CodeTwo Exchange Sync

  • Synchronizacja folderów serwera Exchange
  • Dostęp do folderów publicznych na smartfonach
  • Synchronizacja w czasie rzeczywistym
  • Dla Exchange Server 2013, 2010 oraz 2007

Przykładowe zastosowania

Możliwość ustawienia wielu typów synchronizacji, warunków i modyfikatorów daje możliwość stworzenia wielu scenariuszy zastosowania CodeTwo Exchange Sync.

Sprawdź kilka wybranych przykładów praktycznego wykorzystania programu: