CodeTwo Outlook Export

Łatwo eksportuj dane z Outlooka do pliku CSV

CodeTwo Outlook Export

CodeTwo Outlook Export to darmowy program służący do eksportu danych z programu Microsoft Outlook do plików tekstowych CSV. Program umożliwia eksport dużo większej liczby danych niż wbudowany mechanizm eksportu Outlook'a, pozwala na eksport pól niestandardowych, jest szybszy i łatwiejszy w użyciu. Dane mogą być eksportowane z folderów wszystkich typów: Poczta, Kalendarz, Kontakty, Zadania, Dziennik, Notatki.

Zobacz, jak wyeksportować dane z Outlooka przy pomocy CodeTwo Outlook Export:
 
Obejrzyj wideo o CodeTwo Outlook Export

Po zainstalowaniu programu na standardowym pasku narzędzi Outlooka pojawi się nowa ikona. Jej kliknięcie uruchamia program CodeTwo Outlook Export.

Outlook Export w Outlooku

W oknie głównym programu CodeTwo Outlook Export użytkownik może wybrać, czy chce eksportować dane wszystkich elementów znajdujących się w obecnym folderze, czy też tylko obecnie zaznaczone elementy oraz wybiera ścieżkę do pliku CSV, do którego będą eksportowane dane.

Lista Eksportowane pola zawiera listę pól elementów Outlook'a, które zostaną wyeksportowane do pliku CSV. W lewej kolumnie znajduje się nazwa pola, tak jak występuje ona w Outlook'u, w prawej kolumnie - nazwa pola, jaka pojawi się w pliku CSV. Domyślnie nazwy te są takie same. Jeśli chcesz zmienić nazwę pola w pliku CSV, kliknij na niej lewym klawiszem myszy lub naciśnij klawisz F2. Użyj klawiszy Dodaj i Usuń, aby dodawać i usuwać pola z listy. Klawisze Do góry i Na dół służą do zmiany kolejności pól w pliku CSV. Aby rozpocząć eksport danych do pliku CSV, należy nacisnąć klawisz Eksportuj.

Eksport danych za pomocą CodeTwo Outlook Export

Po kliknięciu przycisku Dodaj, wyświetlony zostaje dialog Wybór pól, który pozwala na dodawanie do listy Eksportowane pola pól danych eksportowanych do pliku CSV. Dialog Wybór pól wyświetla różny zestaw pól w zależności od typu foldera, z którego obecnie są eksportowane dane.

Wybór pól w CodeTwo Outlook Export

Aby dodać eksportowane pola do listy Eksportowane pola, należy zaznaczyć je na dialogu Wybór pól i kliknąć przycisk Wstaw, można zaznaczać wiele pól naraz. Początkowo na liście Dostępne pola wyświetlane są tylko standardowe pola danych Outlook'a. Aby wyświetlić także pola niestandardowe zdefiniowane przez użytkownika na folderze lub elementach, należy kliknąć przycisk Odśwież. Jeśli po wybraniu polecenia Odśwież niestandardowe pole danych nie pojawi się na liście Dostępne pola, to należy wpisać jego nazwę w polu Nazwa pola niestandardowego i kliknąć przycisk Dodaj. Pole zostanie dodane do listy Dostępne pola.

W nazwach niestandardowych pól znaczenie ma wielkość liter.

Po wybraniu pól można dokonać ich zapisu do pliku używając opcji Zapisz do pliku. Pozwala to na utworzenie kilku plików z najczęściej używanymi ustawieniami eksportu danych. Przywrócenie ustawień z pliku wykonuje się poprzez wybór opcji Wczytaj z pliku.

Kliknięcie przycisku Opcje w głównym dialogu programu, pozwala zdefiniować dodatkowe opcje eksportu danych: separator pól (jakimi znakami mają być oddzielane pola danych), kwalifikator tekstu (w jakich cudzysłowach mają zostać umieszczone dane), zamiennik znaku nowej linii (czy znaki nowej linii w wartościach pól powinny zostać zamienione jakimś innym znakiem).

Opcje w CodeTwo Outlook Export