CodeTwo Backup for Office 365

Backup oraz odzyskiwanie danych
Exchange Online, SharePoint
oraz OneDrive for Business
Pobierz
pełne wsparcie techniczne
podczas okresu próbnego
Kup
30-dniowa
gwarancja zwrotu

Najczęściej Zadawane Pytania - CodeTwo Backup for Office 365

 1. Jak działa CodeTwo Backup for Office 365?

  Program CodeTwo Backup łączy się z tenantem Office 365 wykorzystując protokół Exchange Web Services (EWS) oraz z SharePoint Online wykorzystując SharePoint API. Odczytuje zawartość skrzynek, folderów publicznych oraz zasobów SharePoint i OneDrive for Business, po czym zapisuje ich kopię na dysku twardym. Aby program mógł się połączyć ze skrzynkami użytkowników, wymagane jest konto administratora w danym tenancie Office 365. Jeśli konto administratora ma włączoną usługę uwierzytelniania wieloskładnikowego (multi-factor authentication) należy użyć hasła aplikacji zamiast standardowych danych logowania podczas konfiguracji połączenia.

  Administrator konfiguruje program w zależności od potrzeb: ustala dla których danych i kiedy mają być tworzone kopie zapasowe oraz gdzie mają być zapisywane. Następnie program w oparciu o skonfigurowane zadania, działa automatycznie w tle.

  CodeTwo Backup for Office 365 posiada funkcję jednorazowego tworzenia kopii zapasowej, oraz tworzenia kopii zapasowych w oparciu o cykle. W pierwszym cyklu tworzona jest pełna kopia zapasowa wszystkich danych spełniających określone przez administratora kryteria. W następujących cyklach, tworzone są kopie przyrostowe: program skanuje skrzynki w poszukiwaniu nowych elementów i zmian w tych już istniejących i tworzy tylko kopie zmian.

  Przywrócić można pojedyncze dane, foldery lub całe skrzynki, w zależności od potrzeby. Program pozwala też na przywracanie całych kolekcji stron SharePoint, pojedynczych stron, bibliotek, folderów czy elementów, OneDrive sites oraz team sites. Co więcej, dane można wgrać do ich początkowej lokalizacji, do innego folderu, a nawet do innego tenanta Office 365.

  Więcej na temat działania CodeTwo Backup mozna znaleźć w Poradniku Użytkownika

 2. Czy jest dostępna wersja testowa? Jakie są ograniczenia?

  Tak, wersja testowa jest dostępna.

  Program może być używany do celów testowych przez 30 dni. W tym czasie, program posiada wszystkie funkcje pełnej wersji. Jedynym ograniczeniem jest odzyskiwanie kopii zapasowych dla 5 elementów na folder. Istnieje także możliwość przetestowania funkcji nielimitowanego przywracania danych dla kilku skrzynek. Aby otrzymać specjalny tymczasowy klucz który pozwoli na nilimitowane przywracanie danych dla kilku skrzynek, skontaktuj się z nami.

  Jeśli po 30 dniach program nie zostanie aktywowany kluczem licencyjnym, nie będzie możliwe przeprowadzanie zadań tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania danych.

  Pobierz pełną wersję programu

 3. Gdzie zainstalować program?

  CodeTwo Backup może być zainstalowany na dowolnym komputerze z dostępem do internetu. Szczegółowe informacje na temat wymagań sprzętowych można znaleźć na stronie pobierania programu.

  Więcej szczegółów dotyczących procesu instalacji można znaleźć w Instrukcji Obsługi

 4. Czy udostępniacie miejsce na przechowywanie kopii zapasowych?

  Nie.

  Podstawowym celem programu jest umożliwienie tworzenia kopii zapasowych danych z Office 365, dostępnych lokalnie, nawet w trybie offline. W związku z tym, program jest zaprojektowany tak, by zapisywać dane na lokalnych nośnikach danych. Ten model przechowywania danych jest najbezpieczniejszą opcją i umożliwia pełną kontrolę nad własnymi danymi, w tym pełną niezależność od serwisów chmurowych.

 5. Czy mogę tworzyć kopie zapasowe skrzynek pocztowych w chmurze?

  Nie, a przynajmniej nie bezpośrednio z lokalnego środowiska, na którym zainstalowany jest CodeTwo Backup.

  Aktualna wersja programu pozwala wyłącznie na lokalne tworzenie kopii zapasowych. Niemniej jednak możliwe jest także tworzenie kopii zapasowych w chmurze po wcześniejszym zainstalowaniu programu na maszynie wirtualnej opartej na chmurze (takiej jak np. maszyna wirtualna Microsoft Azure).

  Obecnie rozważamy dodanie funkcji korzystania z rozwiązań chmurowych firm zewnętrznych. Jeśli uważasz że taka opcja byłaby szczególnie przydatna, proszę skontaktuj się z nami żeby zgłosić swoje zainteresowanie.

 6. Czy możliwa jest jakakolwiek integracja programu CodeTwo Backup z platformą Microsoft Azure?

  Tak. Przykładem takiej integracji jest instalacja programu CodeTwo Backup bezpośrednio na maszynie wirtualnej Microsoft Azure, co pozwala na trzymanie kopii zapasowych w chmurze lub zdalne zarządzanie zadaniami w programie. Ponadto możliwe jest także wykorzystanie usługi Azure Managed Disks do przechowywania utworzonych kopii zapasowych danych. Dyski tego typu mogą być odłączane, gdy nie są używane, lub przenoszone między maszynami wirtualnymi znajdującymi się w tej samej grupie zasobów Azure. Integracja programu CodeTwo Backup z platformą Azure stwarza nowe możliwości przechowywania kopii zapasowych danych oraz zapewnia im jeszcze większe bezpieczeństwo.

 7. Ile miejsca trzeba przeznaczyć na przechowywanie kopii zapasowych?

  Wymagania dotyczące miejsca na dysku są zależne od rozmiaru danych dla których będą tworzone kopie zapasowe. Program sam w sobie nie ma limitów i działa sprawnie niezależnie od rozmiarów kopii zapasowych. Interfejs programu umożliwia szybkie sprawdzenie zajętego i wolnego miejsca na wykorzystywanych nośnikach.

  Instalacja i wymagania sprzętowe.

 8. Jak wygląda licencjonowanie programu? Ile kosztuje?

  Licencja na program jest sprzedawana w trybie rocznej subskrypcji. Jedna licencja jest zużywana przez 1 skrzynkę pocztową lub każde 2 GB danych folderów publicznych lub 10 GB danych SharePoint/OneDrive for Business. Inaczej mówiąc, należy kupić klucz licencyjny na tyle skrzynek pocztowych, dla ilu chce się tworzyć kopie zapasowe i na każde 2 GB danych w folderach publicznych oraz 10 GB zasobów SharePoint na serwerze źródłowym. Licencje muszą zostać odnowione po okresie jednego roku. Nie istnieje możliwość płatności miesięcznych.

  W przypadku gdy subskrypcja nie zostanie odnowiona, zadania tworzące kopie zapasowe nie będą się uruchamiać. Przywracanie utworzonych uprzednio kopii zapasowych jest możliwe nawet po wygaśnięciu subskrypcji.

 9. Czy mogę ponownie wykorzystać licencję i przypisać ją do innego użytkownika?

  Tak.

  CodeTwo Backup for Office 365 pozwala uwolnić licencję z danej skrzynki pocztowej i przypisać ją do innej – musi jednak minąć przynajmniej 30 dni od ostatniego przypisania licencji zanim będzie możliwe jej ponowne użycie.

  W przypadku uwalniania większej liczby licencji należy uwalniać je osobno dla każdej skrzynki pocztowej. Jeśli uwalniana jest licencja z folderów publicznych wtedy program automatycznie uwalnia wszystkie foldery po kliknięciu przycisku Release license (licencja musi być użytkowana przynajmniej przez 30 dni zanim będzie możliwe jej ponowne uwolnienie i przypisanie). Uwolnione licencje zostaną przypisane ponownie zgodnie z ustawieniami w programie.

  Dowiedz się więcej o licencjonowaniu

 10. Do mojego konta w Office 365 przybyli nowi użytkownicy. Jak mogę zdobyć więcej licencji?

  Aby zakupić dodatkowe licencje, w każdym momencie można skorzystać z formularza zamówienia. W pierwszym kroku należy wybrać Dodatkowe licencje a następnie wypełniać instrukcje które będą się pojawiać na ekranie. Warto zawczasu przygotować numer (klucz) licencji przeznaczonej do rozszerzenia, będzie on potrzebny do ukończenia wszystkich kroków.

  Dodawanie nowych licencji do subskrypcji nie zmienia jej daty wygaśnięcia. Cena dodatkowych licencji zostanie zmniejszona w zależności od tego, ile czasu z istniejącej subskrypcji już minęło.

 11. Dla jakich danych program tworzy kopie zapasowe?

  CodeTwo Backup for Office 365 tworzy kopie zapasowe całych skrzynek Exchange Online, zawartości folderów publicznych oraz kolekcji stron, pojedynczych stron, bibliotek SharePoint Online i danych zawartych OneDrive for Business i Microsoft Teams. Wszystkie standardowe typy folderów i elementów są obsługiwane. Więcej szczegółów na temat wspieranych scenariuszy dostępne jest w instrukcji obsługi programu.

  Obecna wersja programu nie obsługuje tworzenia kopii zapasowych Skype for Business oraz Microsoft Project Online. Jeśli potrzebujesz takich funkcjonalności, zgłoś nam swoje zainteresowanie wprowadzeniem nowych funkcji.

 12. Czy program wspiera Microsoft Project Online?

  Nie, w obecnej wersji program nie wspiera tworzenia kopii zapasowych Microsoft Project Online. 

  Podziel się z nami uwagami na temat możliwych ulepszeń produktu

 13. Czy mogę eksportować dane moich skrzynek do formatu PST?

  Tak, możesz. Aby to zrobić, należy najpierw stworzyć kopię zapasową skrzynek które będą eksportowane do formatu PST. Następnie należy na stworzonych w poprzednim kroku kopiach użyć opcji Archiwizacji do PST. W rezultacie zostają stworzone pliki PST dla wybranych uprzednio skrzynek pocztowych.

  Co więcej, program posiada funkcję cyklicznego archiwizowania skrzynek do plików PST. Dzięki opcji ustawienia polityki retencyjnej, można łatwo określić czy i po jakim czasie przechowywane archiwa w formacie PST mają być usuwane.

 14. Czy mogę tworzyć kopie zapasowe plików z wybranych okresów czasu?

  Tak.

  CodeTwo Backup pozwala na ustawienie filtrów dla wiadomości podczas konfiguracji zadań. Można na przykład zdecydować czy pliki starsze niż określona ilość dni mają być archiwizowane, czy nie.

 15. Czy CodeTwo Backup for Office 365 posiada ograniczenia rozmiarów lub prędkości?

  Nie.

  Program wykorzystuje EWS do łączenia się z Office 365 i kopiowania zawartości skrzynek oraz SharePoint API do łączenia się z SharePoint Online. Prędkość transferu danych jest zależna od wielu czynników niezależnych od programu, np. prędkości połączenia internetowego czy limitów EWS.

  Co więcej, nie ma żadnych ograniczeń rozmiarów dla kopiowanych elementów.

 16. Jakie są wymagania sprzętowe programu?

  Ogólne wymagania sprzętowe można znaleźć na stronie pobierania. Program może być zainstalowany na dowolnym komputerze z systemem Windows 7 lub nowszym. Aby program mógł wykonywać zadania, wymagane jest połączenie z internetem i konto administratora dla danego tenanta Office 365 .

 17. Czy można tworzyć kopie zapasowe dla reguł Outlooka?

  Nie.

  Reguły Outlooka są tworzone na po stronie klienta, nie serwera. CodeTwo Backup tworzy kopie dla skrzynek pocztowych i danych zawartych w Public Folders. Jeśli taka opcja wydaje Ci się potrzebna, prosimy o kontakt z nami żeby zgłosić swoje zainteresowanie.

 18. Czy użytkownicy mogą korzystać ze swoich skrzynek podczas tworzenia kopii zapasowych?

  Tak.

  Proces tworzenia kopii zapasowych jest całkowicie niewidoczny dla użytkowników. Działanie programu jest nieodczuwalne z punktu widzenia użytkownika i zapewnia możliwość ciągłego korzystania ze wszystkich funkcji skrzynki pocztowej.

 19. Czy istnieje możliwość zapisywania kopii zapasowych na dysku sieciowym?

  Tak, istnieje. Aby to osiągnąć, należy utworzyć zadanie archiwizujące dla wybranych kopii zapasowych. W tym celu należy:

  1. Utworzyć kopię zapasową dla danych które będą zapisywane na dysku sieciowym, pamiętając o odpowiednim ustawieniu polityki retencyjnej.
  2. Dla wybranej kopii zapasowej wybrać opcję archiwizacji. Następnie, w ekranie wyboru docelowej lokalizacji  należy znaleźć katalog/dysk sieciowy i go wybrać.
 20. Dlaczego potrzebuję CodeTwo Backup for Office 365?

  Program pozwala na tworzenie kopii zapasowych danych znajdujących się w skrzynkach pocztowych,  folderach publicznych, SharePoint Online oraz OneDrive for Business. Pozwala to na bezpieczne przechowywanie ważnych danych, i dostęp do nich niezależnie od dostępności usług Office 365. Dodatkowo, dzięki lokalnemu przechowywaniu kopii zapasowych, cała zawartość skrzynek pocztowych i folderów publicznych może być przeglądana niezależnie od połączenia z Internetem.

 21. Czy mogę użyć konta administratora z włączoną usługą MFA?

  Tak, program wspiera konta administratora z włączoną usługą uwierzytelniania wieloskładnikowego (multi-factor authentication). Należy wtedy podczas ustawiania połączenia do Office 365 użyć hasła aplikacji zamiast standardowego hasła do konta.

  Sprawdź jak wygenerować hasło aplikacji dla programu CodeTwo