CodeTwo Exchange Rules Pro

  • Program do centralnego zarządzania podpisami email oraz przepływem poczty na serwerze Exchange
  • Wspiera wszystkie klienty pocztowe, w tym Outlooka i urządzenia mobilne
  • Używany przez dziesiątki tysięcy firm na całym świecie
  • Posiada certyfikat Windows Server
  • Nagrodzony MSExchange.org Gold Award »
Pobierz

30-dniowa wersja testowa;
nie wymaga karty kredytowej

Data publikacji: 26.02.2024
Ostatnia wersja: 2.20.0.0
Rozmiar: 40.7 MB


Wspierane platformy

Panel Administracyjny:
Windows Server 2022 / 2019 / 2016(1)
Windows 11 / 10(2)

Wsparcie tylko dla wersji 64-bitowych

Usługa Exchange Rules:
Exchange Server 2019(3) / 2016 - z zainstalowaną rolą Mailbox

(1) Jeżeli po zakończeniu instalacji nie możesz znaleźć programu, zastosuj się do tego artykułu KB.
(2) W przypadku gdy Panel Administracyjny nie działa po aktualizacji Windows 7 lub 8.1 do Windows 10, zainstaluj tę aplikację ponownie na nowym systemie.
(3) Usługa może być zainstalowana na Windows Server 2019 Desktop Experience oraz na Windows Server 2019 Server Core. 

Pobierz w pełni funkcjonalną 30-dniową wersję próbną
albo kup pełną wersję tutaj.
 

Pobierz CodeTwo Exchange Rules Pro 

Standardowy plik instalacyjny dla Exchange 2019 oraz 2016 na Windows Server z GUI.
Instrukcja instalacji standardowej
 

Pobierz wersję programu dla Server Core 

Wersja CodeTwo Exchange Rules Pro tylko dla Windows Server Core 2019 bez GUI.
Instrukcja instalacji na Server Core

W trakcie instalacji usługa transportowa Microsoft Exchange jest restartowana!
 

Ten program należy zainstalować na Exchange Server 2019/2016 z rolą Mailbox, która jest odpowiedzialna za wysyłanie wiadomości email w organizacji. Dowiedz się więcej...

Ta wersja programu wspiera Exchange 2019 oraz 2016.

Instrukcja instalacji programu

Postępuj zgodnie z poniższymi krokami, aby zainstalować CodeTwo Exchange Rules Pro.

 

Pobierz lub skopiuj instalator na każdy serwer z rolą Mailbox.

 

Instalator zawiera dwa moduły: Exchange Rules Pro Service i Panel Administracyjny Exchange Rules Pro. Rozpocznij od instalacji usługi Exchange Rules Pro na każdym z serwerów z rolą Mailbox.

Uwaga: Podczas instalacji usługa transportowa Microsoft Exchange zostanie zatrzymana i uruchomiona ponownie.

 

Aby tworzyć lub edytować reguły email (używane w celu dodawania podpisów email oraz wykonywania różnych akcji na wiadomościach przychodzących i wychodzących), wymagana jest instalacja Panelu Administracyjnego. Zalecamy zainstalować go na maszynie klienckiej, znajdującej się w tej samej domenie, co usługa Exchange Rules Pro Service. Pobierz lub skopiuj instalator na wybrany komputer i uruchom go.

 

Obejrzyj krótką prezentację, która uruchomi się zaraz po zakończeniu instalacji programu. Zapoznaj się ze wskazówkami, jakie przygotowaliśmy dla Ciebie i przystąp do tworzenia swoich pierwszych reguł email!

Instrukcja instalacji na Server Core

Wersja Server Core programu CodeTwo Exchange Rules Pro została zaprojektowana specjalnie dla Windows Server Core 2019. W związku z tym, że ta wersja serwera nie została wyposażona w graficzny interfejs użytkownika należy zainstalować CodeTwo Exchange Rules Pro używając dedykowanego pliku msi setup poprzez Command Prompt (cmd). W celu zarządzania programem należy zainstalować Panel Administracyjny CodeTwo Exchange Rules Pro ze standardowego pliku .exe na każdej maszynie połączonej z Serwerem Exchange korzystając ze standardowej instrukcji instalacji.

Sprawdź szczegółową instrukcję instalacji na Server Core.

Wersja próbna

Program może być bezpłatnie używany przez 30 dni. Podczas tego okresu, wersja próbna programu działa dokładnie tak samo jak jego pełna wersja. Kiedy okres próbny wygaśnie, CodeTwo Exchange Rules Pro nie będzie przetwarzał żadnych wiadomości, ale Tester Reguł może wciąż być używany. Dowiedz się więcej...

Jeśli Twoja organizacja potrzebuje dodatkowego czasu na przetestowanie CodeTwo Exchange Rules Pro, a wersja próbna wygasła, skontaktuj się z nami.

Pełna wersja

Aby aktywować wersję testową, należy zakupić klucz licencyjny i użyć go do aktywacji programu. Przejdź do formularza zamówienia.

Wszystkie ustawienia z wersji testowej zostaną zachowane - nie są wymagane żadne zmiany prócz aktywowania programu zakupionym kluczem licencji. Więcej o aktywacji...

Aktualizacja

Aby zaktualizować starsze wersje programu, pobierz najnowsze oprogramowanie i rozpocznij proces instalacyjny. Wcześniejsza wersja programu będzie wykryta i automatycznie zaktualizowana. Wszystkie dane i ustawienia konfiguracji zostaną zachowane.

Program instalacyjny aktualizacji zatrzymuje i ponownie uruchamia usługę transportową serwera Exchange. Po zaktualizowaniu oprogramowania może być konieczne ponowne uruchomienie serwera Exchange.