Regulaminy i Prywatność CodeTwo

Znaki Towarowe

Nazwy Microsoft, Exchange, Azure, Microsoft 365, Office 365, Skype, Active Directory, Windows, Outlook, ActiveSync są zastrzeżonymi znakami towarowymi Microsoft Corporation. Apple, iPad, iPhone, iPod touch, Mac oraz iCloud są zastrzeżonymi znakami towarowymi Apple Inc. QR Code jest zastrzeżonym znakiem towarowym DENSO WAVE INCORPORATED w Stanach Zjednoczonych oraz w innych krajach. Inne nazwy firm i produktów wzmiankowane w produktach CodeTwo, na stronach internetowych CodeTwo oraz w dokumentacji także mogą być znakami towarowymi i/lub usługowymi podmiotów trzecich.

CodeTwo oraz logo CodeTwo są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy CodeTwo w Stanach Zjednoczonych, Unii Europejskiej oraz w innych krajach.

Wszystkie inne znaki towarowe są własnością ich odpowiednich właścicieli.