CodeTwo Backup for Exchange

Granularne kopie zapasowe i odzyskiwanie danych SharePoint oraz skrzynek pocztowych Exchange

Pobierz

30-dniowa wersja testowa;
nie wymaga karty kredytowej

Przykłady zastosowania

CodeTwo Backup for Exchange pozwala na automatyczne zapisywanie kopii zapasowej i przywracanie skrzynek pocztowych i folderów publicznych Exchange oraz witryn SharePoint. Dzięki intuicyjnemu systemowi zarządzania, można sprawnie dostosować każdy aspekt procesu tworzenia kopii zapasowej oraz odzyskiwania danych. Za pomocą programu CodeTwo Backup for Exchange możesz przywracać pojedyncze elementy i załączniki, archiwizować poszczególne skrzynki pocztowe i przeprowadzać masowe operacje na wybranych folderach.

Główną funkcją programu jest tworzenie kopii zapasowych danych Exchange i SharePoint oraz przywracanie tych danych w przypadku awarii. Poza tym, aplikację można stosować również w innych celach. Tutaj podajemy kilka przykładów zastosowania, w których program doskonale spełnia swoje zadania:

 1. Ciągła przyrostowa kopia zapasowa skrzynek Exchange

  Główną funkcjonalnością programu CodeTwo Backup for Exchange jest możliwość przeprowadzania ciągłej przyrostowej kopii zapasowej skrzynek pocztowych i folderów publicznych na serwerze Exchange. Administrator może ustawić aplikację na wykonywanie automatycznych cyklicznych zadań kopii zapasowej, które w żaden sposób nie zakłócają dostępności usługi i są kompletnie niewidoczne dla użytkowników. A stworzone kopie zapasowe są zwykle ostatnią deską ratunku w przypadkach awarii.

  backup-przyklady1

  Można konfigurować trzy aspekty podczas tworzenia zadań kopii zapasowej: zakres danych, lokalizację zapisu pamięci oraz czas, w jakim kopia zapasowa ma być wykonywana (stale czy we wskazanych przedziałach czasowych).

  Kopie zapasowe są przyrostowe. To oznacza, że po utworzeniu pierwszej kopii całego zakresu skrzynek pocztowych i/lub publicznych folderów, kolejne cykle kopii zapisują jedynie zmiany i nowe elementy we wskazanym zakresie danych.

  Dzięki inteligentnemu systemowi wersjonowania, aplikacja umożliwia przeglądanie kolejnych wersji zapisywanych elementów, oraz przywracanie ich do źródłowej lub innej lokalizacji. Odzyskiwanie może być przeprowadzane na różnych poziomach granularności – od zwyczajnych elementów i załączników, aż do całych grup skrzynek pocztowych.

 2. Zgodność z zapisami prawa przy przetwarzaniu danych

  Dzięki CodeTwo Backup for Exchange możesz zapewnić zgodność z zapisami prawa przy przetwarzaniu danych. Regulacje prawne, które wymagają od instytucji zachowania zapisów elektronicznych dla prowadzenia postępowań sądowych lub w innych celach, czynią również daną instytucję odpowiedzialną za ochronę tych danych.

  backup-przyklady2

  CodeTwo Backup for Exchange zapewnia najlepsze sposoby ochrony kopii zapasowej skrzynek pocztowych i folderów publicznych, a zatem w pełni spełnia wymogi ochrony danych. Co więcej, aby przywrócić pojedynczego maila nie musisz odzyskiwać całej skrzynki pocztowej. Dzięki inteligentnym narzędziom wyszukiwania, możesz precyzyjnie wyselekcjonować element, którego potrzebujesz i przywrócić go do wskazanej lokalizacji.

 3. Bezpieczne oczyszczanie skrzynek pocztowych

  W dzisiejszych czasach zawartość skrzynek pocztowych rośnie w szybkim tempie. To oznacza nie tylko problem w ich przeciążaniu, co może zwiększyć ich podatność na awarie, ale także problem w poruszaniu się po nich i odnajdowaniu poszukiwanych elementów.

  backup-przyklady3

  Dzięki CodeTwo Backup for Exchange możesz oczyścić skrzynki użytkowników i foldery publiczne poprzez zarchiwizowanie emaili, spotkań i zadań starszych niż x dni do bezpiecznej lokalizacji.

  Jeśli kiedykolwiek jeden ze starszych elementów jest znów potrzebny, może być łatwo odnaleziony i przywrócony dzięki podręcznym narzędziom wyszukiwania i odzyskiwania.

 4. Odwracanie szkód spowodowanych złośliwym oprogramowaniem lub innymi przyczynami

  Błędne kasowanie elementów, kradzież danych, pomyłkowe wprowadzanie masowych zmian, wielokrotne powielanie elementów, spamowanie, ataki złośliwego oprogramowania… są to czynniki, którym każdy administrator podczas wykonywania swych czynności, choć raz musi stawić czoła, o ile nie odłączy swojej instytucji od Internetu (i nie wyeliminuje czynnika ludzkiego).

  backup-przyklady4

  CodeTwo Backup Exchange pozwala na odwrócenie wszelkich szkód w skrzynkach pocztowych, folderach lub elementach, poprzez zwyczajne przywrócenie ich ostatniej zdrowej wersji.