CodeTwo Exchange Rules 2019

Zarządzaj podpisami użytkowników centralnie na Exchange 2019

Pobierz

30-dniowa wersja testowa;
nie wymaga karty kredytowej

Data publikacji: 26.02.2024
Ostatnia wersja: 1.20.0.0
Rozmiar: 40.3 MB


Wspierane platformy

Panel Administracyjny:
Windows Server 2022 / 2019 / 2016(1)
Windows 11 / 10(2)

Wsparcie tylko dla wersji 64-bitowych

Usługa Exchange Rules:
Exchange Server 2019(3) - z zainstalowaną rolą Mailbox

(1) Jeżeli po zakończeniu instalacji nie możesz znaleźć programu, zastosuj się do tego artykułu KB.
(2) W przypadku gdy Panel Administracyjny nie działa po aktualizacji Windows 7 lub 8.1 do Windows 10, zainstaluj tę aplikację ponownie na nowym systemie.
(3) Usługa może być zainstalowana na Windows Server 2019 Desktop Experience oraz na Windows Server 2019 Server Core. 

Historia Wersji

Wersja1.20.0.0
Data:26.02.2024
Nowość:Możliwość konfiguracji warunków (lub wyjątków) dla swoich reguł na podstawie nagłówków wiadomości email. Pozwala to zastosować określoną akcję (np. dodać podpis) do wiadomości email zawierających zdefiniowaną nazwę nagłówka, wartość lub jedno i drugie.
Wersja1.19.0.0
Data:17.08.2023
Nowość:Możliwość ręcznej konfiguracji połączenia EWS do serwera Exchange podczas konfigurowania usługi Sent Items Update w środowisku hybrydowym.
Poprawka:W rzadkich przypadkach obrazy dodawane przez warunkowe pola dynamiczne wyświetlały się jako zwykłe załączniki.
Poprawka:Poprawa drobnych błędów.
Wersja1.17.0.0
Data:14.09.2022
Nowość:Azure AD Graph API i Azure Active Directory Authentication Library (ADAL) zostały zastąpione odpowiednio przez Microsoft Graph API i Microsoft Authentication Library (MSAL), które zapewniają lepsze bezpieczeństwo i niezawodność. Komponenty te służą do rejestracji CodeTwo Exchange Rules w Azure Active Directory tenanta Microsoft 365 podczas konfiguracji usługi Sent Items Update dla środowiska hybrydowego.
Nowość:Krok Microsoft 365 cloud został usunięty z kreatora konfiguracji usługi Sent Items Update dla środowiska hybrydowego. Chmura Office 365 Germany została wycofana przez Microsoft.
Nowość:Nowa wersja CodeTwo Exchange Rules Converter umożliwia teraz automatyczne przenoszenie reguł zawierających akcję Auto respond do CodeTwo Email Signatures 365. Przeniesione reguły są dostępne w aplikacji do zarządzania podpisami, w grupie reguł typu autoresponder.
Nowość:Do instalacji Panelu administracyjnego wymagany jest teraz pakiet Microsoft .NET Framework 4.6.2 lub jego nowsza wersja. Instalator programu może automatycznie pobrać i zainstalować wymaganą wersję .NET Framework.
Poprawka:Poprawa drobnych błędów.
Wersja1.16.0.0
Data:31.01.2022
Nowość:Nowa uproszczona wersja edytora szablonów HTML, zaprojektowana z myślą o intuicyjnej obsłudze. Uproszczony edytor dostępny jest:
  • w zakładce Secure messages w ustawieniach programu,
  • w testerze reguł (Rules Tester) podczas tworzenia testowej wiadomości email.
Nowość:W momencie otwarcia biblioteki szablonów użytkownik jest teraz proszony o zezwolenie programowi na pobranie predefiniowanych szablonów z zasobu zewnętrznego (CodeTwo).
Poprawka:Naprawiono różne problemy związane z grafikami, które mogły wystąpić w szablonach:
  • zawierających warunkowe pola dynamiczne,
  • utworzonych w zakładce Secure messages w ustawieniach programu.
Wersja1.15.2.0
Data:27.10.2021
Poprawka:Usługa Sent Items Update skonfigurowana w środowisku hybrydowym nie mogła połączyć się z Microsoft 365 (Office 365) przy użyciu opcji automatycznej rejestracji aplikacji po tym, jak Microsoft wymusił na aplikacjach usługi Azure AD używanie domyślnego schematu lub zweryfikowanych domen w identyfikatorze URI.
Poprawka:Poprawiono synchronizację ustawień między wieloma instancjami CodeTwo Exchange Rules Service.
Wersja1.15.1.0
Data:10.08.2021
Poprawka:Usługa Sent Items Update nie mogła uzyskać adresu URL EWS przy użyciu usługi wykrywania automatycznego w środowisku, w którym zainstalowano najnowsze aktualizacje dla Exchange Server.
Wersja1.15.0.0
Data:09.06.2021
Nowość:Nowy edytor szablonów podpisów HTML, który umożliwia prostsze, szybsze i bardziej intuicyjne tworzenie podpisów.
Nowość:Nowa biblioteka szablonów podpisów. Zawiera wiele predefiniowanych szablonów podpisów, które można szybko dostosować przed załadowaniem ich do edytora w celu dalszego przetwarzania.
Nowość:Do edytora szablonu podpisów dodano warunkowe pola dynamiczne. Ta funkcja pozwala tworzyć niestandardowe warunkowe pola dynamiczne, które mogą zawierać wiele wartości. To, która wartość zastępuje dane pole warunkowe w podpisie, zależy od warunków zdefiniowanych przez użytkownika, które program sprawdza podczas dodawania podpisu do wiadomości email. Warunkowe pola dynamiczne mogą służyć na przykład do tego, aby dodać ogólny numer telefonu do podpisu email w przypadku, gdy nadawca nie ma określonego numeru telefonu w AD. Albo dodawać różne banery reklamowe do podpisów wybranych użytkowników.
Nowość:CodeTwo Exchange Rules Converter. Samodzielna aplikacja, która umożliwia automatyczne przesyłanie podpisów email, reguł dodawania podpisów i niestandardowych pól dynamicznych do CodeTwo Email Signatures 365 – programu do podpisów email w chmurze Microsoft 365.
Poprawka:Po dotarciu do odbiorców, zaszyfrowane lub podpisane cyfrowo wiadomości email, do których program dodał podpis, nie zawierały wszystkich oryginalnych adresów email określonych w polach Do/CC.
Wersja1.14.0.0
Data:27.10.2020
Nowość:

Wsparcie protokołu OAuth 2.0:

  • usługa Sent Items Update używa protokołu uwierzytelniania OAuth 2.0 do nawiązania połączenia i komunikacji z Exchange Online;
  • aby możliwe było dalsze korzystanie z usługi w środowisku hybrydowym, wymagana jest teraz rejestracja CodeTwo Exchange Rules w Azure Active Directory tenanta Microsoft 365 (Office 365) skonfigurowanego w takim środowisku. Program może przeprowadzić rejestrację automatycznie (wymagane uprawniania global admina) oraz umożliwia rejestrację ręczną.
Nowość:Wsparcie dla wiadomości zawierających właściwość CalendarPart.
Poprawka:Usługa Sent Items Update skonfigurowana w środowisku hybrydowym nie mogła uzyskać adresu URL EWS przy użyciu usługi wykrywania automatycznego.
Poprawka:Usługa Sent Items Update nie mogła znaleźć wiadomości email w folderze Elementy wysłane, jeśli zostały one wysłane z programu Apple Mail zainstalowanego na komputerach Mac.
Poprawka:Wiadomości, dla których został utworzony raport o zdarzeniu przez serwer Exchange, generowały błąd w plikach dziennika CodeTwo Exchange Rules Transport Agent, mimo że były poprawnie przetwarzane przez program.
Poprawka:Po zaimportowaniu reguł i ustawień z innego produktu CodeTwo, niektóre wpisy wygenerowane w pliku dziennika byłyby nieprawidłowo oznaczane jako błędy.
Poprawka:Poprawiona obsługa wiadomości szyfrowanych i podpisanych cyfrowo.
Wersja1.13.0.0
Data:29.01.2020
Nowość:Ulepszenia mechanizmu wstawiania kodów QR. Kody QR mogą teraz także zawierać więcej znaków.
Nowość:Nazwy usług CodeTwo Exchange Rules zostały skorygowane, aby uniknąć dwuznaczności.
Nowość:Optymalizacja obsługi podpisów email w formacie HTML.
Poprawka:Wstawienie banerów bocznych lub sekcji nagłówka do wiadomości email w formacie HTML powodowało usunięcie treści takiej wiadomości, jeżeli brakowało w niej znacznika <body>.
Poprawka:Po wybraniu opcji usunięcia poprzednich wystąpień podpisu email z konwersacji email, program usuwał również separatory odpowiedzi, jeżeli podpis ten kończył się kilkoma pustymi akapitami HTML.
Poprawka:W sporadycznych przypadkach usługa Sent Items Update (SIU) nie łączyła się z niektórymi środowiskami Exchange za pomocą Exchange Web Services.
Poprawka:Poprawa drobnych błędów.
Wersja1.12.0.0
Data:24.01.2019
Nowość:Pierwsza wersja programu.