CodeTwo Exchange Rules Pro

 • Program do centralnego zarządzania podpisami email oraz przepływem poczty na serwerze Exchange
 • Wspiera wszystkie klienty pocztowe, w tym Outlooka i urządzenia mobilne
 • Używany przez dziesiątki tysięcy firm na całym świecie
 • Posiada certyfikat Windows Server
 • Nagrodzony MSExchange.org Gold Award »
Pobierz

30-dniowa wersja testowa;
nie wymaga karty kredytowej

Funkcjonalności

Poniżej znajdziesz listę funkcjonalności CodeTwo Exchange Rules Pro

Podpisy email i noty prawne

 • Automatyczne dodawanie stopek email jeszcze na serwerze. Tylko jeden (lub kilka szablonów) dla całej firmy.
 • Grafiki i zdjęcia in-line w podpisach email. Są one osadzone w wiadomościach, więc nie pojawiają się w postaci załączników.
 • Stopki zapisywane jako predefiniowany szablon. Każda nowo utworzona stopka może być zapisana jako szablon do wykorzystania przy tworzeniu kolejnych reguł.
 • Exchange Transport Agent. Program działa w oparciu o Transport Agenta i wykorzystuje oficjalne API Exchange do rozszerzania jego funkcji.
 • Automatyczna zawartość maili i kontrola przepływu oparta na regułach. Używaj warunków i wyjątków do zbudowania własnych automatycznych reguł. 
 • Dodawanie stopek w dowolnym miejscu wiadomości. Dzięki CodeTwo Exchange Rules Pro dodawanie podpisów dokładnie tam gdzie chcesz np. tuż pod ostatnią odpowiedzią jest możliwe.
 • Pola Active Directory w podpisach. Wszystkie podpisy są spersonalizowane, chociaż zarządzasz nimi centralnie z jednego miejsca.
 • Warunkowe pola dynamiczne (conditional placeholders). Mogą one przyjmować różnego rodzaju wartości (tekst, obraz czy fragment kodu HTML). W zależności od zdefiniowanych warunków, do podpisów wybranych użytkowników może zostać wstawiona jedna z alternatywnych wartości.
 • Wsparcie dla zaszyfrowanych i podpisanych cyfrowo wiadomości. Program pakuje zaszyfrowane i podpisane cyfrowo wiadomości jako załącznik do innego maila, do którego można dodawać podpisy.
 • Zdjęcia w podpisach automatycznie pobierane z Active Directory. Program może używać zdjęć z Active Directory podczas przetwarzania reguł. Żadna dodatkowa baza danych nie jest wymagana.
 • Wyświetlanie stopek w Elementach Wysłanych. Wszystkie podpisy i noty prawne są widoczne w folderach wiadomości wysłanych, nawet na urządzeniach mobilnych.
 • Wbudowany edytor szablonów. Użyj graficznego edytora, aby stworzyć szablony stopek mailowych, not prawnych i automatycznych odpowiedzi w formacie HTML, RTF i plain text.
 • Biblioteka szablonów. Skorzystaj z wielu predefiniowanych i profesjonalnie zaprojektowanych szablonów, które możesz szybko dostosować do swoich potrzeb. Proces tworzenia podpisów email nigdy nie był łatwiejszy!
 • Kody QR w podpisach. Dodaj kody QR do swoich stopek i pozwól mobilnym użytkownikom łatwo skanować dane kontaktowe lub linki. 

Kontrola załączników

 • Kontrola załączników. Kompresuj, zgrywaj lub usuwaj załączniki na podstawie ich rozszerzenia (typ pliku) lub rozmiaru.
 • Chroń pojemność Message Store. Automatycznie usuwaj lub kompresuj załączniki w mailach i zapisuj je w specjalnie przygotowanym miejscu w sieci.
 • Dodaj niestandardowe typy plików w filtrach. Użyj predefiniowanych kategorii plików w filtrach załączników, albo dodaj swoje własne rozszerzenia. Dostosuj typ filtra plików do własnych potrzeb.

Data Loss Protection (DLP) - Ochrona przed wyciekiem danych

 • Filtrowanie wiadomości i polityka DLP. Chroń dane swojej firmy przed wyciekiem. Wprowadź reguły ochrony przed utratą danych - blokuj, przekierowuj lub modyfikuj zawartości wiadomości przychodzących i wychodzących.
 • Automatycznie powiadamiaj przełożonych. Utwórz automatyczne reguły blokowania i przekierowywania treści wrażliwych na dowolny adres email, nawet na taki, który znajduje się poza listą kontaktów Active Directory.
 • Zmiana tematu przekazywanej wiadomości. Dodaj własne tagi, liczniki albo datę do tematu wiadomości.
 • Wbudowane słowniki wyrażeń. Użyj wbudowanych słowników do skonfigurowania ustawień polityki DLP. Możesz modyfikować je albo stworzyć swój własny słownik, który będzie spełniał wewnętrzne wymogi firmy.
 • Kategoryzowanie wiadomości w zależności od ważności słów kluczowych. Zdefiniuj wartości słów kluczowych i filtruj wiadomości w zależności od wartości słów zawartych w tytule lub w treści maila.
 • Dopasowanie słów kluczowych przy użyciu wyrażeń regularnych lub wyjątków. Zdefiniuj reguły wyszukiwań słów kluczowych oparte na wyrażeniach regularnych. Zdefiniuj wyjątki, aby stworzyć zaawansowane reguły filtrowania słów kluczowych.
 • Usuwanie lub maskowanie treści wrażliwych znalezionych w wiadomości. Za każdym razem, kiedy program natrafi na wrażliwe słowa kluczowe w treści wiadomości, może je usunąć lub zamaskować.
 • Blokowanie wiadomości oparte na różnych warunkach. Blokuj wiadomości filtorwane na podstawie innych kryteriów, np. adresu nadawcy lub odbiorcy, kierunku wiadomości, nagłówka wiadomości, typu albo rozmiaru załącznika.

Zaawansowany autoresponder

 • Coś więcej niż tylko wiadomości Out of Office. Centralnie zarządzane i w pełni edytowalne autorespondery. Oryginalna wiadomość może być zawarta w treści wiadomości, istnieje możliwość konfiguracji pól DW i UDW oraz dodawania załączników.
 • Możliwość użycia pól dynamicznych Active Directory w szablonach automatycznych odpowiedzi. Spersonalizuj szablony autoresponderów za pomocą dynamicznych pól Active Directory. Automatycznie wypełnią się one danymi użytkownika. 

Przekazywanie i przekierowywanie wiadomości

 • Przekazywanie i przekierowywanie emaili. Przekazuj wewnętrzne i zewnętrzne wiadomości na podstawie reguł, nawet do zewnętrznych adresów.
 • Dodawaj odbiorców w polach DW i UDW. Daj znać menadżerom o ważnych wiadomościach ustawiając reguły dodające odbiorców w polach DW i UDW.

Zdalne zarządzanie

 • Zdalny dostęp do reguł i zarządzanie uprawnieniami. Program wyposażony jest w bezpieczną wersję desktopową do zdalnego zarządzania regułami. Nie ma potrzeby korzystać już z opcji zdalnego pulpitu.
 • Dostęp do edycji reguł dla pracowników innych działów. Przydziel role użytkownikom oraz nadaj prawa dostępu do poszczególnych reguł i pozwól innym zarządzać ustawieniami, np. dział marketingu może zająć się podpisami email i banerami promocyjnymi nie posiadając jednocześnie dostępu do innych funkcjonalności programu.

Modyfikacja treści wiadomości

 • Modyfikowanie/tagowanie tematów. Modyfikuj tematy wiadomości i szybko segreguj maile za pomocą automatycznych reguł. 
 • Oznaczaj tematy dynamiczną treścią. Wstaw indywidualne dane użytkownika do tematu wiadomości. Użyj liczników, identyfikatorów lub dat do tagowania wiadomości.

Inne opcje

 • Przepisywanie adresu odbiorcy. Z łatwością przepisuj adres nadawcy, np. pracownicy działu wsparcia technicznego mogą używać wspólnego adresu support@yourcompany.com.
 • Śledź zmiany w regułach. Jeśli w danej regule ktoś dokonał zmiany lub została stworzona zupełnie nowa reguła program wyświetli listę zmian z uwzględnieniem kto i kiedy daną zmianę wprowadził.
 • Przydziel kategorie do poszczególnych reguł. Program daje możliwość przypisywania poszczególnym regułom kolorów, dzięki czemu łatwiej i szybciej odszukasz reguły z danej kategorii np. kolorem zielonym będą oznaczone reguły stworzone dla działu Marketing.
 • Szybkie wyszukiwanie reguł. Użyj budowanej wyszukiwarki reguł, aby szybko odnaleźć konkretną regułę. Wyszukiwarka umożliwia również filtrowanie widoku po statusie reguły (aktywna, nieaktywna) lub po kategorii.
 • Modyfikowanie formatu wiadomości. Ustaw automatyczną regułę, która będzie zmieniała formaty wszystkich wychodzących lub tylko wybranych wiadomości na HTML lub plain text.
 • Usuwanie motywów i papeterii nadanej w Outlooku. Upewnij się, że wiadomości wysyłane przez użytkowników mają spójny i profesjonalny wygląd. Centralnie usuwaj motywy Outlooka nadane na maszynach klienckich.
 • Przetestuj reguły zanim je uruchomisz. Użyj wbudowanego testera reguł, aby sprawdzić wszystkie ustawienia zanim zaczną działać w Twoim środowisku.
 • Kompatybilność ze środowiskami hybrydowymi. Zarządzaj podpisami email, załącznikami oraz treścią i przepływem poczty w środowiskach hybrydowych Microsoft Exchange/Office 365 z włączoną opcją centralized mail transport.
 • Przywracanie obrazków na urządzeniach iOS. Kiedy iPhone lub iPad spowoduje usunięcie obrazków z Twojego maila, CodeTwo Exchange Rules Pro przywraca te elementy graficzne tak, jakby nigdy nie zniknęły.