CodeTwo Backup for Office 365

Pobierz

30-dniowa wersja testowa;
nie wymaga karty kredytowej

Cennik

Licencje na program nabywa się poprzez wykupienie rocznej subskrypcji. Koszt licencji jest uzależniony od liczby użytkowników Office 365, dla których będą tworzone kopie zapasowe. Jeden użytkownik wymaga jednej licencji programu, niezależnie, czy kopie zapasowe będą tworzone dla danych znajdujących się w skrzynce pocztowej, folderach publicznych, w usłudze SharePoint Online, czy dla wszystkich tych zasobów jednocześnie.

Aby tworzyć kopie zapasowe skrzynek pocztowych dla konkretnych użytkowników, należy zakupić licencję dla każdego z tych użytkowników. Kopie zapasowe dla zasobów współdzielonych (takich jak foldery publiczne czy skrzynki pocztowe grup Office 365) mogą być tworzone, jeśli każdy użytkownik mający do nich dostęp ma przypisaną licencję CodeTwo Backup for Office 365. Dowiedz się więcej o licencjonowaniu zasobów współdzielonych.

Wsparcie techniczne oraz wszystkie aktualizacje są wliczone w cenę subskrypcji programu. Więcej o Wsparciu technicznym.

Wszystkie podane ceny są cenami netto i nie zawierają podatku VAT (23%).

Nowe licencje / odnawianie licencji (roczna subskrypcja)

Aby wyliczyć cenę subskrypcji, należy podać liczbę użytkowników, dla których tworzone będą kopie zapasowe.

Licencjonowanie skrzynek pocztowych

CodeTwo Backup for Office 365 wymaga jednej licencji na każdego użytkownika, którego dane są zabezpieczane w ramach kopii zapasowej. Aby tworzyć kopie zapasowe skrzynki pocztowej danego użytkownika, musi on być zalicencjonowany. Dlatego, chcąc tworzyć kopie zapasowe dla, na przykład, 56 użytkowników, wymaganych jest 56 licencji programu.

Tworzenie kopii zapasowych skrzynek pocztowych grup Office 365 wymaga przypisania licencji użytkownikom, którzy są członkami tych grup. Inne rodzaje skrzynek pocztowych (tj. archiwalne, współdzielone, zasobów) nie wymagają licencji, o ile nie została im przypisana licencja Exchange Online. Więcej informacji można znaleźć w instrukcji obsługi.

Licencjonowanie folderów publicznych

Niezależnie od tego, dla jakiego zasobu Office 365 będą tworzone kopie zapasowe, jeden użytkownik wymaga jednej licencji programu. Aby stworzyć kopie zapasowe folderów publicznych, każdy użytkownik, który może tworzyć, edytować lub usuwać zawartość danego folderu publicznego, musi mieć przypisaną licencję. Czyli w przypadku, gdy 13 użytkowników Office 365 ma dostęp do danego folderu publicznego i może edytować jego zawartość, stworzenie kopii zapasowej tego folderu będzie możliwe, jeśli każdy z tych 13 użytkowników będzie miał przypisaną licencję. Te same licencje pozwalają jednocześnie na tworzenie kopii zapasowych skrzynek i innych zasobów, do których ci użytkownicy mają dostęp. Rozmiar zasobów folderów publicznych nie ma wpływu na liczbę wymaganych licencji.

Jeśli wszyscy użytkownicy w danej organizacji są zalicencjonowani, możliwe jest wtedy tworzenie kopii zapasowych dla wszystkich zasobów folderów publicznych tej organizacji, niezależnie od rozmiaru tych zasobów.

Licencjonowanie zasobów SharePoint

Aby móc tworzyć kopie zapasowe danych znajdujących się na serwerze SharePoint, należy zalicencjonować każdego użytkownika, który może te dane modyfikować.

Tworzenie kopii zapasowych klasycznych witryn SharePoint, czyli witryn, które nie są połączone z żadną grupą Office 365, wymaga przypisania licencji dla każdego użytkownika, który może tworzyć lub edytować zawartość danej witryny. Załóżmy, że na serwerze SharePoint istnieje witryna "Marketing", do której dostęp ma 45 osób z działu Marketing oraz 5 osób z działu IT. Aby tworzyć kopie zapasowe dla tej witryny, wymagane będzie 50 licencji, przypisanych do członków działów Marketing i IT. Te same licencje jednocześnie pozwalają na tworzenie kopii zapasowych skrzynek pocztowych zalicencjonowanych użytkowników. Tworzenie kopii zapasowych dla witryn zespołu, czyli witryn SharePoint połączonych z grupą Office 365, wymaga zalicencjonowania wszystkich członków danej grupy Office 365.

Aby tworzyć kopie zapasowe danych użytkownika zawartych w OneDrive for Business, należy przypisać licencję dla danego użytkownika.

Jeśli wszyscy użytkownicy w danej organizacji są zalicencjonowani, możliwe jest wtedy tworzenie kopii zapasowych dla wszystkich zasobów SharePoint tej organizacji (wszystkich typów witryn), niezależnie od rozmiaru tych zasobów.

Aby obliczyć koszt subskrypcji, można złożyć zapytanie ofertowe.

Dodatkowe licencje

Cena dodatkowych licencji jest identyczna, jak cena nowych licencji. Niemniej jednak w przypadku zakupienia dodatkowych licencji początkowy okres subskrypcji nie ulega zmianie. W związku z tym, cena dodatkowych licencji jest proporcjonalnie niższa, w zależności od tego, ile czasu pozostało do końca subskrypcji.

Aby obliczyć koszt dodatkowych licencji, należy wykonać dwa pierwsze kroki w formularzu zamówień lub złożyć zapytanie ofertowe.

Odnawianie subskrypcji

Licencja programu CodeTwo Backup wymaga odnowienia po okresie jednego roku. W przypadku nieodnowienia subskrypcji przed jej wygaśnięciem, program przestaje wykonywać zadania tworzenia kopii zapasowych. Niemniej jednak dane zawarte w wykonanych uprzednio kopiach zapasowych będą cały czas dostępne, a ich przywracanie będzie przebiegać tak samo jak przed wygaśnięciem subskrypcji. 

Dodanie nowych licencji w momencie, gdy bieżąca subskrypcja jest aktywna, nie zmienia daty odnowienia subskrypcji.

Bezpłatna wersja testowa

Program posiada bezpłatną, 30-dniową wersję próbną. Wersja ta posiada wszystkie funkcje pełnej wersji, a jedynym ograniczeniem jest limit przywracania (do pięciu elementów na folder).

Istnieje także możliwość przetestowania CodeTwo bez powyższego limitu przywracanych elementów. Aby otrzymać tymczasowy klucz pozwalający na nielimitowane przywracanie danych z kopii zapasowych, skontaktuj się z nami, korzystając z formularza kontaktowego.

Dowiedz się więcej o wersji testowej CodeTwo Backup for Office 365

Szczegóły składania zamówień

Płatności za program można dokonać przy użyciu karty kredytowej/debetowej, korzystając z opcji przelewu lub wysyłając do nas zamówienie. Płatności kartą są obsługiwane przez PayPal (Braintree). Podanie danych karty kredytowej na stronie CodeTwo jest bezpieczne, ponieważ nasz system zamówień wykorzystuje do przetwarzania płatności wyłącznie szyfrowane TLS i zweryfikowane połączenia. CodeTwo nie przechowuje danych Twojej karty kredytowej w żadnej formie. CodeTwo respektuje normę bezpieczeństwa PCI (Payment Card Industry).

PCI-Compliant badge

Więcej o Wsparciu technicznym

Wsparcie techniczne wliczone jest w cenę subskrypcji programu i wiąże się z następującymi korzyściami:

  • Pełnym dostępem do naszej Bazy Wiedzy.
  • Dostępem przez telefon i email do naszego zespołu Customer Success (nagrodzonego przez Microsoft) 24 godziny na dobę w dni robocze.
  • Gwarancją, że skontaktujemy się z Tobą w przeciągu 24 godzin od otrzymania zapytania. Nasi technicy odpowiedzą na wszystkie pytania dotyczące naszych produktów i pomogą w rozwiązaniu ewentualnych problemów technicznych.
  • Zapewnieniem, że Twoje zapytania będą kompleksowo obsługiwane przez tego samego specjalistę (chyba że w danym momencie dany specjalista jest poza biurem).

Przydatne linki