CodeTwo Office 365 Migration

CodeTwo Migration header iconŁatwa migracja do Office 365
oraz między tenantami Office 365
Office 365 Migration Windows Server CertifiedPosiada certyfikat Windows Server
MSExchange.org Gold AwardNagrodzony MSExchange.org Gold Award
GartnerUwzględniony w raporcie Gartnera
 
Pobierz
  30-dniowa wersja testowa; nie wymaga karty kredytowej
Kup
  darmowe wsparcie techniczne
na czas migracji

Screenshoty

Oto niektóre z okien programu. Przejrzyj tą sekcję, aby uzyskać szybki podgląd najważniejszych funkcjonalności. Kliknij tutajaby pobrać wersję próbną.

Tak wygląda główny panel programu. Z tego miejsca masz dostęp do szybkiego podglądu tego, co się dzieje w programie.

Tak wygląda główny panel programu. Z tego miejsca masz dostęp do szybkiego podglądu tego, co się dzieje w programie.

Przy pomocy CodeTwo Office 365 Migration możesz przenieść całe skrzynki pocztowe z serwera Exchange lub innych subskrypcji Office 365 lub wiadomość email z serwerów obsługujących IMAP (np. G Suite czy IBM Notes).

Przy pomocy CodeTwo Office 365 Migration możesz przenieść całe skrzynki pocztowe z serwera Exchange lub innych subskrypcji Office 365 lub wiadomość email z serwerów obsługujących IMAP (np. G Suite czy IBM Notes).

Po uruchomieniu programu po raz pierwszy, musisz połączyć się z serwerem źródłowym. W trakcie nawiązywania połączenia, program poprosi Cię o podanie nazwy użytkownika i w razie braku odpowiednich uprawnień, przypisze je automatycznie.

Po uruchomieniu programu po raz pierwszy, musisz połączyć się z serwerem źródłowym. W trakcie nawiązywania połączenia, program poprosi Cię o podanie nazwy użytkownika i w razie braku odpowiednich uprawnień, przypisze je automatycznie.

Jako źródło migracji możesz również wybrać serwer obsługujących IMAP. W tym celu należy podać adres Twojego serwera IMAP (lub wybrać odpowiedni serwer z rozwijanego menu) i postępować zgodnie z instrukcjami kreatora połączenia.

Jako źródło migracji możesz również wybrać serwer obsługujących IMAP. W tym celu należy podać adres Twojego serwera IMAP (lub wybrać odpowiedni serwer z rozwijanego menu) i postępować zgodnie z instrukcjami kreatora połączenia.

Na końcu procesu nawiązywania połączenia, generowana jest krótka lista kontrolna migracji. Zawiera ona wykaz wszystkich wymagań oraz wskazówki na temat możliwych usprawnień.

Na końcu procesu nawiązywania połączenia, generowana jest krótka lista kontrolna migracji. Zawiera ona wykaz wszystkich wymagań oraz wskazówki na temat możliwych usprawnień.

Wymagane jest nawiązanie połączenia z docelowym kontem Office 365 przed rozpoczęciem migracji. Możliwe jest skonfigurowanie połączenia zrówno do Office 365 jak i Office 365 Germany.

Wymagane jest nawiązanie połączenia z docelowym kontem Office 365 przed rozpoczęciem migracji. Możliwe jest skonfigurowanie połączenia zrówno do Office 365 jak i Office 365 Germany.

Konto użyte do migracji musi mieć odpowiednie uprawnienia, które program może przypisać za Ciebie.

Konto użyte do migracji musi mieć odpowiednie uprawnienia, które program może przypisać za Ciebie.

Przed zakończeniem działania kreatora połączenia docelowego, program wyświetli krótką listę kontrolną. Pokaże ona, czy zostały wykonane wszystkie niezbędne kroki konfiguracyjne.

Przed zakończeniem działania kreatora połączenia docelowego, program wyświetli krótką listę kontrolną. Pokaże ona, czy zostały wykonane wszystkie niezbędne kroki konfiguracyjne.

Tak wygląda okno, w którym konfiguruje się poszczególne zadania migrujące. To tutaj dodajesz użytkowników, których konta mają być zmigrowane, określasz połączenie z serwerem docelowym czy też konfigurujesz harmonogram migracji.

Tak wygląda okno, w którym konfiguruje się poszczególne zadania migrujące. To tutaj dodajesz użytkowników, których konta mają być zmigrowane, określasz połączenie z serwerem docelowym czy też konfigurujesz harmonogram migracji.

W tym miejscu decydujesz w jaki sposób chcesz dodać użytkowników do zadania migrującego. Możesz dodać wszystkich użytkowników jednocześnie, grupowo lub pojedynczo.

W tym miejscu decydujesz w jaki sposób chcesz dodać użytkowników do zadania migrującego. Możesz dodać wszystkich użytkowników jednocześnie, grupowo lub pojedynczo.

Program jest zaopatrzony w funkcję Automatch. Łączy ona źródłowe skrzynki pocztowe z ich odpowiednikami w lokalizacji docelowej na podstawie wybranego przez użytkownika klucza.

Program jest zaopatrzony w funkcję Automatch. Łączy ona źródłowe skrzynki pocztowe z ich odpowiednikami w lokalizacji docelowej na podstawie wybranego przez użytkownika klucza.

Oprócz domyślnego klucza dopasowania skrzynek pocztowych, masz także możliwość stworzenia własnego klucza w oparciu o podstawowe atrybuty Active Directory użytkowników.

Oprócz domyślnego klucza dopasowania skrzynek pocztowych, masz także możliwość stworzenia własnego klucza w oparciu o podstawowe atrybuty Active Directory użytkowników.

Zbiór danych, na podstawie których CodeTwo Office 365 Migration automatycznie utworzy docelowe konta użytkowników, może być dowolnie modyfikowany.

Zbiór danych, na podstawie których CodeTwo Office 365 Migration automatycznie utworzy docelowe konta użytkowników, może być dowolnie modyfikowany.

Proces automatycznego dopasowania kończy się krótkim podsumowaniem. Dodatkowo, w liście skrzynek znajdują propozycje automatycznych działań, które mogą być podjęte na każdej parze skrzynek.

Proces automatycznego dopasowania kończy się krótkim podsumowaniem. Dodatkowo, w liście skrzynek znajdują propozycje automatycznych działań, które mogą być podjęte na każdej parze skrzynek.

Szczegółowy raport HTML pokazuje, które skrzynki zostały pomyślnie dopasowane, a które muszą zostać dopasowane ręcznie. Raport zawiera także informacje na temat wybranych ustawień opcji Automatch.

Szczegółowy raport HTML pokazuje, które skrzynki zostały pomyślnie dopasowane, a które muszą zostać dopasowane ręcznie. Raport zawiera także informacje na temat wybranych ustawień opcji Automatch.

Źródłowe skrzynki pocztowe mogą być także ręcznie dopasowane do ich odpowiedników docelowych.

Źródłowe skrzynki pocztowe mogą być także ręcznie dopasowane do ich odpowiedników docelowych.

Migracja może również zostać zaplanowana na później. Wbudowana opcja Scheduler pozwoli Ci szybko ustawić harmonogram migracji.

Migracja może również zostać zaplanowana na później. Wbudowana opcja Scheduler pozwoli Ci szybko ustawić harmonogram migracji.

Okno ustawień programu pozwoli Ci zdecydować ile skrzynek pocztowych zostanie jednocześnie przeniesionych.

Okno ustawień programu pozwoli Ci zdecydować ile skrzynek pocztowych zostanie jednocześnie przeniesionych.

Kiedy wszystkie wymagane skrzynki pocztowe są podłączone do docelowego konta Office 365, jesteś gotowy, aby wcisnąć Start i rozpocząć migrację.

Kiedy wszystkie wymagane skrzynki pocztowe są podłączone do docelowego konta Office 365, jesteś gotowy, aby wcisnąć Start i rozpocząć migrację.

Możesz otrzymać raporty postępu migracji pocztą elektroniczną. Raporty dostosowujesz do swoich potrzeb.

Możesz otrzymać raporty postępu migracji pocztą elektroniczną. Raporty dostosowujesz do swoich potrzeb.

Raporty są także dostępne z poziomu programu. Ten pokazuje postęp procesu migracji z perspektywy skrzynki pocztowej.

Raporty są także dostępne z poziomu programu. Ten pokazuje postęp procesu migracji z perspektywy skrzynki pocztowej.

Ogólny raport z migracji pozwala spojrzeć na całościowy postęp procesu migracji.

Ogólny raport z migracji pozwala spojrzeć na całościowy postęp procesu migracji.