CodeTwo Exchange Rules

Automatyczne stopki i noty prawne w wiadomościach email wysyłanych przez
serwer Exchange 2019, 2016, 2013,
2010 oraz 2007