CodeTwo Backup for Office 365

Backup oraz odzyskiwanie danych
Exchange Online, SharePoint
oraz OneDrive for Business
Pobierz
pełne wsparcie techniczne
podczas okresu próbnego
Kup
30-dniowa
gwarancja zwrotu

Screenshoty

Poniższy zestaw screenshotów pozwoli szybko zapoznać się z programem i zrozumieć, w jaki sposób działa. Aby uzyskać szerszy pogląd na to, jak program się zachowuje w realnych sytuacjach wystarczy pobrać darmową wersję próbną i przetestować ją w swoim środowisku. 

Główny panel informacyjny daje ogólny zarys tego, co się dzieje w programie. Pokazuje, na jakim etapie działania znajdują się zadania kopiujące lub przywracające dane, a także informuje o możliwych problemach.

Główny panel informacyjny daje ogólny zarys tego, co się dzieje w programie. Pokazuje, na jakim etapie działania znajdują się zadania kopiujące lub przywracające dane, a także informuje o możliwych problemach.

Dostępne ustawienia pozwalają określić typ kopiowanych danych, filtry czasowe, lokalizację dla skopiowanych elementów i inne.

Dostępne ustawienia pozwalają określić typ kopiowanych danych, filtry czasowe, lokalizację dla skopiowanych elementów i inne.

Kreator zadań pomoże skonfigurować zadania kopiujące oraz przywracające dane.

Kreator zadań pomoże skonfigurować zadania kopiujące oraz przywracające dane.

Program może prowadzić backup ciągły lub jednorazowy. Podczas wykonywania backupu ciągłego dane ze skrzynek pocztowych Office 365 są automatycznie kopiowane w powtarzających się cyklach.

Program może prowadzić backup ciągły lub jednorazowy. Podczas wykonywania backupu ciągłego dane ze skrzynek pocztowych Office 365 są automatycznie kopiowane w powtarzających się cyklach.

Program zawiera również wbudowany harmonogram zadań, który pozwala określić okres wykonywania danego zadania.

Program zawiera również wbudowany harmonogram zadań, który pozwala określić okres wykonywania danego zadania.

Podczas konfigurowania połączenia z serwerem należy zalogować się używając danych konta Office 365 z prawami globalnego administratora. Po zalogowaniu możesz wybrać skrzynki pocztowe, dla których zostanie stworzona kopia zapasowa.

Podczas konfigurowania połączenia z serwerem należy zalogować się używając danych konta Office 365 z prawami globalnego administratora. Po zalogowaniu możesz wybrać skrzynki pocztowe, dla których zostanie stworzona kopia zapasowa.

Po połączeniu się z tenantem Office 365, możesz łatwo zdecydować które skrzynki uwzględnić, a które wykluczyć z zakresu tworzenia kopii zapasowych.

Po połączeniu się z tenantem Office 365, możesz łatwo zdecydować które skrzynki uwzględnić, a które wykluczyć z zakresu tworzenia kopii zapasowych.

Konfigurując zadanie backupujące Exchange można również wskazać strony SharePoint, dla których program ma wykonać kopię zapasową.

Konfigurując zadanie backupujące Exchange można również wskazać strony SharePoint, dla których program ma wykonać kopię zapasową.

CodeTwo Backup for Office 365 pozwala na tworzenie lokalnych kopii zapasowych zawartości folderów publicznych. Możesz wybrać dla których folderów tworzyć kopie i czy uwzględniać podfoldery.

CodeTwo Backup for Office 365 pozwala na tworzenie lokalnych kopii zapasowych zawartości folderów publicznych. Możesz wybrać dla których folderów tworzyć kopie i czy uwzględniać podfoldery.

CodeTwo Backup for Office 365 wykorzystuje lokalne dyski twarde komputera w celu przechowywania skopiowanych skrzynek pocztowych. Dzięki takiemu rozwiązaniu wszystkie dane są dostępne w trybie offline.

CodeTwo Backup for Office 365 wykorzystuje lokalne dyski twarde komputera w celu przechowywania skopiowanych skrzynek pocztowych. Dzięki takiemu rozwiązaniu wszystkie dane są dostępne w trybie offline.

Mając na uwadze ilość wolnego miejsca na dysku lokalnym, można ustawić politykę przechowywania danych. Dzięki temu program będzie usuwał elementy: o określonym wieku, określonego typu lub znajdujące się w danym folderze specjalnym. Można również ustawić godzinę rozpoczęcia tego procesu.

Mając na uwadze ilość wolnego miejsca na dysku lokalnym, można ustawić politykę przechowywania danych. Dzięki temu program będzie usuwał elementy: o określonym wieku, określonego typu lub znajdujące się w danym folderze specjalnym. Można również ustawić godzinę rozpoczęcia tego procesu.

Każdy folder z kopiami zapasowymi można zabezpieczyć hasłem. Jeśli dany storage ma ustawione hasło, należy je podać  aby móc zobaczyć zawartość danego folderu.

Każdy folder z kopiami zapasowymi można zabezpieczyć hasłem. Jeśli dany storage ma ustawione hasło, należy je podać aby móc zobaczyć zawartość danego folderu.

Kiedy już zdecydujesz, w którym folderze będą przechowywane dane, możesz sprawdzić jego właściwości w Panelu Administracyjnym.

Kiedy już zdecydujesz, w którym folderze będą przechowywane dane, możesz sprawdzić jego właściwości w Panelu Administracyjnym.

Poszczególne elementy mogą być filtrowane ze względu na ich typ lub wiek.

Poszczególne elementy mogą być filtrowane ze względu na ich typ lub wiek.

Kiedy zadania kopiujące zostały już określone, mogą być łatwo monitorowane w programie. Wszystkie niezbędne statystyki są widoczne w zakładce „Jobs”.

Kiedy zadania kopiujące zostały już określone, mogą być łatwo monitorowane w programie. Wszystkie niezbędne statystyki są widoczne w zakładce „Jobs”.

Każda kopia zapasowa może być łatwo przeglądana w celu wyszukania konkretnych elementów lub folderów. Jeśli któryś z elementów został zmodyfikowany, będzie on dostępny jako kolejna wersja danego elementu.

Każda kopia zapasowa może być łatwo przeglądana w celu wyszukania konkretnych elementów lub folderów. Jeśli któryś z elementów został zmodyfikowany, będzie on dostępny jako kolejna wersja danego elementu.

W zakładce Backups można przeszukiwać kopie zapasowowe nie tylko skrzynek pocztowych Exchange, ale również zawartość stron SharePoint oraz OneDrive for Business oraz ich wersje.

W zakładce Backups można przeszukiwać kopie zapasowowe nie tylko skrzynek pocztowych Exchange, ale również zawartość stron SharePoint oraz OneDrive for Business oraz ich wersje.

Wszystkie elementy znajdujące się w kopii zapasowej mogą być łatwo przywrócone. To ty wybierasz, czy dany element zostanie odzyskany do oryginalnej lokalizacji, czy np. do skrzynki pocztowej innego użytkownika.

Wszystkie elementy znajdujące się w kopii zapasowej mogą być łatwo przywrócone. To ty wybierasz, czy dany element zostanie odzyskany do oryginalnej lokalizacji, czy np. do skrzynki pocztowej innego użytkownika.

Program pozwala również na przywracanie danych SharePoint do oryginalnej lub dowolnej innej strony SharePoint, równiez między różnymi tenantami Office 365.

Program pozwala również na przywracanie danych SharePoint do oryginalnej lub dowolnej innej strony SharePoint, równiez między różnymi tenantami Office 365.

Podczas przywracania zasobów SharePoint można zmapować użytkowników i grupy użytkowników z serwera źródłowego z ich odpowiednikami na serwerze docelowym. Dzięki temu program będzie mógł przypisać odpowiednie  uprawnienia na serwerze docelowym.

Podczas przywracania zasobów SharePoint można zmapować użytkowników i grupy użytkowników z serwera źródłowego z ich odpowiednikami na serwerze docelowym. Dzięki temu program będzie mógł przypisać odpowiednie uprawnienia na serwerze docelowym.

Program umożliwia też zmapowanie poziomów uprawnień w celu ich przeniesienia na serwer docelowym podczas przywracania zasobów SharePoint.

Program umożliwia też zmapowanie poziomów uprawnień w celu ich przeniesienia na serwer docelowym podczas przywracania zasobów SharePoint.

Foldery w których przechowywane są kopie zapasowe skrzynek pocztowych, mogą zostać automatycznie zarchiwizowane. W ten sposób wszystkie dane są dodatkowo chronione, np. gdy część elementów zostanie usunięta w ramach działania polityki przechowywania danych (retention policy).

Foldery w których przechowywane są kopie zapasowe skrzynek pocztowych, mogą zostać automatycznie zarchiwizowane. W ten sposób wszystkie dane są dodatkowo chronione, np. gdy część elementów zostanie usunięta w ramach działania polityki przechowywania danych (retention policy).

CodeTwo Backup pozwala również na archiwizację do pliku PST (funkcja ta nie jest wspierane natywnie w Office 365). Ponadto proces archiwizacji może być w pełni zautomatyzowany.

CodeTwo Backup pozwala również na archiwizację do pliku PST (funkcja ta nie jest wspierane natywnie w Office 365). Ponadto proces archiwizacji może być w pełni zautomatyzowany.

Ustaw program tak, aby generował powiadomienia dotyczące zachodzących procesów i/lub wysyłał je na wskazany w ustawieniach adres email. Od teraz żadna notyfikacja nie pozostanie niezauważona.

Ustaw program tak, aby generował powiadomienia dotyczące zachodzących procesów i/lub wysyłał je na wskazany w ustawieniach adres email. Od teraz żadna notyfikacja nie pozostanie niezauważona.