CodeTwo Exchange Rules

Automatyczne podpisy i noty prawne w wiadomościach email wysyłanych przez Exchange 2019 oraz 2016

Pobierz

30-dniowa wersja testowa;
nie wymaga karty kredytowej

Automatyczne dodawanie not prawnych do emaili

Nota prawna jest standardowym segmentem tekstu dołączanym do każdej wiadomości email w organizacji. Używa jej się w następujących celach:

  • informowanie o statusie prawnym wiadomości (np. czy mogą służyć do zawierania umów),
  • ograniczenia ryzyka wynikającego z naruszenia zasad poufności lub prywatności,
  • zagwarantowanie zgodności z przepisami prawnymi (np. wymagającymi od przedsiębiorstw udostępniania wybranych informacji o firmie, lub zawiadamiania o zbieraniu lub przeglądaniu korespondencji, itp.),
  • sugerowanie odbiorcom podjęcia lub wstrzymania się od określonych działań,
  • posiadania kontroli nad możliwymi konsekwencjami prawnymi korespondencji elektronicznej.

Ponieważ przepisy dotyczące not prawnych (i generalnie korespondencji elektronicznej) są różne w każdym kraju, poświęć chwilę czasu, aby dowiedzieć się jakie prawa obowiązują w Twoim państwie i upewnij się, że przestrzegasz ich w swojej korespondencji. W przeciwnym wypadku narażasz się na ryzyko strat, która mogą przybrać postać np. nałożonych na firmę kar finansowych.

er family disclaimer pic xs sm

Twórz noty prawne centralnie dla całej organizacji

Posiadając CodeTwo Exchange Rules centralne zarządzanie notami prawnymi jest niezwykle proste. Wystarczy stworzyć taką notę w Panelu Administracyjnym programu, a następnie określić warunki, które muszą być spełnione, aby Twoja nota prawna została dodana do wiadomości email.

Program umożliwia również m.in.:

  • wybranie miejsca w wiadomości, w którym ma zostać wstawiona nota prawna,
  • zdecydowanie jak nota prawna ma być prezentowana w wiadomościach typu „Odpowiedz/Prześlij dalej”
  • zastosowanie słów kluczowych na podstawie, których nota prawna będzie wstrzymywana lub wstawiana do wiadomości
  • wykorzystanie atrybutów Active Directory do zarządzania warunkami w regułach odpowiedzialnych za wstawianie not prawnych

CodeTwo Exchange Rules pozwala na większą swobodę oraz daje więcej możliwości zarządzania notami prawnymi niż jest to możliwe przy użyciu natywnych narzędzi serwera Exchange.

Więcej na temat not prawnych w środowisku Exchange: