CodeTwo Outlook Export

CodeTwo Outlook Export

Łatwo eksportuj dane z Outlooka do pliku CSV

CodeTwo Outlook Export

CodeTwo Outlook Export


Data publikacji: 08.12.2016
Ostatnia wersja: 1.3.2.2
Rozmiar: 13.1 MB


Wspierane platformy

Windows 10(1) / 8.1 / 8 / 7 / Vista / 2003 / XP SP3 / 2000
Microsoft Outlook 2016 / 2013 / 2010 / 2007

Wsparcie dla wersji 32-bitowych i 64-bitowych

(1) W przypadku gdy program nie działa po aktualizacji Windows 7 lub 8.1 do Windows 10, zainstaluj go ponownie na nowym systemie.Historia wersji

Wersja 1.3.2.2
Data 08.12.2016
Poprawka: Podczas instalacji program wykrywa, czy uruchomiony jest Microsoft Outlook i jeśli tak - proponuje jego automatyczne zamknięcie.
Poprawka: W środowiskach z systemem operacyjnym Windows 10 i domyślną przeglądarką Microsoft Edge nie można było uruchomić instrukcji użytkownika z linku dostępnego w programie.
Poprawka: Małe zmiany programistyczne.
Wersja 1.3.1
Data 09.12.2015
Nowość: Wsparcie dla MS Outlook 2016.
Poprawka: Zmiany programistyczne.
Poprawka: Zmiana komunikatu wyświetlanego przy próbie instalacji programu na komputerze bez MS Outlook.
Poprawka: Zmiana komunikatu wyświetlanego przy próbie instalacji starszej wersji programu.
Poprawka: Poprawki w UI i tekstach programu.
Wersja 1.3.0
Data 24.05.2013
Nowość: Wsparcie dla MS Outlook 2013.
Wersja 1.2.8
Data 11.01.2012
Nowość: Jedna instalacja dla systemów 32- i 64-bitowych.
Wersja 1.2.7
Data 05.01.2011
Nowość: Program jest w pełni kompatybilny z 64-bitową wersją Outlooka 2010.
Nowość: Możliwość odczytywania i zapisywania definicji pól do pliku na dysku.
Nowość:

Nowe definicje pól dla wiadomości:
Polecony przez:
Wysłany w imieniu:

Nowość:

Nowa definicja pola kontaktu::
Adres wiadomości błyskawicznych.

Poprawka: Program w pełni integruje się ze wstążką programu Outlook 2010.
Poprawka: Poprawiono wygląd ikon programu.
Wersja 1.2.5
Data 05.12.2007
Nowość: Nowe pole "Współmałżonek" dla elementów typu kontakt.
Wersja 1.2.4
Data 14.11.2007
Nowość:

Nowe pola pozwalające na eksportowanie daty wysłania wiadomości:
Data wysłania
Data wysłania (tylko data)
Data wysłania (tylko czas).

Wersja 1.2.3
Data 8.11.2007
Nowość:

Nowe pola pozwalające na eksportowanie informacji o załącznikach:
Załączniki - Liczba
Załączniki - Nazwy
Załączniki - Nazwy i rozmiary.

Nowość: Nowa opcja pozwalająca na zastępowanie dowolnym znakiem znaku nowej linii w wartościach eksportowanych pól.
Wersja 1.2.0
Data 17.05.2007
Nowość: Pierwsza wersja programu.
Nasi Klienci: