CodeTwo Exchange Rules Pro

 • Program do centralnego zarządzania podpisami email oraz przepływem poczty na serwerze Exchange
 • Wspiera wszystkie klienty pocztowe, w tym Outlooka i urządzenia mobilne
 • Używany przez dziesiątki tysięcy firm na całym świecie
 • Posiada certyfikat Windows Server
 • Nagrodzony MSExchange.org Gold Award »
Pobierz

30-dniowa wersja testowa;
nie wymaga karty kredytowej

Data publikacji: 26.02.2024
Ostatnia wersja: 2.20.0.0
Rozmiar: 40.7 MB


Wspierane platformy

Panel Administracyjny:
Windows Server 2022 / 2019 / 2016(1)
Windows 11 / 10(2)

Wsparcie tylko dla wersji 64-bitowych

Usługa Exchange Rules:
Exchange Server 2019(3) / 2016 - z zainstalowaną rolą Mailbox

(1) Jeżeli po zakończeniu instalacji nie możesz znaleźć programu, zastosuj się do tego artykułu KB.
(2) W przypadku gdy Panel Administracyjny nie działa po aktualizacji Windows 7 lub 8.1 do Windows 10, zainstaluj tę aplikację ponownie na nowym systemie.
(3) Usługa może być zainstalowana na Windows Server 2019 Desktop Experience oraz na Windows Server 2019 Server Core. 

Historia wersji

Wersja2.20.0.0
Data:26.02.2024
Nowość:Możliwość konfiguracji warunków (lub wyjątków) dla swoich reguł na podstawie nagłówków wiadomości email. Pozwala to zastosować określoną akcję (np. dodać podpis) do wiadomości email zawierających zdefiniowaną nazwę nagłówka, wartość lub jedno i drugie.
Zmiana:Koniec wsparcia dla Exchange Server 2013.
Wersja2.19.0.0
Data:27.07.2023
Nowość:Możliwość ręcznej konfiguracji połączenia EWS do serwera Exchange podczas konfigurowania usługi Sent Items Update w środowisku hybrydowym.
Zmiana:Koniec wsparcia dla Exchange Server 2007 i 2010.
Poprawka:W rzadkich przypadkach obrazy dodawane przez warunkowe pola dynamiczne wyświetlały się jako zwykłe załączniki.
Poprawka:Poprawa drobnych błędów.
Wersja2.18.0.0
Data:27.02.2023
Nowość:Stan opcji Loop protection można teraz synchronizować w środowisku wieloserwerowym, dzięki czemu liczba wysyłanych automatycznych odpowiedzi nigdy nie przekroczy ustawionego limitu na różnych serwerach. Aby dowiedzieć się, jak włączyć synchronizację, zapoznaj się z tym artykułem w Bazie Wiedzy.
Poprawka:Poprawiono obsługę załączników, których nie udało się zapisać na dysk, np. z powodu podania nieistniejącej lokalizacji, dla akcji Strip/dump attachments.
Poprawka:Udoskonalono logikę operatorów w regułach konfigurowanych w menadżerze warunkowych pól dynamicznych (Conditional placeholders manager).
Poprawka:W bardzo rzadkich sytuacjach podczas sprawdzania przynależności użytkownika do grupy występował błąd.
Poprawka:Poprawa drobnych błędów.
Wersja2.17.0.0
Data:14.09.2022
Nowość:Azure AD Graph API i Azure Active Directory Authentication Library (ADAL) zostały zastąpione odpowiednio przez Microsoft Graph API i Microsoft Authentication Library (MSAL), które zapewniają lepsze bezpieczeństwo i niezawodność. Komponenty te służą do rejestracji CodeTwo Exchange Rules w Azure Active Directory tenanta Microsoft 365 podczas konfiguracji usługi Sent Items Update dla środowiska hybrydowego.
Nowość:Krok Microsoft 365 cloud został usunięty z kreatora konfiguracji usługi Sent Items Update dla środowiska hybrydowego. Chmura Office 365 Germany została wycofana przez Microsoft.
Nowość:Nowa wersja CodeTwo Exchange Rules Converter umożliwia teraz automatyczne przenoszenie reguł zawierających akcję Auto respond do CodeTwo Email Signatures 365. Przeniesione reguły są dostępne w aplikacji do zarządzania podpisami, w grupie reguł typu autoresponder.
Nowość:Do instalacji Panelu administracyjnego wymagany jest teraz pakiet Microsoft .NET Framework 4.6.2 lub jego nowsza wersja. Instalator programu może automatycznie pobrać i zainstalować wymaganą wersję .NET Framework.
Poprawka:Poprawa drobnych błędów.
Wersja2.16.0.0
Data:31.01.2022
Nowość:Nowa uproszczona wersja edytora szablonów HTML, zaprojektowana z myślą o intuicyjnej obsłudze. Uproszczony edytor dostępny jest:
 • dla akcji Auto respond i Strip/dump attachments,
 • w zakładce Secure messages w ustawieniach programu,
 • w testerze reguł (Rules Tester) podczas tworzenia testowej wiadomości email.
Nowość:Biblioteka szablonów jest teraz dostępna podczas tworzenia szablonu odpowiedzi automatycznej. Biblioteka zawiera predefiniowane szablony, których można użyć do przyspieszenia procesu projektowania wiadomości.
Nowość:Warunkowe pola dynamiczne są teraz dostępne dla akcji Auto respond. Można ich używać do tworzenia bardziej spersonalizowanych odpowiedzi automatycznych.
Nowość:W momencie otwarcia biblioteki szablonów użytkownik jest teraz proszony o zezwolenie programowi na pobranie predefiniowanych szablonów z zasobu zewnętrznego (CodeTwo).
Poprawka:Naprawiono różne problemy związane z grafikami, które mogły wystąpić w szablonach:
 • zawierających warunkowe pola dynamiczne,
 • skonfigurowanych dla akcji Auto respond i Strip/dump attachments,
 • utworzonych w zakładce Secure messages w ustawieniach programu.
Poprawka:W rzadkich sytuacjach podczas korzystania z akcji Auto respond mógł wystąpić błąd "NullReferenceException".
Poprawka:Opcje "Dynamic content" i "Message properties" dostępne dla akcji Auto respond nie działały zgodnie z założeniem.
Poprawka:Pola dynamiczne używane do modyfikowania tematu wiadomości przekazywanych dalej przez program, dostępne po wybraniu opcji "Dynamic content" i "Original message properties", nie były zastępowane rzeczywistymi wartościami.
Wersja2.15.2.0
Data:27.10.2021
Poprawka:Usługa Sent Items Update skonfigurowana w środowisku hybrydowym nie mogła połączyć się z Microsoft 365 (Office 365) przy użyciu opcji automatycznej rejestracji aplikacji po tym, jak Microsoft wymusił na aplikacjach usługi Azure AD używanie domyślnego schematu lub zweryfikowanych domen w identyfikatorze URI.
Poprawka:Poprawiono synchronizację ustawień między wieloma instancjami CodeTwo Exchange Rules Service.
Poprawka:Program wykonywał regułę dwukrotnie jeśli reguła była zdefiniowana dla tenanta utworzonego w narzędziu Tenants configurator i użyto ustawienia "If this rule is applied > Go to the next rule".
Wersja2.15.1.0
Data:10.08.2021
Poprawka:Usługa Sent Items Update nie mogła uzyskać adresu URL EWS przy użyciu usługi wykrywania automatycznego w środowisku, w którym zainstalowano najnowsze aktualizacje dla Exchange Server.
Wersja2.15.0.0
Data:09.06.2021
Nowość:Nowy edytor szablonów podpisów HTML, który umożliwia prostsze, szybsze i bardziej intuicyjne tworzenie podpisów.
Nowość:Nowa biblioteka szablonów podpisów. Zawiera wiele predefiniowanych szablonów podpisów, które można szybko dostosować przed załadowaniem ich do edytora w celu dalszego przetwarzania.
Nowość:Do edytora szablonu podpisów dodano warunkowe pola dynamiczne. Ta funkcja pozwala tworzyć niestandardowe warunkowe pola dynamiczne, które mogą zawierać wiele wartości. To, która wartość zastępuje dane pole warunkowe w podpisie, zależy od warunków zdefiniowanych przez użytkownika, które program sprawdza podczas dodawania podpisu do wiadomości email. Warunkowe pola dynamiczne mogą służyć na przykład do tego, aby dodać ogólny numer telefonu do podpisu email w przypadku, gdy nadawca nie ma określonego numeru telefonu w AD. Albo dodawać różne banery reklamowe do podpisów wybranych użytkowników.
Nowość:CodeTwo Exchange Rules Converter. Samodzielna aplikacja, która umożliwia automatyczne przesyłanie podpisów email, reguł dodawania podpisów i niestandardowych pól dynamicznych do CodeTwo Email Signatures 365 – programu do podpisów email w chmurze Microsoft 365.
Poprawka:Po dotarciu do odbiorców, zaszyfrowane lub podpisane cyfrowo wiadomości email, do których program dodał podpis, nie zawierały wszystkich oryginalnych adresów email określonych w polach Do/CC.
Wersja2.14.1.0
Data:02.12.2020
Nowość:Podczas instalacji programu w środowisku Exchange Server 2007 lub 2010 użytkownik jest informowany o konieczności zainstalowania panelu administracyjnego na komputerze klienckim.
Wersja2.14.0.0
Data:27.10.2020
Nowość:

Wsparcie protokołu OAuth 2.0:

 • usługa Sent Items Update używa protokołu uwierzytelniania OAuth 2.0 do nawiązania połączenia i komunikacji z Exchange Online;
 • aby możliwe było dalsze korzystanie z usługi w środowisku hybrydowym, wymagana jest teraz rejestracja CodeTwo Exchange Rules Pro w Azure Active Directory tenanta Microsoft 365 (Office 365) skonfigurowanego w takim środowisku. Program może przeprowadzić rejestrację automatycznie (wymagane uprawniania global admina) oraz umożliwia rejestrację ręczną.
Nowość:Wsparcie dla wiadomości zawierających właściwość CalendarPart.
Poprawka:Usługa Sent Items Update skonfigurowana w środowisku hybrydowym nie mogła uzyskać adresu URL EWS przy użyciu usługi wykrywania automatycznego.
Poprawka:Usługa Sent Items Update nie mogła znaleźć wiadomości email w folderze Elementy wysłane, jeśli zostały one wysłane z programu Apple Mail zainstalowanego na komputerach Mac.
Poprawka:Wiadomości, dla których został utworzony raport o zdarzeniu przez serwer Exchange, generowały błąd w plikach dziennika CodeTwo Exchange Rules Transport Agent, mimo że były poprawnie przetwarzane przez program.
Poprawka:Po zaimportowaniu reguł i ustawień z innego produktu CodeTwo, niektóre wpisy wygenerowane w pliku dziennika byłyby nieprawidłowo oznaczane jako błędy.
Poprawka:Poprawiona obsługa wiadomości szyfrowanych i podpisanych cyfrowo.
Wersja2.13.0.0
Data:29.01.2020
Nowość:Ulepszenia mechanizmu wstawiania kodów QR. Kody QR mogą teraz także zawierać więcej znaków.
Nowość:Nazwy usług CodeTwo Exchange Rules Pro zostały skorygowane, aby uniknąć dwuznaczności.
Nowość:Optymalizacja obsługi podpisów email w formacie HTML.
Poprawka:Wstawienie banerów bocznych lub sekcji nagłówka do wiadomości email w formacie HTML powodowało usunięcie treści takiej wiadomości, jeżeli brakowało w niej znacznika <body>.
Poprawka:Po wybraniu opcji usunięcia poprzednich wystąpień podpisu email z konwersacji email, program usuwał również separatory odpowiedzi, jeżeli podpis ten kończył się kilkoma pustymi akapitami HTML.
Poprawka:W sporadycznych przypadkach usługa Sent Items Update (SIU) nie łączyła się z niektórymi środowiskami Exchange za pomocą Exchange Web Services.
Poprawka:Poprawa drobnych błędów.
Wersja2.12.0.0
Data:24.01.2019
Nowość:Wsparcie dla Exchange 2019 w środowiskach Windows Server 2019 Server Core.
Poprawka:Obrazy w podpisie były niepoprawnie wyświetlane w Gmail, jeżeli wiadomość była wysłana ze skrzynki w Office 365.
PoprawkaPoprawa drobnych błędów.
Wersja2.11.2.0
Data:18.10.2018
Nowość:Wsparcie dla protokołu Transport Layer Security 1.2 (TLS 1.2).
Wersja2.11.1.0
Data:10.09.2018
Nowość:Ulepszenia mechanizmu unsubscribe: obsługa protokołu HTTPS w linkach Unsubscribe.
Poprawka:Obrazki osadzone (wbudowane) w podpisach email nie były wyświetlane w Outlook on the web (OWA) w środowiskach Exchange 2016 CU8 i nowszych.
Poprawka:Drobne zmiany UI.
Wersja2.11.0.0
Data23.04.2018
Nowość:Funkcja Insert HTML snippet w Edytorze, pozwalająca w łatwy sposób dodawać ankiety typu "one-click surveys" (badające satysfakcję klienta) do podpisów email.
Nowość:Ulepszenia funkcji Insert hyperlink: automatyczne dodawanie parametrów śledzenia kampanii Google, Matomo i Woopra do linków.
Zmiana:Drobne poprawki i optymalizacja reguł.
Zmiana:Koniec wsparcia dla maszyn 32-bitowych dla Panelu Administracyjnego. Program może być teraz instalowany jedynie na maszynach 64-bitowych.
Zmiana:Mechanizm rozpoznawania adresów na czarnych listach ignoruje wielkość liter.
Poprawka:Sporadyczne problemy usługi Sent Items Update (SIU) z aktualizacją niektórych wysłanych wiadomości.
Poprawka:Problemy z wczytywaniem i wyświetlaniem czarnych list (blacklist) zawierających dużą liczbę adresów email.
Wersja2.10.2.100
Data20.11.2017
Nowość:AkcjaRestore images removed by iPhone and iPad: przywraca obrazki, które zostały automatycznie usunięte przez urządzenia iPhone lub iPad podczas odpowiadania na wiadomość.
Nowość:Możliwość odpowiedzi do wszystkich (opcja Reply All) w Testerze reguł.
Nowość:Akcja Remove sensitive content rozpoznaje najnowsze karty kredytowe MasterCard (numery kart zaczynające się od 222100-272099).
Poprawka:Nie można było pobrać dużych plików diagnostycznych programu za pomocą opcji dostępnych w Panelu Administracyjnym.
Poprawka:Akcja Force email format: znaki specjalne nie były poprawnie konwertowane do formatu HTML w wiadomościach wysłanych z urządzeń iPhone.
Poprawka:Kolory zdefiniowane przez użytkownika nie były zapamiętywane w oknie wyboru koloru (dostępnym w Edytorze oraz podczas przypisywania koloru do kategorii reguły).
Poprawka:W pewnych sytuacjach, np. dla wiadomości z niestandardowym kodowaniem i wstawioną przez program stopką w formacie RTF, w otwartej wiadomości wyświetlany był kod źródłowy RTF.
Poprawka:W określonych przypadkach warunki Message type oraz Secure message type nie działały poprawnie.
Poprawka:Czasami notyfikacje o wygaśnięciu okresu próbnego lub o przekroczeniu liczby licencji dostarczane były z opóźnieniem.
Poprawka:Skrót klawiszowy Alt + S wywoływał zapisanie zmian w programie.
Poprawka:Drobne zmiany UI.
Wersja2.9.2.0
Data27.02.2017
Poprawka:Ulepszona analiza składniowa HTML treści wiadomości.
Poprawka:Ulepszony mechanizm sprawdzania grup AD.
Poprawka:Optymalizacja liczby wpisów w plikach dziennika (logach).
Wersja2.9.0.140
Data28.11.2016
Nowość:Do akcji „Rewrite sender’s address” dodano opcję zdefiniowania Display Name.
Poprawka:Optymalizacja przetwarzania maili z włączoną opcją Message splitting.
Poprawka:Warunek "matches AD group" nie działał prawidłowo, jeśli zdefiniowany był w nim alias grupy.
Poprawka:Program usuwał body z wiadomości, w których źródło HTML było uszkodzone.
Poprawka:Optymalizacja kodu i drobne zmiany UI.
Wersja2.8.0.415
Data:02.11.2016
Poprawka:Gdy ustawiona była tygodniowa rekurencja, Scheduler błędnie włączał regułę w określonych przypadkach.
Poprawka:Optymalizacja algorytmu wyszukiwania miejsca wstawienia stopki.
Poprawka:Jeśli w programie włączona była opcja Access Rights, to użytkownicy z ograniczonym dostępem do Active Directory nie mogli korzystać z funkcji programu, do których powinni mieć dostęp.
Zmiana:Zaktualizowano EULA.
Wersja2.7.2.20
Data19.09.2016
Poprawka:W środowisku z Exchange Server 2013 CU7 program nie wykonywał akcji na wiadomościach. Teraz jedynie maile bez body nie będą przetwarzane w takim środowisku (artykuł https://www.codetwo.com/kb/method-not-found/).
Poprawka:Jeśli na serwerze zainstalowane były tylko serwisy bez modułu Administration Panel, wówczas po aktualizacji programu ustawienia nie były poprawnie konwertowane ze starszej wersji, a program nie wykonywał żadnych poprzednio skonfigurowanych reguł.
Poprawka:W niektórych sytuacjach w module Licensing wyświetlana była niewłaściwa liczba dni do końca okresu trial. Prawidłowa liczba dni była widoczna w oknie Server Monitor.
Poprawka:W stopkach wstawionych przez program do niektórych wiadomości bez body (np. wysłanych z pewnych skanerów sieciowych), zamiast znaków specjalnych były wyświetlane znaki zapytania.
Poprawka:W niektórych wiadomościach bez body (np. wysłanych z pewnych skanerów sieciowych), po przetworzeniu przez program duplikowała się informacja o załącznikach.
Poprawka:Po imporcie wygenerowanego ze starszych wersji programu pliku z ustawieniami nie działała akcja Forward message.
Wersja2.7.1.0
Data30.08.2016
Poprawka:Podczas przetwarzania niektórych specyficznych wiadomości (np. wysłanych z pewnych skanerów sieciowych) program nieoczekiwanie usuwał z nich załączniki.
Poprawka:Program zainstalowany w specyficznych środowiskach na serwerze Exchange 2016 po aktualizacji do najnowszej wersji nie przetwarzał wiadomości bez ręcznego restartu usługi msExchangeTransport.
Wersja2.7.0.356
Data28.07.2016
Nowość:Dodano warunek Sender/Recipient matches AD group. Warunek jest spełniony dla wiadomości wysyłanych z lub na adres danej grupy AD, natomiast nie działa dla emaili wysyłanych z lub na adres członków tej grupy.
Nowość:Dodano podpowiedzi odnośnie konfiguracji reguł oraz edycji sygnatury.
Zmiana:Modyfikacja ustawień i wyglądu akcji Forward message. 
Poprawka:Ulepszono mechanizm wyszukiwania numerów kart kredytowych; numery telefonów nie są już rozpoznawane jako numery kart kredytowych.
Poprawka:Akcja Re-write sender's address nie uruchamiała się, jeśli w regule ustawione było przepisywanie domyślnego adresu email na alias użytkownika.
Poprawka:W niektórych bardzo dużych środowiskach serwerowych z dużym ruchem emailowym do niektórych wiadomości nie były wstawiane stopki z powodu zbyt długiego czasu przetwarzania emaila.
Poprawka:Akcja Compress attachments nie działała prawidłowo dla wiadomości z wieloma załącznikami.
Poprawka:W akcji Strip/dump attachments program nie rozróżniał rozszerzenia załącznika od nazwy pliku.
Poprawka:Niektóre obrazki w stopkach wyświetlały się jako zwykłe załączniki w niektórych klientach pocztowych, np. w iPhone, Thunderbird.
Poprawka:Jeśli Scheduler w opcji Time range ustawiony był w cyklu Weekly lub Monthly, a czas aktywności reguły zawierał północ, Scheduler nie aktywował reguły.
Poprawka:Nie było możliwe stworzenie nowego warunku wewnątrz istniejącej grupy dwóch warunków w zakładkach Conditions/Exceptions.
Poprawka:Słowa kluczowe (keyword) zdefiniowane w zakładkach Conditions/Exception nie były usuwane z wiadomości, jeśli znajdowały się pomiędzy niektórymi znakami specjalnymi.
Poprawka:Niektóre specyficzne wiadomości (np. wysłane z pewnych skanerów sieciowych) nie były rozpoznawane przez program i w rezultacie nie aktywowały się dla nich reguły programu.
Poprawka:Poprawa drobnych błędów i optymalizacja kodu.
Wersja2.6.0.1244
Data17.05.2016
Nowość:Przebudowano funkcjonalność zarządzania prawami dostępu – oparta jest obecnie na rolach i pozwala administratorowi ograniczyć prawa do opcji Server Monitor, do plików diagnostycznych, ustawień programu, poszczególnych zakładek w regule itd.
Nowość:Można zapisać aktualnie przygotowywaną sygnaturę do Template Library z poziomu edytora sygnatur.
Nowość:W każdej regule wyświetlana jest informacja o tym, kto ją stworzył oraz zmodyfikował i kiedy.
Nowość:Dodano pole wyszukiwania i filtrowania reguł.
Nowość:Na liście reguł można używać opcji przeciągnij & upuść oraz multiselekcji.
Nowość:Kategoryzowanie reguł przy pomocy kolorów.
Zmiana:Opcja „Create copy of the original message when updating Sent Items" jest teraz domyślnie wyłączona.
Poprawka:Prawa lokalnego administratora nie są już potrzebne, aby uruchomić Administration Panel.
Poprawka:Administration Panel nie łączy się już podczas uruchamiania z serwerem blacklist. Dzięki temu krótszy jest czas sprawdzania dostępności serwisów i Panel uruchamia się szybciej.
Poprawka:Nie można było zapisać zmian w domyślnej treści nowej wiadomości, w którą opakowany jest podpisany cyfrowo lub zaszyfrowany mail.
Poprawka:Zarządzanie blacklistami jest obecnie zablokowane do momentu, aż serwer blacklist jest dostępny. Dzięki temu nie można przypadkowo nadpisać istniejącego zestawu blacklist nowym.
Poprawka:Poprawa drobnych błędów i optymalizacja kodu.
Wersja2.5.2.45
Data03.03.2016
Nowość:Wsparcie dla środowiska Exchange Server 2013 z poprawką Cumulative Update 11.
Wersja2.5.0.727
Data02.11.2015
Nowość:Wsparcie dla Exchange Server 2016.
Nowość:Tester reguł: Możliwość testowania reguł bez wcześniejszego ich zapisywania.
Nowość:Pola dynamiczne {Message date} oraz {Current date/time} umożliwiają obecnie konwersję do wybranej strefy czasowej.
Nowość:Opcja wyboru grup AD w akcjach Forward message oraz Auto respond.
Nowość:Przenoszenie szablonów pomiędzy folderami w Template Library.
Nowość:Udoskonalona opcja Processing Trace w Testerze reguł.
Nowość:Odnowienie interfejsu użytkownika w Testerze reguł.
Nowość:Wstawianie pól dynamicznych wewnątrz znaczników w edytorze html.
Poprawka:Mechanizm usuwania sygnatur oraz fraz z wiadomości nie działał prawidłowo w określonych przypadkach.
Poprawka:Mechanizm zbierania informacji diagnostycznych (Collect all log files) nie działał poprawnie w niektórych środowiskach.
Poprawka:Wiadomości wysyłane od kontaktów Active Directory nie były poprawnie przetwarzane, jeśli kontakt należał do grupy AD określonej w warunku reguły.
Poprawka:Obrazki z zasobów sieciowych nie były poprawnie wstawiane do stopek.
Poprawka:W menu funkcjonalności {QRCode} nie były dostępne niektóre zmienne AD.
Poprawka:Konfiguracje niektórych pól dynamicznych nie były zapisywane w Template Library.
Wersja2.4.0.132
Data30.06.2015
Nowość:Dostosowanie programu do pracy w środowiskach hybrydowych Exchange on-premises/Exchange Online, w konfiguracji "centralized mail transport".
Wersja2.3.0.531
Data28.05.2015
Nowość:Przebudowany edytor html.
Nowość:Tworzenie i edycja social linków z poziomu edytora html.
Nowość:Możliwość zdefiniowania kroju oraz rozmiaru czcionki w akcji Force email format.
Nowość:Aktualizacja programu nie nadpisuje zmian w plikach konfiguracyjnych.
Nowość:Możliwość zdefiniowania nadawcy w notyfikacjach wysyłanych przez program.
Nowość:Dodanie możliwości użycia rozszerzonych atrybutów Active Directory w Conditions i Exceptions.
Nowość:Optymalizacja programu: szybsze przetwarzanie splitowanych wiadomości, ulepszony algorytm określania pozycji stopek, poprawa mechanizmu komunikacji z Active Directory, optymalizacja wartości parametrów timeout i maxconnections.
Poprawka:Poprawa mechanizmu nawiązywania połączenia panelu Administratora z serwisami Exchange Rules. Zapamiętywanie parametrów ostatniego połączenia.
Poprawka:Program niepoprawnie przetwarzał Conditions/Exceptions kiedy definicja w operatorze matches AD Filter sprawdzała pustą wartość.
Poprawka:W specyficznych scenariuszach, obrazki w wysyłanej wiadomości miały nieprawidłową kolejność.
Poprawka:Program nieprawidłowo nadpisywał pliki załączników w akcji Strip/dump attachments.
Poprawka:Link generowany przez placeholder Web page as link nie był poprawnie wyświetlany w kliencie pocztowym OWA.
Poprawka:Program nie wysyłał wiadomości do zdefiniowanej grupy dystrybucyjnej w akcji auto respond.
Poprawka:Program usuwał znaki backslash w wysyłanych wiadomościach, w formacie RTF.
Poprawka:W specyficznych scenariuszach dodana sygnatura nie była widoczna w wysyłanych wiadomościach, w formacie RTF.
Poprawka:Program nie rozpoznawał wiadomości Out of Office wysyłanych na konta zewnętrzne.
Poprawka:Wiadomość opakowująca wiadomości szyfrowane i podpisane cyfrowo nie wyświetlała wszystkich odbiorców w polach DO oraz DW.
Poprawka:Akcja rewrite sender’s address nie aktualizowała elementów w folderze Sent Items dla wiadomości szyfrowanych lub podpisanych cyfrowo.
Wersja2.2.1
Data:15.01.2015
Nowość:Program od teraz umożliwia przetwarzanie wiadomości szyfrowanych i podpisanych cyfrowo.
Nowość:Zmienna AD {Photo} ma nowe właściwości pozwalające na zmianę wymiarów zdjęć z AD. Dzięki tej opcji, zdjęcia w wiadomościach przetworzonych przez program zostaną wyświetlone w zdefiniowanych wymiarach.
Nowość:Serwis Sent Items Update został przebudowany. Serwis został zoptymalizowany i jest obecnie konfigurowany przy użyciu dedykowanego kreatora.
Nowość:Program umożliwia edytowanie słów kluczowych w warunkach/wyjątkach Subject/Body oraz w akcji Remove keywords.
Nowość:Program wysyła notyfikacje do wybranych użytkowników jeśli liczba licencji zbliża się do liczby licencji z dostępnej puli.
Poprawka:W specyficznych środowiskach wieloserwerowych (role Hub Transport, Mailbox i CAS zainstalowane na osobnych serwerach), serwis Sent Items Update nie aktualizował wiadomości w folderach Wysłane wiadomości.
Poprawka:Po ustawieniu warunku Sender belongs to AD group, wiadomości wysłane przez użytkowników w imieniu grupy dystrybucyjnej, były nieprawidłowo przetwarzane przez program.
Poprawka:Program usuwał tekst odpowiedzi wiadomości wysyłanych przy użyciu Outlook dla komputerów Mac. Sytuacja ta miała miejsce po ustawieniu w programie akcji Remove themes and stationery.
Poprawka:Obrazy wstawione w nowych szablonach, nie były prawidłowo wyświetlane w Template Library.
Poprawka:W niektórych przypadkach program nie przetwarzał reguł dla użytkowników zablokowanych w Active Directory.
Poprawka:W niektórych przypadkach słowa kluczowe użyte razem ze znakami specjalnymi były traktowane przez program, jako wyrażenia regularne. Powodowało to nieprzetwarzanie reguł. Obecnie, znaki specjalne są traktowane jako element słowa kluczowego.
Poprawka:W niektórych przypadkach program niewłaściwie przetwarzał znaki narodowe po konwersji wiadomości z formatu Plain Text do HTML przy użyciu akcji Force email format.
Poprawka:Zmienne AD {Email as link} i {Webpage as link} były niewłaściwie konwertowane podczas importowania ustawień z poprzedniej wersji programu 1.x.
Poprawka:Reguły dla grup dystrybucyjnych powyżej 1500 użytkowników nie były prawidłowo przetwarzane.
Wersja2.1.1
Data:07.10.2014
Poprawka:Nadawca wiadomości zewnętrznej nie otrzymywał automatycznej odpowiedzi, jeśli akcja Auto respond była skonfigurowana z domyślnymi ustawieniami.
Poprawka:W niektórych przypadkach ciągi znaków były rozpoznawane, jako prawidłowe numery kart kredytowych. Obecnie aby numer karty kredytowej został rozpoznany jako prawidłowy, nie może się on znajdować wewnątrz, na początku lub na końcu ciągu innych liczb lub liter.
Wersja2.1.0
Data:23.09.2014
Nowość:Unsubscribe mechanism umożliwiający odbiorcom wiadomości wypisanie się z listy adresowej.
Nowość:Nowy sposób wyszukiwania numerów kart kredytowych, przy użyciu algorytmu Luhn, dla akcji Remove Sensitive Content.
Poprawka:Optymalizacja działania wieloznaczników (wildcards) w Akcjach i Warunkach.
Poprawka:Nieprawidłowe działanie znaczników Remote Text tags w formacie RTF. W niektórych przypadkach usuwały za dużo treści z sygnatury.
Poprawka:Nieprawidłowe wyświetlanie znaków narodowych w formacie RTF.
Poprawka:Nieprawidłowe przetwarzanie pól dynamicznych w formacie RTF, w przypadku kiedy wartość pola miała wiele linijek tekstu.
Poprawka:Autoresponder nie dodawał obrazków w przypadku użycia formatu HTML.
Poprawka:Ignorowanie definicji kroju czcionek w formacie HTML, w przypadku użycia więcej niż jednego kroju w Edytorze Sygnatur.
Poprawka:Sygnatura w formatach Plain Text i RTF była wstawiana do odpowiedzi, pomimo że została już użyta w poprzedniej wiadomości.
Poprawka:Nieprawidłowe działanie akcji Auto Respond przy zdefiniowaniu większej liczby odbiorców.
Poprawka:Automatyczna konfiguracja konta nie działała dla usługi Sent Items Update, na niektórych środowiskach.
Poprawka:Nie można było aktywować programu, jeśli program Licensing nie był uruchomiany przez użytkownika z prawami Administratora.
Poprawka:W akcji Remove sensitive content nie można było zmodyfikować Required cumulative score dla kategorii.
Poprawka:Wstawiana była podwójna sygnatura jeśli program był zainstalowany na maszynie w poddomenie w środowisku wieloserwerowym.
Poprawka:Optymalizacja mechanizmu odpowiedzialnego za nawiązywanie połączeń pomiędzy komponentami programu.
Poprawka:Optymalizacja mechanizmu odpowiedzialnego za konwersję i import ustawień z poprzednich wersji programu.
Poprawka:Poprawa drobnych błędów.
Wersja2.0.12
Data:15.07.2014
Nowość:CodeTwo Exchange Rules SDK pozwalający na zbudowanie własnej aplikacji zintegrowanej z CodeTwo Exchange Rules Pro służącej do zarządzania programem.
Nowość:Program wyświetla notyfikacje: dla nieskonfigurowanej opcji Scheduler, po ponownej próbie otwarcia już uruchomionego Panelu Administracyjnego, podczas importu przykładowych reguł, o braku konfiguracji kompozycji sygnatury w pozostałych formatach, podczas instalacji najnowszej wersji programu kiedy starsza wersja jest już zainstalowana.
Nowość:Zakładka Log files w Ustawieniach programu pozwalająca na wygenerowanie paczki zawierającej wszystkie pliki diagnostyczne programu z jego każdej instancji w danym środowisku oraz zdefiniowanie ilości plików diagnostycznych przechowywanych przez program.
Nowość:Podczas dodawania nowej kategorii, o nazwie istniejącej już w słowniku Remove sensitive content, dodawanie jest zablokowane i wyświetlony zostaje komunikat: Category '{0}' already exists. Please try a different category name.
Poprawka:Logika działania checkbox’a w edytorze adresów email dla warunków Sender/Recipient została odwrócona i obecnie zaznaczenie checkbox’a inicjuje proces dopasowywania adresu email nadawcy/odbiorcy oryginalnej wiadomości do jego adekwatnych aliasów w AD podczas przetwarzania wiadomości.
Poprawka:Treść oryginalnej wiadomości w formacie Plain Text wysłanej przez SMTP była zamieniana na wpis System.Byte[]= po konwersji do formatu HTML przy użyciu akcji Force email format.
Poprawka:Linki zdefiniowane w sygnaturach przy użyciu Edytora sygnatur, otwierały się w programie po kliknięciu na nie w podglądzie sygnatury.
Poprawka:Możliwe było zdefiniowanie nieistniejącego pliku ustawień programu w narzędziu Settings importer co powodowało pojawienie się błędu podczas importu tego pliku do programu.
Poprawka:Brak możliwości wstawiania wielu zmiennych AD tego samego typu, np. {Rotating text}, {Rotating image}, {QR code image} do jednej kompozycji sygnatury.
Poprawka:Istniała mozliwość wstawienia zmiennej AD {Rotating image} do kompozycji w formacie RTF tworzonej w Edytorze Sygnatur pomimo tego, że format RTF nie obsługuje tej zmiennej.
Poprawka:Pojawiał się wyjątek Failed to save settings podczas próby zapisu akcji Strip/dump attachments ze zdefinowaną notyfikacją dodawaną do wiadomości jako załącznik HTML, która dodatkowo zawierała zmienną AD {Attachment filenames as links}.
Poprawka:Import plików z ustawieniami programu zawierającymi reguły ze zdefinowanym warunkiem/wyjątkiem włączając operator contains keyword bez określonej wartości, powodował pojawienie się w raporcie importu wyjątku Sequence contains no elements dotyczącego konwersji ustawień do nowego format.
Poprawka:Przykładowa wiadomość pozostawała widoczna w podglądzie wiadomości w Testerze Reguł pomimo usunięcia skrzynki użytkownika zawierającej tą wiadomość z listy skrzynek pocztowych.
Poprawka:Błąd „Could not load file or assembly” podczas używania Testera Reguł, ze zdefiniowaną w programie akcją przetwarzającą skompresowane załączniki.
Poprawka:Optymalizacja mechanizmu służącego do nawiązywania połączenia pomiędzy Panelem Administracyjnym programu zainstalowanym na maszynie klienckiej, a Serwisem Exchange Rules.
Poprawka:Optymalizacja mechanizmu do zarządzania prawami uzytkowników do konfiguracji reguł.
Poprawka:Optymalizacja mechanizmu konwersji ustawień importowanych z rodziny CodeTwo Exchange Rules (2007/2010/2013) oraz poprzednich wersji CodeTwo Exchnage Rules Pro.
Poprawka:Modyfikacja tekstów i linków w notyfikacjach, plikach diagnostycznych i Interfejsie Użytkownika programu.
Poprawka:Dodanie brakujących linków Pomocy w Interfejsie Użytkownika programu.
Poprawka:Poprawki w Graficznym Interfejsie Użytkownika programu.
Wersja2.0.11
Data:12.06.2014
Poprawka:Instalacja Panelu Administracyjnego programu na maszynach 32-bitowych odbywała się z pominięciem Wizarda instalacji.
Poprawka:Dodanie placeholdera {Attachment filenames as links} do notyfikacji informującej o zapisie/usunięciu załącznika w akcji Strip/dump attachments powodowało pojawienie się wyjątku „Failed to save settings” przy próbie zapisu ustawień.
Wersja2.0.10
Date02.06.2014
Nowość:Słowo External zostało zamienione na Outgoing w opisach akcji dotyczących wysyłania wiadomości poza organizację.
Nowość:Dodano dodatkowe informacje w oknie notyfikacji dotyczącej aktualizacji programu z wersji 1.x.
Poprawka:Program nie przechodził w 30-dniowy tryb demo po aktualizacji z wersji 1.x.
Poprawka:Modyfikacja tekstu w oknie informującym o zakończeniu działania okresu wersji demo.
Poprawka:Zapis reguł w programie działającym pod kontem użytkownika External User generował błąd: “(413) Request Entry Too Large”.
Poprawka:Obrazki z nazwami zawierającymi znaki narodowe wstawione do kompozycji wiadomości w programie, nie były dodawane do wiadomości po jej przetworzeniu.
Poprawka:Brak możliwości importu reguł w języku niemieckim.
Poprawka:Program nie wstawiał wartości placeholderów do sygnatury, jeśli użytkownik miał zdefiniowany niedozwolony znak we właściwościach konta w AD.
Poprawka:Program usuwał lub ucinał placeholdery dla sygnatury w formacie RTF, jeżeli przed placeholderem nie było dodanego żadnego znaku.
Poprawka:Zapis reguły dodającej sygnaturę w formacie RTF zawierającej wypunktowanie generował błąd: „Failed to save settings”.
Poprawka:Akcja Remove themes and stationery nie działała jeśli była zdefiniowana w regule zawierającej inne akcje modyfikujące zawartość wiadomości.
Poprawka:Wartość Distinguished Name dla Użytkowników, Grup i Jednostek Organizacyjnych AD była nieprawidłowa wyświetlana w polu value w zakładce definiowania warunków.
Poprawka:Moduł licencjonowania był instalowany na maszynach, na których zainstalowany był tylko Panel Administracyjny programu.
Poprawka:Optymalizacja mechanizmu zabezpieczającego przed wielokrotnym przetwarzaniem tych samych wiadomości.
Poprawka:Optymalizacja wydajności programu.
Wersja2.0.9
Data:19.05.2014
Poprawka:Gwiazdki w symbolach wieloznacznych (zastępujące dowolny znak lub białe znaki) mogą być obecnie używane przy definicji fraz w słowniku Sensitive Content zarówno na początku jak i na końcu danej frazy.
Poprawka:Dla akcji Remove Sensitive Content, frazy zdefiniowane w słowniku (niezależnie czy zawierały wildcardy czy nie) i zawierające wielkie litery nie były rozpoznawane przez filtr Sensitive Content co skutkowało brakiem wykonania akcji.
Poprawka:Fraza zdefiniowana w słowniku Sensitive Content nie była odnajdywana w treści maila jeśli nie była pierwszym wyrazem treści danego maila.
Poprawka:Fraza zdefiniowana w słowniku Sensitive Content nie była odnajdywana w treści maila jeśli przyłączony był do niej znak twardej spacji (&nbsp;).
Poprawka:Jeśli dwie frazy zdefiniowane w słowniku dla akcji Remove Sensitive Content były odnalezione w treści wiadomości jedna po drugiej, to druga fraza nie była przetwarzana, a akcja dla tej frazy nie wykonana.
Poprawka:W niektórych przypadkach frazy spełniające wzorzec wyrażenia regularnego zdefiniowanego w akcji Remove Sensitive Content nie były rozpoznawane przez program co skutkowało brakiem wykonania akcji.
Wersja2.0.8
Data:13.05.2014
Nowość:Możliwość definiowania odbiorców przekazywanych wiadomości w akcji Forward message przy użyciu zmiennych Active Directory.
Poprawka:Hasło użytkownika pod którego kontem działał serwis Sent Items Update wygasało powodując brak możliwości aktualizacji wiadomości w folderze wysłanych wiadomości.
Poprawka:W niektórych przypadkach sygnatury nie były dodawane pod ostatnią odpowiedzią w wiadomościach wysyłanych z urządzeń mobilnych z systemem Android.
Poprawka:Dane zdefiniowane w zmiennych Active Directory w opcji Custom placeholders nie były wypełniane w sygnaturach po restarcie serwisu CodeTwo Exchange Rules Service.
Poprawka:Nie można było uruchomić edytora Signature / Disclaimer Template Editor po zdefiniowaniu w Custom placeholders takiej zmiennej Active Directory, która jest już domyślnie dostępna w programie.
Poprawka:Ustawienia dostępne w opcji Loop protection dla akcji Auto respond działały odwrotnie.
Poprawka:Kolekcja skompresowanych plików diagnostycznych nie mógła być rozpakowana przez Eksplorator Windows.
Poprawka:Przycisk Submit changes nie był aktywowany po zmianie przynależności użytkownika AD do innych grup lub Jednostki Organizacyjnej podczas definiowania warunków reguł.
Poprawka:Poprawa tekstów w programie.
Poprawka:Aktualizacja informacji zawartych w przewodniku Quick Tour.
Wersja2.0.6
Data:07 Maj 2014
Poprawka:Operator belongs to Organizational Unit w warunkach Sender i Recipient był zamieniany na belongs to AD group po restarcie Panelu Administracyjnego.
Poprawka:Nazwa zmiennej AD użytej dla operatora matches AD Filter w warunkach Sender i Recipient była zamieniana na inną, nieistniejącą nazwę po restarcie Panelu Administracyjnego.
Wersja2.0.5.1
Data:3 Kwiecień 2014
Nowość:Pełne wsparcie dla środowisk multi-serwerowych; poprawiona wydajność programu
Nowość:Nowa architektura programu: Service jest instalowany bezpośrednio na maszynie z serwerem Exchange, a Panel Administracyjny (Administration Panel) jest instalowany na dowolnym komputerze, nawet na takim znajdującym się po za domeną. Konfigurator praw dostępu (Access Rights) wraz z opcją Logon settings umożliwia przypisanie praw dostępu dla użytkowników zarządzających różnymi instancjami Panelu Administracyjnego.
Nowość:Automatyczna replikacja ustawień w czasie rzeczywistym pomiędzy usługami / komponentami programu.
Nowość:Funkcja Server Monitor pozwala kontrolować kilka serwerów w zakresie usług programu (Engine i Sent Items Update), wydajność mechanizmu przetwarzania reguł i ilości licencji.
Nowość:Wsparcie dla Hosted Exchange; najemcy mogę zostać skonfigurowani za pomocą narzędzia Tenants Configurator; dostęp do API.
Nowość:Wsparcie dla aliasów Exchange.
Nowość:Zmodernizowany interfejs użytkownika w Panelu Administracyjnym.
Nowość:Nowy sposób definiowania Warunków (Conditions) i Wyjątków (Exceptions) dla wyzwalania reguł - zdolność do grupowania i łączenia wybranych pozycji dla definiowania bardziej złożonych warunków reguł.
Nowość:Dostępne nowe warunki: Subject, Body, Attachments.
Nowość:Akcja Apply full message composition umożliwia projektowanie złożonych układów wiadomości.
Nowość:Dla większego komfortu użytkowania akcja Insert disclaimer/signature została rozdzielona na dwie osobne akcje: Insert disclaimer oraz Insert signature.
Nowość:Optymalizacja akcji: Auto respond, Compress Attachments, Remove keywords, Remove themes and stationery, Strip/dump attachments.
Nowość:Nowe podejście do projektowania stopek / not prawnych poprzez ulepszony Edytor Szablonów (Signature / Disclaimer Template Editor). Możliwość dodawania pól dynamicznych ręcznie do szablonów w Edytorze Szablonów.
Nowość:Możliwość tworzenia niestandardowych placeholder'ów, bezpośrednio w ustawieniach programu
Nowość:Ustawienie Settings Importer umożliwia zimportowanie ustawień z poprzednich wersji produktów z rodziny CodeTwo Exchange Rules.
Nowość:Zmodernizowa Biblioteka szablonów stopek.
Nowość:Zmodernizowany Tester Reguł.
Poprawka:Różne drobne błędy.
Wersja1.4.10
Data:26 Luty 2014
Nowość:32-bitowa wersja aplikacji desktopowej.
Nowość:Wsparcie dla wiadomości wysyłanych z OWA na Internet Explorer 11.
Poprawka:Poprawienie mechanizmu pozycjonowania stopek dodawanych w wiadomościach typu „Odpowiedz” i „Prześlij dalej”.
Wersja1.4.9
Data:06 Wrzesień 2013
Nowość:Wsparcie dla serwera Exchange 2013.
Nowość:Wyodrębnienie dwóch plików instalacyjnych programu: dla Serwera Exchange 2007/2010 i Serwera Exchange 2013.
Poprawka:Optymalizacja kodu.
Wersja1.4.8
Data:18 Czerwiec 2013
Nowość:Wsparcie dla Exchange 2010 SP3 Rollup 1.
Wersja1.4.6
Data:13 Marzec 2013
Nowość:Funkcja usuwania wcześniej wstawionych podpisów w dłuższych konwersacjach email.
Poprawka:Usprawnienie mechaniki wstawiania podpisu bezpośrednio pod odpowiedzią (z uwzględnieniem MSHTML10).
Poprawka:Zwiększenie odporności agenta na błędny kod HTML w podpisie.
Wersja1.4.5
Data:18 Luty 2013
Nowość:Program wykrywa, czy mail przechodzi więcej niż raz przez serwer z rolą Hub Transport (ten sam lub różne) i w takim przypadku nie przetwarza wiadomości wielokrotnie.
Poprawka:W wersji Desktop nie można było wstawić do stopki HTML i RTF dynamicznych zmiennych (Active Directory Fields).
Poprawka:W wersji Desktop nie można było wstawić do stopki HTML obrazków.
Poprawka:Jeśli stosowane były reguły dotyczące maili w formacie RTF, rosła ilość zajmowanej pamięci procesu Edge Transport.
Wersja1.4.4
Data:05 Grudzień 2012
Nowość:Wsparcie dla wiadomości wysyłanych z klienta pocztowego MS Outlook 2013.
Poprawka:Naprawiono błąd ‘Failed to execute action 'Insert disclaimer/signature'. Error: Workspace 'MSHTML10' not found in file C:\Program Files\CodeTwo\CodeTwo Exchange Rules Pro\Data\PosFinder.dat.’
Poprawka:Naprawiono błąd związany z biblioteką ER.Shared.Common library.
Wersja1.4.2
Data:02 Październik 2012
Poprawka:Nowy komponent do przetwarzania maili w formacie RTF, poprawiający problemy z wydajnością programu.
Poprawka:Adresaci umieszczeni w polu UDW (BCC) nie byli wyświetlani w folderze Wiadomości Wysłane po zaktualizowaniu wiadomości przez usługę Sent Items Updater.
Wersja1.3.3
Data:28 Marzec 2012
Nowość:Zmiany w licencjonowaniu wersji próbnej - przez pierwsze trzydzieści dni program działa jak pełna wersja a po upływie tego okresu można korzystać jedynie z Testera Reguł.
Nowość:Zmienne z niestandardowych pól Active Directory mogą być wstawiane do stopek za pomocą pliku SchemaExtension.
Nowość:Program automatycznie wykrywa instalację poprzedniej wersji programu i proponuje instalację w tej samej lokalizacji.
Nowość:Aby usprawnić migrację ustawień programu, ścieżki do obrazków wstawianych do stopek są zamieniane na ścieżki względne, a obrazki kopiowane są do wspólnego katalogu.
Nowość:Dodano funkcjonalność zapobiegającą odkrywaniu ukrytych załączników przez OWA (pojawiał się znak załącznika przy wiadomościach zawierających obrazki w stopce).
Nowość:Nowe dynamiczne pole QR Code pozwalające zakodować dowolny tekst lub pole Active Directory w formie obrazka QR Code, a następnie wstawić do podpisu / noty prawnej.
Poprawka:Poprawiono kilka drobnych błędów w akcji Autorespond.
Poprawka:Poprawiono działanie akcji Block Message.
Poprawka:Usprawniono konwertowanie szablonu stopki pomiędzy formatami HTML i RTF.
Poprawka:Usprawniono sprawdzanie przynależności użytkownika do grup w Active Directory.
Poprawka:Poprawiono rozpoznawanie obiektów Active Directory, które w nazwie zawierały ukośnik (/).
Poprawka:Narzędzie do kopiowania ustawień z CodeTwo Exchange Rules 2007 / 2010 nie kopiowało wersji tekstowej stopki.
Poprawka:W akcji Force Email Format  niepoprawnie konwertowała się wiadomość do formatu HTML w przypadku pustych wiadomości.
Poprawka:Opcja Allow remote connection pozwalała na połączenie z programem nawet wtedy, gdy była wyłączona.
Poprawka:W szczególnych przypadkach w szablonie stopki w formacie RTF nie działały prawidłowo tagi usuwające frazę (RT).
Poprawka:W niektórych przypadkach obrazki ze stopki dodawane były jako załączniki w kolejnych wiadomościach, gdy stopka miała dodawać się tylko raz.
Poprawka:W akcji Strip/dump attachments nie wstawiała się prawidłowo notyfikacja w formacie HTML (opcja Notify recipient).
Poprawka:Nieprawidłowe opisy niektórych przycisków w akcji Autorespond.
Poprawka:Słowa kluczowe były wyszukiwane we wszystkich regułach, nie tylko w aktywnych.
Poprawka:Dla pola dynamicznego Street wszystkie wiersze wstawiane były do stopki w jednej długiej linii.
Poprawka:Drobne poprawki w Testerze reguł.
Poprawka:Usprawnienie obsługi autoodpowiedzi „poza biurem” generowanych przez MS Outlook.
Poprawka:Poprawki w plikach dziennika i w pliku licencjonowania.
Wersja1.2.1
Data:20 Czerwiec 2011
Poprawka:W opcjach reguły w Time Range kontrolka do zmiany daty wyświetlała nazwy po polsku.
Poprawka:Zmiana maski dla plików w dynamicznym polu Active Directory {rotating image}.
Poprawka:Aktualizacja odnośnika do instrukcji użytkownika w akcji Insert Disclaimer.
Poprawka:W akcji Compress Attachments zmiana sposobu porównywania nazw rozszerzeń załączników (teraz bez rozróżniania wielkości znaków).
Poprawka:Zaktualizowany mechanizm wykrywania pozycji wstawiania stopek dla urządzeń mobilnych.
Poprawka:Poprawki w module licencjonowania przy sprawdzaniu czy użytkownik kwalifikuje się do licencji.
Wersja1.2.0
Data:24 Maj 2011
Nowość:4 nowe reguły oraz 10 nowych szablonów stopek.
Nowość:Formatowanie Active Directory Dynamic Fields (uppercase, lowercase etc.).
Nowość:Możliwość usuwania pozostawionej spacji po usuniętym słowie w akcji Remove keywords.
Nowość:Nowe pole Active Directory Dynamic Field - {photo} - umożliwia wstawienie do stopki zdjęcia nadawcy wiadomości.
Nowość:Nowe pole Active Directory Dynamic Field - {message date} - umożliwia wstawienie daty wysłania wiadomości e-mail.
Nowość:Rozszerzenie możliwości Autorespondera - nowe sposoby autoodpowiedzi: jako REPLY, jako załącznik; rozdzielenie odbiorców wiadomości na TO, CC, BCC.
Nowość:Uniemożliwienie wstawienia Active Directory Dynamic Fields wewnątrz tagów HTML w widoku SourceView.
Nowość:Dodanie odnośnika do modułu licencjonowania w menu Help.
Nowość:Usprawniony mechanizm pozycjonowania stopek wspierający urządzenia mobilne.
Nowość:Akcja Strip/Dump Attachments umożliwiająca usuwanie oraz zapisywanie załączników o określonych kryteriach.
Nowość:Warunek Attachment Filter umożliwiający zdefiniowanie kryteriów, takich jak rozmiar lub nazwa załącznika.
Nowość:Akcja Rewrite the Sender's Address umożliwiająca zmianę nadawcy wiadomości e-mail.
Nowość:Dodatkowe opcje w Loop Protection - dodatkowe opcje umożliwiające zdefiniowanie dokładniejszych ram czasowych ograniczających wysyłanie auto-odpowiedzi..
Nowość:Dodawanie stopek RTF do odpowiedzi na Meeting Requests.
Nowość:Prawa do reguł (Permissions) - opcje umożliwiające ograniczenie dostępu do edycji reguł poszczególnym użytkownikom.
Nowość:Usprawniony formularz do komunikacji ze wsparciem technicznym.
Nowość:Wbudowana biblioteka przykładowych obrazków w edytorze stopek.
Poprawka:Zmiany sposobu połączenia/rozłączania w Remote Access.
Poprawka:Usuwanie załączników - w określonych okolicznościach, z wiadomości usuwane były załączniki.
Poprawka:Niedołączanie załączników podczas akcji REPLY w module testera.
Poprawka:Po imporcie ustawień nowe reguły dodawane były podwójnie.
Poprawka:Wyjątki dla kompresowania załączników nie działały.
Poprawka:Dodawanie stopek do niepoprawnych składniowo wiadomości HTML
Poprawka:Alfabetyczne posortowanie menu dodawania warunków/akcji/wyjątków.
Poprawka:Poprawa szybkości ładowania listy 'Scope of Senders' oraz 'Scope of Recipients'.
Poprawka:Poprawiony mechanizm kopiowania/wklejania pomiędzy różnymi formatami w edytorze stopek.
Wersja1.1.0
Data:14 Luty 2011
Nowość:Nowe pola Active Directory Dynamic Fields: "Email jako link", "Strona Web jako link".
Nowość:Client Authorization w Remote Access - dostęp do modułu Administracji Exchange Rules PRO wymaga odpowiednich danych do logowania.
Nowość:Nowa akcja -Force Email Format - akcja umożliwiająca konwersję formatu wiadomości do HTML lub Plain Text.
Poprawka:Usprawnienie wydajności programu i zużycia pamięci przez edytor stopek.
Poprawka:Znaczniki RT Tags nie działały poprawnie przy formacie Plain Text.
Poprawka:Wersja desktop - po odłączeniu od serwera przycisk Settings jest nieaktywny.
Poprawka:Usprawnienie wydajności oraz zużycia pamięci przez tester reguł.
Poprawka:Akcja "Block Message" nie działała poprawnie w testerze reguł, jeśli wiadomość była wysyłana przy wyłączonej opcji „Message splitting"
Poprawka:Możliwe jest używanie znaków narodowych edytorze stopek oraz w testerze reguł programu
Wersja1.0.48
Data:16 Grudzień 2010
Poprawka:Kiedy port zdalnego dostępu został zmieniony w ustawieniach, program próbował zatrzymać usługę zdalnego dostępu, nawet jeśli nie była uruchomiona.
Poprawka:W wersji desktopowej Exchange Rules PRO opcja podglądu stopki generowała błąd kiedy maszyna nie była członkiem domeny.
Poprawka:W niektórych przypadkach pola dynamiczne w stopkach nie były poprawnie konwertowane przez program Settings Copy Tool.
Poprawka:Poprawa czasu reakcji programu.
Poprawka:Optymalizacja zużycia pamięci.
Poprawka:Przycisk "Convert to" usunięto z edytora Autorespondera.
Nowość:Pola dynamiczne "Message Properties" w edytorze Autorespondera.
Poprawka:Minimalizowanie okien edytora stopek oraz testera reguł zostało wyłączone.
Poprawka:Ulepszono działanie dynamicznego pola Rotating image.
Nowość:Program Settings Copy Tool został dodany do instalacji razem z aplikacją CodeTwo Exchange Rules PRO. Więcej... 
Wersja1.0.46
Data:18 Listopad 2010
Nowość:Pierwsza wersja programu