CodeTwo Exchange Migration


Data publikacji: 12.10.2018
Ostatnia wersja: 3.1.0.6
Rozmiar: 22.2 MB


Wspierane platformy

Windows Server 2016(1) / 2012 R2 / 2012 / 2008 R2 / 2008
Small Business Server 2011 / 2008
Windows 10(2) / 8.1 / 8 / 7 / Vista SP1

Wsparcie dla wersji 32-bitowych i 64-bitowych

Platformy źródłowe(3):
Exchange Server 2019 / 2016 / 2013 / 2010 / 2007 SP3 / 2003 SP2
Plany Office 365 oraz Office 365 Germany z Exchange Online
Niezależne plany Exchange Online
Small Business Server 2011 / 2008
Serwery pocztowe wspierające protokół IMAP

Platformy docelowe:
Exchange Server 2019 / 2016 / 2013 / 2010 SP1
Small Business Server 2011

(1) Jeżeli po zakończeniu instalacji nie możesz znaleźć programu, zastosuj się do tego artykułu KB.
(2) W przypadku gdy program nie działa po aktualizacji Windows 7 lub 8.1 do Windows 10, zainstaluj go ponownie na nowym systemie.
(3) Jeśli łączysz się ze skrzynkami źródłowymi za pomocą MAPI, program nie może być zainstalowany jednocześnie z 64-bitowymi wersjami programu Microsoft Outlook.

win-2012-badge-download-thanksHistoria wersji

Wersja 3.1.0.6
Data 12.10.2018
Nowość: Wsparcie dla protokołu Transport Layer Security 1.2 (TLS 1.2).
Wersja 3.0.2.14
Data 18.07.2018
Poprawka: W niektórych konfiguracjach systemu program nie łączył się z Office 365 PowerShell.
Poprawka: Usprawniono obsługę problemów związanych z wygasłym certyfikatem wydawcy na liście CTL w starszych systemach operacyjnych Windows.
Poprawka: Program czasami nie uruchamiał się na starszych wersjach systemów Windows i Windows Server.
Wersja 3.0.0.617
Data 09.05.2018
Nowość: Wprowadzono nowy model licencjonowania.
Nowość: Wsparcie dla Office 365 Germany.
Nowość:

Wsparcie dla migracji typu cutover (jednoetapowej), staged (wieloetapowej) oraz hybrydowej:

  • usprawnienia w przypadku zmiany domeny źródłowej oraz/lub docelowej w trakcie migracji;
  • wprowadzenie funkcjonalności odświeżania adresów email (Refresh email addresses);
  • program wykrywa, że doszło do zmiany danych uwierzytelniających do połączeń z serwerem źródłowym lub docelowym w trakcie migracji i informuje o tym użytkownika.
Poprawka: Drobne poprawki interfejsu użytkownika.
Poprawka: Usunięto drobne błędy w programie.
Wersja 2.4.1.2
Data 09.01.2018
Poprawka: Program podczas łączenia się do Office 365, w przypadku specyficznych konfiguracji sieciowych, błędnie łączył się do środowiska lokalnego zamiast do Office 365.
Wersja 2.4.0.158
Data 20.11.2017
Nowość: Nie jest już wymagane od użytkownika posiadanie uprawnień domain/global admina do nawiązywania połączeń EWS z serwerem źródłowym i docelowym. W oparciu o model kontroli dostępu opartej na rolach (RBAC), program wymaga teraz posiadania konkretnych ról, umożliwiających przeprowadzenie migracji. Jeżeli konto wykorzystywane do migracji nie posiada którejś z tych ról, zostaną mu one przypisane automatycznie.
Nowość: Proces migracji przebiega teraz znacznie szybciej i stabilniej.
Nowość: Usprawniono mechanizm obsługi throttlingu, dzięki czemu prawdopodobieństwo wystąpienia błędu podczas migracji jest teraz mniejsze.
Wersja 2.4.1.2
Data 09.01.2018
Poprawka: Program podczas łączenia się do Office 365, w przypadku specyficznych konfiguracji sieciowych, błędnie łączył się do środowiska lokalnego zamiast do Office 365.
Wersja 2.4.0.158
Data 20.11.2017
Nowość: Nie jest już wymagane od użytkownika posiadanie uprawnień domain/global admina do nawiązywania połączeń EWS z serwerem źródłowym i docelowym. W oparciu o model kontroli dostępu opartej na rolach (RBAC), program wymaga teraz posiadania konkretnych ról, umożliwiających przeprowadzenie migracji. Jeżeli konto wykorzystywane do migracji nie posiada którejś z tych ról, zostaną mu one przypisane automatycznie.
Nowość: Proces migracji przebiega teraz znacznie szybciej i stabilniej.
Nowość: Usprawniono mechanizm obsługi throttlingu, dzięki czemu prawdopodobieństwo wystąpienia błędu podczas migracji jest teraz mniejsze.
Wersja 2.3.0.166
Data 29.06.2017
Nowość: Wsparcie dla migracji z Exchange 2016 oraz z Office 365
Nowość: Nowy typ połączenia do serwera źródłowego, bazujący na protokole Exchange Web Services (EWS).
Nowość: Możliwość ustawienia limitu wielkości migrowanych elementów w celu ograniczenia problemów migracji skrzynek zawierających duże elementy.
Wersja 2.2.3.34
Data 06.04.2017
Poprawka: Program nie potrafił aktywować skrzynki w sytuacji gdy dopasowanie skrzynek było zrobione automatycznie.
Poprawka: Program usuwał wyniki dopasowania przy zmianie skrzynek źródłowych podczas edycji joba.
Poprawka: Dane dotyczące postępu migracji joba były mało precyzyjne.
Poprawka: Program nie ustawiał hasła dla tworzonego użytkownika na środowisku docelowym gdy dopasowanie skrzynek było zrobione automatycznie.
Wersja 2.2.2.7
Data 20.03.2017
Poprawka: Mechanizm sprawdzenia i nadania praw impersonation rights w środowisku docelowym w pewnych sytuacjach kończył się błędem, mimo że mógł wykonać się poprawnie.
Nowość: Program potrafi wylistować użytkowników ze środowiska docelowego, w przypadku gdy nie ma dostępu do kontrolera domeny.
Nowość: Usprawniono mechanizm połączenia ze środowiskiem docelowym, które jest w innej sieci.
Nowość: Dodano opcję ręcznego dopasowania skrzynek, w sytuacji gdy nie można wylistować skrzynek na środowisku docelowym.
Wersja 2.2.1.12
Data 02.03.2017
Poprawka: Przy migracji IMAP niektóre wiadomości na środowisku docelowym miały ustawioną datę otrzymania równą dacie migracji, zamiast poprawnej daty odebrania ze środowiska źródłowego
Poprawka: Przy migracji IMAP skrzynki zawierające foldery lub etykiety (jak dla serwerów Gmail), które w nazwie mają znak backslash (“\”) nie były migrowane.
Poprawka: Przywrócono możliwość ręcznego wyboru i migracji ‘shared mailboxes’.
Wersja 2.2.0.340
Data 31.01.2017
Nowość: Dodatkowe możliwości:
  • migracja skrzynek pocztowych, które nie są aktywne na środowisku docelowym,
  • migracja skrzynek pocztowych, dla których nie istnieją użytkownicy w środowisku docelowym.
W zależności od sytuacji program umożliwia aktywowanie skrzynki dla wybranego użytkownika lub utworzenie nowego użytkownika ze skrzynką w środowisku docelowym. Można to zrobić ręcznie albo automatycznie za pomocą autodopasowania (automatch) - program sam wykryje sytuację w środowisku docelowym i zaproponuje odpowiednią akcję.
Nowość: Możliwość definiowania wzorców, według których będą uzupełnianie dane niezbędne do aktywowania skrzynek pocztowych lub zakładania nowych użytkowników w środowisku docelowym.
Nowość: Możliwość migracji podstawowych atrybutów AD, jak nazwa firmy, dział, stanowisko, numer telefonu itd.
Nowość: Usprawniony i bardziej precyzyjny mechanizm autodopasowania (automatch).
Nowość: Listowanie skrzynek docelowych odbywa się przy pomocy protokołu LDAP, dzięki czemu nie ma problemu z listowaniem użytkowników przy połączeniu ze środowiskiem docelowym przez adres IP.
Wersja 2.1.5.10
Data 27.10.2016
Poprawka: Podczas migracji z Exchange Server 2007, zmigrowane wiadomości w skrzynce docelowej niepoprawnie wyświetlały się jako „sent on behalf”.
Wersja 2.1.4.18
Data 05.09.2016
Poprawka: W wersji testowej statystyki migracji (t.j. Prędkość i Szacowany czas do zakończenia) nie były wiarygodne, ponieważ program wyliczał je na podstawie wszystkich danych zamiast na podstawie 10 migrowanych elementów wynikających z ograniczenia wersji testowej.
Wersja 2.1.3.2
Data 04.08.2016
Poprawka: Podczas migracji Public Folders zawierających wiele elementów w folderach, mogły pojawiać się błędy MAPI_E_CALL_FAILED.
Poprawka: Nieprawidłowo utworzony profilu MAPI skutkował błędem weryfikacji przynależności do odpowiedniej grupy podczas konfiguracji połączenia źródłowego.
Wersja 2.1.2.1
Data 28.06.2016
Poprawka: Naprawa błędów przy połączeniu źródłowym.
Wersja 2.1.1.10
Data 30.05.2016
Poprawka: Poprawienie mechanizmu nawiązywania połączenia źródłowego w celu unikania konfliktów portów i wersji MAPI.
Poprawka: Poszerzenie informacji diagnostycznych przy problemach nawiązywania połączenia źródłowego.
Wersja 2.1.0.127
Data 28.04.2016
Nowość: Wsparcie dla migracji z serwerem IMAP jako źródło danych.
Nowość: Lista skrzynek docelowych może być wgrywana jako plik CSV.
Nowość: Funkcja automatchera została rozwinięta. Możliwe jest teraz parowanie skrzynek na podstawie domyślnego wzorca, wzorca podanego przez użytkownika, a także na podstawie pliku CSV zawierającego sparowane skrzynki.
Poprawka: W niektórych środowiskach migracja zatrzymywała się z błędem „The pipe has been ended. (109, 0x6d)".
Poprawka: Kolumna "Av. speed" w raportach migracji pokazywała złą wartość.
Poprawka: Wartość "Max concurrency" ustawiana przez użytkownika była ignorowana przez program.
Poprawka: Algorytm odpowiedzialny za wyświetlanie wartości w panelu zadania migracyjnego został poprawiony.
Poprawka: W niektórych strefach czasowych godziny spotkań w kalendarzach miały wartość o 1 godzinę mniejszą niż powinny po migracji.
Wersja 2.0.2.0
Data 18.01.2016
Poprawka: Nie można było ręcznie aktywować program kluczem licencji.
Wersja 2.0.1.0
Data 15.12.2015
Poprawka: W niektórych przypadkach, po aktualizacji programu z wersji 1.10 do 2.0, program przestawał działać po uruchomieniu Panelu Administracyjnego lub po aktywacji kluczem licencyjnym.
Wersja 2.0.0.115
Data 08.12.2015
Nowość: Wsparcie dla migracji do Exchange 2016.
Nowość: Nowy mechanizm migracji, który przyspiesza proces migrowania skrzynek.
Nowość: Zupełnie nowy interface użytkownika zbudowany, aby ułatwić i przyspieszyć dostęp do kluczowych funkcjonalności i informacji.
Nowość: Dodana funkcja Jobs, czyli osobnych projektów migracyjnych, które pozwalają lepiej zaplanować i sprawniej przeprowadzić całą migrację.
Nowość: Możliwość wyboru skrzynek do migracji  w oparciu o obiekty AD (użytkownicy, grupy, jednostki organizacyjne) lub adresy email.
Nowość: Notyfikacje i ostrzeżenia teraz pojawiają się w osobnych oknach - Good news i Bad news.
Wersja 1.10.1.23
Data 19.10.2015
Poprawka: Migracja folderów publicznych Exchange nie była możliwa jeśli choć jeden z nich miał niepoprawnie ustawione uprawnienia.
Poprawka: W bardzo specyficznych przypadkach próba formatowania danych konkretnych elementów kończyła się niepowodzeniem migracji.
Wersja 1.10.0.178
Data 28.05.2015
Nowość: Program został rozbudowany o raport migracji w formacie HTML. Raport jest dostępny z poziomu programu oraz może być wysyłany na wskazany adres email, według ustawień użytkownika. Raport wysyłany jest cykliczne lub na wystąpienie określonego zdarzenia np. ukończenie migracji skrzynki pocztowej.
Nowość: Główna lista skrzynek pocztowych zawiera kolumny: ilość elementów w skrzynce źródłowej, ilość elementów zmigrowanych, wykluczonych oraz ilość elementów, dla których migracja zakończyła się błędem.
Nowość: Wizard opcji automatch, który w prosty sposób pomoże połączyć skrzynki źródłowe z docelowymi. Wynik połączenia prezentowany jest w raporcie.
Nowość: Dla każdej skrzynki pocztowej jest dostępny raport z przebiegu migracji zawierający szczegółowe informacje o migrowanych elementach. Dla elementów wykluczonych oraz dla elementów, których migracja zakończyła się błędem, pokazana jest informacja o tym, dlaczego dany element nie został zmigrowany.
Poprawka: Program nie ostrzegał przed usunięciem połączenia docelowego, jeżeli były ustawione asocjacje między skrzynkami.
Poprawka: Po migracji nie działała w Outlooku opcja przeciągnij i upuść dla elementów w wybranych folderach.
Poprawka: Dla niektórych elementów kalendarza, po migracji nie wyświetlała się ich treść w OWA.
Poprawka: Zmigrowane kontakty nie wyświetlały notatek w Outlooku, w trybie online.
Wersja 1.9.1.26
Data 01.04.2015
Zmiana: Zakończenie wsparcia dla migracji z Google Apps ze względu na wyłączenie API v2.
Poprawka: W niektórych przypadkach elementy zmigrowane ze starszych wersji serwerów Exchange były uznawane za uszkodzone przez nowsze wersje serwerów. Było to spowodowane brakiem kompatybilności danych na poziomie binarnym pomiędzy niektórymi serwerami. Obecnie dane źródłowe korygowane są w trakcie procesu migracji w celu zapewnienia zgodności pomiędzy różnymi wersjami serwerów Exchange.
Poprawka: W specyficznych środowiskach, program nie mógł nawiązać połączenia z serwerem źródłowym.
Poprawka: Opcja AutoPreview była niedostępna dla zmigrowanych wiadomości email wyświetlanych w OWA 2013.
Wersja 1.9.0
Data 19.02.2015
Nowość Program instalowany jest w wersji 32 lub 64 bit w zależności od bitowości platformy, na której instalowany jest program.
Nowość Nowa architektura programu. Obecnie instalowane są dwa komponenty: serwis CodeTwo Exchange Migration Data Provider i Panel Administracyjny. Serwis jest odpowiedzialny za uzyskiwanie dostępu do źródłowych skrzynek pocztowych oraz wyciąganie z nich danych podczas procesu migracji. Panel Administracyjny służy do wysyłania danych źródłowych na docelowe skrzynki pocztowe i konfiguracji wszystkich ustawień programu.
Nowość Kreator połączenia z serwerem źródłowym został przebudowany. Obecnie, kreator zawiera dodatkowe kroki odpowiedzialne za konfigurację serwisu oraz wybór metody połączenia z serwerem Exchange.
Nowość Program migruje kontakty przy wykorzystaniu nowego mechanizmu. Dzięki temu, kontakty lepiej odwzorowywane na środowisku docelowym.
Nowość Obecnie aktualizacje programu mogą być sprawdzane bezpośrednio z poziomu Panelu Administracyjnego.
Poprawka: W specyficznych przypadkach, program zawieszał się podczas wykonywania migracji co mogło prowadzić do jego wyłączenia. Obecnie, dzięki zoptymalizowaniu stabilności działania programu, takie problemy już nie występują.
Poprawka: Mechanizmy odpowiedzialne za pobieranie danych źródłowych i przesyłanie ich na docelowe skrzynki pocztowe zostały zoptymalizowane.
Poprawka: Podczas migrowania kontaktów program usuwał obrazy z kontaktów oraz ich wizytówek i umieszczał je jako załączniki w polu Notatki.
Poprawka: Program nie migrował wartości podanych w polu „Other phone” dla kontaktów.
Poprawka: Program uniemożliwiał zmianę kolejności migracji skrzynek pocztowych w trakcie działania procesu migracji.
Poprawka: W niektórych przypadkach, adres email nadawcy nie był wstawiany w pole odbiorcy podczas odpowiadania na wiadomości email przy użyciu MS Outlook 2010 / 2013.
Poprawka: Wygląd Panelu Administracyjnego został zmodyfikowany.
Poprawka: Teksty w interfejsie użytkownika, plikach diagnostycznych oraz w kreatorach połączenia z serwerem zostały zmodyfikowane.
Wersja 1.8.1
Data 16.01.2015
Poprawka: Pamięć podręczna programu (cache) programu nie był usuwany z pamięci RAM po resetowaniu stanu migracji dla Google Apps. Do usunięcia pamięci podręcznej programu konieczny był restart programu.
Poprawka: Opis opcji Domain filter w kreatorze połączenia z serwerem źródłowym Exchange on-premises został zmodyfikowany.
Wersja 1.8.0
Data 19.12.2014
Nowość: Program umożliwia filtrowanie elementów źródłowych w oparciu o ich datę modyfikacji podczas konfigurowania procesu migracji.
Nowość: Program umożliwia listowanie i migrację źródłowych skrzynek pocztowych z poddomen.
Poprawka: Program nie migrował elementów z załącznikami w formatach winmail.dat i.ics.
Poprawka: Program nieprawidłowo przetwarzał ręczne wpisywanie nazwy docelowych Folderów Publicznych dla serwerów Small Business i serwerów Exchange bez skonfigurowanej relacji zaufania.
Poprawka: Skrzynki pocztowe o takich samych priorytetach migracji były migrowane losowo. Obecnie program migruje takie skrzynki w kolejności alfabetycznej.
Poprawka: W niektórych przypadkach, nazwy folderów zawierające określone znaki narodowe po migracji z serwerów Exchange on-premises do innych serwerów Exchange lub Office 365 były zamieniane na ciąg wykrzykników.
Poprawka: W niektórych przypadkach, mechanizm ponawiania procesu migracji już zmigrowanych skrzynek pocztowych nie działał prawidłowo.
Poprawka: Podczas migracji wiadomości email z włączoną opcją Potwierdzenia odczytu wiadomości, program powodował generowanie potwierdzeń tych wiadomości dla adresata.
Poprawka: Program nieprawidłowo sortował kolumny oraz nie zapamiętywał ustawień tabeli w Interfejsie Użytkownika.
Wersja 1.7.2
Data 19.11.2014
Poprawka: Poprawki kodu w związku ze zmianami Google API. Migracja kalendarzy z Google Apps nie jest teraz wspierana.
Wersja 1.7.1
Data 06.11.2014
Nowość: Dodano nową kolumnę Total item count w obszarze wskazującym status migracji. Kolumna ta pokazuje całkowitą liczbę elementów występujących na danej źródłowej skrzynce pocztowej.
Poprawka: W niektórych przypadkach mechanizm wyszukiwania Folderów Publicznych na serwerze docelowym nie działał prawidłowo.
Poprawka: Zmodyfikowano elementy graficznego interfejsu użytkownika oraz teksty w interfejsie użytkownika programu.
Poprawka: Status przeprowadzonej migracji nie był zachowywany po aktualizacji programu do najnowszej wersji.
Poprawka: Usprawniono działanie mechanizmu odpowiedzialnego za migrację elementów z Google Apps.
Poprawka: Poprawiono migrowanie dodatkowych adresów email zdefiniowanych w Kontaktach.
Poprawka: Poprawiono prezentację wyników dopasowywania skrzynek pocztowych w raporcie opcji Automatch.
Wersja 1.7.0
Data 21.10.2014
Nowość: Filtrowanie typów folderów do migracji. Obecnie istnieje możliwość włączenia do migracji całych skrzynek pocztowych lub tylko wybranych typów folderów jak Wiadomości, Kontakty, Kalendarze, Zadania, Notatki, Zarchiwizowane wiadomości (tylko dla źródłowego serwera Google Apps), itd.
Nowość: Możliwość zdefiniowania kolejności migracji skrzynek pocztowych / Folderów Publicznych przy użyciu opcji Set priority.
Nowość: Podczas „listowania” folderów docelowych serwera Exchange on-premises, program sprawdza czy Foldery Publiczne są dostępne na serwerze docelowym.
Nowość: Program przechowuje informacje o migracji uprzednio zdefiniowanych par skrzynek pocztowych / Folderów Publicznych (źródłowych i docelowych). Pozwala to na ponowienie migracji w dowolnym momencie, podczas której skopiowane zostaną jedynie nowe elementy źródłowe utworzone po zakończeniu poprzedniej migracji.
Nowość: Możliwość migracji zarchiwizowanych wiadomości email z Google Apps.
Nowość: Wyłączenie / włączenie opcji Email address rewrite zostało przeniesione do kreatora połączenia z serwerem źródłowym.
Nowość: Opcja włączenia / wykluczenia folderów specjalnych (Wiadomości śmieci, Elementy usunięte, Wersje robocze) z migracji została przeniesiona do kreatora połączenia z serwerem źródłowym.
Nowość: Możliwość ręcznego usuwania stanu migracji dla danej skrzynki pocztowej lub grupy skrzynek pocztowych przy użyciu opcji Reset mailbox migration state.
Nowość: Kreator połączenia z serwerem docelowym może zostać uruchomiany z poziomu wstążki Panelu Administracyjnego.
Nowość: Program umożliwia migrację Folderów Publicznych bez względu na ich wielkość lub liczbę katalogów w nich zawartych. Ten rodzaj migracji pobiera stałą liczbę 25 licencji z puli dostępnych licencji.
Nowość: Kreator połączenia z serwerem docelowym jest uruchamiany automatycznie po pierwszym zdefiniowaniu połączenia z serwerem źródłowym.
Poprawka: Znaczne przyśpieszenie procesu migracji z Google Apps.
Poprawka: Poprawki w Graficznym Interfejsie Użytkownika.
Poprawka: Etykiety zdefiniowane w Google Apps były nieprawidłowo odwzorowywane na elementach docelowych Serwerów Exchange podczas procesu migracji.
Poprawka: Poprawiono mechanizm wyświetlania błędów w Interfejsie Użytkownika (UI).
Poprawka: Istniała możliwość generowania wielu profili MAPI.
Poprawka: Poprawiono mechanizm listowania dużych ilości źródłowych skrzynek pocztowych Google Apps.
Wersja 1.6.1
Data 01.08.2014
Poprawka: Usprawnienie mechanizmu wyświetlania docelowych skrzynek pocztowych.
Poprawka: Usprawnienie mechanizmu zarządzania pamięcią operacyjną maszyny z zainstalowanym programem podczas korzystania z funkcji Automatch.
Poprawka: Poprawione ustawianie statusów wiadomości Przeczytana / Nieprzeczytana podczas migracji wiadomości e-mail.
Poprawka: Poprawione wyświetlanie zmigrowanych wiadomości email z Google Apps na Outlooku i OWA.
Poprawka: Poprawiona obsługa pamieci podręcznej (cache) zmigrowanych wiadomości email.
Wersja 1.6.0
Data 17.06.2014
Nowość: Dodanie informacji o postępie migracji dla całej migracji i poszczególnych mailboxów włączając: procent postępu (%), aktualną prędkość migracji (MB/s), czas pozostały do zakończenia migracji (days/hours/minutes).
Nowość: Dodanie mechanizmu ponawiającego próbę migracji itemów typu Kontakt i elementów Kalendarza przy migracji z Google Apps.
Poprawka: Usprawnienie działania mechanizmu konwersji danych MAPI z uwzględnieniem kodowania znaków narodowych.
Poprawka: Pięciokrotne przyśpieszanie procesu migracji z Exchange on-premises.
Poprawka: Usuwanie zaznaczeń w siatce okna opcji Scheduler, powodowało pojawienie się niepotrzebnej notyfikacji oraz brak możliwości zamknięcia okna.
Poprawka: Elementy zawierające japońskie znaki nie były migrowane co powodowało zatrzymanie się procesu migracji.
Poprawka: Pole IM addresss w elementach typu Kontakt nie było migrowane.
Poprawka: Podczas migracji elementów z foldera Skrzynki pocztowej dla wersji demo programu, pokazywana była notyfikacja o przekroczeniu limitu migrowanych elementów dla każdego kolejnego elementu w tym folderze.
Poprawka: Połączenie z Google Apps nie było ponawiane przy jego zerwaniu po starcie migracji.
Poprawka: Podczas listowania skrzynek pocztowych Google Apps w ilości większej niż 22 000, w Panelu Administracyjnym pojawiał się błąd: „Object reference not set to an instance of an object”.
Wersja 1.5.0
Data: 1 Kwiecień 2014
Poprawka: Pełne wsparcie migracji z Google Apps / Gmail.
Nowość: Możliwość migracji folderów specjalnych razem ze standardowymi.
Nowość: Obejście problemów spowodowanych przez throttling serwera Exchange / Google Apps / Office 365.
Nowość: Powiadomienie informujące o konieczności restartu programu po przeprowadzeniu aktywacji.
Nowość: Informacje o konsekwencjach użycia adresu IP serwera docelowego w kreatorze zamiast jego nazwy.
Poprawka: Skrzynki pocztowe w Google Apps przypisane do innej domeny niż domena konta Google Administrator nie były migrowane.
Poprawka: Niektóre konta Google Apps, dla których domena została zmieniona, nie były poprawnie wyszczególnione, jako źródłowe skrzynki pocztowe i w rezultacie ich uprawnienia nie były rozpoznawane.
Poprawka: Jeśli adres email administratora na serwerze docelowym został połączony z nazwą programu i przekroczył 64 znaki, program nie był w stanie udzielić administratorowi uprawnień Impersonation.
Poprawka: Jeśli źródłowe i docelowe foldery publiczne zostały dopasowane, wszystkie ustawienia i pamięć podręczna były usuwane przy ponownym uruchomieniu panelu administracyjnego.
Fixed: Poprawione powiadomienia o błędach migracji.
Poprawka: Poprawiona migracja elementów zawierających załączniki.
Poprawka: W niektórych przypadkach, pasek status migracji pokazywał nieprawidłowy stan migracji, wynoszący powyżej 100%.
Poprawka: Po zatrzymaniu i ponownym uruchomieniu migracji, plik dziennika migrowanej skrzynki nie zostawał utworzony, a jego migracja nie była kontynuowana.
Poprawka: Wprowadzające w błąd ostrzeżenia w przypadku migracji nieaktywnej skrzynki pocztowej.
Poprawka: Opcja przepisywania adresu generowała ostrzeżenia w przypadku wiadomości ze statusem niedostarczone.
Poprawka: Ulepszony interfejs użytkownika w opcji ustawienia harmonogramu migracji.
Poprawka: Poprawa tekstów w programie.
Wersja: 1.4.0
Data: 16 Grudzień 2013
Nowość: Harmonogram przeprowadzenia migracji można ustawić za pomocą funkcji Scheduler.
Nowość: Po zmianie liczby jednoczesnych połączeń pokazuje się powiadomienie informujące o konieczności ponownego uruchomienia programu, aby dokonane zmiany mogły zostać uwzględnione.
Nowość: Powiadomienie informujące o brakującym haśle Administratora w kreatorze połączenia serwera docelowego.
Poprawka: Ulepszenia w graficznym interfejsie użytkownika.
Poprawka: Wyjaśnienie i poprawa tekstów oraz linków w funkcjach i powiadomieniach programu.
Poprawka: Nazwa programu nie była zawarta w plikach dziennika.
Poprawka: Po rozpoczęciu migracji zamiast paska postępu migracji, był wyświetlany tekst z informacją o liczbie zmigrowanych elementów.
Wersja: 1.3.0
Data: 21 Październik 2013
Poprawka: Wyjaśnienie tekstów alertów i wiadomości w kreatorach konfiguracji.
Poprawka: Poprawa mechanizmu zatrzymującego proces migracji.
Poprawka: Źródłowe skrzynki pocztowe były czasami duplikowane na liście skrzynek pocztowych w panelu administracyjnym.
Poprawka: Weryfikacja grup Active Directory nie została prawidłowo rozwiązana (w przypadku kiedy serwer Exchange 2003 jest serwerem źródłowym).
Wersja: 1.2.2
Data: 1 Październik 2013
Nowość: Kreatory konfiguracji połączenia dla serwera źródłowego i docelowego.
Nowość: Mechanizm automatycznie dopasowujący źródłowe skrzynki pocztowe z odpowiadającymi im skrzynkami docelowmi na podstawie imienia i nazwiska użytkownika (funkcja Automatch).
Poprawka: Pole “Change EX addresses to SMTP addresses” dostępne w ustwieniach programu (Settings) jest teraz domyślnie zaznaczone.
Poprawka: Program wyświetlał tylko 60 źródłowych skrzynek pocztowych Google Apps z całej puli przekraczającej tą liczbę.
Poprawka: Sprecyzowanie tekstów w programie.
Wersja: 1.2.1
Data: 13 Sierpień 2013
Poprawka: Optymalizacja kodu.
Wersja: 1.2.0
Data: 5 Sierpień 2013
Nowość: Wsparcie dla Google Apps / Gmail jako serwera źródłowego.
Nowość: Skrzynki pocztowe na serwerze docelowym są automatycznie katalogowane, jeśli serwer źródłowy i docelowy są w relacji zaufania.
Nowość: Program może być zainstalowany na komputerze bez Active Directory.
Poprawka: Opis głównej nazwy administratora w oknie konfiguracji dostępu do serwera docelowego został zmieniona na UPN w celu wyjaśnienia żądanego formatu email.
Wersja: 1.0.19
Data: 14 Maj 2013
Nowość: Pierwsza wersja programu
Nasi Klienci: