CodeTwo Exchange Migration

Pobierz

30-dniowa wersja testowa;
nie wymaga karty kredytowej

Kup

darmowe wsparcie techniczne
na czas migracji

Scenariusze migracji

 • Bezpośrednie migracje skrzynek pocztowych i folderów publicznych z Exchange i Small Business Server do Exchange: poprzez EWS oraz bez etapów i środowisk przejściowych. Dowiedz się więcej...
 • Migracja z Microsoft 365 do Exchange: Przenoś skrzynki użytkowników Microsoft 365 / Office 365 i foldery publiczne bezpośrednio na lokalny serwer Exchange dzięki połączeniu z serwerem źródłowym przez EWS.
 • Migracje między lasami i domenami: skopiuj wszystkie skrzynki pocztowe w dużej organizacji pomiędzy lasami i domenami. Dowiedz się więcej...
 • Wsparcie dla środowisk hybrydowych: CodeTwo Exchange Migration wspiera środowisko hybrydowe jako źródło jak i cel migracji.
 • Migracja z IMAP do Exchange: zarządzaj centralnie migracją z serwerów obsługujących IMAP takich, jak IBM Notes (dawniej Lotus Notes), Google Workspace (dawniej G Suite), Zimbra, Zarafa czy Kerio Connect do Exchange 2019, 2016, 2013 lub 2010. Dowiedz się więcej…
 • Migracja z hostowanej poczty do Exchange: jeśli korzystasz z hostowanego serwera Exchange (np. Intermedia lub Rackspace), możesz wykonać migrację całych skrzynek pocztowych do lokalnego serwera Exchange.
 • Migracja podstawowych i archiwalnych skrzynek pocztowych: program umożliwia migrację zarówno podstawowych, jak i archiwalnych skrzynek pocztowych (archiwów zbiorczych) z Exchange Online i lokalnych serwerów Exchange.

Prędkość i automatyzacja

 • Zmniejszona ilość potrzebnych zasobów: program wymaga zaangażowania tylko jednego administratora, eliminuje potrzebę tworzenia środowisk przejściowych i oszczędza czas dzięki zautomatyzowanemu procesowi migracji skrzynek pocztowych.
 • Graficzny interfejs: minimalizuje potrzebę użycia PowerShell, wszystkie funkcje dostępne są bezpośrednio z panelu administracyjnego. Dowiedz się więcej...
 • Kreator wstępnej konfiguracji: łatwe połączenie z serwerem źródłowym, a także łatwa konfiguracja uprawnień serwera docelowego i połączenia EWS. Dowiedz się więcej...
 • Automatyczne dopasowania skrzynki pocztowej: automatyczne dopasowanie skrzynki źródłowej i docelowej na podstawie predefiniowanego lub wybranego przez Ciebie klucza. Dowiedz się więcej...
 • Możliwość tworzenia docelowych skrzynek pocztowych: w przypadku niewykrycia odpowiedników migrowanych skrzynek pocztowych na docelowym serwerze, CodeTwo Exchange Migration może stworzyć je automatycznie. Dowiedz się więcej…
 • Priorytety migracji: migracja skrzynek pocztowych w określonej kolejności. Nadaj wyższy priorytet danym, które są najważniejsze i powinny być przeniesione w pierwszej kolejności.
 • Migracja na podstawie zadań. Dla lepszej obsługi i planowania migracji program udostępnia funkcję tzw. jobów (zadań migrujących), które możesz konfigurować indywidualnie w zależności od potrzeb.

Bezpieczeństwo i bezproblemowość

 • Centralne sterowanie i monitoring: nieważne ile serwerów jest migrowanych, cały proces jest obsługiwany i nadzorowany za pośrednictwem jednej konsoli graficznej wyposażonej w wygodne funkcje raportowania.
 • Nieprzerwana dostępność: proces migracji jest niewidoczny dla użytkowników. Dostępność skrzynek pocztowych oraz ich zawartość pozostają nienaruszone.
 • 100% bezpieczeństwa: dane skrzynek pocztowych są bezpośrednio replikowane pomiędzy serwerami użytkowników (bez serwerów pośrednich) i nigdy nie są usuwane ani modyfikowane. Twoje dane kopiowane są poprzez połączenie szyfrowane i nigdy nie przechowujemy ich na naszych serwerach.
 • Brak przestojów i oddziaływania migracji: użytkownicy mogą korzystać ze swoich skrzynek pocztowych podczas gdy ich dane są kopiowane do innego serwera Exchange.
 • Raporty stanu migracji w czasie rzeczywistym: informacje o przebiegu i stanie migracji skrzynek pocztowych są wyświetlane bezpośrednio w panelu administracyjnym.
 • Szczegółowe raporty: generuj raporty postępu procesu migracji dla całego projektu, wybranych skrzynek i/lub zadań migrujących. Raport te mogą być również wysłane przez program na wskazany adres email dzięki czemu można mieć wgląd w status migracji bez konieczności otwierania programu.

Solidność

 • Obsługa środowisk wieloserwerowych: możesz z łatwością zmigrować skrzynki pocztowe między klastrami serwerów, DAG, etc.
 • Wysoka skalowalność: migracja dużych organizacji z ilością skrzynek pocztowych (nawet powyżej 10,000 użytkowników) oraz innych elementów o dowolnej wielkości.
 • Brak limitów wielkości i prędkości: brak ograniczeń rozmiaru migrowanych skrzynek pocztowych i innych elementów oraz prędkości przesyłania danych.
 • Obsługa wszystkich rodzajów elementów (nie dotyczy migracji IMAP): migracja wiadomości e-mail, kontaktów, kalendarzy, zadań, notatek, dzienników.
 • Wsparcie dla wszystkich języków. Masz do zmigrowania elementy w różnych językach? Program pozwala na przeniesienie elementów niezależnie od języka ustawionego na serwerze źródłowym i docelowym oraz z zachowaniem wszystkich znaków specjalnych.

Dodatkowe korzyści

 • Migracje nowych elementów: jeśli jakieś elementy zostały dodane do źródłowej skrzynki pocztowej po zakończeniu procesu migracji, funkcja migracji delta pozwala na ponowne uruchomienie procesu migracji i skopiowanie tylko nowych elementów do skrzynki docelowej.
 • Harmonogram migracji: możliwość wcześniejszego zdefiniowania okresów kiedy migracja ma być samoczynnie uruchamiana. Funkcja harmonogramu pomoże również zautomatyzować przeprowadzanie migracji delta. Dowiedz się więcej...
 • Obsługa wszystkich rodzajów elementów (nie dotyczy migracji IMAP): wybierz jakie dane chcesz przenieść - maile, kontakty, zadania, terminy, notatki itp.
 • Wstrzymanie i wznawianie: zatrzymaj migrację w toku i wznów ją ponownie w bardziej dogodnym czasie, bez ryzyka uszkodzeń lub ograniczeń dostępu użytkowników do usług.
 • Kopia zapasowa skrzynek pocztowych: program nie usuwa ani też nie modyfikuje danych serwera źródłowego, co oznacza, że można go używać do wykonywania kopii zapasowych wybranych skrzynek pocztowych lub całej bazy danych skrzynek pocztowych na dedykowanej maszynie Exchange.
 • Cała dokumentacja techniczna online: cała instrukcja użytkownika CodeTwo Exchange Migration jest dostępna w Internecie pod tym adresem. Odpowiedzi na najczęstsze pytania dotyczące programu można również znaleźć w Bazie Wiedzy.
 • Bezpłatna pomoc techniczna: wsparcie za pośrednictwem e-maili, telefonu i zdalnych sesji dla tego produktu jest bezpłatne.

Zaawansowane opcje

 • Równoczesne ustawienie połączenia: program pozwala zdefiniować ilość migrowanych jednocześnie skrzynek. Pozwala to dostosować proces migracji do możliwości danej sieci oraz ustawień throttlingu Exchange. Dowiedz się więcej...
 • Masowa konwersja formatu adresów email z EX do SMTP: automatyczna konwersja adresów EX (np. /o=Example/ou=AdministrativeGroup/cn=Recipients/cn=JPhillips) do SMTP (np. jphillips@example.com).
 • Odświeżanie adresów email: opcja ta pozwala na odświeżenie adresów email jeśli zmienią się one podczas procesu migracji.
 • Przyjazny model licencjonowania: program może być zainstalowany na dowolnej liczbie maszyn przy użyciu tego samego klucza licencyjnego. Dzięki temu, przy zakupie odpowiednio dużej puli licencji, program może być użyty do dowolnej liczby projektów migracyjnych.