CodeTwo Exchange Sync

  • Synchronizacja folderów serwera Exchange
  • Dostęp do folderów publicznych na smartfonach
  • Synchronizacja w czasie rzeczywistym
  • Dla Exchange Server 2013, 2010 oraz 2007

Aktualizowanie wspólnej bazy firmowych kontaktów (synchronizacja w dwie strony)

Czasami istnieje potrzeba, aby pracownicy mieli możliwość aktualizacji wspólnej bazy kontaktów znajdującej się w publicznym folderze. W takim przypadku należy utworzyć w programie zadanie synchronizacji danych w dwie strony (Two-Way) pomiędzy folderem publicznym a folderami prywatnymi użytkowników. Dzięki temu zmiany wprowadzone przez jednego z użytkowników w prywatnym folderze lub na urządzeniu mobilnym zostaną automatycznie skopiowane do foldera publicznego oraz do wszystkich innych folderów prywatnych znajdujących się w tej grupie synchronizacji.

Synchronizacja folderów osobistych i publicznych

Jak to może wyglądać w praktyce?

Sprzedawca znajduje się poza firmą i dzięki CodeTwo Exchange Sync otrzymuje aktualizacje danych wprowadzanych w publicznym folderze. Będąc na spotkaniu wprowadza nowe dane na swoim smartfonie skąd zostają wysłane do jego prywatnego folderu z kontaktami. W momencie, gdy dane zmieniają się w prywatnym folderze zostają synchronizowane przez CodeTwo Exchange Sync do folderu publicznego do którego mają dostęp również inni sprzedawcy.

W tym scenariuszu (synchronizacja Two-Way) każdy folder znajdujący się takim zadaniu synchronizującym posiada te same dane. 

Jeśli natomiast wymogiem jest, aby tylko część pracowników miała prawo do modyfikowania elementów w firmowej bazie kontaktów, wtedy należy stworzyć dwa zadania synchronizacji w CodeTwo Exchange Sync. Pierwsze zadanie należy utworzyć jako synchronizację One-Way, tak jak zostało to opisane w sekcji Synchronizacja danych pomiędzy urządzeniami mobilnymi a publicznymi folderami. Zadanie to przeznaczone jest dla użytkowników, których zmiany wprowadzone w folderze prywatnym lub na urządzeniu mobilnym nie będą synchronizowane do foldera publicznego. Drugie zadanie należy utworzyć jako synchronizację Two-Way, tak jak zostało to opisane powyżej. W tym zadaniu powinny znaleźć się foldery prywatne użytkowników, których zmiany wprowadzone w prywatnym folderze mają  być replikowane do foldera publicznego, czyli firmowej bazy kontaktów.