Regulaminy i Prywatność CodeTwo

Polityka Prywatności

Data publikacji: 05.04.2024. Zobacz poprzednie wersje (https://www.codetwo.pl/regulations/privacy#previous-versions)

CodeTwo dba o bezpieczeństwo Twoich danych osobowych i Twoją prywatność. Niniejsza Polityka Prywatności pomoże Ci zrozumieć, jakie dane zbieramy, jak z nich korzystamy i w jaki sposób możesz wykonywać przysługujące Ci prawa.

Podczas przetwarzania Twoich danych osobowych przestrzegamy poniższych zasad:

 • nie zbieramy więcej informacji, niż jest nam potrzebne;
 • nie wykorzystujemy danych do celów innych niż wymienione w niniejszej Polityce Prywatności;
 • nie przechowujemy danych dłużej, niż jest to potrzebne;
 • nie ujawniamy danych osobom trzecim w sytuacjach innych niż wskazane w niniejszej Polityce Prywatności.

Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy usług oferowanych za pośrednictwem stron internetowych CodeTwo i usług powiązanych z Oprogramowaniem CodeTwo. Na stronach internetowych CodeTwo znajdują się odnośniki prowadzące do innych stron internetowych. Po przekierowaniu na takie strony niniejsza Polityka Prywatności nie obowiązuje.

Podsumowanie

Możesz przeglądać strony internetowe CodeTwo bez ujawniania żadnych informacji o sobie z wyjątkiem swojego adresu IP. Zasadniczo strony internetowe CodeTwo i Oprogramowanie w chmurze CodeTwo wykorzystują pliki cookie w celu usprawnienia nawigacji, analizy sposobu korzystania z nich oraz promocji naszego Oprogramowania w Internecie. Domyślnie zapisujemy wyłącznie pliki cookie, które są ściśle niezbędne do prawidłowego działania stron internetowych CodeTwo i Oprogramowania w chmurze CodeTwo na Twoim urządzeniu. Zapisujemy analityczne i marketingowe pliki cookie na Twoim urządzeniu wyłącznie wtedy, gdy wyrazisz na to zgodę. Więcej informacji na temat rodzajów plików cookie, z których korzystamy, znajduje się w naszej Polityce plików cookie (https://www.codetwo.pl/cookie-policy).

Jeśli zdecydujesz się z nami skontaktować, pobrać któryś z naszych poradników, pobrać lub uzyskać dostęp do wersji próbnej naszego Oprogramowania lub zakupić licencję na nasze Oprogramowanie, zostaniesz poproszony/-a o podanie swoich danych osobowych, które – w zależności od sytuacji – mogą obejmować Twoje imię i nazwisko, pełne dane kontaktowe, nazwę i cechy charakterystyczne podmiotu, który reprezentujesz, lub dane do rozliczeń. W zależności od okoliczności udostępnienia nam Twoich danych osobowych, możemy korzystać z tych danych np. w celu realizacji umowy, którą z Tobą zawarliśmy, w celu wypełnienia ustawowych zobowiązań dotyczących retencji danych (np. wynikających z przepisów prawa podatkowego lub przepisów z zakresu rachunkowości), aby móc się z Tobą skontaktować w celu przygotowania dla Ciebie oferty, w celu poinformowania Cię o aktualizacjach i usunięciu błędów w programie, w celu uzyskania Twojej opinii na temat naszego Oprogramowania lub w celu realizacji naszych innych uzasadnionych interesów (np. w celu zapobiegania oszustwom). Więcej informacji na temat tego jak będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w sytuacjach wymienionych powyżej znajduje się w sekcji Jakie informacje zbiera CodeTwo i kiedy?.

Większość oferowanych przez nas rozwiązań wymaga instalacji na lokalnej infrastrukturze informatycznej Twojej organizacji. To oznacza, że w większości przypadków nie mamy dostępu do danych należących do Twojej organizacji, a dane te nie są przechowywane w naszej infrastrukturze. Tylko jeżeli zdecydujesz się na zakup CodeTwo Email Signatures 365 (dawniej CodeTwo Email Signatures for Office 365), niektóre z danych należących do Twojej organizacji będą przetwarzane za pośrednictwem naszej infrastruktury. Możemy również tymczasowo przetwarzać dane należące do Twojej organizacji, jeżeli zdecydujesz się skorzystać z usługi wsparcia technicznego i udostępnisz nam logi programu bądź systemowe. Więcej informacji na temat sposobu przetwarzania danych przez CodeTwo znajduje się w sekcji Jakie informacje zbiera CodeTwo i kiedy? oraz w naszej Umowie Powierzenia Przetwarzania Danych Osobowych.

Masz prawo zażądać dostępu do Twoich danych osobowych, a także prawo do ich sprostowania oraz do ich usunięcia. Masz również prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie Twojej zgody, masz prawo wycofać tę zgodę w dowolnym momencie. Wycofanie Twojej zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, które odbywało się przed jej cofnięciem. Jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się w celu realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów, masz także prawo sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu. Twoje dane osobowe nie będą wykorzystywane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji lub profilowania. Więcej informacji na temat przysługujących Ci praw znajduje się w sekcji Jakie są Twoje prawa?

Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych. Jeżeli chcesz zrealizować przysługujące Ci prawa dot. ochrony danych osobowych lub masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej Polityki Prywatności, możesz skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem tego formularza (https://www.codetwo.pl/form/data-protection/).

Jakie informacje zbiera CodeTwo i kiedy?

Strony internetowe CodeTwo i pliki cookie

Możesz przeglądać strony internetowe CodeTwo bez podawania żadnych informacji o sobie z wyjątkiem adresu IP. Utrwalenie Twojego adresu IP jest koniecznie ze względów technicznych związanych z administrowaniem naszymi serwerami. Twój adres IP zostanie wykorzystany również do zbierania ogólnych, statystycznych informacji o Tobie (np. dotyczących miejsca, z którego łączysz się ze stronami CodeTwo). Nie mamy jednak możliwości zidentyfikowania Cię na podstawie samego adresu IP.

Strony internetowe CodeTwo korzystają z tzw. plików cookie – niewielkich plików z informacjami zapisywanych na Twoim dysku twardym. Na naszych stronach korzystamy z (1) sesyjnych plików cookie, które pozostają na Twoim urządzeniu jedynie do czasu wygaśnięcia sesji lub zamknięcia przeglądarki, oraz (2) stałych plików cookie, które zostają na Twoim urządzeniu tak długo, jak długo mają ustawiony czas istnienia lub do momentu, kiedy je usuniesz. W żadnym przypadku stałe pliki cookie nie są przechowywane dłużej niż przez rok. Więcej informacji na temat rodzajów plików cookie, z których korzystamy, znajduje się w naszej Polityce plików cookie (https://www.codetwo.pl/cookie-policy). Domyślnie zapisujemy wyłącznie pliki cookie, które są ściśle niezbędne do prawidłowego działania stron internetowych CodeTwo i Oprogramowania w chmurze CodeTwo na Twoim urządzeniu. Zapisujemy analityczne i marketingowe pliki cookie na Twoim urządzeniu wyłącznie wtedy, gdy wyrazisz na to zgodę.

Komentowanie na blogach CodeTwo

Jeżeli zdecydujesz się umieścić komentarz na blogu CodeTwo, zostaniesz poproszony/-a o podanie swoich danych osobowych, takich jak imię i nazwisko oraz adres email. Informacje te są nam niezbędne do zapewnienia sprawnego funkcjonowania naszych blogów (np. do blokowania spamu). Przetwarzanie Twoich danych osobowych w tym przypadku odbywa się na podstawie umowy, która zawierana jest między Tobą a nami w momencie, gdy zdecydujesz się skorzystać z naszego bloga. Twoje dane będą przetwarzane tak długo, jak Twój komentarz będzie widoczny na naszym blogu. Nie możesz umieścić komentarza na blogu bez podania informacji wymienionych powyżej.

Kontakt z CodeTwo

Jeżeli zdecydujesz się z nami skontaktować, zostaniesz poproszony/-a o podanie swoich danych osobowych, takich jak imię i nazwisko, nazwa i charakterystyka podmiotu, który reprezentujesz lub Twoje dane kontaktowe. W zależności od rodzaju zapytania wykorzystamy te dane, aby się z Tobą skontaktować, przygotować dla Ciebie wycenę lub udzielić Ci odpowiedzi na każde inne zapytanie. Jeżeli Twoje zapytanie dotyczy oferty CodeTwo i nie zdecydujesz się zostać naszym klientem, usuniemy Twoje dane po tym, jak tylko odpowiemy na Twoje zapytanie, a informacje dotyczące Ciebie nie będą już potrzebne. Jeżeli zaś kontaktujesz się z nami w innej sprawie, w tym w celu zgłaszania nieprawidłowości lub podejrzenia nielegalnych treści, czy w celu realizacji swoich praw, usuniemy Twoje dane po upływie okresu przedawnienia roszczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Przetwarzanie Twoich danych osobowych we wszystkich przypadkach wymienionych powyżej odbywa się w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu, tj. potrzeby udzielenia odpowiedzi na zapytania biznesowe obecnych oraz potencjalnych klientów.

Informacje o dostępności i stanie usług

Jeśli zdecydujesz się otrzymywać informacje o dostępności i stanie naszych usług, zostaniesz poproszony/-a o podanie swoich danych osobowych, takich jak adres email. Jeśli chcesz, możesz nam także udostępnić swój numer telefonu. Informacje te są nam niezbędne do udostępnienia Ci informacji o dostępności i stanie świadczonych przez nas usług lub o ewentualnych trudnościach w dostępie do usługi lub planowanych pracach serwisowych oraz aby umożliwić nam kontakt z Tobą w celu uzyskania Twojej opinii lub zaoferowania Ci naszego Oprogramowania. Przetwarzanie Twoich danych osobowych w tym przypadku odbywa się na podstawie Twojej zgody. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe do chwili wycofania Twojej zgody lub otrzymania Twojej opinii. Masz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Nie jesteś zobowiązany/-a do podania nam żadnej z powyższych informacji, ale bez podawania nam swojego adresu email nie możesz otrzymać od nas informacji o dostępności i stanie naszych usług. Niemniej jednak podawanie numeru telefonu jest opcjonalne – nie musisz tego robić. 

Pobieranie poradników CodeTwo

Jeżeli zdecydujesz się pobrać któryś z naszych poradników, możesz zostać poproszony/-a o podanie swoich danych osobowych, takich jak imię i nazwisko oraz adres email. Informacje te są nam niezbędne do udostępnienia Ci pliku, który chcesz pobrać, oraz aby umożliwić nam kontakt z Tobą po pobraniu naszego przewodnika w celu uzyskania Twojej opinii lub zaoferowania Ci naszego Oprogramowania. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe tylko przez okres niezbędny do wykonania dalszych czynności związanych z pobraniem przez Ciebie naszych poradników lub otrzymaniem Twojej opinii. Przetwarzanie Twoich danych osobowych w tym przypadku odbywa się w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu.

Uzyskiwanie dostępu do lub pobieranie wersji próbnych Oprogramowania CodeTwo

Jeśli zdecydujesz się pobrać lub uzyskać dostęp do wersji próbnej naszego Oprogramowania, zostaniesz poproszony/-a o podanie swoich danych osobowych, takich jak imię i nazwisko oraz adres email. Jeśli chcesz, możesz nam także udostępnić swój numer telefonu. Informacje te są nam niezbędne do:

 • umożliwienia Ci pobrania lub zapewnienia Ci dostępu do wersji próbnej naszego Oprogramowania, udzielenia Ci licencji do wersji próbnej naszego Oprogramowania oraz przesyłania Ci ważnych powiadomień dotyczących Oprogramowania. Przetwarzanie Twoich danych osobowych w tym przypadku konieczne jest do realizacji umowy zawartej między Tobą a nami;
 • zapobiegania nadużyciom ze strony użytkowników, którzy próbują korzystać z wersji próbnej naszego Oprogramowania wbrew warunkom określonym w naszym Regulaminie Sprzedaży i Świadczenia Usług. Przetwarzanie Twoich danych osobowych w tym przypadku odbywa się w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu;
 • uzyskania Twojej opinii na temat naszego Oprogramowania oraz skontaktowania się z Tobą w trakcie lub zaraz po zakończeniu okresu próbnego, aby pomóc Ci jak najlepiej wykorzystać nasze Oprogramowanie w tym czasie. Przetwarzanie Twoich danych osobowych w tym przypadku odbywa się w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu.

Jeśli nie zakupisz licencji na nasze Oprogramowanie, usuniemy Twoje dane osobowe po tym jak wszystkie roszczenia, które możesz zgłosić przeciwko nam w związku z korzystaniem z wersji próbnych naszego Oprogramowania, ulegną przedawnieniu.

Nie jesteś zobowiązany/-a do podania nam żadnej z powyższych informacji, ale bez podawania nam swojego imienia i nazwiska oraz adresu email nie możesz pobrać ani uzyskać dostępu do wersji próbnej naszego Oprogramowania. Niemniej jednak nie musisz podawać swojego numeru telefonu, jeżeli nie chcesz tego robić.

Zakup licencji na Oprogramowanie CodeTwo

W celu dokonania zakupu licencji na nasze Oprogramowanie, oprócz podania swoich danych osobowych oraz danych Twojej organizacji, możesz zostać poproszony o podanie danych karty płatniczej oraz innych danych rozliczeniowych. Te informacje są nam niezbędne, abyśmy mogli sprzedać Ci licencję na nasze Oprogramowanie. Ponadto zarejestrujemy także Twój adres IP w celu umożliwienia działania naszego systemu kontroli licencjonowania. Podane przez Ciebie dane wykorzystamy do zawarcia z Tobą umowy (tj. w celu świadczenia usług i dostawy naszych produktów) oraz w innych zgodnych z prawem celach, takich jak uzyskanie Twojej opinii na temat naszych produktów oraz przekazanie Ci niezbędnych informacji na temat naszych produktów i usług (np. dotyczących aktualizacji, usuniętych błędów itp.) w trakcie trwania umowy licencyjnej. Po upływie czasu na jaki umowa licencyjna została zawarta (jeżeli nie zdecydujesz się jej odnowić), zarchiwizujemy Twoje dane i będziemy je przetwarzać jedynie w celu spełnienia zobowiązań dotyczących retencji danych, nałożonych na nas przez przepisy z zakresu rachunkowości oraz przepisy prawa podatkowego. Twoje dane zostaną usunięte po upływie ustawowego okresu retencji danych.

Podanie jakichkolwiek informacji wymienionych powyżej nie jest obowiązkowe, ale jeżeli ich nam nie podasz lub podasz nieprawdziwe lub błędne informacje, możemy nie mieć możliwości odpowiedzenia na Twoją wiadomość, świadczenia Ci naszych usług lub przetworzenia Twojego zamówienia.

Korzystanie z Oprogramowania CodeTwo

O ile nie zdecydujesz się na zakup CodeTwo Email Signatures 365, nie będziemy przetwarzać jakichkolwiek danych, które Ty lub Twoja organizacja przetwarzają z wykorzystaniem naszego Oprogramowania. W szczególności nie będziemy przetwarzać tych danych w naszej infrastrukturze. To oznacza, że Ty lub Twoja organizacja pozostanie administratorem danych osobowych, a CodeTwo nie będzie podmiotem przetwarzającym. Wynika to z faktu, że większość naszego Oprogramowania nie przetwarza danych w chmurze i wymaga instalacji na lokalnej infrastrukturze informatycznej. Oznacza to również, że obowiązek zapewnienia, że przetwarzanie danych osobowych w naszym Oprogramowaniu odbywa się zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony prywatności, takimi jak RODO, spoczywa wyłącznie na Tobie i Twojej organizacji.

Oprogramowanie CodeTwo w żadnym przypadku nie umożliwia nam uzyskania dostępu do infrastruktury informatycznej należącej do Ciebie lub Twojej organizacji. Na Twoją prośbę możemy uzgodnić przeprowadzenie sesji zdalnej np. za pomocą oprogramowania TeamViewer, Teams lub innych narzędzi tego typu. Twoim obowiązkiem jest jednak upewnić się, że w trakcie sesji zdalnej żadne dane osobowe lub poufne nie zostaną nam ujawnione.

Czasami, jeżeli zgłosisz nam potrzebę uzyskania wsparcia technicznego, możemy poprosić Cię o udostepnienie plików dziennika (logów) naszego Oprogramowania lub plików dziennika systemowego. Twoim obowiązkiem jest dołożyć starań, aby w takim przypadku nie ujawnić nam żadnych danych osobowych ani wrażliwych. Jeżeli nie ma możliwości usunięcia danych osobowych z plików dziennika, możemy uzyskać dostęp do niewielkiej części danych osobowych, których administratorem jesteś Ty lub Twoja organizacja, a które znajdują się w plikach dziennika (np. adresy email należące do członków Twojej organizacji). Będziemy używać plików dziennika do świadczenia usług wsparcia technicznego oraz do analizy działania naszych produktów i ich ulepszania. Usuniemy pliki dziennika, jak tylko przestaną być one potrzebne, niezwłocznie po rozwiązaniu udokumentowanych w nich problemów.

Czasami, w celu prawidłowego wykonywania zawartej przez nas umowy, na Twój adres email lub numer telefonu, który podałeś/-aś nam w trakcie zakupu licencji na Oprogramowanie lub zdefiniowałeś/-aś w naszym Oprogramowaniu, możemy wysłać informacje techniczne np. dotyczące konieczności wykonania aktualizacji Oprogramowania, trudności w dostępie do usługi lub planowanych prac serwisowych. Wysyłamy Ci takie informacje, abyś mógł/mogła bez zakłóceń korzystać z zakupionej licencji na Oprogramowanie.

Jeżeli zdecydujesz się korzystać z CodeTwo Email Signatures 365, będziemy przetwarzać dane osobowe, których administratorem jesteś Ty lub Twoja organizacji, w wybranej przez Ciebie geolokalizacji. Zgodnie z RODO i innymi obowiązującymi przepisami o ochronie danych, w takim przypadku my będziemy podmiotem przetwarzającym, a Ty pozostaniesz administratorem danych. Zasadniczo zakres danych osobowych powierzonych nam do przetwarzania obejmuje niektóre z danych Azure AD oraz adresy email użytkowników należących do Twojej organizacji. W odniesieniu do niektórych z dodatkowych funkcjonalności CodeTwo Email Signatures 365, możemy poprosić Cię o przyznanie naszej aplikacji dodatkowych praw dostępu oraz przetwarzać inny zakres danych niż ten, o którym mowa powyżej. Patrz Załącznik 1 do naszej Umowy Powierzenia Przetwarzania Danych Osobowych.

Będziemy przetwarzać wszystkie powierzone przez Ciebie dane do przetwarzania zgodnie z zapisami dotyczącymi Przetwarzania danych osobowych zawartymi w naszym Regulaminie Sprzedaży i Świadczenia Usług (https://www.codetwo.pl/regulations/sales-and-services) i naszej Umowie Powierzenia Przetwarzania Danych Osobowych (https://www.codetwo.pl/regulations/dpa). Wspomniane dokumenty zawierają wszystkie nasze oświadczenia i zobowiązania jako podmiotu przetwarzającego i – po ich zaakceptowaniu przez Ciebie – stanowią umowę powierzenia przetwarzania danych zgodnie z art. 28 RODO i innymi obowiązującymi przepisami o ochronie danych. Jednak nawet w takim przypadku obowiązujące u nas zasady dostępu do danych uniemożliwiają nam uzyskanie fizycznego dostępu do danych.

Prawa użytkownika

Ogólne

W celu realizacji żądań wynikających z przysługujących Ci praw, możemy czasami poprosić Cię o przekazanie dodatkowych informacji, które pozwolą nam potwierdzić Twoją tożsamość. Jeśli nie podasz nam tych informacji lub jeżeli informacje, które posiadamy na Twój temat, nie wystarczą do potwierdzenia Twojej tożsamości, mamy prawo odmówić spełnienia Twojego żądania.

Jeżeli chcesz skorzystać z któregokolwiek z opisanych poniżej praw, możesz to zrobić, kontaktując się z naszym Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem tego formularza (https://www.codetwo.pl/form/data-protection/).

Dostęp do danych

Masz prawo dostępu do swoich danych osobowych, które zebraliśmy. Jeżeli skorzystasz z tego prawa, przekażemy Ci także kopię Twoich danych osobowych, które przetwarzamy.

Zrealizujemy Twoje żądanie, przesyłając kopię Twoich danych drogą elektroniczną, chyba że w żądaniu wyraźnie określisz inną metodę realizacji tego prawa. Za każde kolejne zgłoszone żądanie mamy prawo naliczyć opłatę administracyjną.

Usuwanie, sprostowanie i ograniczanie przetwarzania danych

Jeżeli uważasz, że informacje na Twój temat, które posiadamy, są niepoprawne, możesz skontaktować się z nami, tak abyśmy mogli zaktualizować dane oraz zapewnić ich poprawność.

Automatycznie usuniemy dane zgromadzone na Twój temat po zrealizowaniu celu, w jakim dane zostały zebrane. Niemniej jednak masz również prawo w dowolnym momencie zażądać od nas usunięcia danych na Twój temat.

Masz również prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych.

Przenoszalność danych

W przypadku, gdy przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie umowy, masz prawo do otrzymania danych osobowych, które nam przekazałeś, w ustrukturyzowanym i powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego. Masz również prawo zażądać od nas przekazania tych danych innemu administratorowi, jeśli jest to technicznie wykonalne.

Wycofanie zgody i prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania

Jeżeli przetwarzanie danych wymaga uzyskania Twojej zgody, możesz wycofać taką zgodę w każdej chwili. Pamiętaj, że wycofanie zgody nie spowoduje, że przetwarzanie danych, które miało miejsce przed wycofaniem zgody, stanie się bezprawne.

Jeżeli przetwarzanie Twoich danych odbywa się w związku z realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu, masz prawo wnieść sprzeciw wobec takiego przetwarzania.

Profilowanie

Nie wykorzystujemy żadnych informacji przekazanych przez Ciebie do celów zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Ujawnianie danych

Zapewniamy ochronę wszystkich danych osobowych, które dotyczą Twojej osoby, oraz nie udostępniamy tych informacji osobom trzecim w przypadkach innych niż wymienione poniżej, chyba że uzyskamy na to Twoją zgodę lub ujawnienie danych będzie konieczne ze względu na nałożony na nas obowiązek prawny.

Możemy udostępnić dane osobowe, przekazane nam w trakcie zakupu licencji na Oprogramowanie lub zdefiniowane w naszym Oprogramowaniu, następującym kategoriom podmiotów:

 • podmiotom obsługującym płatności, tj. PayPal (Braintree), w celu obsługi i realizacji płatności za zamówienie;
 • podmiotom świadczącym usługi niezbędne do zautomatyzowania i uproszczenia procesu zawierana umów w formie elektronicznej z naszymi klientami (np. usługi typu DocuSign);
 • podmiotom świadczącym usługi niezbędne do przesłania informacji transakcyjnych i produktowych za pośrednictwem poczty elektronicznej lub wiadomości SMS w stopniu, w jakim ujawnienie jest niezbędne do zautomatyzowania, uproszczenia i przeanalizowania tych procesów, w celu prawidłowego wykonywania zawartej przez nas umowy;
 • zewnętrznym podmiotom świadczącym usługi księgowe i rachunkowe w stopniu w jakim ujawnienie danych jest niezbędne do świadczenia tych usług na naszą rzecz;
 • doradcom prawnym obsługującym CodeTwo w stopniu, w jakim ujawnienie danych jest niezbędne do uzyskania porady prawnej lub ochrony naszych praw w postępowaniu sądowym;
 • organom administracji rządowej oraz wymiaru sprawiedliwości i ścigania, jeżeli będzie to wymagane prawem. Każdorazowo dołożymy starań, by przedstawiciele wymienionych organów zwrócili się żądaniem ujawnienia danych bezpośrednio do Ciebie. Jeżeli będziemy zobowiązani do ujawnienia danych, to bezzwłocznie poinformujemy Cię o tym fakcie i przekażemy Ci kopię żądania, o ile będzie to prawnie dopuszczalne.

Mamy prawo udostępnić informacje uzyskane w związku z korzystaniem przez Ciebie z CodeTwo Email Signatures 365, tylko jeżeli wymaga tego prawo lub jest to konieczne w związku z ochroną naszych praw w postępowaniu sądowym.

Międzynarodowe transfery danych

O ile to możliwe, będziemy korzystać z usług podmiotów przetwarzających dane osobowe na obszarze Europejskiego Obszaru Gospodarczego ("EOG"). W przypadku konieczności skorzystania z usług podmiotów spoza EOG, dane osobowe zostaną im przekazane pod warunkiem, że zastosowane zostaną odpowiednie zabezpieczenia dotyczące międzynarodowych transferów danych, opisane w RODO.

Z chwilą wejścia w życie niniejszej Polityki Prywatności informacje przekazane nam możemy transferować do Stanów Zjednoczonych. Tego typu transfer będzie się opierać na podstawie mechanizmów opisanych w RODO, zezwalających na przekazywanie danych osobowych poza EOG, w tym zwłaszcza na podstawie standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską.

W razie dodatkowych pytań dotyczących wykonywanych przez nas międzynarodowych transferów danych lub jeśli chcesz uzyskać kopię przyjętych zabezpieczeń, mających na celu zagwarantowanie legalności wykonywania tego typu transferów, możesz skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem tego formularza (https://www.codetwo.pl/form/data-protection/).

Zmiany w Polityce Prywatności

Regularnie aktualizujemy niniejszą Politykę Prywatności i dążymy do jej udoskonalenia. W związku z tym zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania w niej okresowych poprawek. Nie ograniczymy jednak Twoich praw wymienionych w niniejszej Polityce Prywatności bez Twojej wyraźnej zgody. Każda zmiana Polityki Prywatności zostanie opatrzona datą publikacji i będzie obowiązywać od tej daty. Dostęp do wcześniejszych wersji Polityki Prywatności można uzyskać tutaj (https://www.codetwo.pl/regulations/privacy#previous-versions).

Jak skontaktować się z CodeTwo i uzyskać dodatkową pomoc?

W razie pytań lub wątpliwości dotyczących niniejszej Polityki Prywatności lub aby uzyskać więcej informacji na temat tego, jak chronimy Twoje dane osobowe lub jakie prawa Ci przysługują, skontaktuj się z naszym Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem tego formularza (https://www.codetwo.pl/form/data-protection/).

Mamy nadzieję, że będziemy w stanie odpowiedzieć na wszelkie pytania i rozstrzygnąć wszelkie spory w polubowny sposób. Niemniej jednak jeżeli uznasz, że Twoje prawa nie były przestrzegane lub doszło do naruszenia Twojej prywatności, możesz wnieść skargę do polskiego organu ds. ochrony danych osobowych, który bezpośrednio nadzoruje naszą działalność, lub do organu ds. ochrony danych osobowych w kraju, w którym się znajdujesz.

CodeTwo jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością spółką komandytową (CodeTwo sp. z o.o. sp. k.) zawiązaną na mocy prawa obowiązującego w Rzeczpospolitej Polskiej. Pełne dane kontaktowe CodeTwo znajdują się tutaj (https://www.codetwo.pl/company/contact).

Poprzednie wersje