CodeTwo Exchange Sync

  • Synchronizacja folderów serwera Exchange
  • Dostęp do folderów publicznych na smartfonach
  • Synchronizacja w czasie rzeczywistym
  • Dla Exchange Server 2013, 2010 oraz 2007

Modyfikatory

Drugą, obok warunków, funkcjonalnością CodeTwo Exchange Sync, która daje administratorowi szeroką kontrolę nad synchronizowanymi danymi, są modyfikatory. 

Modyfikatory pozwalają na zmianę wartości atrybutów (pól) synchronizowanych elementów zanim zostaną zapisane w folderze docelowym. Administrator może wykorzystać je np. do zmiany tytułu, kategorii, czy daty. Funkcjonalność ta jest szczególnie przydatna podczas synchronizacji w jedną stronę (One-Way), gdzie wiele folderów jest synchronizowanych do jednego docelowego folderu zbiorczego.

Modyfikatory

Modyfikatory, podobnie jak warunki, będą zawierały różne opcje zmian w zależności od typu elementu, który ma być zmodyfikowany. Na przykład chcą zmienić tytuł elementu będziesz mieć możliwość wyboru pola dynamicznego (placeholder) lub ręcznego wpisania tekstu np. imienia osoby, od której będą pochodziły synchronizowane elementy.

Dodawanie modyfikatorów w CodeTwo Exchange Sync

Po dodaniu modyfikatorów do danego zadania synchronizującego, będą one widoczne w podglądzie zadania w głównym panelu programu. W każdym momencie mozesz również usunąć danych modyfikator używając przycisku Remove.

Dowiedz się więcej na temat modyfikatorów z dokumentacji programu.