Regulaminy i Prywatność CodeTwo

Znaki Towarowe

Nazwy Microsoft, Exchange, Azure, Office 365, Skype, Active Directory, Windows, Outlook, ActiveSync są zastrzeżonymi znakami towarowymi Microsoft Corporation. Apple, iPad, iPhone, iPod touch, Mac oraz iCloud są zastrzeżonymi znakami towarowymi Apple Inc. QR Code jest zastrzeżonym znakiem towarowym DENSO WAVE INCORPORATED w Stanach Zjednoczonych oraz w innych krajach. Inne nazwy firm i produktów wzmiankowane w produktach i usługach CodeTwo także mogą być znakami towarowymi i/lub usługowymi podmiotów trzecich.

CodeTwo oraz logo CodeTwo są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy CodeTwo w Unii Europejskiej oraz w innych krajach.

Pozostałe nazwy firm i produktów wymienione na tej witrynie mogą być znakami towarowymi i/lub znakami usług odpowiednich właścicieli.