CodeTwo Exchange Rules

Automatyczne stopki i noty prawne w wiadomościach email wysyłanych przez
serwer Exchange 2019, 2016, 2013,
2010 oraz 2007

Różnorodne podpisy email dla poszczególnych grup użytkowników

CodeTwo Exchange Rules, mimo że jest zaprojektowany, aby działać automatycznie, pozwala Ci w pełni kontrolować jaka stopka email ma zostać dodana do danych wiadomości. Program jest w stanie automatycznie dodawać podpisy na serwerze Exchange w oparciu o szeroki wachlarz kryteriów, np. przynależności do grup AD, typu nadawców i/lub odbiorców, itp.

Reguły dodawania stopek możesz skonfigurować na podstawie:

  • Adresu email nadawców i/lub odbiorców
  • Domeny nadawców i/lub odbiorców
  • Kierunku przepływu wiadomości (zewnętrznie czy wewnętrznie)
  • Jednostki organizacyjnej (Organizational Unit), do której należy nadawca lub odbiorca
  • Grupy Active Directory, do której należy nadawca lub odbiorca
  • Określonego użytkownika Active Directory
  • Atrybutów Active Directory

Dzięki powyższym kryteriom możesz z łatwością zarządzać regułami email na serwerze Exchange i kontrolować wstawianie stopek email na podstawie danych nadawców i odbiorców wiadomości. Możliwe jest też ustawienie CodeTwo Exchange Rules tak, aby dołączał różne stopki do korespondencji wewnętrznej i zupełnie inne, jeśli wiadomość jest wysyłana poza organizację. Co więcej, możesz przypisać różne stopki do indywidualnych pracowników (np. na podstawie ich obecnego stanowiska w firmie) lub do różnych działów. Używając tego samego mechanizmu, możesz zróżnicować swoje stopki w zależności od adresatów - dla każdego z nich może być ona inna.

er family różne stopki i noty prawne

Dowiedz się więcej na temat kryteriów wyboru reguł: