyścić listę adresów mailowych, upoważnionych do otrzymywania stopki, w module licencjonującym programu Exchange Rules należy wyłączyć i uruchomić ponownie serwer. Jednakowoż, w przypadku Exchange Serwer 2007, wystarczy zrestartowanie samej usługi transportowej, Microsoft Exchange Transport. Aby to zrobić [...] (ID:153)

Zgłaszanie problemów z CodeTwo Exchange Sync

[...] wymagana jest pomoc działu wsparcia technicznego CodeTwo z problemem lub w bardziej skomplikowanych kwestiach technicznych dotyczących CodeTwo Exchange Sync, odpowiedź zostanie udzielona o wiele szybciej jeżeli klient dostarczy następujące pliki oraz informacje wraz ze zgłoszeniem. Jakiej wersji używasz: Windows MS [...] (ID:277)

Jak zablokować użytkownikom serwera Exchange dodawanie stopek utworzonych w Outlooku

[...] zainstalowaniu programu CodeTwo Exchange Rules często zachodzi potrzeba usunięcia z programu MS Outlook osobistych stopek użytkowników, które funkcjonowały do tej pory. Nie zawsze jest możliwe nadzorowanie każdej z osób, aby usunęła swoją sygnaturę w Outlooku i może się zdarzyć, że niektórzy użytkownicy [...] (ID:52)

Instalacja programu CodeTwo Exchange Sync WIDEO

[...] pokazuje proces instalacji programu CodeTwo Exchange Sync. Produkt jest wyjątkowo prosty w instalacji i nie przeprowadza żadnych zmian na serwerze Exchange poza utworzeniem specjalnej usługi służącej do synchronizacji danych. Program może być instalowany bezpośrednio na serwerze Exchange lub na innym komputerze, który [...] (ID:219)

Udostępnianie elementów współdzielonych przez serwer Exchange

[...] przypadku udostępniania współdzielonych skrzynek Microsoft Exchange Server oraz innych folderów takich jak Kontakty, Kalendarz oraz innych współdzielonych przez Exchange , mogą pojawić się następujące błędy: (Rys. 1,2)  Rys. 1.  Błąd foldera udostępnianego i współdzielanego przez serwer Exchange jednocześnie [...] (ID:154)

Uruchamianie usługi Exchange Sync pod nowo stworzonym użytkownikiem

[...] zdarza się, że usługa Exchange Sync zatrzymuje się, np. po restarcie serwera, i nie daje się ponownie uruchomić. Problem może tkwić np. w utraconych prawach użytkownika, pod którym ta usługa chodziła. W takim przypadku usługę trzeba skonfigurować pod nowo utworzonym użytkownikiem.   1. Pobieramy plik MFCMapi na [...] (ID:188)

Jak skonfigurować serwer Exchange 2000/2003, aby wysyłał wiadomości RTF w formacie HTML

[...] nie przekształcał formatu wiadomości). Jeśli jako administrator chcesz zapewnić, aby wiadomości nigdy nie były wysyłane przez serwer Exchange w formacie RTF, wykonaj następujące kroki: Uruchom program Exchange System Manager. W lewym panelu przejdź do ustawień Global Settings | Internet Message Formats | Standard. W [...] (ID:80)

Jak sprawdzić która wersja programu CodeTwo Exchange Sync jest zainstalowana

[...] sprawdzić, która wersja programu CodeTwo Exchange Sync jest obecnie zainstalowana, należy otworzyć główne okno programu (Administrator) i kliknąć ikonkę Pomoc (Rys. 1). Wyświetli się nowe okno, w którym należy odczytać wersję programu (Rys. 2).   Rys. 1. Jak wyświetlić okno O programie.   Rys. 2. Wersja [...] (ID:114)

Wybór kodowania dla wszystkich wiadomości wychodzących w Exchange

[...] jest czasami konieczny dla bezbłędnego wyświetlania znaków takich jak ą, ę, ć, ź, ń itd. w stopkach dodawanych przez program CodeTwo Exchange Rules . Ustawienie kodowania można przeprowadzić bezpośrednio w Outlooku, co stanowi dobrą metodę, jeżeli chcemy działanie stopki sprawdzić dla jednego użytkownika. [...] (ID:77)

Jak przeinstalować program CodeTwo Exchange Sync

[...] program CodeTwo Exchange Sync zwraca błędy i pojawiają się problemy podczas sycnhronizacji folderów i elementów, rozwiązaniem może być ponowna instalacja programu. Aby to zrobić, nalezy odinnstalować program CodeTwo Exchange Sync z Panelu Sterowania /Dodaj, usuń programy oraz Messaging API and Collaboration Data [...] (ID:230)

Jak cofnąć synchronizację w programie CodeTwo Exchange Sync VIDEO

[...] Exchange Sync pozwala na synchronizację folderów jednokierunkową w trybie jeden folder źródłowy, jeden docelowy oraz wiele folderów źródłowych i jeden docelowy. Jeżeli dane zostały zsynchronizowane pomiędzy folderami nie jest możliwe odwrócenie tego procesu zwyczajnie poprzez usunięcie zadania synchronizacji z [...] (ID:202)

Edycja źródła HTML szablonu stopki

[...] do źródła HTML stopki w różnych programach z tej serii. CodeTwo Exchange Rules 2003 ver. 3.x, CodeTwo Exchange Rules 2007 ver. 2.x, CodeTwo Exchange Rules 2010 ver. 1.x W lewym górnym rogu wbudowanego Edytora Stopek kliknij przycisk Html, a następnie kliknij opcję Source Code. Więcej na temat wbudowanych Edytorów [...] (ID:251)

Stopka wstawiana jest w niewłaściwym miejscu w wiadomości

[...] zazwyczaj niestandardowy znacznik odpowiedzi. Każdy klient pocztowy posiada własny znacznik odpowiedzi - frazę wyszukiwaną przez CodeTwo Exchange Rules 2003 / 2007 / 2010 / PRO w celu wstawienia stopki bezpośrednio pod odpowiedzią. Jesli fraza nie jest wykryta przez nasz program, stopka jest wstawiana niżej [...] (ID:195)

Jak utworzyć spersonalizowany podpis dla wielu użytkowników

[...] Exchange Rules pozwala tworzyć stopki spersonalizowane, zawierające zmienne Active Directory. Stopki te mogą zawierać szczegółowe dane nadawców, takie jak imię, nazwisko, stanowisko, dział, numery telefonów, które mogą być inne dla różnych nadawców, jak również pozostałe wspólne dane, takie jak nazwa firmy, [...] (ID:22)

Non interpersonal message

[...] w programie CodeTwo Exchange Rules 2007/2010 /PRO zdefiniowana akcja nie jest wykonywana na wiadomości, np. stopka nie jest dodawana. Zaglądając w pliki diagnostycznie programu można zobaczyć wpis dotyczący danej wiadomości, o treści: "Non interpersonal message. Skipping it."   Oznacza to, że w danym przypadku chodzi o [...] (ID:255)

Problem z instalacją Sent Items Update

[...] podane pod każdym z nieudanych kroków wyjaśniają, co dokładnie trzeba wykonać tzn. jakie skrypty muszą zostać uruchomione w konsoli Exchange Management Shell w celu zakończenia instalacji danego komponentu. Po kliknięciu Contact Support, pojawi się następujące okno (rys.3). Rys.3. Okno kontaktu z Działem [...] (ID:138)

3 kroki do poprawnego kodowania wiadomości

[...] poprawnie. W stopce pokazywane są one wtedy jako "?". Ma to związek z kodowaniem znaków, które można ustawić zarówno na serwerze Exchange , jak również w programie MS Outlook. Dodatkową przyczyną niepoprawnego wyświetlania znaków może być zapisanie pliku stopki z wykorzystaniem innego kodowania niż wymagają tego [...] (ID:241)

Akcja Strip / dump Attachments - powiadamianie odbiorców wiadomości o usunięciu załączników

[...] z użytecznych funkcjonalności  programu CodeTwo Exchange Rules PRO jest akcja Usuwanie / zgrywanie załączników – w programie figuruje pod nazwą Strip / dump attachments. Pozwala ona zapisywać załączniki z wiadomości email bezpośrednio na twardy dysk. Opcja ta pozwala administratorom na kontrolę nad [...] (ID:200)

Obrazki nie są poprawnie wstawiane do wiadomości z dołączoną stopką

[...] CodeTwo Exchange Rules 2007 lub CodeTwo Exchange Rules 2010 zainstalowany z serwerem Microsoft Exchange 2007 / 2010 obsługuje reguły używając konta Network Service. Oznacza to, że program może nie mieć uprawnień do niektórych lokalizacji (katalogi Administratora) lub plików. Jeśli zapiszemy w takiej lokalizacji z [...] (ID:51)

Formatowanie rozmiaru czcionki w stopce poprzez edycję kodu html

[...] 1.x, kliknij przycisk HTML na dole okna. Jeżeli jesteś użytkownikiem CodeTwo Exchange Rules 3.x, CodeTwo Exchange Rules 2007 2.x lub CodeTwo Exchange Rules 2010 , kliknij przycisk HTML w lewym górnym rogu edytora i wybierz Source. W wyświetlonym szablonie html znajdź znaczniki otaczające edytowany tekst (np. lub ) i [...] (ID:139)

Jak utworzyć różne wzory podpisów dla użytkowników należących do różnych grup Active Directory

[...] Exchange Rules pozwala zdefiniować różne wzory sygnatur w zależności od grupy Active Directory, do której należy użytkownik. Aby uzyskać taki efekt, należy stworzyć odrębne reguły dla każdej z grup Active Directory, której użytkownicy powinni posiadać odrębny wzór podpisu. Utworzyć nową regułę; w [...] (ID:20)

Jak zmniejszyć odstępy między linijkami w stopce

[...] CodeTwo z rodziny Exchange Rules pozwalają na tworzenie reguł dodających stopki do wiadomości. Jeżeli edytując szablon stopki przechodzisz do następnej linijki naciskając Enter na klawiaturze, efektem będzie duży odstęp między linijkami. Rys. 1. Duży odstęp między linijkami. Dzieje się tak ponieważ edytory [...] (ID:247)

Jak wstawić do wiadomości jednocześnie podpis osobisty i firmową stopkę

[...] będzie już powtórzona. Rys. 3. Przykładowa wiadomość ze stopką personalną i firmową.  W programach CodeTwo Exchange Rules 2007 i CodeTwo Exchange Rules 2010 opcje te znajdują się na innym ekranie, więcej....   Zobacz też: Jak wstawiać do wiadomości za pierwszym razem podpis szczegółowy, a przy odpowiedziach [...] (ID:15)

Jak wymusić wstawienie odpowiedniej stopki do maila?

[...] klientów. Może się tak dziać np. w sytuacji, gdy wysyłamy maile w różnych językach i używamy różnych stopek. W programie CodeTwo Exchange Rules Pro mamy możliwość 'wymuszenia' danej stopki, tak aby była ona wstawiona do maila. Poniższa przykładowa procedura opisuje kolejne kroki konfiguracji mechanizmu [...] (ID:229)

Wymuszanie i zapobieganie wstawianiu stopki

[...] programach CodeTwo Exchange Rules 2007 3.x i 2010 2.x istnieje możliwość wymuszenia, bądź zapobiegania wstawieniu stopki przy użyciu słowa kluczowego. Podczas edycji reguły w zakładce Triggering and suppressing możemy dodać słowa kluczowe (Rys. 1). Rys. 1. Zakładka Triggering and suppressing. Słowo kluczowe [...] (ID:265)

Jak wstawić do wiadomości za pierwszym razem podpis szczegółowy, a przy odpowiedziach uproszczony

[...] (rys.3). Rys. 3. Przykład wiadomości zawierającej stopkę szczegółową i uproszczoną.   W programach CodeTwo Exchange Rules 2007 i CodeTwo Exchange Rules 2010 opcje te znajdują się na innym ekranie, więcej.... Zobacz też: Jak wstawić do wiadomości jednocześnie podpis osobisty i firmową stopkę Jak wstawić [...] (ID:14)

Jak wstawić obrazek do stopki

[...] szybko i wygodnie wstawić grafikę do szablonu stopki w programie CodeTwo Exchange Rules , użyj wbudowanego edytora sygnatur. Do edytora sygnatur wchodzimy poprzez kreatora nowej lub istniejącej stopki. Kreatora nowej stopki wywołujemy klikając Dodaj na pasku narzędzi programu CodeTwo Exchange Rules , natomiast kreatora [...] (ID:17)

Jak utworzyć stopkę w edytorze sygnatur ze zmniejszonym obrazkiem prawidłowo wyświetlanym w Outlooku 2007

[...] Exchange Rules , CodeTwo Exchange Rules 2007 i CodeTwo Exchange Rules 2010 posiadają wbudowany edytor sygnatur pomocny przy tworzeniu stopek. W stopce można wstawić obrazek używając pliku o dużych wymiarach i pomniejszyć go komendami HTML. Edytor sygnatur pomniejsza obrazek stosując styl, który nie jest poprawnie [...] (ID:46)

Jak zapisywać załączniki do folderu sieciowego

[...] chcesz zapisywać załączniki usunięte z emaili przez CodeTwo Exchange Rules PRO do folderu sieciowego, zastosuj się do poniższych instrukcji, aby upewnić się, że folder sieciowy jest przygotowany do takiej operacji. Po pierwsze upewnij się, że prawidłowo używasz ścieżki sieciowej, np.:\\mypath\target-folder\ a [...] (ID:279)

Funkcjonalność Sent Items Update przy wysyłaniu jako ?Send as? oraz ?Send on behalf of?

[...] programie CodeTwo Exchange Rules 2007 w wersji 2.2 oraz w programie Exchange Rules 2010 w wersji 1.1 wprowadziliśmy nową funkcjonalność pozwalającą użytkownikom na obejrzenie, jak wyglądają podpisy dodawane do wysyłanych przez nich wiadomości - "Sent Items Update". Wystarczy zajrzeć do folderu Elementy Wysłane [...] (ID:140)

Jak zastosować w stopce czcionkę, której nie ma na liście czcionek edytora stopek

[...] 1.x, kliknij przycisk HTML na dole okna. Jeżeli jesteś użytkownikiem CodeTwo Exchange Rules 3.x, CodeTwo Exchange Rules 2007 2.x lub CodeTwo Exchange Rules 2010 , kliknij przycisk HTML w lewym górnym rogu edytora i wybierz Source. W wyświetlonym szablonie html znajdź nazwę czcionki (Arial) i zmień ją ręcznie na nazwę [...] (ID:62)

Jak usunąć część tekstu ze stopki, jeśli zmienna Active Directory jest pusta

[...] Exchange Rules posiada wbudowaną obsługę znaków sterujących RT (Remove Text). Dzięki ich użyciu można usunąć w stopce spersonalizowanej niepotrzebny element,  odnoszący się do pustej zmiennej z Active Directory. W sygnaturach zmienne z Active Directory często poprzedzone są krótką informacją, np. "Telefon:", [...] (ID:19)

Jak utworzyć szablon z rotującymi obrazkami i linkami

[...] szablon podpisu zawierający obrazki, które będą zmieniać się oraz zawierać odnośniki do rożnych stron konieczne będzie użycie CodeTwo Exchange Rules PRO.  Wbudowany edytor oferuje dwa pola dynamiczne, które wykorzystamy: Rotating Image i Rotating Text. Naszym celem będzie, aby szablon zawierał kod HTML taki jak w [...] (ID:201)

Po zainstalowaniu dodatku nie jest on widoczny w programie Outlook

[...] czy dodatek nie został umieszczony na liście elementów zablokowanych. Usuwanie pliku extend.dat UWAGA: Jeśli używasz Microsoft Outlook 2010 lub 2013, pomiń ten krok i przejdź od razu do sekcji Sprawdzanie listy elementów zablokowanych. W celu usunięcia pliku extend.dat należy postąpić w następujący sposób: [...] (ID:7)

W jaki sposób wstawiać Pola Dynamiczne

[...] wersji 3.0 Exchange Rules 2007, wersji 2.0 Exchange Rules 2010 oraz Exchange Rules PRO w wersji 1.3.3 wszystkie rodzaje Pól Dynamicznych (Dynamic Fields) muszą być wstawiane poprzez wybranie właściwego pola z górnego menu. Nazwy Pól Dynamicznych wpisane ręcznie lub skopiowane i wklejone nie zostaną rozpoznane przez [...] (ID:254)

Synchronizacja folderów publicznych po zmianie użytkownika, pod którym pracuje usługa synchronizująca

[...] (0x80004005) Sytuacja taka może wystąpić po zmianie użytkownika, pod którym do tej pory działała usługa synchronizująca programu CodeTwo ExchangeSync . Należy być świadomym tego, że użytkownicy należący do grupy Domain Admins nie posiadają praw do edycji i zapisu elementów w folderach publicznych, które nie [...] (ID:143)

Jak poprawnie sformatować szablon stopki

[...] użytkownicy tworząc szablony stopek w programach CodeTwo Exchange Rules przeklejają cały kod HTML, lub jego części, z innego edytora (HTML lub tekstowego). Tak utworzone szablony nie będą funkcjonowały poprawnie. Podobnie dzieje się w przypadku przeklejania czegokolwiek z innych programów typu Word. Przypominamy, że [...] (ID:217)

Jak dodawać stopki tylko do wiadomości wysyłanych przez wybranych użytkowników

[...] CodeTwo Exchange Rules można skonfigurować tak, aby dodawał stopki tylko do maili wysłanych przez wybranych użytkowników. W tym celu należy tych użytkowników dodać do zakresu nadawców (Scope of Senders) dla danej reguły. Oto co należy zrobić: Włączyć panel Administracyjny CodeTwo Exchange Rules . Stworzyć nową [...] (ID:133)

Program klasyfikuje pocztę wychodzącą jako wewnętrzną i nie dodaje stopek

[...] Stopki nie są dodawane do poczty wychodzącej, a program raportuje w plikach loga, że poczta ta jest pocztą wewnętrzną. Opis problemu CodeTwo Exchange Rules klasyfikuje pocztę na podstawie właściwości wiadomości określających domenę docelową.  Czasem zdarza się, że wartość pobrana przez program wskazuje na [...] (ID:16)

Failed to create empty document

[...] podczas uruchamiania edytora stopek w programach Exchange Rules 2003/2007/2010 pojawi się błąd: 'Failed to create empty document', oznacza to konflikt aktualnie wybranej domyślnie drukarki z biblioteką MFC systemu Windows. Aby rozwiązać ten problem, należy wybrać inną drukarkę jako domyślną (na stałe lub na [...] (ID:179)

Jak umożliwić rotację wyświetlanych banerów

[...] Exchange Rules pozwala na dodawanie obrazków do stopek w firmowych mailach. Ten sam mechanizm może posłużyć w celu dodawania większych plików graficznych takich jak banery reklamowe. Banery mogą zawierać różne informacje np. prezentować produkty firmy, zachęcać do skorzystania z oferty specjalnej itp. W programie [...] (ID:111)

Niepoprawny klucz licencji wykryty na serwerze SBS 2008

[...] Small Business Server 2008, którzy zakupili klucz licencji dla poprzedniej wersji programu CodeTwo Exchange Rules 2007 (2.0.0 - 2.1.0) nie będą mogli aktywować nowszych wersji programu, począwszy od wersji 2.1.1. Podczas próby aktywacji takim kluczem licencji nowszej wersji CodeTwo Exchange Rules 2007 na serwerze Small [...] (ID:130)

Definiowanie harmonogramu dla usługi

[...] używamy programu CodeTwo Exchange Sync, ale nie mamy dużych ilości danych do synchronizacji lub po prostu nie chcemy aby program ciągle synchronizował dane, możemy ustawić harmonogram dla usługi programu na Serwerze Exchange . Po poprawnym zainstalowaniu i skonfigurowaniu programu należy uruchomić Task Scheduler na [...] (ID:249)

Limit wielkości pliku PST programu CodeTwo Public Folders w określonych wersjach MS Outlook

[...] na komputerze zainstalowany jest: Microsoft Office Outlook w wersji 2003 lub 2007, to rozmiar tego pliku nie może przekroczyć 20 GB. Outlook 2010 wspiera domyślnie pliki PST do rozmiaru 50 GB. Jeśli ma komputerze zainstalowana jest wersja programu Outlook starsza niż 2003, to rozmiar tego pliku nie może przekroczyć 2 GB. [...] (ID:240)

Reguła synchronizująca folder A do foldera B zastąpiona regułą synchronizującą folder B do foldera A

[...] i tworzy nową. Tym razem reguła typu „One to One” synchronizuje folder ‘Sue’s calendar’ do foldera ‘Mike’s calendar’. CodeTwo Exchange Sync zapamiętał stan folderów z poprzedniej reguły i traktuje elementy w obu folderach jako identyczne, mimo, że mają one różne subjecty. Element ‘elem1’ oraz [...] (ID:142)

Wiadomości wysłane do grup dystrybucyjnych dochodzą do dobiorców bez stopek

[...] wiadomości wysłane do grupy dystrybucyjnej nie otrzymują stopki z programu CodeTwo Exchange Rules 3.x, należy upewnić się czy dana grupa ustawiona jest na wysyłanie potwierdzeń doręczenia do nadawcy wiadomości (send delivery reports to message originator). Oto co należy zrobić: Na serwerze Exchange wejść w Active [...] (ID:131)

Zwiększanie maksymalnej liczby obiektów, jakie klient MAPI może jednocześnie otworzyć

[...] uszkodzenie systemu. Przed zastosowaniem zmian zaleca się wcześniejszą konsultację z Zespołem Wsparcia Technicznego CodeTwo. Serwer Exchange pozwala klientowi MAPI na otwarcie maximum 250 obiektów typu Message podczas jednej sesji MAPI. Mogą z tego wyniknąć problemy z synchronizacją folderów zawierających dużą [...] (ID:137)

Jak utworzyć regułę dodającą do maili baner reklamowy

[...] Exchange Rules pozwala na dodanie obrazków do stopek. Ten sam mechanizm może posłużyć do dodawania banerów reklamowych do maili. Regułę dodającą podpis nadawcy, stopkę prawną czy baner reklamowy tworzymy generalnie w podobny sposób zaczynając od kliknięcia przycisku Dodaj na pasku narzędzi programu. Różnica na [...] (ID:110)

Brak aktualizacji wiadomości typu Meeting Request, Response oraz Cancellation w folderze Sent Items.

[...] aktualizowane w folderze Sent Items. Dla tego typu elementów, sygnatura dodawana jest tylko i wyłącznie do wiadomości wychodzących z serwera Exchange , a nie zapisywanych w folderze Sent Items. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest brak możliwości aktualizacji elementów typu Meeting Request, Response i Cancellation które [...] (ID:189)

Problem z synchronizacją dużej liczby elementów

[...]  Poniżej przestawiono scenariusz, w którym może wystąpić opisywany problem. Użytkownik definiuje regułę synchronizującą dwa foldery Exchange Po zakończeniu synchronizacji istniejących elementów znajdujących się w folderach, użytkownik przenosi dużą liczbę elementów z innego foldera (np. prywatnego foldera [...] (ID:141)

Jak wstawić obraz jako tło stopki

[...] programach z serii CodeTwo Exchange Rules możliwe jest ustawienie tła dla stopki. Można to zrobić poprzez wstawienie tabeli, dla której następnie ustawiamy tło. Ustawienie tła w ten sposób wspierane jest tylko przez program Outlook 2003 i starsze. Aby wstawić tło do stopki należy: 1. W edytorze stopek kliknąć na [...] (ID:272)

W jaki sposób wyeksportować gotowy szablon do Biblioteki w celu ponownego użycia w innej regule

[...] wbudowany w program CodeTwo Exchange Rules PRO pozwala na przechowywanie szablonów w celu ich późniejszego ponownego użycia dla innej grupy użytkowników. Zapisywanie szablonów w Bibliotece edytora jest również dobrym sposobem na kopię bezpieczeństwa aktualnie edytowanego szablonu przed dokonaniem w nim zmian. Jeżeli [...] (ID:232)

Zmiana domyślnego czasu aktualizowania wiadomości w module Sent Items Update

[...] Sent Items Update w programie CodeTwo Exchange Rules PRO odpowiada za wyświetlanie stopek w folderze Elementy Wysłane. Stopki te nie są wyświetlane natychmiastowo – przetworzenie wiadomości zajmuje usłudze trochę czasu, w dużej mierze zależy też od aktualnego obciążenia serwera. Standardowy czas oczekiwania, w [...] (ID:222)

Jak stworzyć stopkę z tekstem po lewej i obrazkiem po prawej?

[...] stworzeniu nowej reguły w programie CodeTwo Exchange Rules możemy utworzyć całkowicie nowy szablon stopki wedle własnych upodobań.   Nasza stopka może zawierać dynamiczne dane pobierane z Active Directory, grafiki, a nawet tabele. Wszystko utworzone jest od początku do końca we wbudowanym edytorze. Dzięki kombinacji [...] (ID:204)

Ikona załącznika przy wiadomości bez załączników

[...] użytkownicy programu CodeTwo Exchange Rules spotykają się z problemem wyświetlania ikony załącznika (spinacza) na liście wiadomości przy emailu, w którym nie ma żadnych załączników (Rys. 1.). Jednym z powodów takiego traktowania wiadomości przez program Outlook jest odpowiadanie lub odbieranie jej poprzez OWA [...] (ID:178)

Stopki dodawane są poprawnie do maili wysłanych z klientów pocztowych, jednak nie dodają się do wiadomości wysłanych z urządzeń mobilnych

[...] Jeśli stopka HTML jest już skonfigurowana, wystarczy teraz przekonwertować ją do PlainText korzystająć z wbudowanego edytora stopek CodeTwo Exchange Rules . Oto kroki jakie należy wykonać: Przejść do edycji reguły w panelu konfiguracyjnym CodeTwo Exchange Rules , otworzyć opcję Disclaimer Templates i kliknąć Edit. [...] (ID:117)

Jak skonfigurować regułę, aby baner reklamowy był dodawany tylko raz w korespondencji

[...] Exchange Rules może zostać użyty do dodawania banerów reklamowych to wiadomości wysyłanych z firmy do klientów. Jeżeli szablon HTML składa się wyłącznie z obrazka, program może mieć kłopot, jeżeli chcemy aby baner był dodawany tylko jeden raz w całej korespondencji z klientem. Opcja 'Nie wstawiaj stopki [...] (ID:112)

Tworzenie kolorowych linków z użyciem zmiennych Active Directory za pomocą pól Rotating Text

[...] nowych wersjach programów CodeTwo Exchange Rules 2007/2010 /PRO zlinkowane pola Active Directory takie jak email as link wyświetlane są domyślnie w kolorze niebieskim. Użytkownik może zmienić krój, rozmiar, styl czcionki itp. ale kolor pozostaje niebieski (Rys. 1). Rys. 1. Adres email z pola Email as link pozostanie [...] (ID:250)

Jak umożliwić synchronizację folderów publicznych z urządzeniami PDA

[...] artykuł opisuje, w jaki sposób umożliwić synchronizację publicznych folderów serwera Exchange z urządzeniem przenośnym poprzez ręczną synchronizację folderów w programie Outlook. Jeśli jesteś zainteresowany automatyczną synchronizacją folderów bezpośrednio na serwerze Exchange , zapoznaj się z programem [...] (ID:86)

Dlaczego obrazki umieszczone w sygnaturach mogą być niepoprawnie wyświetlane podczas długich konwersacji

[...] od ustawień danego klienta poczty. Kiedy procedura opisana powyżej zostanie zakończona i wiadomość jest wysłana, trafia ona do serwera Exchange , gdzie najnowszy email w konwersacji otrzymuje sygnaturę dodaną przez program CodeTwo Exchange Rules . W tej ostatniej, najnowszej stopce wszystkie obrazki i loga są już [...] (ID:208)

Jak wysłać pliki dziennika modułu Sent Items Update

[...] byc wysłanie jego plików dziennika zespołowi wsparcia technicznego Code Two. Żeby to zrobic wykonaj nastepujące kroki: W programie CodeTwo Exchange Rules kliknij menu Tools, a następnie wybierz Log files. W sekcji Log files, obok pola Save Sent Items Updater log files in the folowing folder: kliknij przycisk Open (Rys. [...] (ID:147)

Aktywacja programów CodeTwo przez telefon i e-mail

[...] ręcznej są dostępne w oknie Licencjonowania po wciśnięciu przycisku Więcej (rys.2). Rys.2. Okno dialogowe Licencjonowania, programu CodeTwo Exchange Rules , z rozwiniętym menu Więcej. Zamawianie kodu aktywacji pocztą elektroniczną Aby otrzymać klucz aktywacji przy użyciu poczty e-mail, należy wybrać opcję Zamów [...] (ID:82)

Jak tymczasowo wyłączyć CodeTwo Public Folders

[...] Outlook. Aby zablokować CodeTwo Public Folders przejdź do Narzędzi w górnym menu Outlook 2007, Centrum Zaufania, Dodatki lub w Outlook 2010 , kliknij Plik by przejść do Backstage View, Opcje, Dodatki i na dole okna kliknij Przejdź, gdy wybrane są COM Add-ins.   Rys. 1. Wybierz COM Addins i kliknij przejdź Go. Odznacz [...] (ID:216)

Jak naprawić plik danych Microsoft Outlook'a używając SCANPST.EXE

[...] Files (x86)\Microsoft Office\OfficeXX\ ​gdzie OfficeXX to wersja programu Outlook, np: dla MS Outlook 2007 będzie to Office12 dla MS Outlook 2010 będzie to Office14 dla MS Outlook 2013 będzie to Office15 Jeżeli nie możesz odnaleźć narzędzia na swoim komputerze, skorzystaj z następującego artykułu bazy wiedzy [...] (ID:211)

W jaki sposób zapobiec tworzeniu zduplikowanych wiadomości w skrzynce odbiorczej synchronizowane za pomocą programu CodeTwo Outlook Sync

[...] na koncie email pobierającym pocztę, wybierz Więcej ustawień, przejdź do zakładki Zaawansowane. Dla wersji Outlooka wcześniejszych niż 2010 Ustawienia kont dostępne są w menu Narzędzia w górnym menu Outlook'a. Zmianę tę należy wprowadzić w ustawieniach konta na obu komputerach. Rys. 1. Jeżeli synchronizujesz [...] (ID:203)

Jak uniknąć duplikatów podczas pierwszej synchronizacji.

[...] już musieli martwić się o ustawienie synchronizacji. Rys. 5. Ustawienie wymagane przy pierwszej synchronizacji. W programie MS Outlook 2010 cała procedura jest niemal identyczna. Aby otworzyć Kreator importu i eksportu przechodzimy do menu Plik, Otwórz, Import.       (ID:198)

Wtyczka Public Folders wyświetla błąd MAPI_E_NOT_ENOUGH_DISK

[...] wersją programu Outlook (dla wersji 2002 i wcześniejszych limit wynosi 2GB; dla wersji 2003 i nowszych limit wynosi 20GB, za wyjątkiem Outlooka 2010 , w którym limit rozmiaru pliku PST wynosi 50GB) użyj standardowej procedury archiwizacji w Outlooku, lub usuń niepotrzebne dane z folderów drzewa C2PublicFolders. Upewnij [...] (ID:148)

Jak zwiększyć limit rozmiaru pliku PST

[...] lokalną kopię danych w pliku PST. Pliki PST mają określony limit rozmiary, który wynosi 20GB dla Outlooka 2003 i 2007, oraz 50GB dla Outlooka 2010 . Dla wersji programu Outlook starszych niż 2003 plik PST może mieć maksymalny rozmiar 2 GB. Aby zacząć korzystać z większych plików PST należy: Wykonać kopię [...] (ID:18)

Sent Items Update ? aktualizowana wiadomość jest za duża

[...] wystąpienia wyjątku będzie brak aktualizacji wiadomości. Aby móc zabezpieczyć się przed tą sytuacją, należy zmodyfikować ustawienia ExchangeWebService , odpowiedzialnego za aktualizacje wiadomości w skrzynkach pocztowych (mailbox) serwera Exchange . Można to zrobić edytując plik web.config dla web service EWS. [...] (ID:185)

Włączanie / wyłączanie SMTP transparency

[...] w części TNEF wiadomości. W niektórych przypadkach musimy tę funkcję wyłączyć, kiedy inne oprogramowanie zainstalowane na serwerze Exchange powoduje, że nasz program błędnie interpretuje wiadomość. Aby rozwiązać ten problem, należy dodać w rejestrze następujący wpis: [...] (ID:127)

Jak postępować w przypadku zniknięcia z Outlooka paska narzędzi i menu CodeTwo Public Folders

[...] Otworzyć w menu Outlooka Narzędzia, Centrum zaufania. Wybrać zakładkę Dodatki. U dołu ekranu wybrać z listy Rozszerzenia klienta programu Exchange , kliknąć Przejdź. Sprawdzić, czy na liście znajduje się CodeTwo Public Folders i czy jest zaznaczone. Jeśli nie, należy zaznaczyć ten dodatek i kliknąć OK. [...] (ID:50)

Exchange Rules 2010 - Historia wersji

[...] nadawca nie ma określonego numeru telefonu w AD. Albo dodawać różne banery reklamowe do podpisów wybranych użytkowników. Nowość: CodeTwo Exchange Rules Converter. Samodzielna aplikacja, która umożliwia automatyczne przesyłanie podpisów email, reguł dodawania podpisów i niestandardowych pól dynamicznych do [...]

Centralne zarządzanie podpisami email na Exchange 2010

[...] i banery marketingowe. Możesz modyfikować kompozycje za pomocą edytora HTML z zestawem odpowiednich w tym celu narzędzi.Używaj CodeTwo Exchange Rules 2010 ze wszystkimi desktopowymi i mobilnymi klientami poczty email takimi jak OWA, Outlook, Thunderbird czy Android, itp. Program pracuje niezależnie od klientów [...]

CodeTwo Exchange Rules 2010 - Online Support Center

[...] Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące naszego oprogramowania lub szukasz rozwiązania IT dla Twojej firmy, nie wahaj się z nami skontaktować. O nas Dowiedz się więcej o CodeTwo. Przeczytaj historię firmy i poznaj szczegóły naszej działalności. Programy Rzuć okiem na naszą linię produktów i zobacz jak [...]

Zarządzanie podpisami e-mail na serwerze Exchange

[...] podpisów email i not prawnych na serwerze Exchange Wbudowane funkcje Serwer Exchange posiada funkcje pozwalające zarządzać podpisami email dla całej organizacji. Aby ustawić spersonalizowane podpisy email na lokalnych serwerach Exchange 2019/2016/2013/2010 , należy: Przygotować wzór podpisu email w formacie HTML, wraz [...]

CodeTwo Exchange Rules Pro - Historia wersji

[...] schematu lub zweryfikowanych domen w identyfikatorze URI. Poprawka: Poprawiono synchronizację ustawień między wieloma instancjami CodeTwo Exchange Rules Service. Poprawka: Program wykonywał regułę dwukrotnie jeśli reguła była zdefiniowana dla tenanta utworzonego w narzędziu Tenants configurator i użyto ustawienia "If [...]

Exchange Rules - Cennik

[...] opóźnionym zakupie wsparcia technicznego obowiązują ceny standardowe. Abonament na Wsparcie techniczne nie jest już dostępny dla CodeTwo Exchange Rules 2010 . Przejdź do formularza zamówień Dowiedź się więcej o zarządzaniu licencjami z instrukcji użytkownika Sprawdź standardowe ceny wsparcia technicznego Zakup [...]

CodeTwo Exchange Rules - Case Study z St. Catherine's School

[...] dla rozwiązania opartego o reguły Exchange Hub Transport, odnalazłem liczne wpisy na blogach i forach, które rekomendowały CodeTwo Exchange Rules 2010 . Zdecydowałem się wypróbować to oprogramowanie i skonfrontować je z wyzwaniami, jakie miałem przy regułach Hub Transport. Instalacja CodeTwo Exchange Rules 2010 była [...]

CodeTwo Exchange Rules Pro- Pobierz

[...] w pełni funkcjonalną 30-dniową wersję próbną albo kup pełną wersję tutaj.   Pobierz CodeTwo Exchange Rules Pro  Standardowy plik instalacyjny dla Exchange 2019, 2016, 2013 oraz 2010 na Windows Server z GUI. Instrukcja instalacji standardowej   Pobierz wersję programu dla Server Core  Wersja CodeTwo Exchange [...]

CodeTwo Exchange Rules - Case Study z JMP Engineering

[...] 4 tys. e-maili dziennie, firma stanęła przed problemem niespójnych podpisów z niewłaściwym formatowaniem. Przed zainstalowaniem CodeTwo Exchange Rules 2010 , każda drobna zmiana formatowania w szablonie podpisu wymagała zaangażowania ponad stu osób. Firma potrzebowała prostego w użyciu i elastycznego rozwiązania, [...]

CodeTwo Exchange Migration - Możliwe scenariusze migracji

[...] scenariusze migracji CodeTwo Exchange Migration wspiera różne scenariusze migracji do lokalnego serwera Exchange . Co najważniejsze, pozwala na migrację z jednego serwera Exchange na inny, nawet jeśli znajdują się one w dwóch różnych lasach Active Directory (migracja między lasami). Ponadto program CodeTwo Exchange [...]

Pobierz CodeTwo Exchange Rules PRO 1.4

[...] publikacji: 26.02.2014 Wersja: 1.4.10 Historia wersji Pobierz najnowszą wersję Wspierane platformy Exchange Server 2007 (64-bit) + SP1/SP2/SP3 Exchange 2007 Hub Transport role Windows Server 2003/2008 or SBS 2008 lub Exchange Server 2010 (64-bit) + SP1/SP2 Exchange 2010 Hub Transport role Windows Server 2008 lub Exchange [...]

CodeTwo Exchange Rules - Case Study z Balex Metal

[...] Rozwiązanie Dariusz Borkowski z Balex Metal w trakcie poszukiwań rozwiązania problemu natrafił w Internecie na nasz program. CodeTwo Exchange Rules 2010 współpracujący z serwerem Microsoft Exchange 2010 okazał się programem spełniającym wymagania firmy w zakresie zarządzania i modyfikowania podpisów oraz not [...]

CodeTwo Exchange Rules - Case Study z Bournville College

[...] przeglądać sieć w poszukiwaniu dodatkowego oprogramowania, które pozwoliłoby zwiększyć możliwości serwera Exchange . Program CodeTwo Exchange Rules 2010 okazał się idealny do tego zadania. "Byłem pod wrażeniem. Uruchomienie programu zajęło mi 5 minut, a na stworzenie naszych podstawowych grafik w programie [...]

CodeTwo Exchange Sync - Historia Wersji

[...] podpisu cyfrowego. Wersja 2.8.5.32 Data 06.11.2018 Poprawka: Sporadyczne problemy z synchronizacją zaproszeń na spotkania w środowiskach Exchange 2013. Wersja 2.8.4.9 Data 01.02.2018 Poprawka: W specyficznych konfiguracjach środowiska Exchange 2016 program nie potrafił wylistować Public Folders. (Zmiana ta została [...]

CodeTwo Exchange Rules PRO - Cennik

[...] licencji Aktualizacja do wersji 2.x Bezpłatna wersja testowa Szczegóły składania zamówień Co zawiera Wsparcie techniczne? Migracja z CodeTwo Exchange Rules Migracja do CodeTwo Email Signatures for Office 365 – zniżki Przydatne linki Nowa licencja Tabela poniżej przedstawia ceny programu CodeTwo Exchange Rules Pro w [...]

CodeTwo Exchange Rules Pro - Filmy i screenshoty

[...] Obejrzyj poniższe filmy, aby dowiedzieć się jak działa CodeTwo Exchange Rules Pro. Zobacz, jak łatwo możesz zarządzać podpisami email oraz przepływem poczty dla całej organizacji na swoim serwerze Microsoft Exchange .Tworzenie reguły dodającej podpis email na serwerze Exchange przy użyciu programu CodeTwoJak [...]

CodeTwo Exchange Rules Prop - Case Study IPD

[...] aby wszystkie wiadomości korporacyjne wysyłane do klientów miały profesjonalny i zunifikowany wygląd. Pomimo, że firma wykorzystuje Microsoft Exchange Server 2010 jako podstawę dla swojego systemu korespondencji, wbudowane w Exchange 2010 funkcje podpisów nie spełniały standardów IPD. Potrzebowali oni prostego i [...]

CodeTwo Exchange Rules 2007 został wycofany

[...] dla nowszych wersji programu Microsoft Exchange Server: CodeTwo Exchange Rules 2019 CodeTwo Exchange Rules 2016 CodeTwo Exchange Rules 2013 CodeTwo Exchange Rules 2010 lub sprawdź nasz program do zarządzania podpisami email oraz przepływem poczty dla Exchange Server 2019, 2016, 2013 oraz 2010 : CodeTwo Exchange Rules Pro [...]

CodeTwo Exchange Rules PRO - Case Study Kingston College

[...] Usługi Profesjonalne, Nauki Ścisłe oraz Programowanie. Problem Kingston College zatrudnia blisko 900 osób, z czego większość używa serwera Exchange do obsługi swoich kont pocztowych. Dziennie przepływa tam około 3 tys. emaili, przesyłanych przez pracowników uczelni. Przed zakupieniem CodeTwo Exchange Rules Pro, [...]

Exchange Rules 2019 - Pobierz program

[...] w pełni funkcjonalną wersję próbną albo zamów pełną wersję programu tutaj. Pobierz CodeTwo Exchange Rules 2019  Standardowy plik instalacyjny dla Exchange 2019 na Windows Server z GUI. Instrukcja instalacji standardowej Pobierz wersję programu dla Server Core  Wersja CodeTwo Exchange Rules 2019 tylko dla Windows [...]

Produkty CodeTwo Exchange Rules vs reguły transportowe

[...] produktów CodeTwo do zarządzania podpisami email w Exchange z regułami transportu Exchange Poznaj różnice i podobieństwa między narzędziami CodeTwo do zarządzania podpisami email dla lokalnych serwerów Exchange a natywnymi regułami przepływu poczty email (regułami transportu) w Exchange Server. Zobacz, jak [...]

CodeTwo Exchange Rules PRO - Case Study Davis LLP

[...] do tworzenia not prawnych i podpisów. "Pomijając kwestię wysokiej ceny, rozwiązanie dodatkowo obciążało wydajność naszych serwerów Exchange nawet o 30%. Wpłynęło to w efekcie na pozostałe usługi Exchange – niektóre funkcjonalności nie działały tak, jak powinny, lub były ograniczone." – powiedział [...]

Case Study wykorzystania programu CodeTwo Exchange Rules

[...] się z problemem niespójnych podpisów z niewłaściwym formatowaniem w firmowej korespondencji elektronicznej. Przed zainstalowaniem CodeTwo Exchange Rules 2010 , nawet najmniejsza zmiana w szablonie podpisów email wymagała zaangażowania każdego pracownika.ADMA-OPCO jest producentem węglowodorów z Abu Dabi. Firma [...]

Exchange Rules 2013 - Historia wersji

[...] schematu lub zweryfikowanych domen w identyfikatorze URI. Poprawka: Poprawiono synchronizację ustawień między wieloma instancjami CodeTwo Exchange Rules Service. Wersja 2.15.1.0 Data: 10.08.2021 Poprawka: Usługa Sent Items Update nie mogła uzyskać adresu URL EWS przy użyciu usługi wykrywania automatycznego w [...]

CodeTwo Exchange Rules - Case Study z SFH

[...] i automatycznych stopek dla korespondencji wewnętrznej i zewnętrznej; potrzeba prowadzenia kampanii marketingowych Rozwiązanie/produkt: CodeTwo Exchange Rules 2010 Zakres wdrożenia: cała organizacja (500 skrzynek email) Czas wdrożenia: 20 minut « Powrót do Case Study

CodeTwo Exchange Rules Pro - Case Study WEG

[...] kierując się zasadą stawiającą dobro klienta na pierwszym miejscu. Problem Aby spełnić wymagania prawne, firma chciała zaimplementować Exchange Server dla 175 użytkowników. Konieczna była również modernizacja wizerunku poprzez dodawanie ujednoliconych elementów graficznych do wszystkich wychodzących emaili. W [...]

Wsparcie środowisk wieloserwerowych | CodeTwo Exchange Rules

[...] i wsparcie dla środowisk wieloserwerowych Rozwiązania zastosowane w architekturze CodeTwo Exchange Rules pozwalają na zarządzanie podpisami email w wielkich wielo-serwerowych organizacjach z taką samą łatwością i wydajnością jak w małym kilkunasto-skrzynkowym biurze. Praktycznie nieograniczona skalowalność [...]

Wsparcie techniczne dla CodeTwo Exchange Rules PRO

[...] Wsparcie techniczne Sprawdź ważność Wsparcia technicznego Regulamin Sprzedaży i Świadczenia Usług Cennik Wsparcia technicznego dla CodeTwo Exchange Rules PRO Aby mieć możliwość kontaktu telefonicznego i mailowego z naszymi specjalistami wsparcia technicznego, należy wykupić roczny Abonament na Wsparcie techniczne. [...]

CodeTwo Exchange Rules PRO - Case Study BenComm

[...] doświadczeniem rynkowym, BenComm należy do pierwszej piątki dostawców produktów Avaya SME w USA. Problem Przed wdrożeniem CodeTwo Exchange Rules Pro, BenComm musiał się borykać z problemem unifikowania szablonu podpisów e-mail u wszystkich użytkowników. Pracownicy często samodzielnie edytowali podpisy, dlatego też [...]

CodeTwo Exchange Rules 2003 jest niedostępny.

[...] i dostępny w sprzedaży. Sprawdź pozostałe wersje: CodeTwo Exchange Rules 2019 CodeTwo Exchange Rules 2016 CodeTwo Exchange Rules 2013 CodeTwo Exchange Rules 2010

CodeTwo Exchange Rules - Case Study z Exlar

[...] w symulatorach lotu. Charakterystyka problemu Serwery poczty email firmy Exlar przetwarzają 12000. emaili dziennie. Przed zakupieniem CodeTwo Exchange Rules 2007 firma borykała się z niejednolitymi oraz niekompletnymi podpisami w poczcie elektronicznej. Sprawienie, by pracownicy podporządkowali się i korzystali ze [...]

Wsparcie techniczne dla CodeTwo Exchange Rules 2019

[...] Wsparcie techniczne Sprawdź ważność Wsparcia technicznego Regulamin Sprzedaży i Świadczenia Usług Cennik Wsparcia technicznego dla CodeTwo Exchange Rules 2019 Aby mieć możliwość kontaktu telefonicznego i mailowego z naszymi specjalistami wsparcia technicznego, należy wykupić roczny Abonament na Wsparcie techniczne. [...]

Wsparcie techniczne dla CodeTwo Exchange Rules 2016

[...] Wsparcie techniczne Sprawdź ważność Wsparcia technicznego Regulamin Sprzedaży i Świadczenia Usług Cennik wsparcia technicznego dla CodeTwo Exchange Rules 2016 Aby mieć możliwość kontaktu telefonicznego i mailowego z naszymi specjalistami wsparcia technicznego, należy wykupić roczny Abonament na Wsparcie techniczne. [...]

CodeTwo Exchange Rules PRO - Silgan Containers Corporation

[...] każdego dnia. Firma potrzebowała oprogramowania, które pozwoliłoby na łatwą, scentralizowaną personalizację korespondencji. Microsoft Exchange nie spełniał jej oczekiwań w zakresie umieszczania obrazów w wiadomościach. Co więcej, firma poszukiwała rozwiązania, które zapewniłoby, że obrazy osadzone w emailach [...]

CodeTwo Exchange Rules PRO - Case Study PKP Energetyka S.A.

[...] z danymi pracowników, co pozwoliłoby na stworzenie tylko jednego szablonu stopki mailowej dla 2200 pracowników korzystających z poczty Exchange . Właściwości serwera Exchange nie umożliwiały obejścia tego problemu. Rozwiązanie   Jarosław Strzopa, specjalista ds. systemów informatycznych w PKP Energetyka S.A. [...]

CodeTwo Exchange Rules PRO - Case Study

[...] z klientami. Firma potrzebowała prostego i elastycznego narzędzia do globalnego zarządzania podpisami pracowników, a program CodeTwo Exchange Rules Pro okazał się właściwym rozwiązaniem.Davis LLP jest wiodącą kancelarią prawniczą typu full-service z biurami na całym świecie - od Kanady po Japonię. Do dodawania [...]

CodeTwo Exchange Rules - Filmy i screenshoty

[...] Obejrzyj poniższe filmy o CodeTwo Exchange Rules , aby dowiedzieć się jak go używać, tworzyć reguły dodające podpisy email oraz projektować szablony podpisów.Tworzenie reguły dodającej podpis email na serwerze Exchange przy użyciu programu CodeTwoJak używać edytora HTML w CodeTwo Exchange Rules ?Jak wstawić [...]

Exchange Rules 2016 - Historia wersji

[...] schematu lub zweryfikowanych domen w identyfikatorze URI. Poprawka: Poprawiono synchronizację ustawień między wieloma instancjami CodeTwo Exchange Rules Service. Wersja 1.15.1.0 Data: 10.08.2021 Poprawka: Usługa Sent Items Update nie mogła uzyskać adresu URL EWS przy użyciu usługi wykrywania automatycznego w [...]

Exchange Rules 2019 - Historia wersji

[...] schematu lub zweryfikowanych domen w identyfikatorze URI. Poprawka: Poprawiono synchronizację ustawień między wieloma instancjami CodeTwo Exchange Rules Service. Wersja 1.15.1.0 Data: 10.08.2021 Poprawka: Usługa Sent Items Update nie mogła uzyskać adresu URL EWS przy użyciu usługi wykrywania automatycznego w [...]

CodeTwo Exchange Rules - Case Study z ADMA-OPCO

[...] z faktem, że firma zatrudnia 2500 pracowników, którzy wysyłają codziennie 125000 emaili, konieczne było zautomatyzowane rozwiązanie. CodeTwo Exchange Rules 2007 pozwala dodawać grafiki do poczty Exchenge 2007 (zarówno wewnętrznej, jak i zewnętrznej) centralnie, na serwerze. Rozwiązanie   Firma Abu Dhabi Marine [...]

Jak działa CodeTwo Exchange Rules Pro

[...] to działa CodeTwo Exchange Rules Pro pozwala Ci zarządzać przepływem wiadomości na serwerze Exchange w oparciu o reguły. Obejmuje szeroki zakres aspektów, w tym: kontrola zawartości wiadomości, filtrowanie załączników, przekierowania wiadomości, podpisy email oraz noty prawne. Liczba kombinacji warunków [...]

CodeTwo Exchange Rules PRO - Testimonials

[...] Exchange Rules Pro zostało nagrodzone przez G2. Bazując na recenzjach użytkowników naszego rozwiązania, dostaliśmy dwa wyróżnienia. CodeTwo Exchange Rules Pro jest najchętniej polecanym narzędziem dla serwera Exchange i posiada najwyższą jakość wsparcia technicznego w kategorii Podpisy Email na G2. Użytkownicy [...]

CodeTwo Exchange Rules PRO - Funkcjonalności

[...] Poniżej znajdziesz listę funkcjonalności CodeTwo Exchange Rules Pro Podpisy email i noty prawne Automatyczne dodawanie stopek email jeszcze na serwerze. Tylko jeden (lub kilka szablonów) dla całej firmy. Grafiki i zdjęcia in-line w podpisach email. Są one osadzone w wiadomościach, więc nie pojawiają się w postaci [...]

Nagrody i wyróżnienia CodeTwo

[...] 2007 roku. W chwili obecnej z naszych rozwiązań do zarządzania podpisami email, migracji danych i tworzenia kopii zapasowych w Microsoft 365 i Exchange Server korzysta ponad 100 000 firm z całego świata, w tym stale rosnąca liczba przedsiębiorstw z rankingu Fortune 500. Przez lata nasza firma i nasze produkty [...]

CodeTwo Exchange Rules - Case Study z Helping Hand

[...] konsekwencji do zapewnienia prawnego zabezpieczenia przed ewentualnym wytoczeniem jej procesu sądowego. Rozwiązanie Organizacja używała CodeTwo Exchange Rules od czterech lat i teraz migrowała do CodeTwo Exchange Rules 2007, kontaktując się po prostu z Działem Obsługi Klienta CodeTwo. "Jeśli mówię, że to proste, to [...]

CodeTwo Exchange Rules a podpisy email - jak to działa?

[...] Kup Jak to działa CodeTwo Exchange Rules pozwala na zarządzanie podpisami i notami prawnymi na serwerze Exchange . Administrator ustawia reguły które następnie automatycznie dodają odpowiednie podpisy do wiadomości email. Rozwiązanie to pozwala na szybkie ustawienie programu w dowolnym środowisku, dostosowując jego [...]

CodeTwo Exchange Rules - Case Study z Bauer

[...] i ujednolicić wygląd podpisów osobistych i not prawnych w wiadomościach email wysyłanych przez wszystkich pracowników spółki. Na CodeTwo Exchange Rules 2007 trafił w Google. "Program CodeTwo Exchange Rules 2007 daje w prosty i szybki sposób możliwość stworzenia polityki stopek korporacyjnych. Program pracuje [...]

Kup CodeTwo Exchange Rules

[...] CodeTwo Exchange Rules Wybierz wersję posiadanego serwera Exchange : CodeTwo Exchange Rules - Cennik Licencjonowanie CodeTwo Exchange Rules Wróć do strony produktu

Centralne zarządzanie podpisami email w Exchange | CodeTwo

[...] programie Zarządzaj centralnie podpisami, notami prawnymi oraz akcjami marketingowymi w wiadomościach obsługiwanych przez Microsoft Exchange . Dzięki tej aplikacji serwerowej nie ma znaczenia, z jakiego klienta pocztowego (np. Outlook, Thunderbird) czy urządzenia mobilnego (np. iPhone, Android) wiadomość jest wysyłana [...]

Często zadawane pytania - CodeTwo Exchange Rules

[...] zadawane pytania - CodeTwo Exchange Rules Zobacz listę najczęściej zadawanych pytań na temat CodeTwo Exchange Rules :  

Wybierz produkt CodeTwo z listy powyżej, aby wyświetlić wyniki.