CodeTwo Outlook WarningDoctor

CodeTwo Outlook WarningDoctor

Usuń ostrzeżenia programu MS Outlook pojawiające się przy wysyłaniu poczty lub wykonywaniu innych czynności uznanych przez Microsoft za "ryzykowne".

CodeTwo Outlook WarningDoctor usuwa ostrzeżenia programu MS Outlook pojawiające się przy wysyłaniu poczty lub wykonywaniu innych czynności uznanych przez Microsoft za "ryzykowne" (np. przy próbie odczytania niektórych danych przy użyciu Outlook API lub CDO). Szczególnie przydatny dla twórców makr Visual Basic oraz programistów innych języków skryptowych korzystających z modelu obiektowego Outlook'a i tworzących rozwiązania w takich aplikacjach, jak np. Excel, Access, Oultook.

Po uruchomieniu, program pracuje w tle i automatycznie zamyka odpowiednie ostrzeżenia wyświetlane prze MS Outlook. Użytkownik ma możliwość zamknięcia lub zmiany opcji programu klikając na jego ikonkę wyświetlaną w pasku statusu pulpitu (systray).

 

Program przeznaczony jest dla następujących wersji Microsoft Outlook:

  • Outlook 2000 z zainstalowaną poprawką Outlook Email Security Update lub Office ServicePack 2 (lub wyższym)
  • Outlook 2002 (XP)
  • Outlook 2003
  • Outlook 2007
  • Outlook 2010
  • Outlook 2010 x64

Obsługiwane wersje językowe MS Outlook: polska, angielska, niemiecka.

Wskazówka dla twórców makr

Istnieje możliwość programowego wyłączenia funkcjonalności oferowanej przez program bez jego zamykania. W tym celu należy użyć poniższego kodu (przykład w Visual Basic):

Dim appC2
Set appC2 = CreateObject("C2WarningDoctor.Application")
appC2.Enabled = False

w celu ponownego włączenia funkcjonalności:

Dim appC2
Set appC2 = CreateObject("C2WarningDoctor.Application")
appC2.Enabled = True

Program usuwa następujące okna pojawiające się w MS Outlook (tu: wersja polska):

wd 1

wd2

Pobierz

Pozostałe narzędzia