CodeTwo Exchange Sync

CodeTwo Exchange Sync

Synchronizuj foldery Exchange | Publiczne Foldery na urządzeniach mobilnych

CodeTwo Exchange Sync

1. Wstęp

CodeTwo Exchange Sync to oprogramowanie pozwalające na automatyczną synchronizację danych pomiędzy wybranymi folderami serwerów Microsoft Exchange 2013 / 2010 / 2007. Synchronizacja odbywa się w czasie rzeczywistym i w tle - jest procesem niewidocznym dla użytkowników.

Synchronizowane dane mogą być dowolnego typu: poczta, kalendarze, kontakty, zadania itp. Program udostępnia kilka typów synchronizacji, pozwala określić, które elementy powinny być synchronizowane oraz czy powinny być w jakiś sposób modyfikowane podczas synchronizacji.

Dzięki tym rozbudowanym funkcjonalnościom program CodeTwo Exchange Sync może być wykorzystywane przez administratorów serwera Exchange w wielu scenariuszach, np. do synchronizacji urządzeń przenośnych pracowników (PDA, BlackBerry, Windows Mobile) z publicznymi folderami serwera Exchange.

1. Wstęp

2. Synchronizacja One-Way, czyli replikacja danych w jedną stronę

W synchronizacji typu One-Way program CodeTwo Exchange Sync synchronizuje w czasie rzeczywistym dane z wybranych folderów źródłowych, do wybranych folderów docelowych. Każda zmiana w danych folderze źródłowym, powoduje analogiczną zmianę w folderach docelowych, ale zmiany wprowadzane w folderach docelowych nie powodują zmian w folderach źródłowych.

Ten typ synchronizacji pozwala na przykład korzystać w firmie z centralnej bazy kontaktów znajdującej się w folderze publicznym. Program CodeTwo Exchange Sync synchronizuje taką bazę z prywatnymi folderami kontaktów pracowników, dzięki czemu mogą oni mieć zawsze aktualne dane także na swoich urządzeniach przenośnych PDA, SmartPhone czy BlackBerry.

2. Synchronizacja One-Way, czyli replikacja danych w jedną stronę

3. Synchronizacja Two-Way, czyli replikacja danych w dwie strony

Synchronizacja typu Two-Way, to synchronizacja przebiegająca w grupie folderów. Zmiana danych w jednym z folderów powoduje automatycznie analogiczną zmianę w pozostałych folderach w wyznaczonej grupie. W tym przypadku wszystkie dane w wybranych folderach pozostają zawsze takie same.

Ten typ synchronizacji może być wykorzystany w podobny sposób, jak opisaliśmy w poprzednim punkcie: dane synchronizowane są pomiędzy globalną bazą firmowych kontaktów – publicznym folderem – a prywatnymi folderami w skrzynkach użytkowników. Jednak teraz synchronizacja przebiega również w drugą stronę, zmiany wprowadzane przez użytkowników w prywatnych folderach (lub na urządzeniach przenośnych PDA, SmartPhone, BlackBerry) są replikowane przez program do wspólnej bazy danych - foldera publicznego.

3. Synchronizacja Two-Way, czyli replikacja danych w dwie strony

4. Filtry – kontrola nad synchronizowanymi danymi

CodeTwo Exchange Sync posiada mechanizm filtrów, które pozwalają na określenie, jakie dane powinny być synchronizowane pomiędzy folderami. Istnieje wiele typów filtrów, dzięki czemu można dokładnie kontrolować synchronizowane dane. Można więc np. określić, aby synchronizowane były tylko elementy:

  • posiadające określoną kategorię,
  • starsze niż wybrana data,
  • zawierające w temacie określone słowo,
  • oznaczone jako ukończone,
  • nie będące elementami prywatnymi.

Funkcjonalność filtrów będziemy mogli na przykład wykorzystać przy tworzeniu widoku grupowego kalendarza wielu użytkowników, aby nie pojawiały się w nim elementy oznaczone jako prywatne.

4. Filtry – kontrola nad synchronizowanymi danymi

5. Modyfikatory – oznaczanie synchronizowanych danych

Z funkcjonalnością filtrów łączy się funkcjonalność modyfikatorów, która pozwala na oznaczanie elementów podczas ich synchronizacji z foldera docelowego do foldera źródłowego. Modyfikatorów możemy użyć do zmiany wybranej właściwości (pól) elementu przed zapisaniem go w folderze docelowym: np. tytułu czy kategorii.

Modyfikatory możemy wykorzystać, podobnie jak filtry, przy tworzeniu widoku grupowego kalendarza. Dzięki nim elementy w grupowym kalendarzu mogą zostać odpowiednio oznaczone, aby było widać, z jakiego źródłowego kalendarza pochodzą.

5. Modyfikatory – oznaczanie synchronizowanych danych

6. Prosta instalacja i konfiguracja

Podobnie, jak w innych naszych programach, w CodeTwo Exchange Sync położyliśmy nacisk na jego intuicyjność i prostotę obsługi. Cały proces instalacji i konfiguracji jest bardzo prosty i zajmuje zaledwie kilka minut. Co więcej, nie wymaga wczytywania się w szczegółową dokumentację programu.

Dużą zaletą CodeTwo Exchange Sync jest to, że nie musi on być instalowany bezpośrednio na komputerze, na którym zainstalowany jest serwer Exchange. Można zainstalować go na dowolnym innym serwerze, a nawet na stacji roboczej.

Program możesz pobrać zupełnie za darmo i używać jego w pełni funkcjonalnej wersji przez 30 dni!

Pobierz program i sam przekonaj się jak działa w ciągu kilku minut!

6. Prosta instalacja i konfiguracja