CodeTwo Exchange Rules

Automatyczne stopki i noty prawne w wiadomościach email wysyłanych przez
serwer Exchange 2016, 2013, 2010,
oraz 2007