Aktualizacja narzędzi CodeTwo do migracji – obsługa hostowanych serwerów Exchange, automatyczne migracje delta i nie tylko

Dostępne są najnowsze wersje programów CodeTwo Office 365 Migration i CodeTwo Exchange Migration, w których wprowadziliśmy nowe, istotne funkcje, takie jak:

  • obsługa migracji z hostowanego serwera Exchange do Microsoft 365 i Office 365 albo na lokalny serwer Exchange z użyciem Exchange Web Services (EWS),
  • uruchamianie automatycznych migracji typu delta zgodnie z harmonogramem

i inne udoskonalenia. Dodatkowo aktualizacja obejmuje szereg poprawek polepszających doświadczenie użytkownika i ogólne działanie naszego oprogramowania do migracji.

Aktualizacja narzędzi CodeTwo do migracji – obsługa hostowanych serwerów Exchange

Migracja skrzynek z hostowanego serwera Exchange do Office 365 albo na lokalny serwer Exchange

Od teraz każdy użytkownik może skonfigurować połączenie EWS do źródłowego serwera Exchange, nawet jeśli nie ma możliwości instalacji oprogramowania CodeTwo do migracji w domenie tego serwera. Można dzięki temu przykładowo przeprowadzić migrację skrzynek pocztowych z serwera Exchange hostowanego przez zewnętrznego dostawcę (np. GoDaddy czy Rackspace) do chmury Microsoft 365 (Exchange Online) albo lokalnego środowiska Exchange. Jedyne wymagania, jakie należy spełnić to:

  • konto administratora z przypisaną rolą ApplicationImpersonation dla wszystkich migrowanych skrzynek – za pomocą tego konta program łączy się ze źródłowym serwerem Exchange,
  • plik CSV zawierający listę dopasowanych skrzynek źródłowych i docelowych – musi zawierać co najmniej adresy i identyfikatory (GUID) skrzynek źródłowych i docelowych.

W przypadku konfigurowania zadania migracji użytkownik musi wskazać, gdzie jest zainstalowane oprogramowanie CodeTwo (dla nowego scenariusza dostępna jest to opcja The program is installed outside the source Exchange server domain, jak pokazano na poniższej ilustracji). Migracja zostanie przeprowadzona na podstawie zaimportowanego pliku CSV.

Migracja z hosted Exchange

Aby uzyskać więcej informacji na temat konfiguracji naszego oprogramowania i środowiska użytkownika, zapoznaj się z instrukcją obsługi:

Uruchamianie automatycznych migracji delta zgodnie z harmonogramem

Dzięki zintegrowanej funkcji harmonogramu można precyzyjnie zdefiniować ramy czasowe (godziny, dni i tygodnie), w których program uruchamia zadanie migracji, a tym samym zautomatyzować cały proces.

Wraz z nową aktualizacją program otrzymał nową opcję Run scheduled delta migrations. Po jej włączeniu funkcja harmonogramu może automatycznie uruchamiać migracje delta (znane pod nazwą Rescan z poprzednich wersji programów), zamiast jednorazowego uruchamiania pełnej migracji. Działa to w następujący sposób: zadanie migracji jest uruchamiane tylko w określonych ramach czasowych. Przy każdym jego uruchomieniu program skanuje serwer źródłowy w poszukiwaniu nowych elementów i migruje je. Elementy już zmigrowane są pomijane przy kolejnych uruchomieniach procesu migracji.

Automatyczna migracja delta

Zapoznaj się z instrukcją obsługi, aby uzyskać więcej informacji na następujące tematy:

Pozostałe zmiany i poprawki

W nowej wersji programów do migracji wprowadziliśmy kilka usprawnień i poprawek wydajności. Pełna lista zmian jest dostępna po kliknięciu wybranego linku poniżej:

Jak zaktualizować

Aktualizacja jest darmowa dla tych klientów, którzy aktualnie posiadają licencję na używanie produktu. W celu dokonania aktualizacji, wykonaj następujące kroki:

  1. Zamknij panel administracyjny posiadanego programu CodeTwo do migracji danych.
  2. Pobierz nową wersję programu:
  3. Uruchom pobrany plik instalatora i zainstaluj program w miejsce jego starej wersji.
  4. Jeżeli w swoim środowisku IT używasz programu na kilku komputerach, zaktualizuj go na każdym z nich.

Po zakończeniu procesu aktualizacji program zostanie uruchomiony automatycznie. Wszystkie ustawienia zostaną zachowane, podobnie jak zadania migracji – konieczne będzie tylko ich ponowne uruchomienie (nie dotyczy to zadań uruchamianych z użyciem funkcji harmonogramu).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

Administratorem Twoich danych osobowych jest CodeTwo sp. z o.o. sp. k.
Dowiedz się więcej w naszej Polityce Prywatności.