CodeTwo Exchange Sync

  • Synchronizacja folderów serwera Exchange
  • Dostęp do folderów publicznych na smartfonach
  • Synchronizacja w czasie rzeczywistym
  • Dla Exchange Server 2013, 2010 oraz 2007

Warunki pozwalające filtrować synchronizowane dane

Dzięki wykorzystaniu warunków (Conditions) w CodeTwo Exchange Sync administrator może dokładnie kontrolować, czy pomiędzy określonymi folderami mają być synchronizowane wszystkie elementy, czy tylko wybrane.

Warunki określają, jakie właściwości musi mieć synchronizowany element, aby był replikowany do wybranego folderu docelowego. Na przykład administrator może zdefiniować, aby pomiędzy wybranymi folderami były synchronizowane tylko te elementy kalendarza (terminy), które w tytule zawierają określone słowo, nie są starsze niż 1 tydzień, posiadają kategorię „Business” i dodatkowo nie są terminami prywatnymi użytkowników.

Warunki filtrujące treść w synchronizacji danych

CodeTwo Exchange Sync zawiera szeroki zakres filtrów. Filtry różnią się między sobą opcjami w zależności jakiego typu synchronizowanych elementów dotyczą. Na przykład elementy typu kontakt będą posiadały filtry numerów telefonów. Inne elementy natomiast będą posiadały filtry odpowiednie dla typu danego elementu.

Opcja warunków w CodeTwo Exchange Sync może zostać wykorzystana np. do monitorowania skrzynek odbiorczych użytkowników. Jeśli pojawi się w nich wiadomość pocztowa zawierająca w tytule określone słowo lub będzie pochodzić od określonego nadawcy, wtedy taki elementy może być bez ingerencji użytkownika kopiowany do wybranej skrzynki pocztowej lub publicznego folderu.