CodeTwo Exchange Sync

  • Synchronizacja folderów serwera Exchange
  • Dostęp do folderów publicznych na smartfonach
  • Synchronizacja w czasie rzeczywistym
  • Dla Exchange Server 2013, 2010 oraz 2007

Synchronizacja danych pomiędzy smartfonami i publicznymi folderami

CodeTwo Exchange Sync umożliwia synchronizację danych pomiędzy urządzeniami mobilnymi a folderami publicznymi serwera Microsoft Exchange. W tym celu wystarczy stworzyć zadanie synchronizacji typu One-Way z publicznego foldera do folderów w skrzynkach pocztowych określonych użytkowników. W ten sposób wybrani użytkownicy będą mieli dostęp do zawsze aktualnych danych i będą mogli bez problemu synchronizować te dane z urządzeniami mobilnymi (iOS, Android). 

Codetwo Exchange Sync synchronizuje foldery publiczne do urządzeń mobilnych

Na przykłąd, jeśli uprawniona osoba wprowadzi zmiany w firmowej bazie kontaktów w publicznym folderze, zmiany te zostaną automatycznie zsynchronizowane przez program CodeTwo Exchange Sync z prywatnymi folderami kontaktów wybranych pracowników. Jeśli część pracowników znajduje się poza firmą, będę mieli dostęp do folderu z kontaktami na swoich smartfonach.

Wykorzystując warunki programu CodeTwo Exchange Sync można wprowadzić dodatkowe filtry podczas synchronizacji. Na przykład synchronizowane mogą być tylko te kontakty, które mają nadaną określoną kategorię. 

Oprócz wspólnych kontaktów firmowych, pracownik w swoim folderze kontaktów może posiadać również inne kontakty prywatne. Ponieważ synchronizacja odbywa się tylko w jedną stronę, z foldera publicznego do foldera prywatnego, nie zostaną one zreplikowane do folderów publicznych i nie będą widoczne dla pozostałych pracowników.