CodeTwo Exchange Sync

  • Synchronizacja folderów serwera Exchange
  • Dostęp do folderów publicznych na smartfonach
  • Synchronizacja w czasie rzeczywistym
  • Dla Exchange Server 2013, 2010 oraz 2007

Synchronizacja Two-Way

Synchronizacja w obie strony (Two-Way) polega na wzajemnej synchronizacji danych w grupie folderów (dwa lub więcej), jest to tzw. Folder Ring. W momencie wprowadzenia zmiany w elemencie znajdującym się w jednym z folderów jest ona natychmiast propagowana do wszystkich pozostałych folderów znajdujących się w tej grupie.

Synchronizacja w obie strony

Dla przykładu, jeśli zdefiniujemy grupę trzech folderów z kontaktami, które mają być synchronizowane przy pomocy synchronizacji w obie strony, to utworzenie nowego kontaktu w jednym z folderów, powoduje utworzenie takiego samego kontaktu w dwóch pozostałych folderach. Jeśli kontaktowi w którymś z folderów zostanie zmieniony numer telefonu, to automatycznie zostanie on zmieniony również w odpowiednich kontaktach w pozostałych folderach.

Synchronizacja obustronna jest przydatna, gdy w firmie jest grupa pracowników, która powinna w swoich kontaktach lub kalendarzach mieć zawsze te same dane. Może to być grupa sprzedawców, która zdobywa nowe kontakty lub stale uaktualnia istniejące i zmiany te powinny być dostępne dla wszystkich członków zespołu.