CodeTwo Exchange Sync

  • Synchronizacja folderów serwera Exchange
  • Dostęp do folderów publicznych na smartfonach
  • Synchronizacja w czasie rzeczywistym
  • Dla Exchange Server 2013, 2010 oraz 2007

Data publikacji: 06.05.2021
Ostatnia wersja: 3.0.0.8
Rozmiar: 21.5 MB


Wspierane platformy

Windows Server 2016(1) / 2012 R2 / 2012 / 2008 R2 SP1
Windows 10(2) / 8.1 / 8 / 7
Small Business Server 2011 / 2008

Exchange Server 2013 / 2010 / 2007

Wsparcie dla wersji 32-bitowych i 64-bitowych

Wymagany .NET Framework 4.0 lub nowszy

(1) Jeżeli po zakończeniu instalacji nie możesz znaleźć programu, zastosuj się do tego artykułu KB.
(2) W przypadku gdy program nie działa po aktualizacji Windows 7 lub 8.1 do Windows 10, zainstaluj go ponownie na nowym systemie.

Windows Server 2012 Certified 

Historia wersji

Wersja3.0.0.8
Data:06.05.2021
Nowość:Program jest teraz dostępny za darmo.
Zmiana:Opcja wysyłania plików dziennika do pomocy technicznej CodeTwo bezpośrednio z programu nie jest już dostępna.
Wersja2.8.6.0
Data:26.01.2021
Zmiana:Aktualizacja certyfikatu podpisu cyfrowego.
Wersja2.8.5.32
Data06.11.2018
Poprawka:Sporadyczne problemy z synchronizacją zaproszeń na spotkania w środowiskach Exchange 2013.
Wersja2.8.4.9
Data01.02.2018
Poprawka:W specyficznych konfiguracjach środowiska Exchange 2016 program nie potrafił wylistować Public Folders. (Zmiana ta została wycofana w związku ze zmianami w architekturze Exchange 2016.)
Wersja2.8.3.3
Data12.12.2017
Poprawka:Nie działała synchronizacja typu one-way z jednoczesną modyfikacją atrybutów tekstowych synchronizowanych elementów, z wyjątkiem modyfikacji umożliwiających korzystanie ze zmiennych (placeholders).
Wersja2.8.2.15
Data24.04.2017
Poprawka:Program nie potrafił połączyć się z serwerem Exchange, który nie posiadał w AD atrybutu mówiącego o jego wersji.
Poprawka:Program w nieokreślonych momentach przestawał synchronizować. Najczęściej wynikało to z chwilowego braku połączenia do serwera Exchange. Wymagany był restart usługi, aby synchronizacja była wznowiona.
Poprawka:Nie wszystkie elementy były synchronizowane w sytuacji, kiedy w krótkim czasie powstała duża liczba elementów.
Poprawka:Tytuł elementów nie zawsze był aktualizowany.
Wersja2.8.1.26
Data17.11.2016
Poprawka:Na komputerze z zainstalowanym Outlookiem 2010 SP2 / Outlookiem 2013 SP1, w programie nie można było zdefiniować folderów publicznych w zadaniach synchronizujących.
Wersja2.8.0.88
Data29.08.2016
Poprawka:W programie zainstalowanym na maszynie z Outlookiem 2013 nie można było zdefiniować folderów publicznych w zadaniach synchronizujących.
Wersja2.7.0.86
Data23.06.2016
Nowość:Wsparcie dla Exchange 2016. (Zmiana ta została wycofana w związku ze zmianami w architekturze Exchange 2016.)
Poprawka:W określonych środowiskach program może być zainstalowany na komputerze z zainstalowanym Outlookiem 2010 / 2013.
Poprawka:Do instalacji programu wymagany jest .NET Framework 4.0.
Wersja2.6.1
Data08.09.2014
Poprawka:Nie można zatrzymać serwisu C2ExchangeSyncService podczas synchronizacji.
Poprawka:Poprawa drobnych błędów.
Wersja2.6.0
Data02.07.2014
Nowość:Możliwość wyboru poddomeny w oknie wyboru folderów do synchronizacji.
Nowość:Nowe typy modyfikatorów: Convert meeting to regular appointment, Remove attachments, Clear body, Hide private content.
Nowość:Możliwość sortowania listy folderów biorących udział w zadaniu synchronizacyjnym.
Nowość:Quick Tour programu.
Nowość:Nowy operator dla filtrów tekstowych: empty/not empty.
Nowość:Możliwość wielokrotnego filtrowania po tej samej właściwości synchronizowanych elementów.
Nowość:Program podczas konfiguracji połączenia z serwerem Exchange sprawdza, czy skrzynka pocztowa użytkownika uruchamiającego program jest widoczna na liście Active Directory.
Nowość:Możliwość wyboru typu relacji pomiędzy zdefiniowanymi warunkami: Wszystkie warunki muszą zostać spełnione lub Przynajmnej jeden z warunków musi zostać spełniony.
Nowość:Możliwość zablokowania usuwania elementów z folderów docelowych po usunięciu z foldera źródłowego.
Nowość:Informacja o liczbie dni pozostałych do wygaśnięcia okresu demonstracyjnego zostaje wyświetlona podczas uruchamiania Panelu Administracyjnego.
Zmiana:Nazwa Filters została zamieniona na Conditions.
Poprawka:Poprawa działania modyfikatora Flag status.
Poprawka:Poprawa działania modyfikatorów Start i End. Modyfikacje nie są wykonywane jeśli warunek start < end nie jest spełniony.
Poprawka:Poprawa działania filtrów Start i End dla elementów cyklicznych: obecnie conajmniej jedno z wystąpień musi pasować do zdefiniowanego warunku.
Poprawka:Poprawa działania modyfikatora Subject.
Poprawka:Podczas wyboru folderów do synchronizacji wyświetlane są skrzynki pocztowe ukryte na liście Exchange.
Poprawka:Podczas wyboru folderów do synchronizacji, skrzynki pocztowe prezentowane są w postaci: Nazwisko + Imię.
Poprawka:Poprawa obsługi błędów w przypadku braku uprawnień do folderów biorących udział w synchronizacji.
Poprawka:Drobne poprawki graficznego interfejsu użytkownika.
Wersja2.5.0
Data02.06.2014
Nowość:Wizard konfiguracji połączenia z Exchange Serwerem dla Panelu Administracyjnego oraz Serwisu Synchronizującego.
Nowość:Dwie metody wyboru docelowego serwera Exchange: automatyczna i ręczna.
Nowość:Alternatywny sposób określania docelowego serwera Exchange na podstawie analizy ról serwerów Exchange w organizacji.
Nowość:Nowy moduł odczytywania danych z Active Directory.
Nowość:Wymagany .Net Framework 3.5 i MAPI CDO: 6.5.8353
Nowość:Program wykrywa, gdy ilość otwartych mailboxów zbliża się do domyślnego limitu Exchange Serwera 2013.
Nowość:Program wykrywa, gdy ilość synchronizowanych folderów zbliża się do domyślnego limitu starszych wersji Exchange Serwera.
Zmiana:Zmiana lokalizacji plików ustawień programu.
Zmiana:Zmiana szaty graficznej programu.
Poprawka:Optymalizacja algorytmu łączenia z serwerem Exchange.
Poprawka:Udoskonalenie mechanizmu wysyłania skompresowanej paczki z plikami diagnostycznymi programu do działu Wsparcia Klienta.
Wersja2.4.4
Data15.05.2014
Poprawka:Zdjęcie kontaktu po synchronizacji było widoczne jako załącznik.
Wersja2.4.3
Data10.04.2014
Poprawka:Została dodana informacja w logach o nazwie szkrzynki, której dotyczyła synchronizacja folderów, dla łatwiejszej interpretacji logów.
Poprawka:Nie było możliwości ustawienia wartości 100 dla modyfikatora %Complete.
Poprawka:Elementy wrzucone ręcznie do Sent Items nie synchronizowały się.
Poprawka:Po aktualizacji programu, serwis synchronizacyjny zatrzymywał się.
Poprawka:Licencja jest teraz sprawdzana po restarcie serwisu synchronizacyjnego.
Poprawka:Niektóre elementy przenoszone do folderów metodą "drag and drop" nie synchronizowały się.
Poprawka:Program nie synchronizował wiadomości, dla których adres odbiorcy miał niewłaściwy format.
Poprawka:Drobne poprawki interfejsu użytkownika.
Wersja2.4.2
Data16.09.2013
Poprawka:Optymalizacja zapytań Active Directory.
Poprawka:Błąd podczas próby otwarcia dialogu wyboru folderów w sytuacji, gdy liczba obiektów Active Directory przekraczała 1000.
Poprawka:Poprawiona konfiguracja profili MAPI w środowiskach wieloserwerowych opartych na Windows Server 2008 oraz Windows Server 2008 R2.
Wersja2.4.1
Data:26.08.2013
Nowość:Optymalizacja kodu.
Wersja2.4.0
Data:21.08.2013
Nowość:Połączenie MAPI przez protokół HTTP.
Nowość:Wsparcie dla środowisk DAG.
Nowość:Brak wsparcia dla Outlook MAPI.
Nowość:Automatyczna konfiguracja połączenia do Serwera Exchange bazująca na danych otrzymanych z Autodiscovera.
Nowość:Mechanizm wykrywania utraty połączenia z serwerem CAS.
Nowość:Pliki diagnostyczne Panelu Administratora.
Wersja2.3.1
Data:28.06.2013
Poprawka:Program nie działał poprawnie w specyficznej konfiguracji środowisk wieloserwerowych.
Wersja2.3.0
Data:20.06.2013
Nowość:Wsparcie dla Exchange 2013.
Wersja2.2.6
Data:10.07.2012
Poprawka:Usunięto problem z zapętlaniem się synchronizacji.
Poprawka:W niektórych sytuacjach tylko użytkownik, który instalował program mógł go uruchomić. Inni użytkownicy nie mogli używać programu.
Poprawka:Istniała możliwość utworzenia reguły, która powielała już istniejącą regułę, co mogło prowadzić do błędów synchronizacji.
Poprawka:Instalator komunikuje użytkownikowi prawdopodobieństwo konfliktu jeśli wykryje 64-bitową wersję MAPI.
Wersja2.2.4
Date06.10.2011
Poprawka:Profil C2ExchangeSyncService-{GUID} tworzony dla usługi synchronizującej nie jest usuwany przy reinstalacji/aktualizacji. Jego usuwanie powodowało brak możliwości wystartowania usługi, jeśli Exchange Sync działał w trybie pracy z Outlookiem.
Poprawka:Poprawiono wykrywanie trybu profilowego. W poprzedniej wersji wykrywany był do momentu kliknięcia w oknie konfliktu z Outlookiem opcji "Nie pokazuj więcej".
Poprawka:Wsparcie dla Windows 2000.
Poprawka:Zmodyfikowany został proces dynamicznego ładowania bibliotek MAPI.
Wersja2.2.0
Data:19.07.2011
Poprawka:Lepsze wsparcie dla bibliotek MAPI instalowanych przez Outlooka. Na niektórych maszynach z zainstalowanym Outlookiem serwis synchronizujący nie działał prawidłowo.
Poprawka:Naprawiono problem z otwieraniem message store'a dla "trybu profilowego".
Poprawka:Na maszynach z Outlookiem po zainstalowaniu Exchange Sync domyślny profil Outlooka był zastępowany profilem C2ExchangeSyncAdmin.
Poprawka:Program zapisuje pliki dziennika do folderu /ProgramData/ a nie do folderu instalacyjnego CodeTwo Exchange Sync.
Poprawka:Poprawa kompatybilności z Windows Seven.
Poprawka:Program wyświetlał komunikat o braku Publicznych Folderów podczas otwierania dialogu wyboru folderów do synchronizacji, jeśli magazyn Publicznych Folderów był odmontowany.
Poprawka:Poprawiona synchronizacja elementów cyklicznych.
Poprawka:Naprawiony błąd synchronizowania elementów zawierających załączniki. Zdarzało się, że załączniki w zsynchronizowanych elementach były powielane.
Poprawka:Naprawiono problem duplikujących się odbiorców.
Poprawka:Poprawiono synchronizację elementów z przypisanymi kategoriami.
Poprawka:Podczas synchronizacji przy ustawionym modyfikatorze "Subject", niektóre dane były usuwane z elementów.
Zmiana:Ze względu na liczne problemy z synchronizacją elementów kalendarza typu "zaproszenie na spotkanie", do synchronizacji typu "One-Way" automatycznie dodawany jest filtr "Meeting status equals 'Not Meeting'". Synchronizacja tego typu elementów w synchronizacji "Two-Way" została całkowicie zablokowana. Dowiedz się więcej o problemach z synchronizowaniem elementów typu "Zaproszenie na spotkanie".
Wersja2.1.8
Data:21.12.2010
Nowość:Polepszona wydajność programu.
Wersja2.1.7
Data:1.12.2010
Nowość:Tworzone przez program profile MAPI, są usuwane przy deinstalacji, reinstalacji i aktualizacji.
Poprawka:Poprawienie działania modyfikatora "Subject". Na niektórych systemach operacyjnych modyfikator działał tylko podczas synchronizacji startowej.
Poprawka:Po aktualizacji i reinstalacji programu usługa synchronizująca nie była uruchamiana, pomimo, że przed aktualizacją/reinstalacją była uruchomiona.
Poprawka:Niezależnie od tego jaka wartość została nadana dla filtru "Meeting status", na liście filtrów miał zawsze wartość "Not meeting".
Wersja2.1.2
Data:21.06.2010
Poprawka:Rozwiązano problem z logowaniem do sesji MAPI. Błąd MAPI_E_CALL_FAILED pojawiał się niekiedy podczas uruchamiania CodeTwo Exchange Sync Administrator.
Poprawka:Button "Save" nie aktywował był aktywnysię po usuwaniu folderów dla zadań synchronizujących typu Folder Ring.
Poprawka:Jeśli nazwa użytkownika, uruchamiającego usługę C2ExchangeSync była częścią nazwy innego użytkownika z Active Directory (np. nazwa użytkownika "admin" jest częścią nazwy użytkownika "Administrator"), pojawiał się błąd MAPI_E_AMBIGUOUS_RECIP.
Wersja2.1.0
Data:18.05.2010
Poprawka:Poprawiono logikę usuwania elementów z cache. W sytuacji, kiedy zdefiniowanych było kilka reguł synchronizujących używających wspólnego foldera źródłowego, zdarzały się przypadki błędnej synchronizacji po usunięciu elementów z foldera źródłowego.
Poprawka:Naprawiono problem duplikujących się elementów w sytuacji, gdy zdefiniowanych jest kilka reguł synchronizujących używających wspólnego foldera źródłowego.
Poprawka:Użycie zmiennej "SourceMailboxName" w modyfikatorze "Subject", powoduje dodanie tylko nazwy użytkownika, a nie, jak to było dotychczas, tekstu "Skrzynka pocztowa - nazwa_użytkownika".
Wersja2.0.14
Data:17.03.2010
Zmiana:Zmieniono sposób ładowania funkcji MAPI na dynamiczny. Rozwiązuje to pojawianie się błędu MAPI_E_CALL_FAILED pod Windows Server 2003 SBS.
Poprawka:Poprawiono błąd, który powodował niesłuszną deaktywację programu do wersji demo.
Wersja2.0.10
Data:27.01.2010
Nowość:Wsparcie dla konfiguracji serwera Exchange bez publicznych folderów.
Nowość:Wsparcie dla serwera Exchange 2010.
Wersja2.0.9
Data:22.12.2009
Nowość:Logi zawierają informacje o wersji serwera Exchange, z którym łączy się program.
Poprawka:Poprawiono synchronizację elementów prywatnych. W poprzednich wersjach zdarzało się, że program błędnie filtrował elementy, które miały ustawioną flagę "Prywatne".
Wersja2.0.8
Data:22.09.2009
Poprawka:Podczas pierwszego uruchomienia moduł administratora niepotrzebnie wyświetlał okno wybierania profilu MAPI.
Wersja2.0.7
Data:10.09.2009
Poprawka:Poprawione działanie programu pod Windows Server 2008 oraz Small Business Server 2008. Pod tymi systemami pojawiały się problemy z logowaniem się serwisu do sesji MAPI.
Wersja2.0.5
Data:11.08.2009
Zmiana:Zmiana nazwy programu z CodeTwo FolderSync na CodeTwo Exchange Sync.
Nowość:Możliwość synchronizacji urządzeń przenośnych PDA, BlackBerry, iPhone.
Nowość:Synchronizacja danych w jedną stronę.
Nowość:Synchronizacja danych w dwie strony.
Nowość:Zastosowanie filtrów kontrolujących synchronizację danych.
Nowość:Zastosowanie modyfikatorów pozwalających odpowiednio oznaczyć synchronizowane dane.