CodeTwo Exchange Rules

Automatyczne podpisy i noty prawne w wiadomościach email wysyłanych przez Exchange 2019 oraz 2016

Pobierz

30-dniowa wersja testowa;
nie wymaga karty kredytowej

Podpisy email widoczne w folderach Elementy Wysłane

Stosując jedynie natywne rozwiązania serwera Exchange nie jest możliwy podgląd stopek w folderze Elementy Wysłane, gdyż są one dodawane do wiadomości już po jej wysłaniu, zatem w folderze z wysłanymi emailami będzie jedynie oryginalna wiadomość (niezaktualizowana o wersję ze stopką). Jest to istotna wada z punktu widzenia kontrolowania korespondencji elektronicznej pod względem spełniania lokalnych wymogów prawnych, co uniemożliwia zweryfikowanie czy podpis został dodany prawidłowo. Ponadto firma nie posiada kopii wiadomości, która stanowi dowód, że dana wiadomość faktycznie została zaopatrzona w podpis i notę prawną.

Dzięki CodeTwo Exchange Rules problem ten nie istnieje, gdyż wszystkie wiadomości wysłane przez serwer Exchange są aktualizowane w folderze Elementy Wysłane o wersję z już dodaną stopką. Pozwala to kontrolować poprawność załączonych podpisów i not prawnych, a w przypadku wykrytych nieprawidłowości na ich szybkie usunięcie. Opcja ta pozwala również spełnić wymogi prawne, gdyż dostarcza podstemplowane wiadomości, które mogą być następnie zarchiwizowane.

Funkcjonalności ta dostępna dla wszystkich klientów pocztowych (np. Outlook, OWA, Entourage), jak i urządzeń mobilnych (np. iPad, Android, BlackBerry), które są podłączone do serwera Exchange. 

Warto wspomnieć, że CodeTwo Exchange Rules jest jednym z nielicznych rozwiązań dostępnych na rynku, które dają możliwość podglądu podpisów email, które są dodawane dopiero na poziomie serwera. 

sent-items-big

Przeczytaj więcej na temat stopek widocznych w Elementach Wysłanych: