Łatwa migracja skrzynek pocztowych między lasami serwera Exchange

z CodeTwo Exchange Migration

CodeTwo Exchange Migration

„I love a tool that is advertised as being able to perform a task, and it does just that. It just works.”

– J. Peter Bruzzese (Microsoft Exchange MVP, MSExchange.org)

Jeśli przyglądałeś się zagadnieniu migracji skrzynek użytkowników między dwoma lasami Active Directory, prawdopodobnie zauważyłeś, że użycie natywnej ścieżki migracji może przysporzyć Ci jedynie bólu głowy. Przeprowadzenie natywnej migracji między lasami serwera Exchange zakłada pisanie skomplikowanych komend w PowerShell i ustanowienie relacji zaufania między serwerem źródłowym i docelowym. Co więcej, jeśli będziesz chciał zmigrować skrzynki pocztowe z Exchange 2003 do Exchange 2013 to prawdopodobnie utkniesz w ślepej uliczce, chyba że użyjesz CodeTwo Exchange Migration.

CodeTwo Exchange Migration jest prostym w użyciu narzędziem do migracji zawartości skrzynek serwera Exchange, które upraszcza proces migracji między domenami i lasami. Posiada komfortowy, graficzny interfejs użytkownika i różne, dodatkowe opcje administracyjne, które wszystkie razem sprawiają, że proces migracji jest łatwy.

Najważniejsze funkcjonalności programu:

  • Uproszczona migracja skrzynek pocztowych między lasami serwera Exchange
  • Graficzny interfejs użytkownika, umiejętność obsługi PowerShell nie jest wymagana
  • Wsparcie migracji folderów publicznych
  • Migracja wszystkich elementów skrzynek pocztowych: emaili, kontaktów, kalendarzy, notatek, itd.
  • Wygodne w użyciu kreatory konfiguracji
  • Bezpłatne wsparcie techniczne

Success story

Przeczytaj jak specjaliści eResources LCC pomyślnie zmigrowali skrzynki z serwera Exchange 2003 do Exchange 2013.

Firma poszukiwała rozwiązania, które pozwoliłoby na bezpośrednią migrację do Exchange 2013. CodeTwo Exchange Migration pomógł im szybko wykonać to zadanie.

Dowiedz się więcej…


Jak to działa?

CodeTwo Exchange Migration jest prostym w obsłudze narzędziem do migracji, które działa na jednym z komputerów w źródłowej domenie Active Directory. Korzystanie z programu nie wymaga zewnętrznej pomocy na żadnym etapie migracji. Ponieważ program jest aplikacją instalowaną wewnątrz domeny, to Ty kontrolujesz przepływ danych w 100%.

The main window of the Jobs tab

CodeTwo Exchange Migration został zaprojektowany tak, żeby zapewnić administratorowi maksymalny komfort podczas migracji skrzynek pocztowych serwera Exchange. Konfiguracja programu jest bardzo łatwa. Narzędzie jest wyposażone w specjalny kreator, który pomaga nawiązać połączenie z serwerem źródłowym i docelowym. Przed właściwym rozpoczęciem procesu migracji, generowana jest krótka lista kontrolna, która weryfikuje konfigurację środowiska oraz proponuje możliwe usprawnienia.

Establishing the server connection

Po zakończeniu konfiguracji połączenia z serwerem, należy utworzyć zadanie (lub zadania) migracyjne. Dzięki temu że migracja opiera się na zadaniach, możliwe jest dostosowanie procesu migracji do potrzeb użytkownika. Przykładowo, można wykluczyć elementy których nie chce się przenosić na nowy serwer, przenieść określony dział w pierwszej kolejności, czy najpierw przeprowadzić migrację elementów z ostatniego miesiąca a następnie przenieść starsze elementy.

Migration job sections

Program ma również możliwość automatycznego dopasowania skrzynek pocztowych pomiędzy serwerem źródłowym i docelowym. Wbudowana opcja Automatch wykorzystuje wzór <First Name> <Last Name> do połączenia źródłowych skrzynek pocztowych z ich odpowiednikami w lokalizacji docelowej. Jednakże, aby korzystać z tej funkcji należy najpierw ustanowić relację zaufania między dwoma lasami serwera Exchange, które będą uczestniczyć w migracji.

Automatch your mailboxes

Co więcej, CodeTwo Exchange Migration może przygotować środowisko docelowe, automatycznie tworząc w nim skrzynki i przypisując do nich licencje. Proces ten można dowolnie skonfigurować tak, by nowe środowisko od razu było gotowe.

Create target mailboxes

Kiedy skrzynki pocztowe są już przypisane do ich miejsca przeznaczenia, możesz swobodnie rozpocząć migrację. Możesz ją zacząć od razu albo zaplanować, aby automatycznie została wyzwolona później. Wbudowana opcja harmonogramu migracji pomoże Ci to zrobić w kilka sekund.

Schedule the migration process


Po zakończeniu procesu migracji możesz zweryfikować czy wszystkie elementy z danej skrzynki pocztowej zostały pomyślnie zmigrowane. Dokładny rejestr plików dziennika dla każdej migrowanej skrzyki pocztowej, jest generowany zaraz po zakończeniu migracji danych. Co ważne, program nie usuwa żadnych elementów z miejsca źródłowego. Jeśli coś pójdzie nie tak, problem może być łatwo znaleziony i naprawiony. Możesz być pewny, że żadne dane użytkowników nie zostaną utracone.