CodeTwo Backup for Office 365

Backup oraz odzyskiwanie
skrzynek pocztowych Office 365
Pobierz
pełne wsparcie techniczne
podczas okresu próbnego
Kup
30-dniowa
gwarancja zwrotu

Przykłady zastosowania

CodeTwo Backup jest programem umożliwiającym lokalne tworzenie kopii zapasowych skrzynek pocztowych i folderów publicznych w Office 365 (wkrótce również SharePoint Online i OneDrive for Business), zarządzanie nimi oraz ich przywracanie. Nadrzędnym celem programu jest tworzenie kopii zapasowych oraz odzyskiwanie danych, jednak może być on także wykorzystany do innych celów.

Dowiedz się więcej na temat implementacji CodeTwo Backup w twoim środowisku:

 1. Backup inkrementalny

  CodeTwo Backup został zaprojektowany w celu tworzenia kopii zapasowych skrzynek pocztowych Office 365 oraz odzyskiwania danych. Program może być skonfigurowany tak, aby automatycznie wykonywać zadania kopiujące, które pracują w tle w żaden sposób nie kolidując z pracą użytkowników końcowych.

  Backup inkrementalny

  Administrator, mając do dyspozycji zestaw warunków dostępnych w programie, konfiguruje zadania kopiujące decydując, co powinno zostać skopiowane, kiedy i gdzie. Skonfigurowane zadanie może wykonywać pracę w stale powtarzających się cyklach (praca w tle) lub jedynie w określonych przedziałach czasowych, skonfigurowanych we wbudowanym harmonogramie zadań.

  Po uruchomieniu pierwszego zadania kopiującego zostaje utworzona pierwsza kopia skrzynki pocztowej lub folderów publicznych w Office 365. Kopia ta zawiera cały zasób danej skrzynki. Kiedy program rozpoczyna kolejny cykl, skanuje zasób w poszukiwaniu jedynie nowych lub zmienionych elementów. Jeśli taki element istnieje, program znajduje go i tworzy nową kopię (kolejną wersję danego elementu). W ten właśnie sposób działa backup inkrementalny.

  Jedną z najważniejszych cech programu CodeTwo Backup jest możliwość przechowywania kopii zapasowych na dyskach lokalnych. Administrator określa dla każdego zadania kopiującego, gdzie mają być umieszone dane ze skrzynek pocztowych Office 365.

  Poszczególne elementy skrzynek użytkowników i folderów publicznych zapisywane są w wersjach. Dzięki temu administrator może przeglądać kolejne wersje i przywracać je do oryginalnej lub alternatywnej lokalizacji. Przywracanie granularne umożliwia odzyskanie całych skrzynek, wybranych folderów lub pojedynczych elementów.

  Dowiedz się więcej o sposobie tworzenia kopii zapasowych przez CodeTwo Backup for Office 365.

 2. Prawny obowiązek przechowywania danych elektronicznych

  CodeTwo Backup pozwala również na spełnienie obowiązku prawnego dotyczącego przechowywania dokumentów w formie elektronicznej. Dzięki przechowywaniu danych lokalnie można je w każdej chwili odnaleźć, przejrzeć lub przywrócić, jeśli będzie to konieczne np. podczas kontroli lub procesu sądowego. Dane znajdujące się na skrzynkach pocztowych Office 365 nie stanowią tutaj wyjątku.

  Spełnianie obowiązków prawnych

  CodeTwo Backup pozwala na przechowywanie całego zasobu danych Office 365 tak długo, jak tylko potrzebujesz. Oprócz korzyści płynących ze spełniania wymogów prawnych, taki model przechowywania daje gwarancję, że żadne wrażliwe dane nie będą usunięte dopóki nie zdecydujesz inaczej.

 3. Archiwizuj nieaktywne konta użytkowników

  Jeśli nie posiadasz planu Office 365 typu Enterprise, archiwizowanie nieaktywnych skrzynek pocztowych może być problematyczne. Plany innego typu zwyczajnie nie posiadają takiej możliwości. 

  Archiwizacja skrzynek pocztowych

  Używając programu CodeTwo Backup można łatwo skopiować nieaktywne konta i przechowywać je lokalnie tak długo, jak będzie to potrzebne. Pozwala to również na zwolnienie licencji, a następnie przypisanie jej do innego użytkownika. Skopiowane już dane mogą być łatwo przeglądane za pomocą Panelu Administracyjnego oraz przywrócone do jakiejkolwiek skrzynki pocztowej Office 365, w tym do folderu publicznego.

 4. Zmniejsz rozmiar skrzynki pocztowej

  Exchange Online posiada wbudowane limity i ograniczenia dotyczące wielkości przestrzeni przeznaczonej na przechowywanie danych. W tej sytuacji istnieje ryzyko, że któreś z kont użytkowników zbliży się do górnej granicy limitu lub przekroczy dozwoloną ilość danych. Brak programu CodeTwo Backup powoduje, że jedynym rozwiązaniem będzie usunięcie części elementów z danej skrzynki. Z drugiej jednak strony może to oznaczać pozbycie się ważnych danych, które mogą okazać się przydatne w przyszłości np. do celów prawnych. Szczególnie ważne jest to w przypadku folderów publicznych, na których często przechowywane są bardzo ważne projekty nad którymi pracuje wiele osób.

  Zmniejsz rozmiar skrzynki

  Na szczęście program CodeTwo Backup pozwala na kopiowanie elementów ze względu na ich wiek (np. starsze niż 365 dni). Kiedy już posiadasz kopię zapasową poszczególnych elementów możesz je usunąć z konta Office 365, w rzeczywistości wcale ich nie tracąc. Wszystkie dane są bezpiecznie przechowywane na lokalnych dyskach w Twojej organizacji i są dostępne w każdej chwili kiedy nastąpi taka potrzeba.