CodeTwo Exchange Rules 2016


Data publikacji: 10.09.2018
Ostatnia wersja: 1.11.1.0
Rozmiar: 38.5 MB


Wspierane platformy

Panel Administracyjny:
Windows Server 2016(1) / 2012 R2 / 2012 / 2008 R2 / 2008 / 2003 R2 / 2003
Windows 10(2) / 8.1 / 8 / 7

Wsparcie tylko dla wersji 64-bitowych

Usługa Exchange Rules:
Exchange Server 2016 - z zainstalowaną rolą Mailbox

(1) Jeżeli po zakończeniu instalacji nie możesz znaleźć programu, zastosuj się do tego artykułu KB.
(2) W przypadku gdy Panel Administracyjny nie działa po aktualizacji Windows 7 lub 8.1 do Windows 10, zainstaluj tę aplikację ponownie na nowym systemie.Historia Wersji

Wersja 1.11.1.0
Data: 10.09.2018
Poprawka: Obrazki osadzone (wbudowane) w podpisach email nie były wyświetlane w Outlook on the web (OWA) w środowiskach Exchange 2016 CU8 i nowszych.
Poprawka: Drobne zmiany UI.
Wersja 1.11.0.0
Data 23.05.2018
Nowość: Funkcja Insert HTML snippet w Edytorze, pozwalająca w łatwy sposób dodawać ankiety typu „one-click surveys” (badające satysfakcję klienta) do podpisów email.
Nowość: Ulepszenia funkcji Insert hyperlink: automatyczne dodawanie parametrów śledzenia kampanii Google, Matomo i Woopra do linków.
Zmiana: Drobne poprawki i optymalizacja reguł.
Zmiana: Koniec wsparcia dla maszyn 32-bitowych dla Panelu Administracyjnego. Program może być teraz instalowany jedynie na maszynach 64-bitowych.
Poprawka: Sporadyczne problemy usługi Sent Items Update (SIU) z aktualizacją niektórych wysłanych wiadomości.
Wersja 1.10.2.101
Data 20.11.2017
Nowość: Akcja Restore images removed by iPhone and iPad: przywraca obrazki, które zostały automatycznie usunięte przez urządzenia iPhone lub iPad podczas odpowiadania na wiadomość.
Nowość: Możliwość odpowiedzi do wszystkich (opcja Reply All) w Testerze reguł.
Poprawka: Nie można było pobrać dużych plików diagnostycznych programu za pomocą opcji dostępnych w Panelu Administracyjnym.
Poprawka: Kolory zdefiniowane przez użytkownika nie były zapamiętywane w oknie wyboru koloru (dostępnym w Edytorze oraz podczas przypisywania koloru do kategorii reguły).
Poprawka: W pewnych sytuacjach, np. dla wiadomości z niestandardowym kodowaniem i wstawioną przez program stopką w formacie RTF, w otwartej wiadomości wyświetlany był kod źródłowy RTF.
Poprawka: W określonych przypadkach warunki Message type oraz Secure message type nie działały poprawnie.
Poprawka: Czasami notyfikacje o wygaśnięciu okresu próbnego lub o przekroczeniu liczby licencji dostarczane były z opóźnieniem.
Poprawka: Skrót klawiszowy Alt + S wywoływał zapisanie zmian w programie.
Poprawka: Drobne zmiany UI.
Wersja 1.9.2.1
Data 27.02.2017
Poprawka: Ulepszona analiza składniowa HTML treści wiadomości.
Poprawka: Ulepszony mechanizm sprawdzania grup AD.
Poprawka: Optymalizacja liczby wpisów w plikach dziennika (logach).
Wersja 1.9.0.141
Data 28.11.2016
Poprawka: Optymalizacja przetwarzania maili z włączoną opcją Message splitting.
Poprawka: Warunek "matches AD group" nie działał prawidłowo, jeśli zdefiniowany był w nim alias grupy.
Poprawka: Program usuwał body z wiadomości, w których źródło HTML było uszkodzone.
Poprawka: Optymalizacja kodu i drobne zmiany UI.
Wersja 1.8.0.416
Data: 02.11.2016
Poprawka: Gdy ustawiona była tygodniowa rekurencja, Scheduler błędnie włączał regułę w określonych przypadkach.
Poprawka: Optymalizacja algorytmu wyszukiwania miejsca wstawienia stopki.
Poprawka: Jeśli w programie włączona była opcja Access Rights, to użytkownicy z ograniczonym dostępem do Active Directory nie mogli korzystać z funkcji programu, do których powinni mieć dostęp.
Zmiana: Zaktualizowano EULA.
Wersja 1.7.2.34
Data 19.09.2016
Poprawka: Jeśli na serwerze zainstalowane były tylko serwisy bez modułu Administration Panel, wówczas po aktualizacji programu ustawienia nie były poprawnie konwertowane ze starszej wersji, a program nie wykonywał żadnych poprzednio skonfigurowanych reguł.
Poprawka: W niektórych sytuacjach w module Licensing wyświetlana była niewłaściwa liczba dni do końca okresu trial. Prawidłowa liczba dni była widoczna w oknie Server Monitor.
Poprawka: W stopkach wstawionych przez program do niektórych wiadomości bez body (np. wysłanych z pewnych skanerów sieciowych), zamiast znaków specjalnych były wyświetlane znaki zapytania.
Poprawka: W niektórych wiadomościach bez body (np. wysłanych z pewnych skanerów sieciowych), po przetworzeniu przez program duplikowała się informacja o załącznikach.
Wersja 1.7.1.1
Data 30.08.2016
Poprawka: Podczas przetwarzania niektórych specyficznych wiadomości (np. wysłanych z pewnych skanerów sieciowych) program nieoczekiwanie usuwał z nich załączniki.
Poprawka: Program zainstalowany w specyficznych środowiskach na serwerze Exchange 2016 po aktualizacji do najnowszej wersji nie przetwarzał wiadomości bez ręcznego restartu usługi msExchangeTransport.
Wersja 1.7.0.349
Data 28.07.2016
Nowość: Dodano warunek Sender/Recipient matches AD group. Warunek jest spełniony dla wiadomości wysyłanych z lub na adres danej grupy AD, natomiast nie działa dla emaili wysyłanych z lub na adres członków tej grupy.
Nowość: Dodano podpowiedzi odnośnie konfiguracji reguł oraz edycji sygnatury.
Poprawka: W niektórych bardzo dużych środowiskach serwerowych z dużym ruchem emailowym do niektórych wiadomości nie były wstawiane stopki z powodu zbyt długiego czasu przetwarzania emaila.
Poprawka: Niektóre obrazki w stopkach wyświetlały się jako zwykłe załączniki w niektórych klientach pocztowych, np. w iPhone, Thunderbird.
Poprawka: Jeśli Scheduler w opcji Time range ustawiony był w cyklu Weekly lub Monthly, a czas aktywności reguły zawierał północ, Scheduler nie aktywował reguły.
Poprawka: Nie było możliwe stworzenie nowego warunku wewnątrz istniejącej grupy dwóch warunków w zakładkach Conditions/Exceptions.
Poprawka: Słowa kluczowe (keyword) zdefiniowane w zakładkach Conditions/Exception nie były usuwane z wiadomości, jeśli znajdowały się pomiędzy niektórymi znakami specjalnymi.
Poprawka: Niektóre specyficzne wiadomości (np. wysłane z pewnych skanerów sieciowych) nie były rozpoznawane przez program i w rezultacie nie aktywowały się dla nich reguły programu.
Poprawka: Poprawa drobnych błędów i optymalizacja kodu.
Wersja 1.6.0.1220
Data 17 Maj 2016
Nowość: Przebudowano funkcjonalność zarządzania prawami dostępu – oparta jest obecnie na rolach i pozwala administratorowi ograniczyć prawa do opcji Server Monitor, do plików diagnostycznych, ustawień programu, poszczególnych zakładek w regule itd.
Nowość: Można zapisać aktualnie przygotowywaną sygnaturę do Template Library z poziomu edytora sygnatur.
Nowość: W każdej regule wyświetlana jest informacja o tym, kto ją stworzył oraz zmodyfikował i kiedy.
Nowość: Dodano pole wyszukiwania i filtrowania reguł.
Nowość: Na liście reguł można używać opcji przeciągnij & upuść oraz multiselekcji.
Nowość: Kategoryzowanie reguł przy pomocy kolorów.
Zmiana: Opcja „Create copy of the original message when updating Sent Items" jest teraz domyślnie wyłączona.
Poprawka: Prawa lokalnego administratora nie są już potrzebne, aby uruchomić Administration Panel.
Poprawka: Nie można było zapisać zmian w domyślnej treści nowej wiadomości, w którą opakowany jest podpisany cyfrowo lub zaszyfrowany mail.
Poprawka: Poprawa drobnych błędów i optymalizacja kodu.
Wersja 1.5.1.67
Data 1 Gru 2015
Nowość: Pierwsza wersja programu.
Nasi Klienci: