CodeTwo Outlook Sync

Synchronizuj dane Outlooka między dwoma komputerami

CodeTwo Outlook Sync
 1. Jak zainstalować i skonfigurować program?

  CodeTwo Outlook Sync jest instalowany oddzielnie na obu komputerach, pomiędzy którymi chcesz współdzielić dane. Instalacja i konfiguracja programu jest bardzo prosta. Wystarczy pobrać program instalacyjny ze strony CodeTwo, uruchomić go i wykonywać polecenia instalatora. 

 2. Ile komputerów mogę zsynchronizować?

  CodeTwo Outlook Sync pozwala na synchronizację danych programu Microsoft Outlook pomiędzy dwoma komputerami połączonymi ze sobą w sieci lokalnej.

 3. Na których wersjach systemu Windows mogę instalować CodeTwo Outlook Sync?

  Sprawdź wspierane systemy w Instrukcji Obsługi. 

 4. Czy mogę synchronizować między sobą różne wersje Outlooka?

  Tak. Dzięki CodeTwo Outlook Sync możliwa jest synchronizacja różnych wersji Outlooka. Program współpracuje z Outlookiem 2016, 2013, 2010, oraz 2007.

 5. Czy muszę być podłączony do Internetu, aby móc synchronizować dane?

  Nie. Do synchronizacji danych przy użyciu CodeTwo Outlook Sync nie jest wymagane połączenie z Internetem. Program synchronizuje dane za pośrednictwem sieci lokalnej.

 6. Czy możliwa jest synchronizacja danych w czasie rzeczywistym?

  Tak. Aby móc synchronizować dane w czasie rzeczywistym, należy włączyć funkcję Autosync. Funkcja ta jest domyślnie wyłączona i aby z niej korzystać, należy włączyć ją w opcjach programu. 

 7. Jak używać funkcji AutoSync?

  Funkcja Autosync pozwala na synchronizację danych pomiędzy dwoma komputerami w tle i w czasie rzeczywistym. Domyślnie funkcja Autosync jest wyłączona po to, aby po instalacji użytkownik mógł w pełni kontrolować przepływ danych pomiędzy synchronizowanymi komputerami.

  Gdy funkcja Autosync zostanie uruchomiona, za każdym razem, kiedy w synchronizowanym folderze wprowadzona jest zmiana, proces synchronizacji zostaje uruchomiony automatycznie i zmiana ta jest natychmiast widoczna na drugim komputerze.

  Gdy funkcja Autosync jest wyłączona, aby synchronizowany folder został zaktualizowany na drugiej maszynie, jeden z użytkowników musi kliknąć przycisk Sync, który zainicjuje synchronizację folderów.

  Aby włączyć lub wyłączyć funkcję Autosync, kliknij przycisk Autosync znajdujący się w głównym oknie programu lub wejdź do Opcji Zaawansowanych i zaznacz/odznacz opcję Autosync.

 8. Czy foldery są synchronizowane po zamknięciu programu?

  Po zamknięciu okna programu (kliknięciu „X”), program zostanie zminimalizowany do zasobnika systemowego (system tray) i będzie funkcjonował "w tle". Jeżeli funkcja Autosync jest włączona, program będzie nadal synchronizował dane.

  W ustawieniach Opcji Zaawansowanych, możesz wyłączyć opcję Minimalizuj do schowka. Po wyłączeniu tej funkcji, każde kliknięcie przycisku „X” w prawym górnym rogu okna, spowoduje zamknięcie aplikacji i przerwanie synchronizacji. 

 9. Jak synchronizować podfoldery Outlooka?

  Aby synchronizować ze sobą podfoldery Outlooka, kliknij Opcje Synchronizacji w głównym menu programu i wybierz te podfoldery, które chcesz synchronizować. 

 10. Jak zapobiec tworzeniu się duplikatów podczas pierwszej synchronizacji?

  Przejdź do artykułu bazy Wierzy, żeby dowiedzieć się więcej na temat zapobiegania duplikatom podczas pierwszej synchronizacji.

 11. Dlaczego nie mogę zmienić typu synchronizacji po początkowym skonfigurowaniu programu?

  Możliwe jest wybranie typu tylko pierwszej synchronizacji folderów. Do wyboru są trzy możliwości: zachowanie danych z obu komputerów, zachowanie danych tylko z tego komputera lub zachowanie danych tylko z drugiego komputera.

  Po pierwszej synchronizacji, wszystkie wybrane foldery będą zawierały już identyczne dane i wybieranie typów synchronizacji dla tych elementów będzie bezzasadne. Za każdym razem, kiedy jakakolwiek zmiana zostanie wprowadzona na którymkolwiek z komputerów, po uruchomieniu synchronizacji zmiany te zostaną wprowadzone na drugim komputerze.