CodeTwo Exchange Sync

  • Synchronizacja folderów serwera Exchange
  • Dostęp do folderów publicznych na smartfonach
  • Synchronizacja w czasie rzeczywistym
  • Dla Exchange Server 2013, 2010 oraz 2007

Synchronizacja One-Way

CodeTwo Exchange Sync potrafi synchronizować dane pomiędzy folderami serwera Exchange na wiele sposobów. Ogólnie można podzielić je na dwa typy synchronizacji:

Poniżej dowiesz się więcej na temat synchronizacji One-Way, aby dowiedzieć się więcej na temat synchronizacji Two-Way, przejdź na tę stronę.

Synchronizacja w jedną stronę (One-Way) może przebiegać w grupie folderów (dwa lub więcej) jednak ma ona zawsze ustalony kierunek. Oznacza to, że zawsze istnieją foldery źródłowe i docelowe. Zmiany wprowadzone w folderze źródłowym są propagowane (synchronizowane) do folderów docelowych, ale zmiany wprowadzone w folderach docelowych nie są w żaden sposób synchronizowane do folderów źródłowych.

Synchronizacja w jedną stronę.

Synchronizując dane "w jedną stronę", można skorzystać z następujących typów synchronizacji:

Jeden do jednego

Synchronizacja danych przebiega między dwoma folderami, z czego jeden jest folderem źródłowym, a jeden docelowym. Ten typ synchronizacji oznacza, że wprowadzone zmiany w folderze źródłowym są odwzorowywane w folderze docelowym, ale zmiany wprowadzone w folderze docelowym nie są odwzorowywane w folderze źródłowym. Więcej...

One-Way synchronization of exchange folders.

Jeden do wielu

Jest to typ synchronizacji, w którym bierze udział kilka folderów. Jeden z folderów jest folderem źródłowym, a pozostałe są folderami docelowymi. Kiedy w folderze źródłowym zostanie wprowadzona zmiana będzie ona odzwierciedlona we wszystkich folderach docelowych. Zmiana wprowadzona w dowolnym folderze docelowym nie będzie powodowała odzwierciedlenia tej zmiany w folderze źródłowym.

exchange sync one to many

Ten typ synchronizacji jest przydatny, gdy w firmie istnieje centralna baza kontaktów znajdująca się w folderze publicznym i jest stale aktualizowana, a kontakty z tej bazy powinny znajdowały się również w prywatnych folderach wybranych pracowników. Dzięki zastosowaniu CodeTwo Exchange Sync, pracownicy mogą mieć podgląd na folder z publicznymi kontaktami bez ryzyka synchronizacji własnych kontaktów do folder publicznego. Ponadto, publiczne kontakty zsynchronizawane do prywatnych folderów mogą być następnie w łatwy sposób zsynchronizowane do urządzeń mobilnych. Więcej...

Wiele do jednego

Synchronizacja przebiega tutaj pomiędzy wieloma folderami, gdzie jeden folder jest folderem docelowym, a pozostałe foldery to foldery źródłowe. Każda zmiana wprowadzona w jednym z folderów źródłowych jest odzwierciedlana w folderze docelowym. W tym przypadku dane z wielu folderów źródłowych zostają zebrane w jednym folderze docelowym.

Exchange sync many to one

Ten typ synchronizacji jest przydatny zwłaszcza w przypadku kalendarzy, gdy chcemy utworzyć w jednym kalendarzu zbiorczy widok danych zebranych z kilku innych kalendarzy. Pozwala to utworzyć publiczny kalendarz zawierający terminy kilku pracowników. Dodatkowo wykorzystując modyfikatory, termin każdego z pracowników może być zaznaczony innym kolorem. A przy wykorzystaniu warunków można zapewnić, żeby terminy pracowników zaznaczone jako prywatne nie pojawiałay się w folderze odcelowym. Więcej...