CodeTwo Exchange Rules

Automatyczne podpisy i noty prawne w wiadomościach email wysyłanych przez Exchange 2019 oraz 2016

Pobierz

30-dniowa wersja testowa;
nie wymaga karty kredytowej

Różnorodne podpisy email dla poszczególnych grup użytkowników

CodeTwo Exchange Rules, mimo że jest zaprojektowany, aby działać automatycznie, pozwala Ci w pełni kontrolować jaka stopka email ma zostać dodana do danych wiadomości. Program jest w stanie automatycznie dodawać podpisy na serwerze Exchange w oparciu o szeroki wachlarz kryteriów, np. przynależności do grup AD, typu nadawców i/lub odbiorców, itp.

Reguły dodawania stopek możesz skonfigurować na podstawie:

  • Adresu email nadawców i/lub odbiorców
  • Domeny nadawców i/lub odbiorców
  • Kierunku przepływu wiadomości (zewnętrznie czy wewnętrznie)
  • Nagłówka wiadomości
  • Jednostki organizacyjnej (Organizational Unit), do której należy nadawca lub odbiorca
  • Grupy Active Directory, do której należy nadawca lub odbiorca
  • Określonego użytkownika Active Directory
  • Atrybutów Active Directory

Dzięki powyższym kryteriom możesz z łatwością zarządzać regułami email na serwerze Exchange i kontrolować wstawianie stopek email na podstawie danych nadawców i odbiorców wiadomości. Możliwe jest też ustawienie CodeTwo Exchange Rules tak, aby dołączał różne stopki do korespondencji wewnętrznej i zupełnie inne, jeśli wiadomość jest wysyłana poza organizację. Co więcej, możesz przypisać różne stopki do indywidualnych pracowników (np. na podstawie ich obecnego stanowiska w firmie) lub do różnych działów. Używając tego samego mechanizmu, możesz zróżnicować swoje stopki w zależności od adresatów - dla każdego z nich może być ona inna.

er family różne stopki i noty prawne

Dowiedz się więcej na temat kryteriów wyboru reguł: