CodeTwo Exchange Sync

  • Synchronizacja folderów serwera Exchange
  • Dostęp do folderów publicznych na smartfonach
  • Synchronizacja w czasie rzeczywistym
  • Dla Exchange Server 2013, 2010 oraz 2007

Prezentacja programu

CodeTwo Exchange Sync to oprogramowanie pozwalające na automatyczną synchronizację danych pomiędzy wybranymi folderami serwerów Microsoft Exchange 2013, 2010 lub 2007. Synchronizacja odbywa się w czasie rzeczywistym i w tle, co oznacza, że jest procesem niewidocznym dla użytkowników.

Synchronizowane dane mogą być dowolnego typu: poczta, kalendarze, kontakty, zadania, itp. Program daje możliwość ustawienia kilka typów synchronizacji, wybrania odpowiednich elementów do synchronizacji czy modyfikowania elementów podczas synchronizacji.

Dzięki rozbudowanym funkcjonalnościom CodeTwo Exchange Sync może być wykorzystywane przez administratorów serwera Exchange w wielu scenariuszach, np. do synchronizacji urządzeń mobilnych (iOS, Android) z publicznymi folderami Exchange.

Prezentacja programu CodeTwo Exchange Sync

Synchronizacja One-Way, czyli replikacja danych w jedną stronę

W synchronizacji typu One-Way program replikuje dane w czasie rzeczywistym z wybranych folderów źródłowych do wybranych folderów docelowych. Każda zmiana w folderze źródłowym powoduje analogiczną zmianę w folderze docelowym. Natomiast zmiany wprowadzane w folderze docelowym nie powodują zmian w folderze źródłowym.

Synchronizacja kontaktów w jedną stronę

Ten typ synchronizacji pozwala użytkownikom korzystać z centralnej bazy kontaktów znajdującej się w folderze publicznym. Program CodeTwo Exchange Sync synchronizuje taką bazę z prywatnymi folderami kontaktów pracowników, dzięki czemu mogą oni mieć zawsze aktualne dane także na swoich smartfonach.

Synchronizacja Two-Way, czyli replikacja danych w dwie strony

Synchronizacja typu Two-Way to synchronizacja przebiegająca w grupie folderów. Zmiana danych w jednym z folderów powoduje automatycznie analogiczną zmianę w pozostałych folderach w wyznaczonej grupie. W tym przypadku wszystkie dane w wybranych folderach pozostają zawsze takie same.

Synchronizacja kontaktów w obie strony

Ten typ synchronizacji może być wykorzystany w podobny sposób jak w synchronizacji typu One-Way: dane synchronizowane są pomiędzy globalną bazą firmowych kontaktów, publicznym folderem, a prywatnymi folderami w skrzynkach użytkowników. Jednak w przypadku synchronizacji Two-Way, przesył danych przebiega również w drugą stronę. Oznacza to, że zmiany wprowadzane przez użytkowników w prywatnych folderach są replikowane przez program do wspólnej bazy danych w folderze publicznym.

Warunki – kontrola synchronizowanych danych

CodeTwo Exchange Sync posiada mechanizm warunków (filtrów), które pozwalają na określenie, jakie dane powinny być synchronizowane pomiędzy danymi folderami. Istnieje wiele typów warunków, co pozwala na realizownaie różnych scenariuszy synchronizacji. Można więc np. określić, aby program synchronizował jedynie elementy:

  • posiadające określoną kategorię,
  • starsze niż wybrana data,
  • zawierające w temacie określone słowo,
  • oznaczone jako ukończone,
  • nie będące elementami prywatnymi.

Funkcjonalność warunków można wykorzystać przy tworzeniu widoku grupowego kalendarza, tak aby nie pojawiały się w nim elementy oznaczone jako prywatne. Jest to istotne kiedy sycnhronizacja przebiega w kierunku od użytkowników do wspólnego folderu publicznego dostępnego dla wielu użytkowników.

Synchronizacja na warunkach

Modyfikatory – oznaczanie synchronizowanych danych

Z funkcjonalnością warunków łączy się funkcjonalność modyfikatorów, która pozwala na oznaczanie elementów podczas ich synchronizacji z foldera docelowego do foldera źródłowego. Modyfikatory służą do zmiany wybranej właściwości elementu przed jego zapisaniem w folderze docelowym, np. zmiana tytułu czy kategorii elementu.

Kalendarz synchronizowany

Modyfikatory możemy wykorzystać, podobnie jak warunki, przy tworzeniu widoku grupowego kalendarza. Dzięki nim elementy w grupowym kalendarzu mogą zostać odpowiednio oznaczone, aby było widać z jakiego źródłowego kalendarza pochodzą.

Prosta instalacja i konfiguracja

Podobnie, jak w innych naszych programach, w CodeTwo Exchange Sync położyliśmy nacisk na jego intuicyjność i prostotę obsługi. Cały proces instalacji i konfiguracji jest bardzo prosty i zajmuje zaledwie kilka minut. Co więcej, nie wymaga wczytywania się w szczegółową dokumentację programu.

Dużą zaletą CodeTwo Exchange Sync jest to, że nie musi on być instalowany bezpośrednio na komputerze, na którym zainstalowany jest serwer Exchange. Można zainstalować go na dowolnym innym serwerze, a nawet na stacji roboczej.