CodeTwo Exchange Sync

  • Synchronizacja folderów serwera Exchange
  • Dostęp do folderów publicznych na smartfonach
  • Synchronizacja w czasie rzeczywistym
  • Dla Exchange Server 2013, 2010 oraz 2007

Prosta instalacja i konfiguracja

Podobnie, jak we wszystkich innych naszych programach, instalacja i konfiguracja CodeTwo Exchange Sync jest szybka i intuicyjna. W większości przypadków można ją przeprowadzić bez wcześniejszego zapoznawania się z dokumentacją programu. 

Łączenie program do Exchange

W zależności od potrzeb i wymagań można zainstalować program bezpośrednio na serwerze Exchange lub na innym serwerze, a nawet stacji roboczej. Jedynym wymaganiem jest, aby komputer, na którym program jest zainstalowany, miał połączenie sieciowe z serwerem lub serwerami Microsoft Exchange, pomiędzy którymi synchronizowane są dane.

Szczegółowa instrukcja instalacji programu znajduje się w dokumentacji technicznej CodeTwo Exchange Sync.

Dowiedz się, dlaczego warto wybrać nasze oprogramowanie