CodeTwo Exchange Rules

Automatyczne podpisy i noty prawne w wiadomościach email wysyłanych przez Exchange 2019 oraz 2016

Pobierz

30-dniowa wersja testowa;
nie wymaga karty kredytowej

Przywracanie obrazków usuniętych przez iPhone i iPad

Urządzenia z systemem iOS, takie jak iPhone czy iPad, usuwają elementy graficzne przy odpowiedziach lub gdy wiadomość jest przekazywana dalej. Dotyczy to zarówno obrazków znajdujących się w treści emaila, jak i w stopkach. To zachowanie może spowodować że dłuższe konwersacje staną się nieczytelne. Przy częstym dodawaniu grafik do treści wiadomości, może się okazać że porównywanie poszczególnych projektów, czy odwoływanie się do wysłanych wcześniej obrazków, jest bardzo utrudnione. Co gorsza, usuwanie grafik może sprawić że cały starannie przygotowany projekt stopki, zamiast zawierać logo, zdjęcie użytkownika, czy banner marketingowy, składa się z mało atrakcyjnych białych kwadratów, lub nawiasów z nazwami usuniętych grafik.

CodeTwo Exchange Rules, dzięki akcji Restore images removed by iPhone and iPad, pozwala na automatyczne odzyskiwanie usuniętych elementów graficznych. Dzięki temu, wszystkie konwersacje pozostaną czytelne, a wszystkie maile zachowają profesjonalny wygląd. Funkcjonalność działa zarówno dla wiadomości przychodzących, jak i wysyłanych, co sprawia że jest przydatna nie tylko dla organizacji korzystających z iPhonów i iPadów, ale i wtedy gdy to klienci używają tych urządzeń do odczytu i wysyłania maili.

Przywracanie obrazków usuniętych przez iPhone

Dowiedz się więcej na temat przywracania obrazków usuniętych przez iPhone i iPad.