CodeTwo Exchange Rules 2007

Zarządzaj podpisami użytkowników w Exchange 2007

Pobierz

30-dniowa wersja testowa;
nie wymaga karty kredytowej

Data publikacji: 09.06.2021
Ostatnia wersja: 4.15.0.0
Rozmiar: 79.2 MB


Wspierane platformy

Panel Administracyjny:
Windows Server(1) 2019 / 2016(2) / 2012 R2 / 2012 / 2008 R2 / 2008 / 2003 R2
Small Business Server 2008
Windows 10(3) / 8.1 / 8 / 7

Wsparcie tylko dla wersji 64-bitowych

Usługa Exchange Rules:
Exchange Server 2007 - z zainstalowaną rolą Hub Transport

(1) Panelu Administracyjnego nie można zainstalować na serwerze, na którym działa Exchange 2007. Należy go zainstalować na komputerze klienckim, aby zarządzać regułami wiadomości email oraz ustawieniami programu w tych wersjach Exchange Server.
(2) Jeżeli po zakończeniu instalacji nie możesz znaleźć programu, zastosuj się do tego artykułu KB.
(3) W przypadku gdy Panel Administracyjny nie działa po aktualizacji Windows 7 lub 8.1 do Windows 10, zainstaluj tę aplikację ponownie na nowym systemie. 

Historia wersji

Wersja4.15.0.0
Data:09.06.2021
Nowość:Nowy edytor szablonów podpisów HTML, który umożliwia prostsze, szybsze i bardziej intuicyjne tworzenie podpisów.
Nowość:Nowa biblioteka szablonów podpisów. Zawiera wiele predefiniowanych szablonów podpisów, które można szybko dostosować przed załadowaniem ich do edytora w celu dalszego przetwarzania.
Nowość:Do edytora szablonu podpisów dodano warunkowe pola dynamiczne. Ta funkcja pozwala tworzyć niestandardowe warunkowe pola dynamiczne, które mogą zawierać wiele wartości. To, która wartość zastępuje dane pole warunkowe w podpisie, zależy od warunków zdefiniowanych przez użytkownika, które program sprawdza podczas dodawania podpisu do wiadomości email. Warunkowe pola dynamiczne mogą służyć na przykład do tego, aby dodać ogólny numer telefonu do podpisu email w przypadku, gdy nadawca nie ma określonego numeru telefonu w AD. Albo dodawać różne banery reklamowe do podpisów wybranych użytkowników.
Nowość:CodeTwo Exchange Rules Converter. Samodzielna aplikacja, która umożliwia automatyczne przesyłanie podpisów email, reguł dodawania podpisów i niestandardowych pól dynamicznych do CodeTwo Email Signatures for Office 365 – programu do podpisów email w chmurze Microsoft 365.
Nowość:Wsparcie dla wiadomości zawierających właściwość CalendarPart.
Nowość:Podczas instalacji programu w środowisku Exchange Server 2007 użytkownik jest informowany o konieczności zainstalowania panelu administracyjnego na komputerze klienckim.
Poprawka:Po dotarciu do odbiorców, zaszyfrowane lub podpisane cyfrowo wiadomości email, do których program dodał podpis, nie zawierały wszystkich oryginalnych adresów email określonych w polach Do/CC.
Poprawka:Usługa Sent Items Update nie mogła znaleźć wiadomości email w folderze Elementy wysłane, jeśli zostały one wysłane z programu Apple Mail zainstalowanego na komputerach Mac.
Poprawka:Po zaimportowaniu reguł i ustawień z innego produktu CodeTwo, niektóre wpisy wygenerowane w pliku dziennika były nieprawidłowo oznaczane jako błędy.
Wersja4.13.0.0
Data:29.01.2020
Nowość:Ulepszenia mechanizmu wstawiania kodów QR. Kody QR mogą teraz także zawierać więcej znaków.
Nowość:Nazwy usług CodeTwo Exchange Rules zostały skorygowane, aby uniknąć dwuznaczności.
Nowość:Optymalizacja obsługi podpisów email w formacie HTML.
Poprawka:Wstawienie banerów bocznych lub sekcji nagłówka do wiadomości email w formacie HTML powodowało usunięcie treści takiej wiadomości, jeżeli brakowało w niej znacznika <body>.
Poprawka:Po wybraniu opcji usunięcia poprzednich wystąpień podpisu email z konwersacji email, program usuwał również separatory odpowiedzi, jeżeli podpis ten kończył się kilkoma pustymi akapitami HTML.
Poprawka:W sporadycznych przypadkach usługa Sent Items Update (SIU) nie łączyła się z niektórymi środowiskami Exchange za pomocą Exchange Web Services.
Poprawka:Poprawa drobnych błędów.
Wersja4.12.0.0
Data:24.01.2019
Poprawka:Poprawa drobnych błędów.
Wersja4.11.1.0
Data:10.09.2018
Poprawka:Drobne zmiany UI.
Wersja4.11.0.0
Data23.05.2018
Nowość:Funkcja Insert HTML snippet w Edytorze, pozwalająca w łatwy sposób dodawać ankiety typu „one-click surveys” (badające satysfakcję klienta) do podpisów email.
Nowość:Ulepszenia funkcji Insert hyperlink: automatyczne dodawanie parametrów śledzenia kampanii Google, Matomo i Woopra do linków.
Zmiana:Drobne poprawki i optymalizacja reguł.
Zmiana:Koniec wsparcia dla maszyn 32-bitowych dla Panelu Administracyjnego. Program może być teraz instalowany jedynie na maszynach 64-bitowych.
Poprawka:Sporadyczne problemy usługi Sent Items Update (SIU) z aktualizacją niektórych wysłanych wiadomości.
Wersja4.10.2.104
Data20.11.2017
Nowość:AkcjaRestore images removed by iPhone and iPad: przywraca obrazki, które zostały automatycznie usunięte przez urządzenia iPhone lub iPad podczas odpowiadania na wiadomość.
Nowość:Możliwość odpowiedzi do wszystkich (opcja Reply All) w Testerze reguł.
Poprawka:Nie można było pobrać dużych plików diagnostycznych programu za pomocą opcji dostępnych w Panelu Administracyjnym.
Poprawka:Kolory zdefiniowane przez użytkownika nie były zapamiętywane w oknie wyboru koloru (dostępnym w Edytorze oraz podczas przypisywania koloru do kategorii reguły).
Poprawka:W pewnych sytuacjach, np. dla wiadomości z niestandardowym kodowaniem i wstawioną przez program stopką w formacie RTF, w otwartej wiadomości wyświetlany był kod źródłowy RTF.
Poprawka:W określonych przypadkach warunki Message type oraz Secure message type nie działały poprawnie.
Poprawka:Czasami notyfikacje o wygaśnięciu okresu próbnego lub o przekroczeniu liczby licencji dostarczane były z opóźnieniem.
Poprawka:Skrót klawiszowy Alt + S wywoływał zapisanie zmian w programie.
Poprawka:Drobne zmiany UI.
Wersja4.9.2.4
Data28.11.2016
Poprawka:Optymalizacja przetwarzania maili z włączoną opcją Message splitting.
Poprawka:Warunek "matches AD group" nie działał prawidłowo, jeśli zdefiniowany był w nim alias grupy.
Poprawka:Program usuwał body z wiadomości, w których źródło HTML było uszkodzone.
Poprawka:Optymalizacja kodu i drobne zmiany UI.
Wersja4.8.0.419
Data:02.11.2016
Poprawka:Gdy ustawiona była tygodniowa rekurencja, Scheduler błędnie włączał regułę w określonych przypadkach.
Poprawka:Optymalizacja algorytmu wyszukiwania miejsca wstawienia stopki.
Poprawka:Jeśli w programie włączona była opcja Access Rights, to użytkownicy z ograniczonym dostępem do Active Directory nie mogli korzystać z funkcji programu, do których powinni mieć dostęp.
Zmiana:Zaktualizowano EULA.
Wersja4.7.2.31
Data19.09.2016
Poprawka:Jeśli na serwerze zainstalowane były tylko serwisy bez modułu Administration Panel, wówczas po aktualizacji programu ustawienia nie były poprawnie konwertowane ze starszej wersji, a program nie wykonywał żadnych poprzednio skonfigurowanych reguł.
Poprawka:W niektórych sytuacjach w module Licensing wyświetlana była niewłaściwa liczba dni do końca okresu trial. Prawidłowa liczba dni była widoczna w oknie Server Monitor.
Poprawka:W stopkach wstawionych przez program do niektórych wiadomości bez body (np. wysłanych z pewnych skanerów sieciowych), zamiast znaków specjalnych były wyświetlane znaki zapytania.
Poprawka:W niektórych wiadomościach bez body (np. wysłanych z pewnych skanerów sieciowych), po przetworzeniu przez program duplikowała się informacja o załącznikach.
Wersja4.7.1.4
Data30.08.2016
Poprawka:Podczas przetwarzania niektórych specyficznych wiadomości (np. wysłanych z pewnych skanerów sieciowych) program nieoczekiwanie usuwał z nich załączniki.
Wersja4.7.0.346
Data28.07.2016
Nowość:Dodano warunek Sender/Recipient matches AD group. Warunek jest spełniony dla wiadomości wysyłanych z lub na adres danej grupy AD, natomiast nie działa dla emaili wysyłanych z lub na adres członków tej grupy.
Nowość:Dodano podpowiedzi odnośnie konfiguracji reguł oraz edycji sygnatury.
Poprawka:W niektórych bardzo dużych środowiskach serwerowych z dużym ruchem emailowym do niektórych wiadomości nie były wstawiane stopki z powodu zbyt długiego czasu przetwarzania emaila.
Poprawka:Niektóre obrazki w stopkach wyświetlały się jako zwykłe załączniki w niektórych klientach pocztowych, np. w iPhone, Thunderbird.
Poprawka:Jeśli Scheduler w opcji Time range ustawiony był w cyklu Weekly lub Monthly, a czas aktywności reguły zawierał północ, Scheduler nie aktywował reguły.
Poprawka:Nie było możliwe stworzenie nowego warunku wewnątrz istniejącej grupy dwóch warunków w zakładkach Conditions/Exceptions.
Poprawka:Słowa kluczowe (keyword) zdefiniowane w zakładkach Conditions/Exception nie były usuwane z wiadomości, jeśli znajdowały się pomiędzy niektórymi znakami specjalnymi.
Poprawka:Niektóre specyficzne wiadomości (np. wysłane z pewnych skanerów sieciowych) nie były rozpoznawane przez program i w rezultacie nie aktywowały się dla nich reguły programu.
Poprawka:Poprawa drobnych błędów i optymalizacja kodu.
Wersja4.6.0.1217
Data17 Maj 2016
Nowość:Przebudowano funkcjonalność zarządzania prawami dostępu – oparta jest obecnie na rolach i pozwala administratorowi ograniczyć prawa do opcji Server Monitor, do plików diagnostycznych, ustawień programu, poszczególnych zakładek w regule itd.
Nowość:Można zapisać aktualnie przygotowywaną sygnaturę do Template Library z poziomu edytora sygnatur.
Nowość:W każdej regule wyświetlana jest informacja o tym, kto ją stworzył oraz zmodyfikował i kiedy.
Nowość:Dodano pole wyszukiwania i filtrowania reguł.
Nowość:Na liście reguł można używać opcji przeciągnij & upuść oraz multiselekcji.
Nowość:Kategoryzowanie reguł przy pomocy kolorów.
Zmiana:Opcja „Create copy of the original message when updating Sent Items" jest teraz domyślnie wyłączona.
Poprawka:Prawa lokalnego administratora nie są już potrzebne, aby uruchomić Administration Panel.
Poprawka:Nie można było zapisać zmian w domyślnej treści nowej wiadomości, w którą opakowany jest podpisany cyfrowo lub zaszyfrowany mail.
Poprawka:Poprawa drobnych błędów i optymalizacja kodu.
Wersja4.5.0.729
Data02 Lis 2015
Nowość:Tester reguł: Możliwość testowania reguł bez wcześniejszego ich zapisywania.
Nowość:Pola dynamiczne {Message date} oraz {Current date/time} umożliwiają obecnie konwersję do wybranej strefy czasowej.
Nowość:Przenoszenie szablonów pomiędzy folderami w Template Library.
Nowość:Udoskonalona opcja Processing Trace w Testerze reguł.
Nowość:Odnowienie interfejsu użytkownika w Testerze reguł.
Nowość:Wstawianie pól dynamicznych wewnątrz znaczników img w edytorze html.
Poprawka:Mechanizm usuwania sygnatur oraz fraz z wiadomości nie działał prawidłowo w określonych przypadkach.
Poprawka:Mechanizm zbierania informacji diagnostycznych (Collect all log files) nie działał poprawnie w niektórych środowiskach.
Poprawka:Wiadomości wysyłane od kontaktów Active Directory nie były poprawnie przetwarzane, jeśli kontakt należał do grupy AD określonej w warunku reguły.
Poprawka:Obrazki z zasobów sieciowych nie były poprawnie wstawiane do stopek.
Poprawka:W menu funkcjonalności {QRCode} nie były dostępne niektóre zmienne AD.
Poprawka:Konfiguracje niektórych pól dynamicznych nie były zapisywane w Template Library.
Wersja4.4.0.129
Data30 Cze 2015
Nowość:Dostosowanie programu do pracy w środowiskach hybrydowych Exchange on-premises/Exchange Online, w konfiguracji "centralized mail transport".
Wersja4.3.0.528
Data28 Maj 2015
Nowość:Przebudowany edytor html.
Nowość:Tworzenie i edycja social linków z poziomu edytora html.
Nowość:Aktualizacja programu nie nadpisuje zmian w plikach konfiguracyjnych.
Nowość:Możliwość zdefiniowania nadawcy w notyfikacjach wysyłanych przez program.
Nowość:Dodanie możliwości użycia rozszerzonych atrybutów Active Directory w Conditions i Exceptions.
Nowość:Optymalizacja programu: szybsze przetwarzanie splitowanych wiadomości, ulepszony algorytm określania pozycji stopek, poprawa mechanizmu komunikacji z Active Directory, optymalizacja wartości parametrów timeout i maxconnections.
Poprawka:Poprawa mechanizmu nawiązywania połączenia panelu Administratora z serwisami Exchange Rules. Zapamiętywanie parametrów ostatniego połączenia.
Poprawka:Program niepoprawnie przetwarzał Conditions/Exceptions kiedy definicja w operatorze matches AD Filter sprawdzała pustą wartość.
Poprawka:W specyficznych scenariuszach, obrazki w wysyłanej wiadomości miały nieprawidłową kolejność.
Poprawka:Link generowany przez placeholder Web page as link nie był poprawnie wyświetlany w kliencie pocztowym OWA.
Poprawka:Program usuwał znaki backslash w wysyłanych wiadomościach, w formacie RTF.
Poprawka:W specyficznych scenariuszach dodana sygnatura nie była widoczna w wysyłanych wiadomościach, w formacie RTF.
Poprawka:Wiadomość opakowująca wiadomości szyfrowane i podpisane cyfrowo nie wyświetlała wszystkich odbiorców w polach DO oraz DW.
Wersja4.2.1
Data04 Mar 2015
Nowość:Program od teraz umożliwia przetwarzanie wiadomości szyfrowanych i podpisanych cyfrowo.
Nowość:Zmienna AD {Photo} ma nowe właściwości pozwalające na zmianę wymiarów zdjęć z AD. Dzięki tej opcji, zdjęcia w wiadomościach przetworzonych przez program zostaną wyświetlone w zdefiniowanych wymiarach.
Nowość:Serwis Sent Items Update został przebudowany. Serwis został zoptymalizowany i jest obecnie konfigurowany przy użyciu dedykowanego kreatora.
Nowość:Program umożliwia edytowanie słów kluczowych w warunkach/wyjątkach Subject / Body.
Nowość:Program wysyła notyfikacje do wybranych użytkowników, jeśli liczba licencji zbliża się do liczby licencji z dostępnej puli.
Poprawka:W specyficznych środowiskach wieloserwerowych (role Hub Transport, Mailbox i CAS zainstalowane na osobnych serwerach), serwis Sent Items Update nie aktualizował wiadomości w folderach Wysłane wiadomości.
Poprawka:Po ustawieniu warunku Sender belongs to AD group, wiadomości wysłane przez użytkowników w imieniu grupy dystrybucyjnej, były nieprawidłowo przetwarzane przez program.
Poprawka:Obrazy wstawione w nowych szablonach, nie były prawidłowo wyświetlane w Template Library.
Poprawka:W niektórych przypadkach program nie przetwarzał reguł dla użytkowników zablokowanych w Active Directory.
Poprawka:W niektórych przypadkach słowa kluczowe użyte razem ze znakami specjalnymi były traktowane przez program, jako wyrażenia regularne. Powodowało to nieprzetwarzanie reguł. Obecnie, znaki specjalne są traktowane, jako element słowa kluczowego.
Poprawka:Zmienne AD {Email as link} i {Webpage as link} były niewłaściwie konwertowane podczas importowania ustawień z poprzedniej wersji programu 1.x.
Poprawka:Reguły dla grup dystrybucyjnych powyżej 1500 użytkowników nie były prawidłowo przetwarzane.
Wersja4.1.0
Data23 Paź 2014
Nowość:Pełne wsparcie dla środowisk wieloserwerowych oraz poprawiona wydajność programu.
Nowość:Nowa architektura programu: Service jest instalowany bezpośrednio na maszynie z serwerem Exchange, a Panel Administracyjny (Administration Panel) jest instalowany na dowolnym komputerze, nawet na takim znajdującym się po za domeną. Dodatkowo, konfigurator praw dostępu (Access Rights) wraz z opcją Logon settings umożliwiają przypisanie praw dostępu dla użytkowników zarządzających różnymi instancjami Panelu Administracyjnego.
Nowość:Wprowadzono mechanizm odpowiedzialny za automatyczną replikację ustawień w czasie rzeczywistym pomiędzy usługami / komponentami programu.
Nowość:Wprowadzono funkcję Server Monitor pozwalającą kontrolować kilka serwerów w zakresie usług programu (Service i Sent Items Update), wydajności mechanizmu przetwarzania reguł i ilości licencji.
Nowość:Program wspiera użycie aliasów Exchange w warunkach Sender i Recipient.
Nowość:Zmodernizowany interfejs użytkownika w Panelu Administracyjnym.
Nowość:Ustawienia Scope of recipients / Scope of senders / Triggering and suppressing definiuje się obecnie w osobnych zakładkach Conditions / Exceptions w Panelu Administracyjnym. Program pozwala również na grupowanie i łączenie wybranych Warunków / Wyjątków dla definiowania bardziej złożonych warunków reguł.
Nowość:Dostępny jest nowy warunek: Message type. Warunek umożliwia zdefiniowanie typu wiadomości, dla której reguła zostanie wykonana.
Nowość:Sygnatury / noty prawne definiowane są obecnie w osobnej zakładce Actions w Panelu Administracyjnym.
Nowość:Dla większego komfortu użytkowania, akcja Insert disclaimer / signature została rozdzielona na dwie osobne akcje: Insert disclaimer oraz Insert signature.
Nowość:Dostępna jest nowa akcja Apply full message composition. Akcja umożliwia projektowanie złożonych układów wiadomości.
Nowość:Nowe podejście do projektowania stopek / not prawnych poprzez ulepszony Edytor Szablonów (Editor). Edytor umożliwia dodatkowo ręczne dodawanie pól dynamicznych do szablonów w Edytorze Szablonów.
Nowość:Określenie miejsca wstawiania sygnatur / not prawnych w wiadomościach definiowane jest obecnie bezpośrednio w Edytorze sygnatur w dodatkowych opcjach.
Nowość:Definicja wykrywania już istniejących sygnatur / not prawnych jest obecnie dostępna bezpośrednio z poziomu Edytora sygnatur w dodatkowych opcjach.
Nowość:

Przedział czasowy działania reguł (Scheduler) oraz
przetwarzanie kolejnych reguł (Processing subsequent rules) definiowane są obecnie w zakładce Options w Panelu Administracyjnym.

Nowość:Możliwość tworzenia niestandardowych pól dynamicznych (Custom placeholders), bezpośrednio w ustawieniach programu.
Nowość:Zmodernizowano narzędzie Settings Importer, które obecnie umożliwia zaimportowanie ustawień z poprzednich wersji produktów z rodziny CodeTwo Exchange Rules.
Nowość:Zmodernizowano Bibliotekę szablonów stopek.
Nowość:Zmodernizowano Tester Reguł.
Poprawka:Logika działania checkbox’a w Edytorze adresówemail dla warunków Nadawca (Sender) / Odbiorca (Recipient) została odwrócona i obecnie zaznaczenie checkbox’a inicjuje proces dopasowywania adresu email nadawcy / odbiorcy oryginalnej wiadomości do jego adekwatnych aliasów w AD podczas przetwarzania wiadomości.
Wersja3.4.5
Data27 Lut 2014
Nowość:Wsparcie dla wiadomości wysyłanych z OWA na Internet Explorer 11.
Poprawka:Poprawienie mechanizmu pozycjonowania stopek dodawanych w wiadomościach typu „Odpowiedz” i „Prześlij dalej”.
Poprawka:Usunięcie z biblioteki przykładowej templaty “Bottom Signature - Logo” z uwagi na generowane przez nią błędy w Dzienniku Zdarzeń.
Wersja3.4.4
Data25 Wrz 2013
Nowość:Mechanizm pozwalający określić głębokość wyszukiwania użytkowników w zagnieżdżonych grupach AD.
Nowość:Mechanizm pozwalający określić maksymalny czas przetwarzania wiadomości, po którym wiadomość zostaje wysłana bez wykonania żadnej akcji.
Poprawka:Style z podwójnymi cudzysłowami ustawione w stopce (np. czcionka określona dla całej stopki) były nieprawidłowo wstawiane.
Poprawka:Informacja o wyborze grupy AD jako warunku nie była umieszczana w logach programu.
Poprawka:Usprawnienie mechanizmu wstawiania stopki bezpośrednio pod odpowiedzią.
Wersja3.3.0
Data24 Maj 2013
Poprawka:Edytor: Obsługa akcji kopiuj/wytnij/wklej z prawego przycisku myszy nie działała dla zaznaczonego tekstu w formacie RTF.
Poprawka:Poprawki w edytorze stopek dotyczące konwertowania obrazków z formatu HTML do formatu RTF.
Poprawka:Aktualizacja stopek w wiadomościach nie zawierających TNEF w folderze Sent Items.
Wersja3.2.0
Data5 Kwi 2013
Nowość:Program wykrywa, czy mail przechodzi więcej niż raz przez serwer z rolą Hub Transport (ten sam lub różne) i w takim przypadku nie przetwarza wiadomości wielokrotnie.
Nowość:Możliwość sterowania czasem oczekiwania usługi CodeTwo Exchange Rules Settings Server lub wyłączenia restartów tej usługi.
Poprawka:W wersji desktop była restartowana usługa CodeTwo Exchange Rules Settings Server.
Poprawka:Usprawnienie mechaniki wstawiania podpisu bezpośrednio pod odpowiedzią (z uwzględnieniem MSHTML10).
Poprawka:Zwiększenie odporności agenta na błędny kod HTML w podpisie.
Wersja3.1.1
Data18 Gru 2012
Nowość:Wsparcie dla wiadomości wysyłanych z klienta pocztowego MS Outlook 2013.
Poprawka:Naprawiono błąd ‘Failed to execute action 'Insert disclaimer/signature'. Error: Workspace 'MSHTML10' not found in file C:\Program Files\CodeTwo\CodeTwo Exchange Rules Pro\Data\PosFinder.dat.’
Poprawka:Naprawiono błąd związany z biblioteką ER.Shared.Common.
Poprawka:Data wysyłania wiadomości zgodna z LocalTime.
Wersja3.1.0
Data28 Lis 2012
Poprawka:Nowy komponent do przetwarzania maili w formacie RTF, poprawiający m. in. problemy z wydajnością programu.
Poprawka:Adresaci umieszczeni w polu UDW (BCC) nie byli wyświetlani w folderze Wiadomości Wysłane po zaktualizowaniu wiadomości przez usługę Sent Items Updater.
Wersja3.0.1
Data09 Paź 2012
Nowość:Notyfikacje dla administratora na temat krytycznych wydarzeń związanych z programem.
Poprawka:Wymuszanie wstawienia stopki nie działało poprawnie, jeśli użytych było wiele fraz wymuszających.
Wersja3.0.0
Data25 Cze 2012
Nowość:Zdalny dostęp do Panelu Administracyjnego z innego komputera.
Nowość:Replikacja ustawień do zdalnych serwerów.
Nowość:Narzędzie do importu/eksportu reguł.
Nowość:Podpisy i noty prawne mogą być wstawiane również jako nagłówki (nie tylko stopki).
Nowość:Osobne szablony dla wiadomości w formacie RTF.
Nowość:Podpisy kontrolowane przez nadawców wiadomości: frazy wymuszające i wstrzymujące stopkę.
Nowość:Tester reguł.
Nowość:Harmonogram działania reguł.
Nowość:Pole dynamiczne Photo, które pobiera zdjęcia użytkowników z Active Directory.
Nowość:Pole dynamiczne QR, które wstawia kod QR do podpisu.
Nowość:Biblioteka podpisów i obrazków.
Nowość:Możliwość zainstalowania i odinstalowania Transport Agenta programu w Panelu Administracyjnym.
Nowość:Zupełnie nowy interfejs i editor HTML.
Wersja2.2.8
Data17 Gru 2010
Poprawka:Program nie znajdował poprawnej ścieżki z plikami dziennika w sytuacji, gdy usługa MSExchangeTransport pracowała pod kontem Local System.
Wersja2.2.7
Data17 Wrz 2010
Poprawka:W przypadku odpowiedzi na wiadomość z Outlooka 2010, program nie zawsze dodawał stopkę pod odpowiedzią.
Poprawka:Usprawniony mechanizm komunikacji Transport Agenta z serwisem SentItemsUpdate.
Wersja2.2.5
Data26 Lip 2010
Nowość:Dodano możliwość ręcznego definiowania adresu do EWS w pliku konfiguracyjnym w kluczu 'EWSUrl'.
Poprawka:Poprawiono skrypt Power Shell-a umożliwiający ręczne zainstalowanie usługi CodeTwo Sent Items Update. W niektórych sytuacjach wykonanie skryptu kończyło się błędem 21.
Poprawka:Nowa wersja zapobiega automatycznemu zrywaniu przez EWS połączenia z serwisem CodeTwo Sent Items Update.
Wersja2.2.4
Data10 Cze 2010
Poprawka:Naprawiona została obsługa wielu baz danych przez Sent Items Update. Instalator nie instalował usługi jeśli na serwerze MS Exchange znajdowała się więcej niż jedna baza danych.
Poprawka:Sent Items Update nie aktualizowała maili wysłanych z programów zewnętrznych z powodu braku części TNEF.
Poprawka:Zmiana logiki konfiguracji Sent Items Update. Teraz Sent Items Update jest aktywowany dopiero po skonfigurowaniu.
Poprawka:Zmiana logiki pozyskania adresu usługi EWS w Sent Items Update. Jeśli nie uda sie połączyć z usługą autodiscover to brany jest adres lokalny usługi EWS.
Wersja2.2.1
Data06 Maj 2010
Poprawka:Poprawiony błąd związany z duplikowaniem się wiadomości wysłanych przy użyciu opcji "Ponownie wyślij tę wiadomość" w Outlook.
Poprawka:Wiadomości zawierające załączniki oraz wysłane ponownie za pomocą opcji Outlooka "Ponownie wyślij tę wiadomość", nie zawierały załączników u odbiorcy.
Poprawka:Poprawiono problem, który powodował dodawanie reklamowej stopki po zaktualizowaniu wersji 2.0.2.0 lub starszej.
Poprawka:Usunięty problem z prawami dostępu do kanału IPC dla wersji językowych systemu innych niż angielska.
Wersja2.2.0
Data07 Kwi 2010
Nowość:Dodana została nowa funkcjonalność, która umożliwia aktualizowanie stopek w mailach zapisanych w folderze "Elementy Wysłane".
Wersja2.1.3
Data15 Mar 2010
Poprawka:Program zgłaszał błąd w sytuacji, gdy użytkownik chce wyświetlić podgląd stopki dla której nie zdefiniowano żadnego szablonu.
Poprawka:Podczas instalacji program czasami zgłaszał komunikat o przekroczeniu czasu oczekiwania na zatrzymanie usługi Microsoft Exchange Transport, jednocześnie uniemożliwiając instalację programu. W obecnej wersji użytkownik może skorzystać z funkcji dalszego oczekiwania na zamknięcie wspomnianej usługi i kontynuowanie instalacji programu.
Poprawka:Poprawiono błąd, który powodował niesłuszną deaktywację programu do wersji demo.
Wersja2.1.1
Data15 Sty 2010
Nowość:Dodanie supportu dla Small Business Server 2008.
Wersja2.1.0
Data30 Gru 2009
Nowość:Teraz istnieje możliwość włączenia rozdzielania wiadomości pocztowych wysyłanych do dużej liczby użytkowników. Funkcjonalność ta jest przydatna, gdy dla wiadomości powinno zostać zastosowanych kilka różnych reguł programu CodeTwo Exchange Rules 2007, np., aby wiadomości skierowane do różnych odbiorców otrzymały różne stopki pocztowe.
Nowość:Pobieranie z Active Directory informacji o kontaktach.
Nowość:Zapamiętywanie rozmiarów okien interfejsu użytkownika.
Nowość:Nowy setup typu desktop. Możliwość zainstalowania programu na stacji roboczej bez serwera Exchange. Przydatne dla użytkowników, którzy chcą przygotować plik ustawień programu (ExchangeRules.dat), a następnie skopiować go na serwer.
Nowość:Możliwość uruchomienia instalacji programu bez instalowania bibliotek C++.
Nowość:Możliwość rozszerzenia listy dostępnych zmiennych Active Directory o definicje umieszczone w pliku SchemaExtension.txt. Plik z dodatkowymi zmiennymi należy umieścić w katalogu roboczym programu. Nowo zdefiniowane zmienne są dostępne w edytorze stopek po ponownym uruchomieniu serwera.
Poprawka:Usprawniono operacje na grupach Active Directory. W aktualnej wersji informacje o przynależności użytkownika do grupy Active Directory są gromadzone w pamięci podręcznej programu. Dzięki temu, program nie musi każdorazowo odpytywać Active Directory , co znacznie przyspiesza jego działanie.
Poprawka:Stopka dodawała się dla wszystkich członków grupy Active Directory, pomimo że grupa ta była dodana do listy wyjątków. Błąd występował, jeśli adres nadawcy odpowiadał adresowi kontaktu w Active Directory. W aktualnej wersji błąd ten został usunięty.
Poprawka:Zmieniono sposób kodowania HTML entities na decymalny. Eliminuje to problem złego wyświetlania znaków narodowych w niektórych klientach pocztowych, np. Lotus, Entourage. Domyślny format kodowania można zmienić na hexadecymalny poprzez zmianę wartości 'HexHtmlEntities' w rejestrze systemu.
Poprawka:W nielicznych przypadkach pojawiał się błąd rosnących w nieskończoność plików loga. Obecna wersja wyklucza taką możliwość.
Poprawka:Program nie wykrywał stopki w wiadomości e-mail, jeśli Outlook zamienił spację na znak &nbsp, przez co stopki dodawane były do wiadomości dwukrotnie.
Poprawka:Program generował błąd w systemowym dzienniku zdarzeń jeśli wiadomość nie zawierała nadawcy. W obecnej wersji błąd nie jest generowany, a jedynie dodawana jest informacja w logach programu.
Wersja2.0.2
Data10 Lip 2009
Poprawka:Były zgłaszane przypadki obciążania w 100% procesora przez proces MSExchangeTransport.exe.
Poprawka:Brak możliwości wstawienia w edytorze stopek wartości pól Active Directory "notes" oraz "display name".
Poprawka:Błąd "Invalid argument" w programie administratora podczas zapisywania zmian. Błąd pojawiał się jeśli użytkownik wielokrotnie przesuwał reguły w górę i w dół zmieniając ich priorytet.
Wersja2.0.1
Data10 Cze 2009
Poprawka:Program błędnie zliczał licencje jeśli mail przychodził od nadawcy zdefiniowanego w Exchange w postaci obiektu typu Kontakt.
Poprawka:Obrazki w stopce były błędnie wyświetlane przez klienta pocztowego Thunderbird.
Wersja2.0.0
Data26 Maj 2009
Nowość:Zaawansowana integracja z Active Directory (AD) i możliwość definiowana różnych stopek i podpisów na podstawie różnych dodatkowych parametrów:
- Jednostki organizacyjne AD
- Grupy AD
- Inne atrybuty AD np: miasto, ulica itp.
Nowość:Zupełnie nowy edytor HTML umożliwiający w prosty wizualny sposób tworzenie profesjonalnych stopek zawierających różne elementy HTML.
Nowość:Możliwość przetwarzania wielu reguł dla jednej wiadomości, co pozwala na dołączanie do wiadomości wielu stopek. Dzięki temu możliwy jest scenariusz, w którym do wiadomości dołączana jest stopka personalna bezpośrednio pod odpowiedzią oraz stopka firmowa na samym dole wiadomości. Inny możliwy scenariusz, to dołączanie pełnej stopki personalnej przy pierwszej odpowiedzi na wiadomość i stopki skróconej przy kolejnych odpowiedziach w danej konwersacji.
Nowość:Wsparcie dla wszystkich języków narodowych oraz możliwość utworzenia stopki zawierającej teksty w wielu językach.
Nowość:Wsparcie dla najnowszych systemów serwerowych Microsoft: Windows Server 2008 oraz Small Business Server 2008.
Nowość:Archiwizowanie wiadomości pocztowych przesyłanych przez serwer Exchange.
Nowość:Możliwość kopiowania reguł.
Nowość:Możliwość wyłączania stopek po stronie klienta pocztowego poprzez wstawienie odpowiedniej frazy w tytule lub treści wiadomości.
Nowość:Nowe przykłady stopek i podpisów przeznaczonych dla wiadomości zewnętrznych i wewnętrznych.
Zmiana:Usprawniony system licencjonowania pozwalający na automatyczną aktywację oprogramowania przez Internet. Użytkownicy nie będą już musieli wysyłać do nas kodu rejestracji programu w celu otrzymania kodu aktywacji.
Zmiana:Podniesiona wydajność programu poprzez:
- Zaimplementowanie wbudowanego cache’a Active Directory
- Asynchroniczne przetwarzanie wiadomości pocztowych
Zmiana:Usprawnione przetwarzanie wiadomości w formacie RTF.
Zmiana:Usprawnione narzędzie testowania reguł.
Zmiana:Usprawniony mechanizm wstawiania podpisów pod treścią odpowiedzi.
Poprawka:Usunięty problem powodujący, że dla niektórych wiadomości po dodaniu stopki z obrazkiem pojawiał się znaczek załącznika (spinacz).
Poprawka:Usunięty problem z dodawaniem błędnych podpisów do wiadomości zawierających zaproszenia na spotkanie.
Wersja1.0.6
Data27 Lut 2009
Nowość:Przeglądanie plików loga dzięki Log-Explorer.
Poprawka:Jeśli grafika została użyta więcej niż jeden raz w stopce, nie była poprawnie wyświetlana.
Poprawka:Przeglądanie plików loga nie działało pod Windows Server 2008.
Poprawka:Pola Active Directory zawierające znaki narodowe nie były poprawnie wyświetlane.
Poprawka:Edytor stopek niepoprawnie zapisywał znaki narodowe.
Poprawka:Obrazki o nazwie składającej się z kilku wyrazów oddzielonych spacjami nie wyświetlały się poprawnie w stopkach.
Wersja1.0.5
Data04 Lis 2008
Poprawka:Nowe wpisy do loga nie były tworzone jeśli plik ten przekroczył 2MB.
Poprawka:Problemy z deinstalacją programu, w przypadku, gdy wcześniej odinstalowano ręcznie moduł agenta transportu.
Poprawka:Program przełączał się w tryb demo po aktualizacji do nowej wersji. Wymagana jest ręczna reaktywacja.
Poprawka:Rozszerzony wybór reguł dla wiadomości zawierających zarówno zewnętrznych jak i wewnętrznych odbiorców.
Wersja1.0.4
Data16 Paź 2008
Nowość:Wsparcie dla Windows Server 2008.
Nowość:Funkcja usuwania pustych lini.
Poprawka:Niepoprawne adresy URL w Welcome Message wyświetlanych przez konsolę administratora.
Poprawka:Niepoprawne wstawianie obrazków przez wbudowany edytor HTML.
Poprawka:Stopki nie były dodawane dla wiadomości, których odbiorcy używali pola BCC.
Wersja1.0.1
Data8 Maj 2008
Nowość:Ostateczna wersja programu. Nie zawiera żadnych zmian w stosunku do wersji Beta.
Wersja1.0.0
Data26 Mar 2008
Nowość:Wersja Beta programu.