Szukaj

Sortuj wg

Synchronizacja folderów publicznych po zmianie użytkownika, pod którym pracuje usługa synchronizująca

[...] (0x80004005) Sytuacja taka może wystąpić po zmianie użytkownika, pod którym do tej pory działała usługa synchronizująca programu CodeTwo ExchangeSync . Należy być świadomym tego, że użytkownicy należący do grupy Domain Admins nie posiadają praw do edycji i zapisu elementów w folderach publicznych, które nie [...] (ID:143)

Zwiększanie maksymalnej liczby obiektów, jakie klient MAPI może jednocześnie otworzyć

[...] na maszynie z Exchange Server. Znajdź klucz rejestru: dla 32bitowych systemów operacyjnych: HKEY_LOCAL_MACHINE/Software/CodeTwo/ExchangeSync dla 64bitowych systemów operacyjnych: ​HKEY_LOCAL_MACHINE/Software/Wow6432Node/CodeTwo/ExchangeSync Prawym przyciskiem myszy zaznacz klucz i wybierz New a następnie DWORD [...] (ID:137)

Reguła synchronizująca folder A do foldera B zastąpiona regułą synchronizującą folder B do foldera A

[...] źródłowym i zreplikuje ten element do foldera docelowego. Dla folderów o większej ilości elementów skorzystaj z narzędzia CodeTwo ForceExchangeSync . Otwiera on i zapisuje ponownie wszystkie elementy we wskazanym przez nas folderze Outlooka, dzięki czemu cała zawartość foldera źródłowego zostanie ponownie [...] (ID:142)

Problem z synchronizacją dużej liczby elementów

[...] nie pojawiają się w folderach docelowych zdefiniowanych w regule synchronizującej. Aby rozwiązać ten problem, należy zrestartować usługę C2ExchangeSync . Uruchom moduł Administratora programu CodeTwo Exchange Sync (Start\CodeTwo\CodeTwo Exchange Sync\ExchangeSync Administrator). Na wstążce kliknij przycisk Stop [...] (ID:141)

Znaleziono: 0

Wybierz produkt CodeTwo z listy powyżej, aby wyświetlić wyniki.