Poprawka dla CodeTwo Exchange Rules 2007, wersja 1.0.5

Od dzisiaj dostępna jest poprawka dla programu CodeTwo Exchange Rules 2007 pozwalającego centralnie zarządzać podpisami i stopkami w wiadomościach pocztowych wysyłanych przez serwer Microsoft Exchange 2007. Nowa wersja ma numer 1.0.5.

W celu zainstalowania aktualizacji, wystarczy pobrać program instalacyjny ze strony internetowej i uruchomić go. Obecna wersja zostanie automatycznie zaktualizowana. Po instalacji nie jest wymagane ponowne uruchomienie serwera, ale program instalacyjny zrestartuje usługę Edge Transport.Najważniejszą zmianą w nowej wersji jest sposób przetwarzania reguł dla odbiorców wiadomości, którzy zdefiniowani są w zakresie odbiorców w polu wyjątki. Czyli w polu “Exceptions…”.

W przypadku wysyłania wiadomości pocztowej do wielu użytkowników, nie ma technicznej możliwości, aby dodać stopkę/podpis dla niektórych użytkowników, a dla innych nie. Fizycznie jest to jedna wiadomość pocztowa i dla wszystkich odbiorców musi mieć taką samą treść. Zasada ta obowiązuje w serwerze Exchange 2007 niezależnie od tego, jaki klient pocztowy został wykorzystany do wysłania wiadomości (Microsoft Office Outlook, Outlook Express, OWA, Blackberry, PDA, czy cokolwiek innego).

W związku tym powstaje pytanie, jak traktować pole Exceptions i sytuację, gdy wiadomość wysyłana jest do wielu adresatów, z których tylko niektórzy należą do pola Exceptions. Dodawać podpis do takiej wiadomości, czy nie?

Do tej pory wystarczyło, że jeden z odbiorców należał do pola Exceptions, aby stopka nie została dodana do wiadomości – a co za tym idzie nie pojawiła się w wiadomości u żadnego z odbiorców. Na powyższym rysunku do pola Exceptions należą wszyscy odbiorcy z domeny hotmail.com. Jeśli więc wysyłamy wiadomość do 10 osób i jedna z nich ma adres w domenie hotmail.com, to każdy z odbiorców otrzyma wiadomość bez stopki/podpisu.

Niektórzy z użytkowników programu narzekali na tę logikę. Jako argument przywoływali sytuację, gdy każda wysyłana przez nich wiadomość w polu BCC ma adres dyrektora działu, który musi monitorować wysyłaną korespondencję. Dodatkowo w polu Exceptions zdefiniowana jest domena lokalna, ponieważ stopka z zastrzeżeniami prawnymi nie powinna być dodawana do e-maili wysyłanych do pracowników firmy. W takim przypadku żadna wiadomość wysyłana na zewnątrz organizacji nie będzie miała dołączonej firmowej stopki, czy też osobistego podpisu pracownika.

To nas przekonało i postanowiliśmy zmienić logikę pola Exceptions. Teraz podpis nie zostanie dodany do wiadomości tylko w sytuacji, gdy wszyscy odbiorcy pasują do warunku (zakresu adresów SMTP) zdefiniowanego w polu Exceptions. Czyli dla naszego przykładu, stopka nie zostanie dodana do wiadomości tylko wtedy, gdy adresy wszystkich 10 odbiorców wiadomości należą do domeny hotmail.com. Jeśli którykolwiek z adresów jest z innej domen, stopka zostanie dodana i zobaczą ją wszyscy odbiorcy, czyli również ci z domeny hotmail.com.

Jeszcze słowo do użytkowników, którzy korzystali z dotychczasowej logiki pola Exceptions i była ona dla nich prawidłowa. Nawet po zainstalowaniu tej aktualizacji możliwy jest powrót do starej logiki, wystarczy wprowadzić odpowiedni wpis w rejestrze systemowym. W ciągu kilku dni opublikujemy w bazie wiedzy artykuł na ten temat. Jeśli ktoś wcześniej potrzebuje instrukcję, proszę o kontakt z naszym działem pomocy technicznej.

Inne zmiany w programie

Poprawiony został błąd polegający na tym, że pliki loga nie były tworzone codziennie albo po przekroczeniu rozmiaru 2MB. Aby utworzyć nowy plik loga, należało zrestartować usługi odpowiedzialne za wysyłanie poczty lub cały serwer. W skrajnych przypadkach plik loga mógł mieć rozmiar nawet kilkudziesięciu megabajtów.

Po aktualizacji z wersji 1.0.1 do wersji 1.0.4 program mógł się automatycznie przełączyć w tryb demo. Problem został usunięty. Jeśli poprzednia wersja programu została pomyślnie aktywowana, to informacja o aktywacji jest nadal ważna, również po dokonaniu aktualizacji do nowszej wersji.

Jeśli ręcznie za pomocą Exchange Management Shell odinstalowano transport agenta CodeTwo Exchange Rules, to nie można było odinstalować całego programu. Po poprawce program pozwala się odinstalować, nawet jeśli został już częściowo odinstalowany ręcznie.

Strona programu
Pobierz program
Dokumentacja
Historia wersji programu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

Administratorem Twoich danych osobowych jest CodeTwo sp. z o.o. sp. k.
Dowiedz się więcej w naszej Polityce Prywatności.