CodeTwo Backup for Exchange


Data publikacji: 16.09.2019
Ostatnia wersja: 2.2.1.3
Rozmiar: 31.8 MB


Wspierane platformy

Windows Server 2019 / 2016(1) / 2012 R2 / 2012 / 2008 R2 / 2008
Small Business Server 2011
Windows 10(2) / 8.1 / 8 / 7

Exchange Server 2019 / 2016 / 2013 / 2010 SP1
Small Business Server 2011
SharePoint Server 2016 / 2013

Wsparcie wyłącznie dla wersji 64-bitowych

(1) Jeżeli po zakończeniu instalacji nie możesz znaleźć programu, zastosuj się do tego artykułu KB.
(2) W przypadku gdy program nie działa po aktualizacji Windows 7 lub 8.1 do Windows 10, zainstaluj go ponownie na nowym systemie.Version history

Wersja2.2.1.3
Data16.09.2019
Nowość:Wprowadzono nowy model licencjonowania (per user) - jeden użytkownik wymaga jednej licencji programu, niezależnie czy kopie zapasowe będą tworzone dla danych znajdujących się w skrzynce pocztowej,  czy w innych zasobach, do których dany użytkownik ma dostęp. Zasoby współdzielone, takie jak foldery publiczne czy dane znajdujące się na serwerze SharePoint, wymagają przypisania licencji do wszystkich użytkowników, którzy mają do danego zasobu dostęp i mogą modyfikować jego zawartość.
Nowość:Program umożliwia teraz tworzenie kopii zapasowych i przywracanie danych skrzynek pocztowych grup Office 365.
Poprawka:Optymalizacja zużycia pamięci RAM.
Wersja2.1.1.14
Data09.07.2019
Nowość:Program umożliwia teraz archiwizację danych SharePoint oraz OneDrive for Business.
Nowość:Funkcja przechowywania danych może być teraz zastosowana dla danych SharePoint oraz OneDrive for Business.
Nowość:Możliwość ustawienia częstotliwości z jaką program usuwa starsze kopie zapasowe ze względu na zastosowaną politykę przechowywania danych.
Nowość:Program umożliwia teraz tworzenie kopii zapasowych i przywracanie danych OneNote przechowywanych w Office 365.
Poprawka:Poprawiono obsługę bibliotek SharePoint posiadających ponad 5000 folderów.
Poprawka:W określonych przypadkach skrzynki pocztowe były nieprawidłowo archiwizowane do plików PST.
Poprawka:Brak określonej wartości enum w bibliotece klienckiej instalowanej wraz z programem uniemożliwiał utworzenie kopii zapasowej niektórych witryn SharePoint.
Poprawka:Usunięto drobne błędy w programie.
Wersja2.0.1.20
Data08.11.2018
Poprawka:Pliki wideo w bibliotece Asset Library platformy SharePoint nie były poprawnie odzyskiwane. 
Poprawka:Odpowiedzi na Tablicy dyskusyjnej w SharePoint nie były odzyskiwane.
Poprawka:Poprawiono drobne błędy w interfejsie programu.
Poprawka:Brakowało niektórych ustawień retencji po aktualizacji programu do wersji 2.x.
Wersja2.0.0.125
Data25.10.2018
Nowość:Program umożliwia teraz tworzenie kopii zapasowych i przywracanie danych SharePoint i OneDrive for Business.
Nowość:Wprowadzono nowy model licencjonowania. Możliwa jest teraz aktywacja programu na wielu komputerach z wykorzystaniem tego samego klucza licencyjnego.
Nowość:Wsparcie dla Office 365 Germany dla danych Exchange.
Poprawka:Listowanie folderów publicznych zostało zoptymalizowane.
Poprawka:Poprawiono drobne błędy związane z obsługą danych Exchange.
Wersja1.6.5.2
Data11.10.2018
Nowość:Wsparcie dla protokołu Transport Layer Security 1.2 (TLS 1.2).
Wersja1.6.4.9
Data01.02.2018
Poprawka:Czasami po restarcie maszyny CodeTwo Backup Service nie startował automatycznie.
Wersja1.6.3.161
Data29.01.2018
Nowość:Proces tworzenia i przywracania kopii zapasowej przebiega teraz znacznie szybciej i stabilniej.
Nowość:Wsparcie dla mechanizmu multi-factor authentication.
Nowość:Program jest teraz w stanie automatycznie naprawić lokalnie zapisaną kopie zapasową, która uległa uszkodzeniu np. w skutek nagłego przerwania zasilania.
Poprawka:Program nie obsługiwał optymalnie pliku przechowującego informację dot. Bad news, co skutkowało spowolnieniem działania programu.
Poprawka:Synchronizacja mocno rozbudowanego drzewa katalogów mogła zajmować dużo czasu.
Wersja1.6.2.17
Data12.10.2017
Nowość:Przyśpieszenie procesu tworzenia kopii zapasowej.
Poprawka:Zoptymalizowane przeglądanie danych utworzonej kopii zapasowej.
Wersja1.6.0.399
Data01.12.2016
Nowość:Możliwość ponownego użycia licencji przypisanej do nieużywanej skrzynki pocztowej. 
Nowość:Wsparcie dla folderów publicznych.
Poprawka:Eksportowanie niektórych elementów do pliku PST było niemożliwe.
Poprawka:Ulepszenie interfejsu w kroku Time Filter.
Wersja1.5.0.337
Data07.06.2016
Poprawka:Program nie wyświetlał ostrzeżenia w sytuacji, gdy połączenie z serwerem Exchange zostało przerwane.
Poprawka:Zmiany w parametrach filtru daty w zadaniach kopii zapasowych nie były zastosowane dla obecnie wybranych użytkowników.
Poprawka:Program nie mógł być aktywowany na systemach starszych niż Windows Server 2008 R2.
Poprawka:Ręczne stworzenie folderu w lokalizacji przechowywania kopii zapasowych powodowało, że zadania przypisane do danej lokalizacji przestawały działać.
Poprawka:Istniała możliwość stworzenia lokalizacji zagnieżdżonej w innej lokalizacji.
Poprawka:Nie było możliwości przywrócenia kopii zapasowych skrzynek z długimi nazwami katalogów, lub folderów głęboko zagnieżdżonych w skrzynkach.
Poprawka:Skrzynki usunięte z serwera Exchange są teraz automatycznie wykluczane z istniejących zadań.
Poprawka:Zdarzało się, że opcja "wybierz wszystkie elementy" nie działała w widoku kopii zapasowych.
Poprawka:Skrzynki źródłowe są teraz identyfikowane przez ich GUID, zamiast adres SMTP. Umożliwia to zmianę adresu SMTP danej skrzynki bez utraty licencji do niej przypisanej.
Poprawka:Zdarzało się, że zadania nie mogły uzyskać dostępu do ustawień programu, co zatrzymywało proces tworzenia kopii zapasowych.
Poprawka:Używanie symboli "/" i "\" nie było możliwe przy konfiguracji ścieżki w kreatorze ustawień miejsca zapisu.
Nowość:Ulepszenie interfejsu na zakładce zadań.
Wersja1.4.1.6
Data17.12.2015
Poprawka:Zadania utworzone w poprzedniej wersji nie działały po aktualizacji.
Wersja1.4.0.343
Data10.12.2015
Nowość:Program zapisuje ułożenie okien w momencie jego zamknięcia.
Nowość:Możliwość sortowanie danych w kolumnach.
Nowość:Dodana nowa ikona informująca o tym, że zadanie zostanie włączone zgodnie z planem.
Nowość:Dodana możliwość edycji właściwości zadań bez potrzeby ich zatrzymywania.
Poprawka:W niektórych środowiskach, program nie uruchamiał się, wyświetlając błąd "Assembly Microsoft.VC90.CRT".
Poprawka:Okno stanu tworzenia kopii zapasowej wyświetlało wykluczone skrzynki zamiast tylko tych, dla których tworzone były kopie zapasowe.
Poprawka:Ulepszony mechanizm ręcznego zatrzymywania i uruchamiania zaplanowanych zadań.
Poprawka:Dobre wieści nie generowały się dla powtarzalnych zadań, gdy były one uruchamiane ręcznie.
Poprawka:Program nie radził sobie dobrze w sytuacjach, gdy zabrakło miejsca na dysku.
Poprawka:Poprawa drobnych błędów.
Wersja1.3.0.444
Data22.10.2015
Nowość:Program jest teraz w pełni kompatybilny z Exchange 2016 i Windows 10.
Nowość:Nowe funkcje w zakładce Dashboard: Dobre wieści (powiadomienia) oraz Złe wieści (alerty).
Nowość:Możliwość modyfikacji powiadomień emailowych o Dobrych wieściach.
Nowość:Filtr czasu opiera się teraz na dacie rozpoczęcia/zakończenia zamiast na dacie modyfikacji dla zadań powtarzanych cyklicznie.
Nowość:Odblokowanie Retencji automatycznie uruchamia kreator zadania archiwizacji aby zapobiec przypadkowemu usunięciu danych.
Nowość:Zakładka kopii zapasowych ma teraz okno wyszukiwania, pozwalające na filtrowanie listy skrzynek.
Nowość:Zadania mogą teraz odzyskiwać *istniejące* wersje, zamiast najnowszych (które mogły być elementami usuniętymi).
Nowość:Szczegółowe dane o licencjonowaniu są teraz dostępne w zakładce Licencjonowanie Pomocy programu.
Poprawka:W ekranie błędu synchronizacji nie wyświetlała się nazwa skrzynki.
Poprawka:Emaile załączone do innych emaili nie mogły być ani otwarte ani zapisane w oknie podglądu i niemożliwy był ich import do pliku PST.
Poprawka:Nie było możliwości ustawienia wysyłania powiadomień mailowych rzadziej niż raz na 100 minut.
Poprawka:Wyświetlanie komunikatu o braku wsparcia dla instalacji programu na systemach 32bitowych.
Poprawka:Optymizacja mechanizmów tworzenia kopii zapasowych, odzyskiwania danych i polityk retencyjnych.
Poprawka:Poprawa drobnych błędów.
Wersja1.2.0
Data5.08.2015
Nowość:Funkcja archiwizacji kopii zapasowych. Jest możliwa archiwizacja danych z wybranych lokalizacji np. do pamięci przenośnej, czy dysków sieciowych.
Nowość:Polityki retencyjne dla przychowywanych kopii zapasowych.
Nowość:Funkcja archiwizacji do formatu PST. Kopie zapasowe mogą być teraz archiwizowane do plików PST.
Nowość:Powiadomienia e-mailowe.
Nowość:Dynamiczne listy skrzynek w zadaniach. Program obsługuje teraz dynamiczne dodawanie i usuwanie skrzynek z zadań w zależności od dostępności tych skrzynek na serwerze Exchange.
Poprawka:Poprawa drobnych błędów.
Wersja1.1.0
Data7.04.2015
Nowość:Została wprowadzona funkcja zabezpieczenia kopii zapasowych hasłem. W przypadku włączenia tej funkcji, użytkownicy muszą wpisać hasło aby wyświetlać lub odzyskiwać dane z wybranych lokalizacji.
Nowość:Teraz użytkownicy którzy próbują skorzystać z połączeń serwerowych utworzonych przez innych użytkowników muszą wprowadzić dla tych połączeń hasła. Hasła są wymagane przy próbie wyboru danego połączenia w nowym zadaniu tworzenia kopii zapasowej oraz przy edycji zadań już istniejących.
Poprawka:Poprawa drobnych błędów.
Wersja1.0.7
Data2.03.2015
Nowość:Pierwsza wersja programu.