CodeTwo Exchange Rules 2016


Data publikacji: 27.02.2017
Ostatnia wersja: 1.9.2.1
Rozmiar: 95.1 MB


Wspierane platformy

Panel Administracyjny można zainstalować na
Windows Server 2012 / 2008 / 2003
Windows 10* / 8.1 / 8 / 7 

*W przypadku gdy program nie działa po aktualizacji Windows 7 lub 8.1 do Windows 10, proszę ponownie go zainstalować na nowym systemie.

Usługę Exchange Rules można zainstalować na
Windows Server 2012

Usługa Exchange Rules wymaga
Exchange Server 2016
oraz
Exchange 2016 Mailbox role

Wsparcie dla platform 32 / 64 bitowych.Historia Wersji

Wersja 1.9.2.1
Data 27.02.2017
Poprawka: Ulepszona analiza składniowa HTML treści wiadomości.
Poprawka: Ulepszony mechanizm sprawdzania grup AD.
Poprawka: Optymalizacja liczby wpisów w plikach dziennika (logach).
Wersja 1.9.0.141
Data 28.11.2016
Poprawka: Optymalizacja przetwarzania maili z włączoną opcją Message splitting.
Poprawka: Warunek "matches AD group" nie działał prawidłowo, jeśli zdefiniowany był w nim alias grupy.
Poprawka: Program usuwał body z wiadomości, w których źródło HTML było uszkodzone.
Poprawka: Optymalizacja kodu i drobne zmiany UI.
Wersja 1.8.0.416
Data: 02.11.2016
Poprawka: Gdy ustawiona była tygodniowa rekurencja, Scheduler błędnie włączał regułę w określonych przypadkach.
Poprawka: Optymalizacja algorytmu wyszukiwania miejsca wstawienia stopki.
Poprawka: Jeśli w programie włączona była opcja Access Rights, to użytkownicy z ograniczonym dostępem do Active Directory nie mogli korzystać z funkcji programu, do których powinni mieć dostęp.
Zmiana: Zaktualizowano EULA.
Wersja 1.7.2.34
Data 19.09.2016
Poprawka: Jeśli na serwerze zainstalowane były tylko serwisy bez modułu Administration Panel, wówczas po aktualizacji programu ustawienia nie były poprawnie konwertowane ze starszej wersji, a program nie wykonywał żadnych poprzednio skonfigurowanych reguł.
Poprawka: W niektórych sytuacjach w module Licensing wyświetlana była niewłaściwa liczba dni do końca okresu trial. Prawidłowa liczba dni była widoczna w oknie Server Monitor.
Poprawka: W stopkach wstawionych przez program do niektórych wiadomości bez body (np. wysłanych z pewnych skanerów sieciowych), zamiast znaków specjalnych były wyświetlane znaki zapytania.
Poprawka: W niektórych wiadomościach bez body (np. wysłanych z pewnych skanerów sieciowych), po przetworzeniu przez program duplikowała się informacja o załącznikach.
Wersja 1.7.1.1
Data 30.08.2016
Poprawka: Podczas przetwarzania niektórych specyficznych wiadomości (np. wysłanych z pewnych skanerów sieciowych) program nieoczekiwanie usuwał z nich załączniki.
Poprawka: Program zainstalowany w specyficznych środowiskach na serwerze Exchange 2016 po aktualizacji do najnowszej wersji nie przetwarzał wiadomości bez ręcznego restartu usługi msExchangeTransport.
Wersja 1.7.0.349
Data 28.07.2016
Nowość: Dodano warunek Sender/Recipient matches AD group. Warunek jest spełniony dla wiadomości wysyłanych z lub na adres danej grupy AD, natomiast nie działa dla emaili wysyłanych z lub na adres członków tej grupy.
Nowość: Dodano podpowiedzi odnośnie konfiguracji reguł oraz edycji sygnatury.
Poprawka: W niektórych bardzo dużych środowiskach serwerowych z dużym ruchem emailowym do niektórych wiadomości nie były wstawiane stopki z powodu zbyt długiego czasu przetwarzania emaila.
Poprawka: Niektóre obrazki w stopkach wyświetlały się jako zwykłe załączniki w niektórych klientach pocztowych, np. w iPhone, Thunderbird.
Poprawka: Jeśli Scheduler w opcji Time range ustawiony był w cyklu Weekly lub Monthly, a czas aktywności reguły zawierał północ, Scheduler nie aktywował reguły.
Poprawka: Nie było możliwe stworzenie nowego warunku wewnątrz istniejącej grupy dwóch warunków w zakładkach Conditions/Exceptions.
Poprawka: Słowa kluczowe (keyword) zdefiniowane w zakładkach Conditions/Exception nie były usuwane z wiadomości, jeśli znajdowały się pomiędzy niektórymi znakami specjalnymi.
Poprawka: Niektóre specyficzne wiadomości (np. wysłane z pewnych skanerów sieciowych) nie były rozpoznawane przez program i w rezultacie nie aktywowały się dla nich reguły programu.
Poprawka: Poprawa drobnych błędów i optymalizacja kodu.
Wersja 1.6.0.1220
Data 17 Maj 2016
Nowość: Przebudowano funkcjonalność zarządzania prawami dostępu – oparta jest obecnie na rolach i pozwala administratorowi ograniczyć prawa do opcji Server Monitor, do plików diagnostycznych, ustawień programu, poszczególnych zakładek w regule itd.
Nowość: Można zapisać aktualnie przygotowywaną sygnaturę do Template Library z poziomu edytora sygnatur.
Nowość: W każdej regule wyświetlana jest informacja o tym, kto ją stworzył oraz zmodyfikował i kiedy.
Nowość: Dodano pole wyszukiwania i filtrowania reguł.
Nowość: Na liście reguł można używać opcji przeciągnij & upuść oraz multiselekcji.
Nowość: Kategoryzowanie reguł przy pomocy kolorów.
Zmiana: Opcja „Create copy of the original message when updating Sent Items" jest teraz domyślnie wyłączona.
Poprawka: Prawa lokalnego administratora nie są już potrzebne, aby uruchomić Administration Panel.
Poprawka: Nie można było zapisać zmian w domyślnej treści nowej wiadomości, w którą opakowany jest podpisany cyfrowo lub zaszyfrowany mail.
Poprawka: Poprawa drobnych błędów i optymalizacja kodu.
Wersja 1.5.1.67
Data 1 Gru 2015
Nowość: Pierwsza wersja programu.
Nasi Klienci: