CodeTwo Exchange Sync

  • Synchronizacja folderów serwera Exchange
  • Dostęp do folderów publicznych na smartfonach
  • Synchronizacja w czasie rzeczywistym
  • Dla Exchange Server 2013, 2010 oraz 2007

Monitorowanie i raportowanie

Dzięki funkcjonalności warunków, CodeTwo Exchange Sync może zostać w prosty sposób wykorzystany do monitorowania i raportowania. Załóżmy, że menedżer pracuje z kilkoma pracownikami i chce otrzymywać informacje, gdy któreś z zadań zostaje przez nich oznaczone w programie Outlook jako ukończone. 

Wystarczy, że w programie CodeTwo Exchange Sync zdefiniować synchronizację, która będzie kopiować do wyznaczonego foldera zadań w jego skrzynce Exchange zadania oznaczone jako ukończone w skrzynkach Exchange podległych mu pracowników. Synchronizacja może być zdefiniowana w ten sposób, aby zadania od różnych pracowników były kierowane do różnych folderów lub aby były w odpowiedni sposób oznaczane, np. poprzez dodanie imienia i nazwiska pracownika w tytule danego zadania. 

Monitoring and reporting

CodeTwo Exchange Sync można oczywiście wykorzystać do monitorowania wielu innych typów zdarzeń i elementów, np. przeterminowanych zadań, terminów o określonym czasie trwania, poczty zawierającej określone słowa w tytule czy załączniki.