Aktualizacja narzędzi do migracji – wsparcie dla OAuth 2.0 i wyższa wydajność

Wydaliśmy nowe wersje programów CodeTwo Office 365 Migration i CodeTwo Exchange Migration. Wraz z nimi nasze narzędzia do migracji stały się jeszcze bardziej bezpieczne, ponieważ podczas uzyskiwania dostępu do Office 365 korzystamy teraz z protokołu OAuth 2.0. Oprócz tego całkowicie przebudowaliśmy kreator konfiguracji połączenia z Office 365 i wprowadziliśmy nowoczesne API, które pozwoliły zwiększyć wydajność i podnieść niezawodność działania obu naszych programów.

Wsparcie dla nowoczesnych metod uwierzytelniania

Już 13 października 2020 Microsoft wycofa funkcję uwierzytelniania podstawowego w usłudze Exchange Online. Ponieważ staramy się zawsze wyprzedzać nadchodzące zmiany, już teraz zrezygnowaliśmy z tej formy uwierzytelniania podczas nawiązywania połączenia z Office 365. Zamiast niej, w najnowszych wersjach (3.2.x) obu narzędzi do migracji zastosowaliśmy uwierzytelnianie zgodne z protokołem OAuth 2.0.

Teraz, aby zalogować się do Office 365 i uzyskać dostęp do źródłowych i docelowych skrzynek pocztowych, aplikacja CodeTwo musi zostać zarejestrowana w Azure Active Directory każdego tenanta uczestniczącego w procesie migracji. Rejestracja jest wykonywana automatycznie przez program (wymagane są uprawnienia administratora globalnego). Możliwa jest także samodzielna rejestracja aplikacji, zgodnie z instrukcją zawartą w tym artykule.

Nowy kreator połączeń

Wyższa wydajność i większa stabilność

Dzięki wdrożeniu najnowszych API (między innymi Microsoft Graph) i bibliotek udało się nam znacząco zwiększyć niezawodność i prędkość działania programu dla połączeń przy użyciu Exchange Web Services (EWS). Oznacza to sprawniejszą komunikację zarówno z Office 365, jak i z lokalnymi serwerami Exchange (przez EWS). Dzięki temu niektóre operacje są wykonywane nawet pięć razy szybciej niż dotychczas. Oprócz tego nasze narzędzia do migracji nie korzystają już z modułu PowerShell, aby nawiązać połączenie z Exchange Online. Z kolei dzięki Microsoft Graph ograniczenia użycia sieci (throttling) podczas komunikacji z Office 365 będą mniej odczuwalne dla użytkownika.

Jak zaktualizować program

Aktualizacja do wersji 3.2.x jest dostępna za darmo dla wszystkich użytkowników posiadających licencję programu. Ponieważ wprowadziliśmy znaczące zmiany w architekturze obu narzędzi do migracji, konieczne jest odinstalowanie starszej wersji programu i zainstalowanie nowej wersji. Zakres wprowadzonych zmian oznacza też, że skonfigurowane połączenia, dotychczasowe zadania migrujące i ich postęp nie zostaną odtworzone w nowej wersji programu. W związku z tym zalecamy dokończenie wszystkich trwających zadań migracji przed zainstalowaniem tej aktualizacji. Warto zwrócić uwagę, że ustawienia starszej wersji programu pozostaną zapisane na dysku twardym, gdyby konieczne było jej ponowne zainstalowanie.

Aby zaktualizować program do najnowszej wersji, należy wykonać następujące czynności:

  1. Odinstaluj bieżącą wersję programu.
  2. Pobierz najnowszą wersję programu:
  3. Uruchom instalator i zainstaluj program.
  4. Jeśli w twoim środowisku jest zainstalowanych więcej instancji programu, należy zaktualizować je wszystkie, na wszystkich maszynach, na których są zainstalowane.

Opis zmian wprowadzonych w tej aktualizacji znajduje się w historii wersji:

Więcej informacji na temat produktów dostępnych jest w instrukcjach użytkownika:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

Administratorem Twoich danych osobowych jest CodeTwo sp. z o.o. sp. k.
Dowiedz się więcej w naszej Polityce Prywatności.