CodeTwo Exchange Sync

  • Synchronizacja folderów serwera Exchange
  • Dostęp do folderów publicznych na smartfonach
  • Synchronizacja w czasie rzeczywistym
  • Dla Exchange Server 2013, 2010 oraz 2007

Synchronizacja w czasie rzeczywistym

Istnieją dwa podstawowe modele synchronizacji pomiędzy folderami serwera Microsoft Exchange. Pierwszy z nich wykonuje synchronizację danych co pewnien czas, w określonych interwałach. Drugi natomiast to synchonizacja danych w czasie rzeczywistym. I właśnie ten typ synchronizacji w czasie rzeczywistym jest możliwy z CodeTwo Exchange Sync. 

Synchronizacja w czasie rzeczywistym

Synchronizacja danych pomiędzy folderami serwera Exchange odbywa się w programie CodeTwo Exchange Sync w czasie rzeczywistym. Oznacza to, że każda zmiana wprowadzona w elemencie znajdującym się w jednym folderze jest natychmiast synchronizowana do pozostałych wyznaczonych folderów. Pozwala to mieć pewność, że dane w synchronizowanych folderach są zawsze aktualne i nie wymagają dodatkowych akcji od użytkowników (np. ręcznego uruchamiania synchronizacji). 

Synchronizacja folderów Exchange odbywa się w tle, dzięki czemu jest to process zupełnie niewidoczny dla użytkowników (nie wpływa na dostępność zasobów).