CodeTwo Backup for Exchange


Data publikacji: 09.07.2019
Ostatnia wersja: 2.1.1.14
Rozmiar: 31.6 MB


Wspierane platformy

Windows Server 2019 / 2016(1) / 2012 R2 / 2012 / 2008 R2 / 2008
Small Business Server 2011
Windows 10(2) / 8.1 / 8 / 7

Exchange Server 2019 / 2016 / 2013 / 2010 SP1
Small Business Server 2011
SharePoint Server 2016 / 2013

Wsparcie wyłącznie dla wersji 64-bitowych

(1) Jeżeli po zakończeniu instalacji nie możesz znaleźć programu, zastosuj się do tego artykułu KB.
(2) W przypadku gdy program nie działa po aktualizacji Windows 7 lub 8.1 do Windows 10, zainstaluj go ponownie na nowym systemie.Version history

Wersja2.1.1.14
Data09.07.2019
Nowość:Program umożliwia teraz archiwizację danych SharePoint oraz OneDrive for Business.
Nowość:Funkcja przechowywania danych może być teraz zastosowana dla danych SharePoint oraz OneDrive for Business.
Nowość:Możliwość ustawienia częstotliwości z jaką program usuwa starsze kopie zapasowe ze względu na zastosowaną politykę przechowywania danych.
Nowość:Program umożliwia teraz tworzenie kopii zapasowych i przywracanie danych OneNote przechowywanych w Office 365.
Poprawka:Poprawiono obsługę bibliotek SharePoint posiadających ponad 5000 folderów.
Poprawka:W określonych przypadkach skrzynki pocztowe były nieprawidłowo archiwizowane do plików PST.
Poprawka:Brak określonej wartości enum w bibliotece klienckiej instalowanej wraz z programem uniemożliwiał utworzenie kopii zapasowej niektórych witryn SharePoint.
Poprawka:Usunięto drobne błędy w programie.
Wersja2.0.1.20
Data08.11.2018
Poprawka:Pliki wideo w bibliotece Asset Library platformy SharePoint nie były poprawnie odzyskiwane. 
Poprawka:Odpowiedzi na Tablicy dyskusyjnej w SharePoint nie były odzyskiwane.
Poprawka:Poprawiono drobne błędy w interfejsie programu.
Poprawka:Brakowało niektórych ustawień retencji po aktualizacji programu do wersji 2.x.
Wersja2.0.0.125
Data25.10.2018
Nowość:Program umożliwia teraz tworzenie kopii zapasowych i przywracanie danych SharePoint i OneDrive for Business.
Nowość:Wprowadzono nowy model licencjonowania. Możliwa jest teraz aktywacja programu na wielu komputerach z wykorzystaniem tego samego klucza licencyjnego.
Nowość:Wsparcie dla Office 365 Germany dla danych Exchange.
Poprawka:Listowanie folderów publicznych zostało zoptymalizowane.
Poprawka:Poprawiono drobne błędy związane z obsługą danych Exchange.
Wersja1.6.5.2
Data11.10.2018
Nowość:Wsparcie dla protokołu Transport Layer Security 1.2 (TLS 1.2).
Wersja1.6.4.9
Data01.02.2018
Poprawka:Czasami po restarcie maszyny CodeTwo Backup Service nie startował automatycznie.
Wersja1.6.3.161
Data29.01.2018
Nowość:Proces tworzenia i przywracania kopii zapasowej przebiega teraz znacznie szybciej i stabilniej.
Nowość:Wsparcie dla mechanizmu multi-factor authentication.
Nowość:Program jest teraz w stanie automatycznie naprawić lokalnie zapisaną kopie zapasową, która uległa uszkodzeniu np. w skutek nagłego przerwania zasilania.
Poprawka:Program nie obsługiwał optymalnie pliku przechowującego informację dot. Bad news, co skutkowało spowolnieniem działania programu.
Poprawka:Synchronizacja mocno rozbudowanego drzewa katalogów mogła zajmować dużo czasu.
Wersja1.6.2.17
Data12.10.2017
Nowość:Przyśpieszenie procesu tworzenia kopii zapasowej.
Poprawka:Zoptymalizowane przeglądanie danych utworzonej kopii zapasowej.
Wersja1.6.0.399
Data01.12.2016
Nowość:Możliwość ponownego użycia licencji przypisanej do nieużywanej skrzynki pocztowej. 
Nowość:Wsparcie dla folderów publicznych.
Poprawka:Eksportowanie niektórych elementów do pliku PST było niemożliwe.
Poprawka:Ulepszenie interfejsu w kroku Time Filter.
Wersja1.5.0.337
Data07.06.2016
Poprawka:Program nie wyświetlał ostrzeżenia w sytuacji, gdy połączenie z serwerem Exchange zostało przerwane.
Poprawka:Zmiany w parametrach filtru daty w zadaniach kopii zapasowych nie były zastosowane dla obecnie wybranych użytkowników.
Poprawka:Program nie mógł być aktywowany na systemach starszych niż Windows Server 2008 R2.
Poprawka:Ręczne stworzenie folderu w lokalizacji przechowywania kopii zapasowych powodowało, że zadania przypisane do danej lokalizacji przestawały działać.
Poprawka:Istniała możliwość stworzenia lokalizacji zagnieżdżonej w innej lokalizacji.
Poprawka:Nie było możliwości przywrócenia kopii zapasowych skrzynek z długimi nazwami katalogów, lub folderów głęboko zagnieżdżonych w skrzynkach.
Poprawka:Skrzynki usunięte z serwera Exchange są teraz automatycznie wykluczane z istniejących zadań.
Poprawka:Zdarzało się, że opcja "wybierz wszystkie elementy" nie działała w widoku kopii zapasowych.
Poprawka:Skrzynki źródłowe są teraz identyfikowane przez ich GUID, zamiast adres SMTP. Umożliwia to zmianę adresu SMTP danej skrzynki bez utraty licencji do niej przypisanej.
Poprawka:Zdarzało się, że zadania nie mogły uzyskać dostępu do ustawień programu, co zatrzymywało proces tworzenia kopii zapasowych.
Poprawka:Używanie symboli "/" i "\" nie było możliwe przy konfiguracji ścieżki w kreatorze ustawień miejsca zapisu.
Nowość:Ulepszenie interfejsu na zakładce zadań.
Wersja1.4.1.6
Data17.12.2015
Poprawka:Zadania utworzone w poprzedniej wersji nie działały po aktualizacji.
Wersja1.4.0.343
Data10.12.2015
Nowość:Program zapisuje ułożenie okien w momencie jego zamknięcia.
Nowość:Możliwość sortowanie danych w kolumnach.
Nowość:Dodana nowa ikona informująca o tym, że zadanie zostanie włączone zgodnie z planem.
Nowość:Dodana możliwość edycji właściwości zadań bez potrzeby ich zatrzymywania.
Poprawka:W niektórych środowiskach, program nie uruchamiał się, wyświetlając błąd "Assembly Microsoft.VC90.CRT".
Poprawka:Okno stanu tworzenia kopii zapasowej wyświetlało wykluczone skrzynki zamiast tylko tych, dla których tworzone były kopie zapasowe.
Poprawka:Ulepszony mechanizm ręcznego zatrzymywania i uruchamiania zaplanowanych zadań.
Poprawka:Dobre wieści nie generowały się dla powtarzalnych zadań, gdy były one uruchamiane ręcznie.
Poprawka:Program nie radził sobie dobrze w sytuacjach, gdy zabrakło miejsca na dysku.
Poprawka:Poprawa drobnych błędów.
Wersja1.3.0.444
Data22.10.2015
Nowość:Program jest teraz w pełni kompatybilny z Exchange 2016 i Windows 10.
Nowość:Nowe funkcje w zakładce Dashboard: Dobre wieści (powiadomienia) oraz Złe wieści (alerty).
Nowość:Możliwość modyfikacji powiadomień emailowych o Dobrych wieściach.
Nowość:Filtr czasu opiera się teraz na dacie rozpoczęcia/zakończenia zamiast na dacie modyfikacji dla zadań powtarzanych cyklicznie.
Nowość:Odblokowanie Retencji automatycznie uruchamia kreator zadania archiwizacji aby zapobiec przypadkowemu usunięciu danych.
Nowość:Zakładka kopii zapasowych ma teraz okno wyszukiwania, pozwalające na filtrowanie listy skrzynek.
Nowość:Zadania mogą teraz odzyskiwać *istniejące* wersje, zamiast najnowszych (które mogły być elementami usuniętymi).
Nowość:Szczegółowe dane o licencjonowaniu są teraz dostępne w zakładce Licencjonowanie Pomocy programu.
Poprawka:W ekranie błędu synchronizacji nie wyświetlała się nazwa skrzynki.
Poprawka:Emaile załączone do innych emaili nie mogły być ani otwarte ani zapisane w oknie podglądu i niemożliwy był ich import do pliku PST.
Poprawka:Nie było możliwości ustawienia wysyłania powiadomień mailowych rzadziej niż raz na 100 minut.
Poprawka:Wyświetlanie komunikatu o braku wsparcia dla instalacji programu na systemach 32bitowych.
Poprawka:Optymizacja mechanizmów tworzenia kopii zapasowych, odzyskiwania danych i polityk retencyjnych.
Poprawka:Poprawa drobnych błędów.
Wersja1.2.0
Data5.08.2015
Nowość:Funkcja archiwizacji kopii zapasowych. Jest możliwa archiwizacja danych z wybranych lokalizacji np. do pamięci przenośnej, czy dysków sieciowych.
Nowość:Polityki retencyjne dla przychowywanych kopii zapasowych.
Nowość:Funkcja archiwizacji do formatu PST. Kopie zapasowe mogą być teraz archiwizowane do plików PST.
Nowość:Powiadomienia e-mailowe.
Nowość:Dynamiczne listy skrzynek w zadaniach. Program obsługuje teraz dynamiczne dodawanie i usuwanie skrzynek z zadań w zależności od dostępności tych skrzynek na serwerze Exchange.
Poprawka:Poprawa drobnych błędów.
Wersja1.1.0
Data7.04.2015
Nowość:Została wprowadzona funkcja zabezpieczenia kopii zapasowych hasłem. W przypadku włączenia tej funkcji, użytkownicy muszą wpisać hasło aby wyświetlać lub odzyskiwać dane z wybranych lokalizacji.
Nowość:Teraz użytkownicy którzy próbują skorzystać z połączeń serwerowych utworzonych przez innych użytkowników muszą wprowadzić dla tych połączeń hasła. Hasła są wymagane przy próbie wyboru danego połączenia w nowym zadaniu tworzenia kopii zapasowej oraz przy edycji zadań już istniejących.
Poprawka:Poprawa drobnych błędów.
Wersja1.0.7
Data2.03.2015
Nowość:Pierwsza wersja programu.