CodeTwo Office 365 Migration

Pobierz

30-dniowa wersja testowa;
nie wymaga karty kredytowej

Kup

darmowe wsparcie techniczne
na czas migracji

Data publikacji: 29.04.2024
Ostatnia wersja: 3.2.13.2
Rozmiar: 27.4 MB


Wspierane platformy

Windows Server 2022 / 2019 / 2016(1) / 2012 R2 / 2012 / 2008 R2 SP1
Small Business Server 2011
Windows 11 / 10(2)

Wsparcie dla wersji 32-bitowych i 64-bitowych

Platformy źródłowe(3):
Exchange Server 2019 / 2016 CU2 / 2013 CU13 / 2010
Plany Microsoft 365 (Office 365) z Exchange Online
Niezależne plany Exchange Online
Small Business Server 2011
Serwery pocztowe wspierające protokół IMAP

Platformy docelowe:
Plany Microsoft 365 (Office 365) z Exchange Online
Niezależne plany Exchange Online

(1) Jeżeli po zakończeniu instalacji nie możesz znaleźć programu, zastosuj się do tego artykułu KB.
(2) W przypadku gdy program nie działa po aktualizacji Windows 7 lub 8.1 do Windows 10, zainstaluj go ponownie na nowym systemie.
(3) Jeśli łączysz się ze skrzynkami źródłowymi za pomocą MAPI, program nie może być zainstalowany jednocześnie z 64-bitowymi wersjami programu Microsoft Outlook. 

Historia wersji

Wersja3.2.13.2
Data29.04.2024
Poprawka:Ulepszono obsługę błędu "(403) Forbidden", który uniemożliwiał programowi skonfigurowanie połączenia z Microsoft 365.
Wersja3.2.13.2
Data30.04.2024
Poprawka:Adresy email z domeny źródłowej nie były zmieniane na domeny docelowe po aktualizacji formatu binarnego strumienia FastTransfer przez Microsoft.
Wersja3.2.11.1
Data29.06.2023
Poprawka:Kontakty migrowane między dwoma tenantami Microsoft 365 nie były widoczne w docelowym tenancie na liście kontaktów aplikacji Outlook w sieci Web.
Wersja3.2.10.15
Data03.04.2023
Nowość:Program obsługuje teraz migrację archiwalnych skrzynek pocztowych (archiwów zbiorczych).
Nowość:Liczba licencji potrzebnych do migracji folderów publicznych została zmieniona z 25 na 100.
Nowość:Koniec wsparcia dla Exchange Server 2003 i 2007.
Poprawka:Zoptymalizowano użycie pamięci w przypadku migracji IMAP.
Poprawka:Ulepszono obsługę tokenów dostępu OAuth podczas migracji folderów publicznych Exchange Online oraz wiadomości email z serwerów IMAP.
Poprawka:W rzadkich przypadkach mógł wystąpić błąd "Data is corrupt. End of buffer reached prematurely.", który uniemożliwiał migrację niektórych pojedynczych elementów skrzynki pocztowej.
Poprawka:Program nie tworzył automatycznie docelowej skrzynki pocztowej dla użytkowników źródłowych, których imię lub nazwisko zawierało znaki diakrytyczne.
Poprawka:Drobne poprawki interfejsu użytkownika.
Wersja3.2.9.2
Data18.05.2022
Nowość:Azure AD Graph API, służące do rejestracji CodeTwo Office 365 Migration w Azure Active Directory, zostało zastąpione przez Microsoft Graph API, które zapewnia lepsze bezpieczeństwo i niezawodność.
Nowość:Program wymaga do działania pakietu Microsoft .NET Framework 4.6.1 lub jego nowszej wersji.
Poprawka:Ulepszono obsługę migracji elementów skrzynek pocztowych z serwerów IMAP.
Wersja3.2.8.1
Data02.12.2021
Poprawka:Biblioteka Microsoft.Data.OData, z której korzysta program, została zaktualizowana w celu naprawienia problemów znalezionych w poprzednich jej wersjach.
Wersja3.2.7.4
Data20.10.2021
Poprawka:Program nie mógł połączyć się z Microsoft 365 (Office 365) przy użyciu opcji automatycznej rejestracji aplikacji po tym, jak Microsoft wymusił na aplikacjach usługi Azure AD używanie domyślnego schematu lub zweryfikowanych domen w identyfikatorze URI.
Wersja3.2.6.1
Data22.09.2021
Nowość:Dodano możliwość migracji skrzynek pocztowych Exchange w przypadku braku dostępu do domeny serwera źródłowego (np. z hostowanego serwera Exchange) z wykorzystaniem protokołu Exchange Web Services (EWS).
Nowość:Program umożliwia uruchamianie automatycznych migracji typu delta (ponowne skanowanie serwera źródłowego po ukończeniu migracji) zgodnie z harmonogramem.
Nowość:Dodano możliwość ustawienia maksymalnej liczby powiadomień wyświetlanych w polach Good / Bad news.
Poprawka:Wersje robocze wiadomości email zmigrowane z serwera IMAP traciły właściwości kopii roboczych na serwerze docelowym.
Poprawka:Jeżeli konto administratora użyte do migracji nie miało uprawnień do określonego podfolderu w folderze nadrzędnym lub podfolder ten był uszkodzony na serwerze źródłowym, to cały proces migracji skrzynek pocztowych był przerywany.
Poprawka:W przypadku tworzenia nowego źródłowego użytkownika bezpośrednio w programie właściwość Kraj lub region nie była kopiowana z lokalnego serwera Exchange.
Poprawka:Niektóre opcje generowania raportów email nie odpowiadały rzeczywistym funkcjom programu.
Poprawka:Połączenie ze źródłowym serwerem IMAP kończyło się niepowodzeniem, jeżeli serwer wymagał protokołu TLS 1.2.
Poprawka:Opcje filtrowania skrzynek pocztowych były niedostępne podczas wyświetlania źródłowych skrzynek Microsoft 365 w kreatorze konfiguracji zadania migrującego.
Poprawka:Proces przypisywania licencji trwał długo, jeśli zadanie migrujące zawierało dużą liczbę skrzynek pocztowych.
Poprawka:Poprawiono czas reakcji interfejsu użytkownika w przypadku dużej liczby powiadomień generowanych przez program.
Poprawka:Usunięto drobne błędy w programie.
Poprawka:Drobne poprawki interfejsu użytkownika.
Wersja3.2.5.2
Data12.04.2021
Poprawka:Jeżeli podczas konfiguracji zadania migrującego po otwarciu okna dopasowywania skrzynek pocztowych zmieniono serwer docelowy na inny niż pierwotnie wybrany, występował błąd podczas tworzenia skrzynek pocztowych w środowisku docelowym.
Poprawka:W rzadkich przypadkach mógł wystąpić błąd podczas tworzenia nowej skrzynki pocztowej użytkownika w środowisku docelowym.
Poprawka:W niektórych przypadkach program nie był w stanie prawidłowo przypisać uprawnień personifikacji do konta administratora używanego do konfiguracji połączenia z serwerem źródłowym Exchange.
Poprawka:Podczas odświeżania adresów email po zakończonym powodzeniem zadaniu migrującym program nie był w stanie zlokalizować stworzonych podczas migracji skrzynek pocztowych w środowisku docelowym.
Poprawka:Usunięto drobne błędy w programie.
Poprawka:Drobne poprawki interfejsu użytkownika.
Wersja3.2.3.1
Data28.12.2020
Nowość:Dodano możliwość migrowania skrzynek pocztowych przy użyciu pliku CSV, zawierającego listę par dopasowanych do siebie skrzynek źródłowych i docelowych.
Poprawka:Zmiany w ustawieniach połączenia z serwerem były zapisywane nawet, jeśli program nie był w stanie nawiązać połączenia, a zmiany zostały odrzucone przez użytkownika.
Poprawka:W przypadku niewystarczającej liczby dostępnych licencji, liczba niezmigrowanych skrzynek pocztowych wyświetlana w komunikacie błędu była zduplikowana przy każdym kolejnym uruchomieniu zadania migrującego.
Poprawka:Poprawiono obsługę podkatalogów w przypadku migracji z niektórych serwerów IMAP.
Poprawka:Jeżeli użytkownik próbował ponownie skonfigurować połączenie serwerowe z Office 365 przy użyciu opcji rejestracji automatycznej, ale nie zapisał wprowadzonych zmian, połączenie to przestawało działać.
Poprawka:Usunięto drobne błędy w programie.
Wersja3.2.1.1
Data23.03.2020
Poprawka:Migracja skrzynki pocztowej kończyła się niepowodzeniem, jeżeli program próbował utworzyć folder w docelowej skrzynce pocztowej, która zawierała już ukryty folder o takiej samej nazwie.
Wersja3.2.0.22
Data03.02.2020
Nowość:

Wsparcie protokołu OAuth 2.0:

  • Program używa protokołu uwierzytelniania OAuth 2.0 oraz najnowszych API do nawiązania połączenia i komunikacji z Office 365;
  • Wymagana jest teraz rejestracja programu w Azure Active Directory każdego tenanta Office 365, który używany jest w procesie migracji. Program może przeprowadzić rejestrację automatycznie (wymagane uprawniania global admina) oraz umożliwia rejestrację ręczną;
  • Poprawiono obsługę throttlingu w połączeniach z Office 365.
Nowość:Program wymaga do działania pakietu Microsoft .NET Framework 4.5 lub jego nowszej wersji.
Nowość:Użytkownik jest teraz informowany o wszystkich komponentach instalowanych wraz z programem.
Poprawka:W rzadkich sytuacjach okno wyboru skrzynek pocztowych powodowało zawieszenie się programu.
Poprawka:W niektórych konfiguracjach program pokazywał błędną liczbę dostępnych licencji Office 365 podczas procesu dopasowania skrzynek.
Poprawka:Drobne poprawki interfejsu użytkownika.
Poprawka:Usunięto drobne błędy w programie.
Wersja3.1.0.7
Data11.10.2018
Nowość:Wsparcie dla protokołu Transport Layer Security 1.2 (TLS 1.2).
Wersja3.0.2.14
Data18.07.2018
Poprawka:W niektórych konfiguracjach systemu program nie łączył się z Office 365 PowerShell.
Poprawka:Usprawniono obsługę problemów związanych z wygasłym certyfikatem wydawcy na liście CTL w starszych systemach operacyjnych Windows.
Poprawka:Program czasami nie uruchamiał się na starszych wersjach systemów Windows i Windows Server.
Wersja3.0.0.625
Data09.05.2018
Nowość:Wprowadzono nowy model licencjonowania.
Nowość:Wsparcie dla Office 365 Germany.
Nowość:

Wsparcie dla migracji typu cutover (jednoetapowej), staged (wieloetapowej) oraz hybrydowej:

  • usprawnienia w przypadku zmiany domeny źródłowej oraz/lub docelowej w trakcie migracji;
  • wprowadzenie funkcjonalności odświeżania adresów email (Refresh email addresses);
  • program wykrywa, że doszło do zmiany danych uwierzytelniających do połączeń z serwerem źródłowym lub docelowym w trakcie migracji i informuje o tym użytkownika.
Poprawka:Drobne poprawki interfejsu użytkownika.
Poprawka:Usunięto drobne błędy w programie.
Wersja2.4.1.2
Data09.01.2018
Poprawka:Program podczas łączenia się do Office 365, w przypadku specyficznych konfiguracji sieciowych, błędnie łączył się do środowiska lokalnego zamiast do Office 365.
Wersja2.4.0.158
Data20.11.2017
Nowość:Nie jest już wymagane od użytkownika posiadanie uprawnień domain/global admina do nawiązywania połączeń EWS z serwerem źródłowym i docelowym. W oparciu o model kontroli dostępu opartej na rolach (RBAC), program wymaga teraz posiadania konkretnych ról, umożliwiających przeprowadzenie migracji. Jeżeli konto wykorzystywane do migracji nie posiada którejś z tych ról, zostaną mu one przypisane automatycznie.
Nowość:Proces migracji przebiega teraz znacznie szybciej i stabilniej.
Nowość:Usprawniono mechanizm obsługi throttlingu, dzięki czemu prawdopodobieństwo wystąpienia błędu podczas migracji jest teraz mniejsze.
Wersja2.3.0.165
Data29.06.2017
Nowość:Wsparcie dla migracji z Exchange 2016 oraz z Office 365
Nowość:Nowy typ połączenia do serwera źródłowego, bazujący na protokole Exchange Web Services (EWS).
Nowość:Możliwość ustawienia limitu wielkości migrowanych elementów w celu ograniczenia problemów migracji skrzynek zawierających duże elementy.
Nowość:Wsparcie dla migracji do skrzynek pocztowych synchronizowanych Azure AD Connect.
Wersja2.2.3.34
Data06.04.2017
Poprawka:Wyeliminowanie błędów ErrorCoruptedData dla migrowanych elementów.
Poprawka:Program nie potrafił aktywować skrzynki w sytuacji gdy dopasowanie skrzynek było zrobione automatycznie.
Poprawka:Program usuwał wyniki dopasowania przy zmianie skrzynek źródłowych podczas edycji joba.
Poprawka:Dane dotyczące postępu migracji joba były mało precyzyjne.
Poprawka:Program nie ustawiał hasła dla tworzonego użytkownika na środowisku docelowym gdy dopasowanie skrzynek było zrobione automatycznie.
Wersja2.2.2.6
Data20.03.2017
Nowość:Dodano opcję ręcznego dopasowania skrzynek, w sytuacji gdy nie można wylistować skrzynek na środowisku docelowym.
Wersja2.2.1.12
Data02.03.2017
Poprawka:Przy migracji IMAP niektóre wiadomości na środowisku docelowym miały ustawioną datę otrzymania równą dacie migracji, zamiast poprawnej daty odebrania ze środowiska źródłowego
Poprawka:Przy migracji IMAP skrzynki zawierające foldery lub etykiety (jak dla serwerów Gmail), które w nazwie mają znak backslash (“\”) nie były migrowane.
Poprawka:Przywrócono możliwość ręcznego wyboru i migracji ‘shared mailboxes’.
Poprawka:Program miał problemy z wylistowaniem dużej liczby skrzynek docelowych.
Wersja2.2.0.340
Data31.01.2017
Nowość:Dodatkowe możliwości:
  • migracja skrzynek pocztowych, które nie są aktywne na środowisku docelowym,
  • migracja skrzynek pocztowych, dla których nie istnieją użytkownicy w środowisku docelowym.
W zależności od sytuacji program umożliwia aktywowanie skrzynki dla wybranego użytkownika lub utworzenie nowego użytkownika ze skrzynką w środowisku docelowym. Można to zrobić ręcznie albo automatycznie za pomocą autodopasowania (automatch) - program sam wykryje sytuację w środowisku docelowym i zaproponuje odpowiednią akcję.
Nowość:Możliwość definiowania wzorców, według których będą uzupełnianie dane niezbędne do aktywowania skrzynek pocztowych lub zakładania nowych użytkowników w środowisku docelowym.
Nowość:Możliwość migracji podstawowych atrybutów AD, jak nazwa firmy, dział, stanowisko, numer telefonu itd.
Nowość:Usprawniony i bardziej precyzyjny mechanizm autodopasowania (automatch).
Wersja2.1.5.10
Data27.10.2016
Poprawka:Podczas migracji z Exchange Server 2007, zmigrowane wiadomości w skrzynce docelowej niepoprawnie wyświetlały się jako „sent on behalf”.
Wersja2.1.3.2
Data04.08.2016
Poprawka:Podczas migracji Public Folders zawierających wiele elementów w folderach, mogły pojawiać się błędy MAPI_E_CALL_FAILED.
Poprawka:Nieprawidłowo utworzony profilu MAPI skutkował błędem weryfikacji przynależności do odpowiedniej grupy podczas konfiguracji połączenia źródłowego.
Wersja2.1.2.0
Data28.06.2016
Poprawka:Naprawa błędów przy połączeniu źródłowym.
Wersja2.1.1.10
Data30.05.2016
Poprawka:Poprawienie mechanizmu nawiązywania połączenia źródłowego w celu unikania konfliktów portów i wersji MAPI.
Poprawka:Poszerzenie informacji diagnostycznych przy problemach nawiązywania połączenia źródłowego.
Wersja2.1.0.127
Data28.04.2016
Nowość:Wsparcie dla migracji z serwerem IMAP jako źródło danych.
Nowość:Lista skrzynek docelowych może być wgrywana jako plik CSV.
Nowość:Funkcja automatchera została rozwinięta. Możliwe jest teraz parowanie skrzynek na podstawie domyślnego wzorca, wzorca podanego przez użytkownika, a także na podstawie pliku CSV zawierającego sparowane skrzynki.
Poprawka:W niektórych środowiskach migracja zatrzymywała się z błędem „The pipe has been ended. (109, 0x6d)".
Poprawka:Kolumna "Av. speed" w raportach migracji pokazywała złą wartość.
Poprawka:Wartość "Max concurrency" ustawiana przez użytkownika była ignorowana przez program.
Poprawka:Algorytm odpowiedzialny za wyświetlanie wartości w panelu zadania migracyjnego został poprawiony.
Poprawka:W niektórych strefach czasowych godziny spotkań w kalendarzach miały wartość o 1 godzinę mniejszą niż powinny po migracji.
Wersja2.0.2.0
Data18.01.2016
Poprawka:Nie można było ręcznie aktywować program kluczem licencji.
Wersja2.0.1.0
Data15.12.2015
Poprawka:W niektórych przypadkach, po aktualizacji programu z wersji 1.10 do 2.0, program przestawał działać po uruchomieniu Panelu Administracyjnego lub po aktywacji kluczem licencyjnym.
Wersja2.0.0.114
Data08.12.2015
Nowość:Nowy mechanizm migracji, który przyspiesza proces migrowania skrzynek.
Nowość:Zupełnie nowy interface użytkownika zbudowany, aby ułatwić i przyspieszyć dostęp do kluczowych funkcjonalności i informacji.
Nowość:Dodana funkcja Jobs, czyli osobnych projektów migracyjnych, które pozwalają lepiej zaplanować i sprawniej przeprowadzić całą migrację.
Nowość:Możliwość wyboru skrzynek do migracji  w oparciu o obiekty AD (użytkownicy, grupy, jednostki organizacyjne) lub adresy email.
Nowość:Notyfikacje i ostrzeżenia teraz pojawiają się w osobnych oknach - Good news i Bad news.
Wersja1.10.1.23
Data19.10.2015
Poprawka:Migracja folderów publicznych Exchange nie była możliwa jeśli choć jeden z nich miał niepoprawnie ustawione uprawnienia.
Poprawka:W bardzo specyficznych przypadkach próba formatowania danych konkretnych elementów kończyła się niepowodzeniem migracji.
Wersja1.10.0.177
Data28.05.2015
Nowość:Program został rozbudowany o raport migracji w formacie HTML. Raport jest dostępny z poziomu programu oraz może być wysyłany na wskazany adres email, według ustawień użytkownika. Raport wysyłany jest cykliczne lub na wystąpienie określonego zdarzenia np. ukończenie migracji skrzynki pocztowej.
Nowość:Główna lista skrzynek pocztowych zawiera kolumny: ilość elementów w skrzynce źródłowej, ilość elementów zmigrowanych, wykluczonych oraz ilość elementów, dla których migracja zakończyła się błędem.
Nowość:Wizard opcji automatch, który w prosty sposób pomoże połączyć skrzynki źródłowe z docelowymi. Wynik połączenia prezentowany jest w raporcie.
Nowość:Dla każdej skrzynki pocztowej jest dostępny raport z przebiegu migracji zawierający szczegółowe informacje o migrowanych elementach. Dla elementów wykluczonych oraz dla elementów, których migracja zakończyła się błędem, pokazana jest informacja o tym, dlaczego dany element nie został zmigrowany.
Poprawka:Program nie ostrzegał przed usunięciem połączenia docelowego, jeżeli były ustawione asocjacje między skrzynkami.
Poprawka:Po migracji nie działała w Outlooku opcja przeciągnij i upuść dla elementów w wybranych folderach.
Poprawka:Dla niektórych elementów kalendarza, po migracji nie wyświetlała się ich treść w OWA.
Poprawka:Zmigrowane kontakty nie wyświetlały notatek w Outlooku, w trybie online.
Wersja1.9.1.26
Data01.04.2015
Zmiana:Zakończenie wsparcia dla migracji z Google Apps ze względu na wyłączenie API v2.
Poprawka:W niektórych przypadkach elementy zmigrowane ze starszych wersji serwerów Exchange były uznawane za uszkodzone przez nowsze wersje serwerów. Było to spowodowane brakiem kompatybilności danych na poziomie binarnym pomiędzy niektórymi serwerami. Obecnie dane źródłowe korygowane są w trakcie procesu migracji w celu zapewnienia zgodności pomiędzy różnymi wersjami serwerów Exchange.
Poprawka:W specyficznych środowiskach, program nie mógł nawiązać połączenia z serwerem źródłowym.
Poprawka:Opcja AutoPreview była niedostępna dla zmigrowanych wiadomości email wyświetlanych w OWA dla usługi Office 365.
Wersja1.9.0
Data19.02.2015
NowośćProgram instalowany jest w wersji 32 lub 64 bit w zależności od bitowości platformy, na której instalowany jest program.
NowośćNowa architektura programu. Obecnie instalowane są dwa komponenty: serwis CodeTwo Exchange Migration Data Provider i Panel Administracyjny. Serwis jest odpowiedzialny za uzyskiwanie dostępu do źródłowych skrzynek pocztowych oraz wyciąganie z nich danych podczas procesu migracji. Panel Administracyjny służy do wysyłania danych źródłowych na docelowe skrzynki pocztowe i konfiguracji wszystkich ustawień programu.
NowośćKreator połączenia z serwerem źródłowym został przebudowany. Obecnie, kreator zawiera dodatkowe kroki odpowiedzialne za konfigurację serwisu oraz wybór metody połączenia z serwerem Exchange.
NowośćProgram migruje kontakty przy wykorzystaniu nowego mechanizmu. Dzięki temu, kontakty lepiej odwzorowywane na środowisku docelowym.
NowośćObecnie aktualizacje programu mogą być sprawdzane bezpośrednio z poziomu Panelu Administracyjnego.
Poprawka:W specyficznych przypadkach, program zawieszał się podczas wykonywania migracji co mogło prowadzić do jego wyłączenia. Obecnie, dzięki zoptymalizowaniu stabilności działania programu, takie problemy już nie występują.
Poprawka:Mechanizmy odpowiedzialne za pobieranie danych źródłowych i przesyłanie ich na docelowe skrzynki pocztowe zostały zoptymalizowane.
Poprawka:Podczas migrowania kontaktów program usuwał obrazy z kontaktów oraz ich wizytówek i umieszczał je jako załączniki w polu Notatki.
Poprawka:Program nie migrował wartości podanych w polu „Other phone” dla kontaktów.
Poprawka:Program uniemożliwiał zmianę kolejności migracji skrzynek pocztowych w trakcie działania procesu migracji.
Poprawka:W niektórych przypadkach, adres email nadawcy nie był wstawiany w pole odbiorcy podczas odpowiadania na wiadomości email przy użyciu MS Outlook 2010 / 2013.
Poprawka:Wygląd Panelu Administracyjnego został zmodyfikowany.
Poprawka:Teksty w interfejsie użytkownika, plikach diagnostycznych oraz w kreatorach połączenia z serwerem zostały zmodyfikowane.
Wersja1.8.1
Data16.01.2015
Poprawka:Pamięć podręczna programu (cache) programu nie był usuwany z pamięci RAM po resetowaniu stanu migracji dla Google Apps. Do usunięcia pamięci podręcznej programu konieczny był restart programu.
Poprawka:Opis opcji Domain filter w kreatorze połączenia z serwerem źródłowym Exchange on-premises został zmodyfikowany.
Wersja1.8.0
Data19.12.2014
Nowość:Program umożliwia filtrowanie elementów źródłowych w oparciu o ich datę modyfikacji podczas konfigurowania procesu migracji.
Nowość:Program umożliwia listowanie i migrację źródłowych skrzynek pocztowych z poddomen.
Poprawka:Program nie migrował elementów z załącznikami w formatach winmail.dat i.ics.
Poprawka:Skrzynki pocztowe o takich samych priorytetach migracji były migrowane losowo. Obecnie program migruje takie skrzynki w kolejności alfabetycznej.
Poprawka:W niektórych przypadkach, nazwy folderów zawierające określone znaki narodowe po migracji z serwerów Exchange on-premises do innych serwerów Exchange lub Office 365 były zamieniane na ciąg wykrzykników.
Poprawka:W niektórych przypadkach, mechanizm ponawiania procesu migracji już zmigrowanych skrzynek pocztowych nie działał prawidłowo.
Poprawka:Podczas migracji wiadomości email z włączoną opcją Potwierdzenia odczytu wiadomości, program powodował generowanie potwierdzeń tych wiadomości dla adresata.
Poprawka:Program nieprawidłowo sortował kolumny oraz nie zapamiętywał ustawień tabeli w Interfejsie Użytkownika.
Wersja1.7.2
Data19.11.2014
Poprawka:Poprawki kodu w związku ze zmianami Google API. Migracja kalendarzy z Google Apps nie jest teraz wspierana.
Wersja1.7.1
Data06.11.2014
Nowość:Dodano nową kolumnę Total item count w obszarze wskazującym status migracji. Kolumna ta pokazuje całkowitą liczbę elementów występujących na danej źródłowej skrzynce pocztowej.
Poprawka:W niektórych przypadkach mechanizm wyszukiwania Folderów Publicznych na serwerze docelowym nie działał prawidłowo.
Poprawka:Zmodyfikowano elementy graficznego interfejsu użytkownika oraz teksty w interfejsie użytkownika programu.
Poprawka:Status przeprowadzonej migracji nie był zachowywany po aktualizacji programu do najnowszej wersji.
Poprawka:Usprawniono działanie mechanizmu odpowiedzialnego za migrację elementów z Google Apps.
Poprawka:Poprawiono migrowanie dodatkowych adresów email zdefiniowanych w Kontaktach.
Poprawka:Poprawiono prezentację wyników dopasowywania skrzynek pocztowych w raporcie opcji Automatch.
Wersja1.7.0
Data21.10.2014
Nowość:Filtrowanie typów folderów do migracji. Obecnie istnieje możliwość włączenia do migracji całych skrzynek pocztowych lub tylko wybranych typów folderów jak Wiadomości, Kontakty, Kalendarze, Zadania, Notatki, Zarchiwizowane wiadomości (tylko dla źródłowego serwera Google Apps), itd.
Nowość:Możliwość zdefiniowania kolejności migracji skrzynek pocztowych / Folderów Publicznych przy użyciu opcji Set priority.
Nowość:Podczas listowania folderów docelowych Office 365, program sprawdza czy Foldery Publiczne są dostępne na Office 365.
Nowość:Program przechowuje informacje o migracji uprzednio zdefiniowanych par skrzynek pocztowych / Folderów Publicznych (źródłowych i docelowych). Pozwala to na ponowienie migracji w dowolnym momencie, podczas której skopiowane zostaną jedynie nowe elementy źródłowe utworzone po zakończeniu poprzedniej migracji.
Nowość:Możliwość migracji zarchiwizowanych wiadomości email z Google Apps.
Nowość:Wyłączenie / włączenie opcji Email address rewrite zostało przeniesione do kreatora połączenia z serwerem źródłowym.
Nowość:Opcja włączenia / wykluczenia folderów specjalnych (Wiadomości śmieci, Elementy usunięte, Wersje robocze) z migracji została przeniesiona do kreatora połączenia z serwerem źródłowym.
Nowość:Możliwość ręcznego usuwania stanu migracji dla danej skrzynki pocztowej lub grupy skrzynek pocztowych przy użyciu opcji Reset mailbox migration state.
Nowość:Kreator połączenia do serwera docelowego może zostać uruchomiany z poziomu wstążki Panelu Administracyjnego.
Nowość:Program umożliwia migrację Folderów Publicznych bez względu na ich wielkość lub liczbę katalogów w nich zawartych. Ten rodzaj migracji pobiera stałą liczbę 25 licencji z puli dostępnych licencji.
Nowość:Kreator połączenia do serwera docelowego jest uruchamiany automatycznie po pierwszym zdefiniowaniu połączenia z serwerem źródłowym.
Poprawka:Znaczne przyśpieszenie procesu migracji z Google Apps.
Poprawka:Poprawki w Graficznym Interfejsie Użytkownika.
Poprawka:Etykiety zdefiniowane w Google Apps były nieprawidłowo odwzorowywane na elementach docelowych Serwerów Exchange podczas procesu migracji.
Poprawka:Poprawiono mechanizm wyświetlania błędów w Interfejsie Użytkownika (UI).
Poprawka:Istniała możliwość generowania wielu profili MAPI.
Poprawka:Poprawiono mechanizm listowania dużych ilości źródłowych skrzynek pocztowych Google Apps.
Wersja1.6.1
Data01.08.2014
Poprawka:Usprawnienie mechanizmu wyświetlania docelowych skrzynek pocztowych.
Poprawka:Usprawnienie mechanizmu zarządzania pamięcią operacyjną maszyny z zainstalowanym programem podczas korzystania z funkcji Automatch.
Poprawka:Poprawione ustawianie statusów wiadomości Przeczytana / Nieprzeczytana podczas migracji wiadomości e-mail.
Poprawka:Poprawione wyświetlanie zmigrowanych wiadomości email z Google Apps na Outlooku i OWA.
Poprawka:Poprawiona obsługa pamieci podręcznej (cache) zmigrowanych wiadomości email.
Wersja1.6.0
Data17.06.2014
Nowość:Dodanie informacji o postępie migracji dla całej migracji i poszczególnych mailboxów włączając: procent postępu (%), aktualną prędkość migracji (MB/s), czas pozostały do zakończenia migracji (days/hours/minutes).
Nowość:Dodanie mechanizmu ponawiającego próbę migracji itemów typu Kontakt i elementów Kalendarza przy migracji z Google Apps.
Poprawka:Usprawnienie działania mechanizmu konwersji danych MAPI z uwzględnieniem kodowania znaków narodowych.
Poprawka:Pięciokrotne przyśpieszanie procesu migracji z Exchange on-premises.
Poprawka:Usuwanie zaznaczeń w siatce okna opcji Scheduler, powodowało pojawienie się niepotrzebnej notyfikacji oraz brak możliwości zamknięcia okna.
Poprawka:Elementy zawierające japońskie znaki nie były migrowane co powodowało zatrzymanie się procesu migracji.
Poprawka:Pole IM addresss w elementach typu Kontakt nie było migrowane.
Poprawka:Podczas migracji elementów z foldera Skrzynki pocztowej dla wersji demo programu, pokazywana była notyfikacja o przekroczeniu limitu migrowanych elementów dla każdego kolejnego elementu w tym folderze.
Poprawka:Połączenie z Google Apps nie było ponawiane przy jego zerwaniu po starcie migracji.
Poprawka:Podczas listowania skrzynek pocztowych Google Apps w ilości większej niż 22 000, w Panelu Administracyjnym pojawiał się błąd: „Object reference not set to an instance of an object”.
Wersja1.5.0
Data:1 Kwiecień 2014
Poprawka:Pełne wsparcie migracji z Google Apps / Gmail.
Nowość:Możliwość migracji folderów specjalnych razem ze standardowymi.
Nowość:Obejście problemów spowodowanych przez throttling serwera Exchange / Google Apps / Office 365.
Nowość:Powiadomienie informujące o konieczności restartu programu po przeprowadzeniu aktywacji.
Poprawka:Skrzynki pocztowe w Google Apps przypisane do innej domeny niż domena konta Google Administrator nie były migrowane.
Poprawka:Niektóre konta Google Apps, dla których domena została zmieniona, nie były poprawnie wyszczególnione, jako źródłowe skrzynki pocztowe i w rezultacie ich uprawnienia nie były rozpoznawane.
Poprawka:Jeśli adres email administratora na serwerze docelowym został połączony z nazwą programu i przekroczył 64 znaki, program nie był w stanie udzielić administratorowi uprawnień Impersonation.
Poprawka:Poprawione powiadomienia o błędach migracji.
Poprawka:Poprawiona migracja elementów zawierających załączniki.
Poprawka:W niektórych przypadkach, pasek status migracji pokazywał nieprawidłowy stan migracji, wynoszący powyżej 100%.
Poprawka:Po zatrzymaniu i ponownym uruchomieniu migracji, plik dziennika migrowanej skrzynki nie zostawał utworzony, a jego migracja nie była kontynuowana.
Poprawka:Wprowadzające w błąd ostrzeżenia w przypadku migracji nieaktywnej skrzynki pocztowej.
Poprawka:Opcja przepisywania adresu generowała ostrzeżenia w przypadku wiadomości ze statusem niedostarczone.
Poprawka:Ulepszony interfejs użytkownika w opcji ustawienia harmonogramu migracji.
Poprawka:Poprawa tekstów w programie.
Wersja1.4.0
Data:16 Grudzień 2013
Nowość:Harmonogram przeprowadzenia migracji można ustawić za pomocą funkcji Scheduler.
Nowość:Po zmianie liczby jednoczesnych połączeń pokazuje się powiadomienie informujące o konieczności ponownego uruchomienia programu, aby dokonane zmiany mogły zostać uwzględnione.
Nowość:Powiadomienie informujące o brakującym haśle Administratora w kreatorze połączenia serwera docelowego.
Poprawka:Ulepszenia w interfejsie użytkownika.
Poprawka:Wyjaśnienie i poprawa tekstów oraz linków w funkcjach i powiadomieniach programu.
Poprawka:Nazwa programu nie była zawarta w plikach dziennika.
Poprawka:Po rozpoczęciu migracji zamiast paska postępu migracji, był wyświetlany tekst z informacją o liczbie zmigrowanych elementów.
Wersja1.3.0
Data:21 Październik 2013
Poprawka:Wyjaśnienie tekstów alertów i wiadomości w kreatorach konfiguracji.
Poprawka:Poprawa mechanizmu zatrzymującego proces migracji.
Poprawka:Źródłowe skrzynki pocztowe były czasami duplikowane na liście skrzynek pocztowych w panelu administracyjnym.
Poprawka:Weryfikacja grup Active Directory nie została prawidłowo rozwiązana (w przypadku, kiedy serwer Exchange 2003 jest serwerem źródłowym).
Wersja1.2.2
Data:1 Październik 2013
Nowość:Kreatory konfiguracji połączenia dla serwera źródłowego i docelowego.
Nowość:Mechanizm automatycznie dopasowujący źródłowe skrzynki pocztowe z odpowiadającymi im skrzynkami docelowymi na podstawie imienia i nazwiska użytkownika (funkcja Automatch).
Poprawka:Pole “Change EX addresses to SMTP addresses” dostępne w ustawieniach programu (Settings) jest teraz domyślnie zaznaczone.
Poprawka:Program wyświetlał tylko 60 źródłowych skrzynek pocztowych Google Apps z całej puli przekraczającej tą liczbę.
Poprawka:Niektóre plany Office 365 generowały błędy przy ustalaniu uprawnień impersonation dla skrzynek użytkowników.
Poprawka:Sprecyzowanie tekstów w programie.
Wersja1.2.1
Data:13 Sierpień 2013
Poprawka:Optymalizacja kodu.
Wersja1.2.0
Data:5 Sierpień 2013
Nowość:Wsparcie dla Google Apps / Gmail, jako serwera źródłowego.
Nowość:Wsparcie dla Exchange Server 2013, jako serwera źródłowego.
Nowość:Program może być zainstalowany na komputerze bez Active Directory.
Poprawka:Niektóre pola migrowanych kontaktów nie wyświetlały się prawidłowo w widoku listy w Office 365 OWA.
Wersja1.0.19
Data:29 Maj 2013
Nowość:Pierwsza wersja programu