CodeTwo Exchange Sync

CodeTwo Exchange Sync

Synchronizuj foldery Exchange | Publiczne Foldery na urządzeniach mobilnych

CodeTwo Exchange Sync

Modyfikatory

Exchange sync features modifiersDrugą, obok filtrów, funkcjonalnością CodeTwo Exchange Sync, która daje administratorowi szeroką kontrolę nad synchronizowanymi danymi, są modyfikatory. 

Modyfikatory pozwalają na modyfikację atrybutów (pól) synchronizowanych elementów danych w locie. Administrator może wykorzystać je do zmiany tytułu, kategorii, daty i wielu innych atrybutów przed zapisaniem ich w folderze docelowym. Funkcjonalność ta jest szczególnie przydatna przy synchronizacji w jedną stronę (One-Way) typu wiele do jednego, gdzie dane z wielu folderów źródłowych replikowane są do jednego foldera zbiorczego. 

Przy definiowaniu modyfikatora, Administrator wybiera atrybut, który ma być modyfikowany przed zapisaniem elementu w folderze docelowym oraz w jaki sposób powinna być modyfikowana wartość atrybutu. Modyfikatory pozwalają również na zmianę wielu atrybutów elementu przed jego zapisaniem w folderze docelowym.

Nasi Klienci: