CodeTwo Exchange Rules

Automatyczne podpisy i noty prawne w wiadomościach email wysyłanych przez Exchange 2019 oraz 2016

Pobierz

30-dniowa wersja testowa;
nie wymaga karty kredytowej

Podpisy email i noty prawne dodawane automatycznie na serwerze Exchange

Dzięki CodeTwo Exchange Rules wszystkie wiadomości, które są transportowane przez serwer Microsoft Exchange zostaną zaopatrzone w podpisy email oraz noty prawne. Dodatkowym atutem jest fakt, iż zarządzanie regułami dodającymi stopki odbywa się centralnie bez konieczności konfiguracji podpisów email na wszystkich komputerach osobno. Pozwala to na wyeliminowanie problemu niespójności podpisów w organizacji oraz uwalnia od niedogodności w przypadku potrzeby wprowadzenia zmian w podpisie dla każdego użytkownika z osobna.

Zarządzanie stopkami

Wszystkie firmowe stopki można skonfigurować przy użyciu łatwego w obsłudze kreatora reguł. Pozwala on na określenie na jakich zasadach dana reguła ma być egzekwowana dzięki sprecyzowaniu odpowiednich warunków i akcji. Określona akcja, np. dodanie podpisu email, zostanie wykonana jeśli aktualnie procesowana wiadomość email spełnia warunek ustawiony w regułach, np. wiadomość została wysłana na zewnętrzny adres email.

Dodatkowo organizację reguł ułatwia możliwość przypisywania im kolorów kategorii. Kolory i kategorie definiujesz bezpośrednio w Panelu Administracyjnym. Oznaczenie reguł pomaga w szybkim zorientowaniu się, które reguły należą do wspólnej grupy, np. wszystkie reguły dodające podpisy email w Dziale Sprzedaży będą oznaczone kolorem niebieskim.

Więcej informacji na temat tworzenia stopek oraz reguł można znaleźć w źródłach poniżej: