CodeTwo Email Signatures
for Office 365

Centralne zarządzanie podpisami email
oraz notami prawnymi na platformie
Exchange Online

Screenshoty

W panelu zarządzania, w zakładce Overview, możesz wprowadzić nazwę oraz ogólne informacje dotyczące danej reguły.

W panelu zarządzania, w zakładce Overview, możesz wprowadzić nazwę oraz ogólne informacje dotyczące danej reguły.

Program oferuje różne kryteria wyboru użytkowników, do których dana reguła ma być zastosowana.

Program oferuje różne kryteria wyboru użytkowników, do których dana reguła ma być zastosowana.

Program umożliwia zastosowanie określonego słowa kluczowego lub frazy, na podstawie której dana reguła zostanie zastosowana lub wstrzymana.

Program umożliwia zastosowanie określonego słowa kluczowego lub frazy, na podstawie której dana reguła zostanie zastosowana lub wstrzymana.

Wykorzystaj filtr Azure AD jeśli chcesz, aby stopka email była dodana jedynie do wiadomości wysyłanych przez użytkowników spełniających konkretne kryteria.

Wykorzystaj filtr Azure AD jeśli chcesz, aby stopka email była dodana jedynie do wiadomości wysyłanych przez użytkowników spełniających konkretne kryteria.

CodeTwo Email Signatures for Office 365 oferuje trzy warianty wywołujące zastosowanie danej reguły.

CodeTwo Email Signatures for Office 365 oferuje trzy warianty wywołujące zastosowanie danej reguły.

W zakładce Design możesz zobaczyć, jak będzie wyglądała dana stopka oraz możesz ją edytować. Możesz również załadować jeden z gotowych szablonów podpisów.

W zakładce Design możesz zobaczyć, jak będzie wyglądała dana stopka oraz możesz ją edytować. Możesz również załadować jeden z gotowych szablonów podpisów.

Program udostępnia przyjazny edytor HTML umożliwiający projektowanie szablonów podpisów email w trzech formatach: HTML, RTF oraz Plain Text.

Program udostępnia przyjazny edytor HTML umożliwiający projektowanie szablonów podpisów email w trzech formatach: HTML, RTF oraz Plain Text.

W zakładce Options możesz określić zachowanie danej reguły w przypadku kiedy reguła została, bądź nie została zastosowana.

W zakładce Options możesz określić zachowanie danej reguły w przypadku kiedy reguła została, bądź nie została zastosowana.

Włącz funkcjonalność Sent Items Update, aby w folderze Elementy Wysłane widzieć, jak wyświetlane są Twoje podpisy email po stronie odbiorcy.

Włącz funkcjonalność Sent Items Update, aby w folderze Elementy Wysłane widzieć, jak wyświetlane są Twoje podpisy email po stronie odbiorcy.

Program automatycznie integruje się z Twoim tenantem Office 365 eliminując tym samym konieczność ręcznej konfiguracji.

Program automatycznie integruje się z Twoim tenantem Office 365 eliminując tym samym konieczność ręcznej konfiguracji.

Program dodaje podpisy email do wiadomości przechodzących przez serwer Exchange Online – zatem nie ma znaczenia z jakiego urządzenia czy klienta pocztowego zostały one wysłane.

Program dodaje podpisy email do wiadomości przechodzących przez serwer Exchange Online – zatem nie ma znaczenia z jakiego urządzenia czy klienta pocztowego zostały one wysłane.