CodeTwo Office 365 Migration

Pobierz

30-dniowa wersja testowa;
nie wymaga karty kredytowej

Kup

darmowe wsparcie techniczne
na czas migracji

Dlaczego migracja z CodeTwo Office 365 Migration jest bezpieczna

Migracja poczty firmowej do Office 365 to spore wyzwanie. Może też budzić wiele obaw związanych z bezpieczeństwem i integralnością danych, gdyż podczas transferu są one narażone na większe ryzyko niż wówczas, gdy są przechowywane w Twoim lokalnym środowisku. CodeTwo Office 365 Migration gwarantuje, że proces migracji przebiegnie w sposób prosty i bezpieczny. Zobacz, jak nasz program dba o bezpieczeństwo Twoich danych.

ISO/IEC 27001 i 27018

Proces projektowania i wdrażania CodeTwo Office 365 Migration ściśle podlega naszemu Systemowi Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI). Sam SZBI jest natomiast certyfikowany na zgodność z normami ISO/IEC 27001 oraz ISO/IEC 27018, w których opisane zostały najlepsze praktyki dotyczące prywatności i bezpieczeństwa danych (takie jak zasady privacy by design i privacy by default), które stosujemy przy tworzeniu naszego oprogramowania. Wdrożony przez nas system zarządzania oraz fakt, że poddawany jest on regularnym audytom wewnętrznym oraz zewnętrznym, jest gwarancją tego, że utrzymujemy najwyższy poziom bezpieczeństwa informacji zarówno wtedy, gdy dane przetwarzane są w chmurze, jak i lokalnie. Dowiedz się więcej o naszym SZBI oraz jaki ma on wpływ na nasze produkty…

Rekomendacja Gartnera

CodeTwo Office 365 Migration został kilkukrotnie umieszczony w raporcie Gartnera "Market Guide for Cloud Office Migration Tools", a CodeTwo zostało uznane za zaufanego dostawcę narzędzi do migracji. Dowiedz się więcej...

Bez udziału stron trzecich

Migracja z naszym oprogramowaniem nie wymaga zaangażowania żadnych dodatkowych usług chmurowych ani żadnych innych produktów stron trzecich. Po zakończeniu instalacji i konfiguracji w Twoim środowisku, program przesyła dane z serwera źródłowego bezpośrednio do chmury. Proces nie wymaga ujawnienia danych logowania ani żadnych innych poufnych danych osobom trzecim.

Bezpieczne uwierzytelnianie w Office 365 za pomocą OAuth 2.0

CodeTwo Office 365 Migration nie wykorzystuje ani nie gromadzi danych uwierzytelniania użytych podczas logowania do Office 365. Program używa tokenów dostępu OAuth 2.0, które umożliwiają uzyskanie dostępu do Exchange Online i wykonanie dozwolonych operacji na źródłowym i docelowym tenancie Office 365 (tj. dostęp do skrzynek pocztowych, tworzenie listy użytkowników, przeprowadzenie migracji itd.). Ponadto CodeTwo Office 365 Migration nie korzysta z uwierzytelniania podstawowego do łączenia z Exchange Online.

Informacje przechowywane lokalnie

Program jest zainstalowany lokalnie w Twojej organizacji. Oznacza to, że dane, którymi operuje, nie są dostępne z zewnątrz organizacji. Pliki dziennika generowane przez CodeTwo Office 365 Migration również są przechowywane wewnętrznie. Jeśli będziesz potrzebować wsparcia, możesz udostępnić nam pliki do celów diagnostycznych. Jest to jedyny sposób na uzyskanie przez nas dostępu do Twoich plików. W przeciwnym razie ani my, ani nikt inny nie ma do nich dostępu.

Zabezpieczenie przed przypadkową utratą danych

Czasami podczas migracji danych może dojść do utraty części z nich, ale nie jeśli korzystasz z CodeTwo Office 365 Migration. Nasz program otrzymuje pasywny dostęp do danych na serwerze źródłowym, co oznacza, że niezależnie od sytuacji, nasza aplikacja nie zmienia ani nie usuwa elementów źródłowych.

Szyfrowanie danych

Wszystkie dane zsynchronizowane z Twoim kontem Office 365 za pomocą CodeTwo Office 365 Migration są zawsze w pełni szyfrowane. Bezpieczne połączenie gwarantuje, że Twoje dane w Internecie nie są przez nikogo przechwytywane ani przeglądane. W konsekwencji, tylko właściciele skrzynek mają dostęp do ich zawartości.

Wsparcie usługi MFA

Program wspiera usługę uwierzytelniania wieloskładnikowego MFA (multi-factor authentication). Oznacza to, że jeśli usługa MFA jest aktywna na Twoim koncie Office 365, możesz bez przeszkód użytkować nasz program. Dzięki temu możesz migrować z i do skrzynek Office 365 nie narażając bezpieczeństwa swojej organizacji.

Brak zdalnego dostępu do Twojej sieci

Nasze oprogramowanie do migracji nie zezwala na zdalne połączenie z Twoją siecią. Możesz jednak udostępnić swoje środowisko naszym technikom jeśli napotkasz trudności i będziesz potrzebować wsparcia. W takim przypadku nasi technicy połączą się z Tobą za pomocą Skype for Business.

Szczegółowe raporty

Możesz łatwo nadzorować proces migracji dzięki szczegółowym raportom. Nie musisz nawet śledzić pracy programu. Dzięki powiadomieniom mailowym od razu będziesz wiedzieć o wszystkich problemach, jeśli jakieś wystąpią podczas migracji. CodeTwo Office 365 Migration poinformuje Cię, które elementy w danych skrzynkach nie mogą być migrowane. Zdecydowanie ułatwia to identyfikację i naprawę problemu.

Wsparcie 24/5

W przypadku wystąpienia problemów z programem CodeTwo Office 365 Migration, nasz wykwalifikowany zespół wsparcia technicznego służy pomocą. Możesz skontaktować się z nami 24 godziny na dobę, pięć dni w tygodniu, bez dodatkowych kosztów: roczne Wsparcie Techniczne jest zawarte w subskrypcji.

Wersja próbna

Możesz sprawdzić funkcje programu instalując i testując wersję próbną. 30-dniowa wersja próbna daje możliwość migracji maksymalnie 10 elementów na folder, co pozwala zobaczyć, jak funkcjonuje program.

Bezpieczeństwo danych to dla nas bardzo ważna kwestia, dlatego skupiamy się na dostarczaniu najwyższych standardów dla ochrony Twoich danych. Dowiedz się więcej o tym, dlaczego wybór naszego oprogramowania się opłaca.